Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Підвищення економічних показників з урахуванням сезонних коливань в умовах шахти "Добропільська"

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНИВЕРСТИТЕТ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ Факультет фінансово-економічний Кафедра економічної кібернетики й інформаційних технологій ДИПЛОМНА РОБОТА на присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня &quo ;магістра&quo ; за фахом 7.050102 &quo ;Економічна кібернетика&quo ; «Підвищення економічних показників з урахуванням сезонних коливань в умовах шахти «Добропільська» ГАНІЧ АЛІНА ІГОРІВНА Керівник дипломної роботи кафедри економічної кібернетики й інформаційних технологій, Нецветаєв В.А. Дніпропетровськ 2008 РЕФЕРАТ Пояснювальна записка: 104 сторінки, 32 рисунків, 29 таблиць, 34 посилань. Об’єкт дослідження: шахта «Добропільська» ДХК «Добропіллявугілля». Мета дипломного проекту: підвищення ефективності економічних показників роботи шахти «Добропільська» та максимізація прибутку. У вступі описана актуальність та значимість теми, сформульовані цілі та задачі досліджень. У першому розділі наведена характеристика підприємства, проаналізована його виробничо-господарська діяльність, розраховані основні економічні показники фінансової діяльності умовах шахти «Добропільська». У другому розділі розроблено методика моделювання процесів отримання прибутку підприємством, построєні моделі отримання прибутку для шахти «Добропільська», проведено аналіз отриманих моделей, в результаті вирішення яких отримані оптимальні ціни на вугілля. У третьому розділі розроблено автоматизовану інформаційну систему максимізації прибутку шахти «Добропільська». В розділі «Охорона праці» мові йде про безпеку та охорону навколишнього середовища на виробництві, протипожежну безпеку, а також описані правила охорони праці при експлуатації ЕОМ в офісі та на підприємстві. ПРИБУТОК, МАКСИМІЗАЦІЯ ПРИБУТКУ, ОПТИМІЗАЦІЙНА ЗАДАЧА, МОДЕЛЬ ОТРИМАННЯ ПРИБУТКУ, ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ, ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА, ОПТИМАЛЬНА ЦІНА, ТЕХНОЛОГІЯ OLAP, СЕЗОННІ КОЛИВАННЯ. ЗМІСТ ВСТУП 1. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШАХТИ &quo ;ДОБРОПІЛЬСЬКА&quo ;. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1 Характеристика підприємства 1.1.1 Загальні відомості 1.1.2 Економічний механізм функціонування підприємства 1.2 Аналіз господарської діяльності шахти “Добропільська” 1.2.1 Роль аналізу господарської діяльності в керуванні виробництвом і підвищенні його ефективності 1.2.2 Основні показники господарської діяльності шахти “Добропільська” 1.3 Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства 1.3.1 Види методики економічного аналізу 1.3.2 Експрес-аналіз стану шахти &quo ;Добропільська&quo ; 1.3.3 Аналіз ліквідності балансу шахти &quo ;Добропільська&quo ; 1.3.4 Оцінка погрози банкрутства шахти &quo ;Добропільська&quo ; 1.3.5 Класифікація типу фінансового стійкості шахти &quo ;Добропільська&quo ; 1.4 Етапи та методи ціноутворення 1.4.1 Загальна схема розрахунку цін й основні етапи ціноутворення 1.4.2 Витратні методи ціноутворення 1.4.3 Ринкові методи визначення цін 1.4.4 Економетричні методи визначення цін 1.4.5 Адміністративні методи визначення цін 1.5 Формулювання мети і задач дослідження 2.

ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ МАКСИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ В УМОВАХ ШАХТИ &quo ;ДОБРОПІЛЬСЬКА&quo ; 2.1 Розробка методики моделювання процесу одержання прибутку підприємством 2.2 Розробка моделей одержання прибутку на шахті &quo ;Добропільська&quo ; 2.2.1 Вивчення середовища, структурування ситуації і формалізація моделі 2.2.2 Формалізована постановка оптимізаційних задач 2.2.3 Вхідні дані для моделей 2.2.4 Вибір методу прогнозування даних 2.3 Прийняття рішення по максимізації прибутку шахти &quo ;Добропільська&quo ; 2.4 Прийняття рішення по максимізації прибутку шахти &quo ;Добропільська&quo ; 2.5 Економічна ефективність впровадження інформаційної системи 3. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ (СППР) ПО МАКСИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ НА ШАХТІ &quo ;ДОБРОПІЛЬСЬКА&quo ; 3.1 Інформаційна система підтримки прийняття рішень (СППР) по максимізації прибутку на шахті &quo ;Добропільська&quo ; 3.2 Узагальнена структура і вимоги до СППР 3.3 Створення основних елементів інформаційної системи 3.4 Інструкція користувача 4. ОХОРОНА ПРАЦІ І ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 4.1 Безпека й охорона навколишнього середовища на шахті &quo ;Добропільська&quo ; 4.2 Правила охорони праці при експлуатації ЕОМ ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ВСТУП Україна належить до числа держав, що мають не лише крупні запаси вугілля, але й потужні традиції його видобутку та переробки – історія вугільної промисловості на українській території налічує понад 200 років. Вугільна промисловість є однією з базових для економіки України. Від її стабільності залежить робота суміжних базових галузей – електроенергетики та металургії, а також забезпечення паливом та енергією комунально-побутового сектору країни. З 1996 року відбувається реструктуризація вугільної галузі, потреба у якій зумовлена як загальними процесами економічної трансформації та її входженням до світового економічного простору, так і кризовими явищами, що наростали в українській вугільній галузі протягом останніх майже трьох десятиліть. Водночас, аналіз головних показників роботи вугільної промисловості України протягом 1991-2007рр. свідчить, що реструктуризація поки що не досягла мети, галузь залишається у кризовому стані, що в достроковій перспективі загрожує енергетичній безпеці країни. Єдиним можливим виходом з такої кризи є подальше вдосконалення економіки, створення умов для всебічного створення підприємництва і розвитку ринкових відносин. В умовах ринкової економіки для кожного суб'єкта підприємницької діяльності, незалежно від форми власності, основним необхідно вважати забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності. Усе це визначає актуальність і значимість теми дослідження, важливість його результатів не тільки для розвитку вітчизняної теорії і практики організації керування прибутком, але і для підприємства &quo ;Добропільська&quo ;, що є об'єктом дослідження. Основна мета дипломного дослідження – підвищення ефективності економічних показників роботи і максимізація прибутку на прикладі шахти &quo ;Добропільська&quo ;. Відповідно до поставленої мети дослідження в роботі визначені такі задачі: аналіз економічних показників виробничо-господарської діяльності шахти &quo ;Добропільська&quo ;; розробка методики моделювання процесу одержання прибутку підприємством; прогноз необхідних даних для моделі з урахуванням аналізу відомих методів прогнозування; розробка моделі максимізації прибутку на основі виявлення закономірності прогнозування на основі аналізу чотирьох попередніх років за методом урахування сезонних коливань; розробка моделі максимізації прибутку на основі аналізу цін на товари, що пропонує підприємство та фірми-конкуренти; аналіз кожної з розроблених моделей та порівняльний аналіз цих моделей між собою; створення автоматизованої інформаційної системи максимізації прибутку на шахті &quo ;Добропільська&quo ;.

Научна новизна роботи полягає у розробці нового методу моделювання економічних процесів з урахуванням сезонних коливань. Цей метод отримав назву &quo ;Прогнозування на основі середньорічних значень з урахуванням сезонних коливань&quo ;. Він відрізняється більш високою точністю та вірогідністю. Крім того він співпадає з вимогами інформаційних технологій OLAP і дає однакові результати прогнозування по річним, квартальним та місячним інтервалам. Практична значимість роботи полягає в розробці моделі підвищення ефективності економічних показників роботи, максимізації прибутку і її дослідженні в умовах шахти &quo ;Добропільська&quo ;, розробці інформаційної системи, що дозволяє вирішувати задачі підвищення прибутку. Публікації та опробації. Матеріали дипломної роботи опубліковано в збірці матеріалів міжнародної науково-практичної конференції від 24-26 травня 2007 року &quo ;Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України&quo ;. Наукова робота на тему &quo ;Прогнозування економічних показників з урахуванням сезонних коливань&quo ; на міжнародній конференції та конкурсі степендіальної програми Фонду Віктора Пінчука &quo ;ЗАВТРА&quo ;. 1. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШАХТИ &quo ;ДОБРОПІЛЬСЬКА&quo ;. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ У цьому розділі викладена характеристика підприємства, специфіка його діяльності, опис реалізованих послуг. Проаналізовано господарську діяльність на основі результатів балансу, річних фінансових показників. За допомогою економічного аналізу, а саме, експрес-аналізу, горизонтального і вертикального аналізу і показників ліквідності розраховані основні показники ефективності діяльності підприємства, на основі яких висунута основна мета і задачі дослідження в дипломній роботі. 1.1 Характеристика підприємства 1.1.1 Загальні відомості Відокремлене підприємство “Шахта”Добропільська”ДП“ Добропіллявугілля” створено відповідно до приказу Міністерства вугільної промисловості. Поле шахти “Добропільська” розташовано на північно-західній частині Червоноармійського вугільного району Донбасу на території Добропільського адміністративного району Донецької області України. Площина шахти розташована поряд з діючими шахтами “ Білицька”, “ Білозерська” та дільницею Добропільською-Капітальною. Географічне положення площини описується наступними координатами: центр поля шахти “Добропільська” - 4802912211 північної широти, 37008126 11 східної довготи. Метою та предметом діяльності підприємства є добича вугілля для найбільш повного задоволення потреб народного господарства і населення в вугіллі, реалізація соціальних і економічних інтересів його робітників. В гірничопромисловому відношенні шахтою керує Добропільська Державна Холдингова Компанія по здобуті вугілля Мінвуглепрому України. Підрозділ “Шахта”Добропільська” не є юридичною особою. Форма власності – загальнодержавна. Форма фінансування – державний розрахунок. Організаційно – правова форма господарювання – підрозділ. Головне підприємство – Державне підприємство “Добропіллявугілля”.

Цей парадокс не лишився поза увагою Кетрн Ваннер: Псля московського путчу полтичн кордони було швидко змнено, але змнити культурн бар'ри виявилося не так легко. На вдмну вд масово пдтримки полтично самостйност Украни, ставлення до культурних змн у новй держав виявилось набагато стриманшим Здобувши незалежну державу, нацоналстичн лдери спробували утвердити зв'язок мж особою  державою через нацональну культуру. Проте ц спроби наразилися на могутню нерцю суто совтського самоусвдомлення Цнност й звича, притаманн совтськй систем, ностальгя за соцальне безпечним совтським життям серйозно перешкоджають утвердженню нових, нацональних критерв самовизначення особи й суспльства ¶нституалзаця нацонально культури вдбуваться, таким чином, в умовах регонально роздрбленост, з одного боку, та збереження тривких релктв совтського способу життя, - з ншого. Кетрн Ваннер наводить у свой книжц чимало прикладв амбвалентност, притаманно багатьом укранцям, котр начебто й згодн з тим, що «суспльство вкрай потребу масштабних полтичних та економчних реформ», проте вперто не бажають прийняти культурн змни, без яких згадан реформи просто неможлив. «Коли в 1992-94 роках вдбувалися довол ршуч змни в освтнй полтиц, н вчител, н учн, н хн батьки не виявили помтного невдоволення переведенням багатьох шкл на укранську мову викладання Майже вс, з ким мен випало розмовляти, погоджувалися, що реформа була потрбна

1. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

2. Динаміка економічних показників. Структура зовнішньо-торгівельного обороту підриємства

3. Розрахунок економічних показників

4. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

5. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

6. Оптимізація комплексного лікування хворих на рак ендометрія з урахуванням біологічних особливостей пухлин
7. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії
8. Проектування конструкцій будинків з урахуванням теплотехнічних властивостей

9. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

10. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

11. Економічний аналіз

12. Економічний аналіз підприємств

13. Правове регулювання вільних економічних зон

14. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

15. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

16. Правове регулювання вільних економічних зон

"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Мантоварка алюминиевая, 3 сетки, 6 л.
Мантоварка, алюминиевая, 3-х уровневая. Размеры: длина - 28 см, ширина - 29 см. Мантоварка имеет 3 съемные сетки. Пригодна для
1019 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Математичне моделювання економічних систем

18. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

19. Діагностика і комплексна терапія генітальної герпетичної інфекції з урахуванням персистенції збудників та особливостей клінічного перебігу захворювання

20. Комплексна терапія хворих на екзему, обумовлену варикозним симптомокомплексом, з урахуванням особливостей гемодинаміки та гормонального гомеостазу

21. Оптимізація комплексного лікування хворих на псоріаз з урахуванням стану імунітету

22. Асиметрія економічних відносин країн-членів НАФТА
23. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин
24. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

25. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

26. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

27. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

28. Вплив морфологічних показників дівчаток 11-12 років, що займаються художньою гімнастикою, на техніку виконання змагальних вправ

29. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

30. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

31. Загальна характеристика основних економічних моделей

32. Історія економічних вчень

Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине.
В набор входят 15 предметов. Размер предметов от 8 до 17 см. Материал: пластмасса. Цвет корзины может отличаться от указанного на картинке.
540 руб
Раздел: Продукты
Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
В набор входят складные стол и стул с пластмассовым сиденьем, поможет малышу привыкнуть к занятиям в школе. Рисунки, изображенные на
1128 руб
Раздел: Наборы детской мебели

33. Моделі економічних систем

34. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

35. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

36. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

37. Економічне моделювання в економічному аналізі

38. Лінейна балансова модель і її використання в економічних розрахунках
39. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці
40. Аналіз основних фондів в умовах шахти ім. О.О. Скочинського

41. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

42. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи

43. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

44. Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах

45. Аналіз інженерно-геологічних умов будівельного майданчика

46. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

47. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

48. Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"

Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики

49. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

50. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

51. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

52. Ревізія як елемент методу економічного контролю

53. Банкрутство в країнах з розвинутою ринковою економікою

54. Он-лайн-технології в підготовці вчителя з загально-технічних дисциплін
55. Технологія сиру твердого "Углічеського", проект цеху та аналіз показників якості
56. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

57. Методи психофізіологічних досліджень

58. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

59. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

60. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

61. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

62. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

63. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

64. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

Подставка для бумаг вертикальная "Techno" (классическая).
Классическая вертикальная подставка для бумаг - незаменимый атрибут рабочего стола. Подставка выполнена из высококачественного серого
314 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, бежевая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

65. Методика вивчення логарифмічних рівнянь і нерівностей у старшій школі з використанням мультимедійних засобів навчання

66. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

67. Система педагогічних наук їх та зв’язок з іншими науками

68. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

69. Аналіз можливих схем електрохімічних генераторів для автономних джерел електричної енергії

70. Вибір оптимальних технологічних параметрів виробництва шамотних вогнетривів і їх взаємозв’язок з основними властивостями виробів
71. Наукові основи підвищення ефективності гальмування поліпшенням умов взаємодії коліс з гальмівними колодками і рейками
72. Підвищення ефективності чистового точіння сталей різцями з різальними пластинами з безвольфрамових твердих сплавів за допомогою обробки імпульсним магнітним полем

73. Аналіз психофізіологічних особливостей поведінки пілота в екстремальних умовах

74. Аналіз та статистичне моделювання показників використання вантажних вагонів

75. Додавання гармонічних коливань та затухаючі коливання

76. Аналіз об’єму виконання технічних дій футболістами різної кваліфікації

77. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

78. Аналіз економічної нестабільності в Україні

79. Аналіз поглядів на ринкову кон’юнктуру російських економістів

80. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие
Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

81. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

82. Економіко-статистичний аналіз собівартості продукції тваринництва в ВАТ "Сонячне" Тарутинського району Одеської області

83. Економічна оцінка екологічних збитків

84. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

85. Основні показники економічної статистики

86. Підвищення прибутковості сезонних підприємств на базі ТОВ "Козова-цукор"
87. Семінарське заняття з економічної теорії
88. Циклічні коливання і кризи в економіці

89. Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"

90. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

91. Процес підвищення ефективності функціонування підприємства ЗАТ "Запоріжтрансформатор" з багатономенклатурним виробництвом

92. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

93. Основні методи боротьби з інфляцією

94. Символизм (В.Брюсов, Д.Мережковский, З.Гиппиус, К.Бальмонт,А.Белый, В.Иванов)

95. С. П. Дягилев и его «Русские сезоны»

96. Методичний посібник до курсового проекту з дисципліни "Цифрові обчислювальні машини"

Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Настольная игра "Скоростные колпачки" - быстрая и очень веселая игра для детей и взрослых! Каждый игрок получает по пять
1479 руб
Раздел: Карточные игры

97. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

98. Место и роль России в современном мире (З. Бжезинский)

99. Психоанализ З. Фрейда и неофрейдизм


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.