Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Уголовное право: необходимая оборона и крайняя необходимость

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

1. Каковы условия правомерности необходимой обороны ? 2. Что такое мнимая оборона ? 3. В чем отличие необходимой обороны от крайней необходимости ? Необхідна оборона Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту інтересів чи прав особи, яка захищається, або іншої особи, інтересів суспільства або держави від суспільно небезпечного посягання шляхом завдання шкоди тому, хто посягає, якщо такі дії були зумовлені потребою негайного відвернення чи припинення посягання (Ст. 15 КК). Практикою застосування уголовного законодавства та наукою уголовного права винайдено два види умов правомірності Заподіяння шкоди в стані необхидної оборони: 1. Умови, що стосуються властивостей нападу; 2. Умови, що стосуються властивостей захисту; Заподіяння шкоди буде визнано правомірним, якщо напад був: а) Суспільно небезпечним – тобто загрожував тяжкими наслідками – у сфері важливих суспільних цінностей – життя, здоров’я, властності, державного керування і т. ін. При цьому напад не обов’язково повинен бути злочином, досить і того, що він був реально небезпечним – загрожував тяжкими наслідками. Звідсі виходить, що необхідна оборона не можлива: - проти правомірних дій посодових осіб (працівників міліції, судових виконавців і т. ін.), яки не є суспільно небезпечними; - при нападі неосудного, про що завідомо знає той, хто захищаєтсья, інакше – підпавший нападу, має право захищатися за првилами крайньої нгеобхидності; - при нападу тварин (якщо вони нападают самі) і можливо, якщо їх направляют власники чи інші люди. Необхідно оборона не допускється проти того, хто діє в стані необхидної оборони (як і під час провокації необхідної оборони). Провокацією необхидної оборони називют таки дії, яки вчиняються з метою викликати на себе напад, щоб потім була можливість дати гідну відсіч (помститися), посилаючись на те, що був змушений оборонятися, тобто знаходився в стані необхідної оборони. За правилами необхідної оборони нападаючий і обороняючий себе (чи інших осіб) ніколи неможуть помінятися місцями. б) Наявним – тобто уже роспочатим, чи який неминуче повинен початися, ось-ось почнется. Але стану необхідної оборони немає, якщо напад ще не розпочався (бо немає необхідності в заподіянні шкоді), а також і тоді, коли напад уже явно закінчився (бо немає потреби в захисті). Пленум Верховного Суду України в постанові від 28 червня 1991 року пояснив що “ стан необхідної оборони виникає не лише в момент суспільного небезпечного посягання, але і при наявності реальної загрози заподіяння шкоди тому, хто обороняється. Для з’ясування цього необхідно враховувати поведінку нападаючего, зокрема спрямованість умислу, інтенсівність і характер його дій, що дає підставу особі яка захищається, спримати загрозу як реальну”. в) Якщо напад був дійсним – тобто дійсноїснуючим. Уявна оборона Не дійсний, уявний напад – це наслідок помилки того, не вірно оцінив обставини події заподіяв шкоди тому, хто фактично не нападав. Такий випадок в уголовному праві називається уявною оборону.

Відповідальность за шкоду, заподіяну в стані уявної оборони, вірішується так: 1. Відповідальність не настає, якщо захисник сумлинно помилялся, тобто при таких обставинах він не міг усвідомлювати своєй помилки. 2. Відповідальність настає на загальних підставах, якщо захисник міг з оценки обставин події усвидомити свою помилку, якби він був трпохи обачнішим і уважнішим. 3. Відповідальність настає за перевищення меж необхідної оборони, якщо заподіяна шкода була б такою и при наявності нападу. Не є злочином застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів, незалежно від наслідків, якщо воно здійснено для захисту від нападу озброєної особи чи нападу групи осіб, відвернення протиправного насильницького проникнення у житло чи інше приміщення або якщо особа, яка здійснює захист, не могла внаслідок переляку або сильного душевного хвилювання, спричиненого суспільно небезпечними діями, оцінити відповідність захисту характерові посягання. Перевищення меж необхідної оборони, тобто завдання тому, хто посягає, шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання чи обстановці захисту, тягне за собою відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених кримінальним законом. Дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила напад, і доставлення її відповідним органам влади як правомірні прирівнюються до необхідної оборони, якщо вони були необхідні для затримання і відповідали небезпечності посягання і обстановці затримання злочинця. Крайня необхідність Не є злочином дія, яка хоч і підпадає під ознаки діяння, передбаченого кримінальним законом, але вчинена в стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що загрожує інтересам держави, громадським інтересам, особі чи правам цієї людини або інших громадян, якщо цю небезпеку за даних обставин не можна було усунути іншими засобами і якщо заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернута шкода (Ст 16 КК). Заподіяння шкоди в стані крайньої необхідності не є суспільно небезпечним і не має складу злочину, оскільки таки дії спрямовани на захист більш цінних благ та інтересів особи, чи держави. Крайня необхідність – це це випадок зіткнення двох інтересів, яки в рівною мірою охороняються законом, і в якому заради збереження більш важливого інтересу, заподіються шкода меншому інтересові. Крайня необхідність – суб’єктивне право кожної людини. Для деяких осіб вона є також і юридичним обов’язком (пожежники, лікарі, працівники МВС). Ці особи не мають права ухилятись від своїх обов’язків посилаючись на стан крайної необхидності. Крайня необхідність та Необхідна оборона мают багато загального: 1. заподіяна шкода і в тому і другому разі є правомірною; 2. там і там захищаються особисти та громадськи інтереси; 3. кожен з ціх інстітутов є суб’єктивним правом кожної людини. Відмінність необхідної оборони від крайньої необхідності полягає в таких ознаках: 1. Небезпеку, що вимагає потребу захисту в стані необхідної оборони створюють суспільно не безпечні дії фізичної особи, а небезпеку крайньої необхідності – дії людей, сіл природи, тварин, фізіологічні процеси і т.

ін. 2. В стані необхідної оборони шкода спричиняється нападаючому, а в стані крайньої необхідності – непричетним до події третім особам. 3. Заподіяння шкоди третім особам в стані крайньої необхидності правомірне лише в тому випадку, якщо це був єдиний засіб відвернення небезпеки. При необхідній обороні такої умови немає. 4. Головною умовою крайньої необхідності є вимога, щоб заподіяна шкода була меньшою відвернутої. Заподіяна при необхідній обороні шкода може бути і більшою ніж відвернута. 5. На відміну від необхідної оборони стан крайньої необхідності виникає лише при наявності сукупності всіх його умов. Відсутність хоча б однієї з ціх виключає стан крайньої необхідності. 6. Згідно із ст. 445 Цівільного кодексу України особа, що заподіяла шкоду в сані крайньої необхідності зобов’язана відшкодувати потерпілому. Враховуючи обставини події, суд може перекласти цей обов’язок на особу, в інтересах якої ця шкода була заподіяна. ЗАДАЧА 1. Степанов, услыхав ночью, что кто-то ходит по чердаку его дома, зарядил ружье и выйдя во двор, крикнул: «Кто там?». Неизвестный, спрыгнув с чердака, спрятался за угол дома, а затем бросился на Степанова. Последний выстрелил в него и убил. Убитым оказался Гусев, ранее судимый за кражи. Это типичный случай необходимой обороны. Так как Степанов не знал и не мог предвидеть целей и намерений ранее судимого Гусева, он действовал в целях защиты своего жилища и защиты своей жизни, не является превышением мер необходимой обороны, т. к. Степанов выстрелил после того, как Гусев бросился на него. Согласно со ст. 15 УК Украины – Кожна особа має право на необхідну оборону. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту інтересів чи прав особи, яка захищається, або іншої особи, інтересів суспільства або держави від суспільно небезпечного посягання шляхом завдання шкоди тому, хто посягає, якщо такі дії були зумовлені потребою негайного відвернення чи припинення посягання. Не є злочином застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів, незалежно від наслідків, якщо воно здійснено для захисту від нападу озброєної особи чи нападу групи осіб, відвернення протиправного насильницького проникнення у житло чи інше приміщення або якщо особа, яка здійснює захист, не могла внаслідок переляку або сильного душевного хвилювання, спричиненого суспільно небезпечними діями, оцінити відповідність захисту характерові посягання. ЗАДАЧА 2. Возвращаясь ночью домой, Петренко должен был пройти через овраг. Спускаясь туда и побаиваясь, что на него могут напасть, он раскрыл складной нож. В овраге он встретил Орлова и Прохорова, которые шли с работы. Столкнувшись с Орловым, Петренко нанес ему удар в грудь, причинив ему тяжкие телесные повреждения. Свои действия он пояснил тем, что принял Орлова и Прохорова за грабителей, поскольку раньше в этом месте имели место такие случаи. Петренко он предполагал, что в овраге ему предстоит обороняться, и не верно оценив ситуацию, нанес тяжкие телесные повреждения Орлову, который фактически не нападал – имеет место мнимая оборона. Петренко мог предвидеть свою ошибку, так как не всегда человек проходящий через овраг является грабителем, а также отсутствовали действия со стороны Орлова угрожающие Петренко.

Поэтому УК РФ предусматривает смягчение наказания для совершивших подобные преступления. Говоря о праве человека на необходимую оборону, хотелось бы подчеркнуть, что это право служит интересам предотвращения и пресечения преступления. Однако, как правило, граждане редко прибегают к нему, опасаясь уголовной ответственности за превышение пределов необходимой обороны. В основном это происходит из-за правовой безграмотности и незнания своих прав. Как уже отмечалось, в случае необходимой обороны правомерным является причинение вреда только определенному лицу, совершающему общественно опасное посягательство. Однако существует обстоятельство, при наличии которого правомерным признается причинение вреда и посторонним лицам. Такое обстоятельство, согласно закону, является крайней необходимостью; его можно определить как устранение опасности, грозящей правам и интересам личности, общества и государства путем причинения вреда кому-либо из посторонних физических или юридических лиц. Часть 1 ст. 39 УК РФ гласит: «Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости».[83] Как и в случае необходимой обороны, для признания наличия состояния крайней необходимости требуется выполнение ряда условий, относящихся к характеру устраняемой опасности и к действиям по ее устранению

1. Пределы действия уголовной ответственности в пространстве и времени (Украина)

2. Основы уголовного права. Уголовный Кодекс Украины

3. Уголовное право по Соборному Уложению 1649 года

4. Уголовное право буржуазных государств новейшего времени

5. Уменьшенная вменяемость в уголовном праве

6. Множество преступлений в современном уголовном праве
7. Преступление по уголовному праву Российской Федерации
8. Лекции по уголовному праву (общая часть)

9. Основы уголовного права (Контрольная)

10. Наказание по уголовному праву Российской Федерации

11. Понятие преступления в Уголовном праве

12. Понятие соучастия в уголовном праве

13. Шпаргалки по уголовному праву (особенная часть)

14. Понятие соучастия в уголовном праве

15. Уголовное право (особая часть)

16. Тесты по уголовному праву (общая часть)

Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты
Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

17. История уголовного права России в советский период

18. Уголовное право (общая часть, шпоры)

19. Уголовное право общая часть

20. Права подозреваемого и гарантии их реализации в уголовном процессе

21. Уголовное право

22. Проблемы совершенствования процессуальных гарантий прав и интересов участников уголовного судопроизводства
23. Уголовное право
24. Экзаменационные вопросы по курсу “Уголовное право РФ и ЗС”(2)

25. Экзаменационные вопросы по курсу “Уголовное право РФ и ЗС”(4)

26. Экзаменационные вопросы по курсу “Уголовное право РФ и ЗС”(1)

27. Понятие и цели наказания по уголовному праву России

28. Уголовное право

29. Политика борьбы с преступностью и уголовное право в изменяющейся Европе

30. Историческое развитие уголовного права Германии

31. Контрольная работа по уголовному праву

32. Развитие уголовного права в Древней Руси

Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья
Ежедневник недатированный "Чемпионат мира по футболу 2018. Эмблема", синий, А5, 176 листов.
Ежедневник недатированный. Формат: А5. Количество листов: 176. Твердый переплет. Термотиснение. Ляссе.
519 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Кепка "Zabivaka", взрослая, размер 58.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 58.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

33. Уголовное право в России в X-XVIII веках

34. Уголовное право

35. Уголовное право на Руси в XI-XIII в

36. Давность в уголовном праве

37. Конспект по Особенной части уголовного права РФ

38. Контрольная по уголовному праву
39. Наказание по уголовному праву
40. Понятие и признаки преступления по Уголовному праву

41. Уголовно-исполнительное право

42. Уголовное право

43. Хищения в российском уголовном праве

44. Шпоргалки по уголовному праву (общая часть)

45. Уменьшенная вменяемость в уголовном праве

46. Уголовное право

47. Шпоры по уголовному праву

48. История уголовного права и его науки

Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты
Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты

49. Понятие уголовного права России

50. Проблема уменьшенной вменяемости в уголовном праве

51. Источники российского уголовно-процессуального права

52. Задачи по уголовно-процессуальному праву

53. Понятие, предмет, задачи и функции российского уголовного права

54. Гражданский и уголовный процесс в истории римского права
55. Гражданское и уголовное право
56. Деятельность защитника в уголовном процессе, его права и обязанности

57. Заведомо ложный донос в уголовном праве РФ

58. Задачи и функции уголовного права России

59. Институт наказания и лишения свободы в уголовном праве

60. Институт судимости в уголовном праве

61. История развития уголовного российского права в ХХ веке

62. Источники уголовно-процессуального права

63. Международное уголовное право

64. Наказание в теории уголовного права

Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей
Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки

65. Норма уголовного права: понятие, виды, структура

66. Обеспечение прав и свобод в уголовно-процессуальной деятельности органов внутренних дел

67. Обеспечение прав участников уголовного процесса при окончании предварительного расследования

68. Общая характеристика уголовного права в Республике Беларусь

69. Общие начала назначения наказания в российском уголовном праве

70. Основы административного права и уголовного права
71. Особенности решения задач по трудовому, гражданскому, уголовному праву
72. Ответственность за разбой по российскому уголовному праву

73. Отмывание денег в международном уголовном праве

74. Понятие гражданского иска в уголовном праве

75. Понятие убийства по российскому уголовному праву

76. Понятие уголовного права

77. Понятие, система и задачи уголовного права

78. Понятие, система и задачи уголовного права

79. Правила возмещения вреда, причиненного должностными лицами при осуществлении уголовного судопроизводства

80. Преступление в уголовном праве РФ

Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке
Точилка механическая, с механизмом автофиксации карандаша.
Большая настольная точилка для карандашей в цветном пластиковом корпусе, с удобной рукояткой и объемным прозрачным контейнером для
695 руб
Раздел: Точилки

81. Принципы российского уголовного права

82. Причинная связь в уголовном праве

83. Развитие уголовного права в Новейшее время

84. Санкции в уголовно-процессуальном праве

85. Словарь-справочник уголовного права

86. Соучастие по российскому уголовному праву и его признаки
87. Субъект преступления в системе уголовного права Республики Казахстан
88. Теоретические и практические основы механизма реализации норм уголовно-исполнительного права, регулирующих наказание в виде лишения свободы

89. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения

90. Уголовно-процессуальное право

91. Уголовно-процессуальное право

92. Уголовно-процессуальное право и уголовно-процессуальный закон

93. Уголовное право

94. Уголовное право

95. Уголовное право

96. Уголовное право в первой и второй четверти XVIII века

Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

97. Уголовное право и его составляющие

98. Уголовное право и судебный процесс в Германии

99. Уголовное право как ресурс: проблемы модернизации


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.