Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Письмова робота за І.Дзюбою «Інтернаціоналізм чи русифікація?» Нещодавно виповнилося 40 років видатній праці Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?», гостро-полемічному твору, який в свій час став маніфестом українських «шістидесятників». Про що ж ішлося в цьому памфлеті, що він викликав такі гоніння з боку партійного керівництва і при цьому набув такого поширення серед української інтелігенції? Дзюба у своєму творі торкається питань становища націй і народів, які входять до складу СРСР, їх декларативного формального суверенітету, денаціоналізації, питань насильницького насадження руської культури та мови і все в такому роді. Звичайно, як українця Дзюбу більш за все цікавить доля українського народу, він описує своє бачення процесу коренізації на Україні та наслідки його згорнення, описує становище української національної культури на шістдесяті роки тощо. Ці питання, безперечно, були одними із найболючіших на той час. Цікаві також джерела, на які посилається автор. Як влучно написав професор Шаповал, Дзюба «.зробив своїми союзниками не кого-небудь, а «класиків марксизму-ленінізму» (с. 16). В творі він посилається на самого К.Маркса (с.75), В.І.Леніна (с.75-77, с. 88-89), на доповідь Й.Сталіна на XVI з`їзді ВКП(б) (с.78), ну а також наводить цитати з М.Горького (с.80), А.Луначарського (с.81-82), філософа Антоніо Грамші (с.81), «цитату в цитаті» з  Отто Брауна (с. 83) тощо. Також були використані такі джерела як «.стенограми партійних з`їздів доби «коренізації»/«українізації», постанови партз`їздів і уряду, праці тодішніх керівників і партійних лідерів, статистику, публіцистику, літературні твори.» (за статтею Шаповала, с.16) Одним із засобів висвітлення питання у Дзюби є протиставлення теоретичної та ідеологічної  основи, проголошених лозунгів та закликів і практичного становища речей, такого, яким воно є насправді. Для приклада візьмемо питання про асиміляцію націй, яке було розглянуте у статті «Майбутнє націй: нації за комунізму». Спочатку щодо теорії. Що ж ми можемо побачити в «класиків марксизму-ленінізму» стосовно національного питання? По-перше, І.Дзюба розкриває нам точку зору К.Маркса на питання, а саме те, що він знущався і висміював усілякі спроби постановити, що нації і національна культура – це щось застаріле та непотрібне і вказував на імперіалістичну суть таких поглядів (с.75), а також називав ідеї про майбутнє безнаціональне суспільство «казарменим комунізмом» (с. 77). Далі ми бачимо посилання на позицію В.Леніна, а саме на такі його думки: по-перше на його боротьбу (принаймні на словах) «проти русифікаторства, проти великоруського шовінізму і великодержавництва, тобто, по суті, проти асиміляторства» (с.77), по-друге,  на його  розуміння того, що «в інтересах комунізму – найбільший розвиток націй, а не їхнє згортання і асиміляція» (с. 77). Також наводиться цитата з доповіді Сталіна на XVI з`їзді ВКП(б), в якій він засуджує позицію «соціал-шовініста» Каутського, проголошуючи ленінські ідеї (с. 78).  Отже, якщо не розписувати позицію кожного із цих діячів окремо, то всі проголошені ідеї зводилися до того, що і мови не може бути про якусь «социалистическую нивелировку» (цитата з Луначарського, с.8

2), злиття всіх націй в одну, асиміляцію, насильницьке нав`язування багатьом націям якоїсь однієї мови і культури, а навпаки, повинно стояти завдання «їхнього всебічного розвитку, особливо розвитку раніше пригнічених і неповноправних націй» (с. 76). Як пише І.Дзюба: «Ні в одному з документів РСДРП(б) не схвалюється асиміляція націй, особливо ж асиміляція менших націй більшою, і не говориться про злиття націй як безпосереднє завдання пролетарського руху». Так, це все на словах. А що ж ми маємо на практиці? На практиці ми маємо те, що Дзюба назвав «хамством і мародерством в національній справі» (с.82). Це виражається, по-перше в уявленнях переважної маси населення про те, що «безпосереднє чи не найближче завдання комуністів – створення безнаціонального суспільства, а тому національні мови і культури – це щось «відживаюче», відстале, «другосортне» і навіть реакційне.» (с.75). На практиці це виражається ні чим іншим як поглинанням однією нацією інших, насадженням культури і мови однієї нації. Тобто де факто ми спостерігаємо навіть не злиття та зближення, а поглинення російською нацією інших (с.75). Це підтверджується також статистичними даними становищем на 1948 рік, які свідчать про зменшення кількості «націоналів» і збільшення кількості «великоросів» порівняно із 1914 р. Дзюба розглядає два види асиміляції: перший, коли всі народи світу об`єднуються у «вселюдство», тобто асиміляція націй на вселюдській основі, та другий – «поглинення однією нацією інших, асиміляцією кількох націй на базі однієї національної культури» (с.79). Саме другий вид асиміляції, яку автор називає «тотожною колоніалізмові» (с.79),  є «глибокою історичною несправедливістю щодо асимільованих націй» (с.79-80) і саме він спостерігається на теренах СРСР, і конкретно по відношенню до України. Отже, І.Дзюба не відкидає самої ідеї комунізму та інтернаціоналізму, але він проти перекручування та псування цих ідей, він прагне до «виховання істинного національно-інтернаціоналістського почуття  і відданості своїй нації, любові і поваги до всіх інших націй, бажання, щоб твоя нація якнайбільше прислужилася людству, зробила для нього все, на що здатна» (с.83). Тобто, якщо говорити коротко, Дзюба виступає проти асиміляції. Дещо схожу тему розглянуто і в статті «Про соціалістичні республіки та форми їхнього співробітництва». І знову протиставляється теоретичні настанови та практичне становище справ. Теоретично, СРСР – це вільний союз незалежних національних держав з однаковим соціальним ладом, ще й в Конституції СРСР забезпечено право вільного виходу будь-якої республіки з Союзу. До того ж, основні ідеологи марксизму-ленінізму, власне сам Ленін, проголошували, що «ми повинні саме в національному питанні, як порівняно малозначному, іти на поступки. нас ані трохи не може здивувати – і не повинна лякати – навіть така перспектива, що українські робітники й селяни перепробують різні системи і протягом кількох років випробують на практиці злиття з РРФСР, в відділення від неї в окрему самостійну УРСР.» (с. 89). А практично все та ж картина, яку можна описати словами І.Дзюби однією фразою «сьогодні некомунізм великодержавникові проститься (був би він «російський патріот», а якої масті – неважливо), а от українському комуністові найменше національне вболівання – не проститься» (с.

89). Отже, і тут викривлення та перекручення Леніна та ідей інтернаціональної комуністичної держави. І ще кілька слів про українізацію. Розуміння автором цього історичного періоду і взагалі явища було викладено в статті  «Українізація та її розгром». Чим же була на думку І.Дзюби українізація? Те, що на час написання памфлету «Інтернаціоналізм та русифікація» «соромились згадувати, і саме це слово зробили одіозним» (с.150), насправді було не більш не менш, а спроба чесної та енергійної «істинно інтернаціоналістської політики, накресленої прямими вказівками Леніна та постановами з`їздів РКП(б) та КП(б)» (с.150). І українізація, якби вона була до кінця здійснена, «була б справжнім (а не пропагандистським) наочним і гіпнотизуючим взірцем плідності ленінської постановки національної справи.» (с.151). Наводячи різноманітні документи (наприклад, резолюції ХІ з`їзду КП(б)У 1930 р., с.153), автор підкреслює успіхи українізації в той час, коли вона ще не була згорнута, а всі її плоди не були винищені. Отже, на мою думку, автор вважає українізацію безперечним благом, і  глибоко обурюється лицемірности партійної політики СРСР:  на зміну реальним діям, реальній українізації освіти, бюрократичного апарату, партійного та суспільного життя тощо, приходить звичайна безпідставна похвальба «нечуваним розквітом української .культури» (с.154), проголошення всих тих вищевикладених принципів, а в реальності це все обертається нищенням української культури та нації взагалі. Який висновок можна зробити? Всі розмови про інтернаціоналізм – це слова і тільки слова (або «художній свист» як назвав це професор Шаповал, с.19), в реальності присутня одна тільки цілеспрямована русифікаторська політка, політика поглинання українського народу російським. А що пропонує нам автор як ідеальне вирішення проблеми? Я гадаю, це викладено ось в цій його цитаті: «Русифікаторському насильству я пропоную протиставити одне: свободу публічного і чесного обговорення національних справ, свободу національного вибору, свободу національного самопізнання, самоусвідомлення й самовироблення.» (цитата наведена із статі Ю.Шаповала, с.22). І хоча на той момент такі ідеї були досить утопічними, але все ж таки праця І.Дзюби була своєрідним проривом і дуже сміливим кроком людини, яка справді вболівала за вирішення національного питання і, звичайно, за свою рідну країну, потерпаючу від русифікаторської політики, за Україну.

Объяснив, что записка эта страшно важная, Уолли отправил его за Флорой. * * * Нэнси Нил стояла в неглиже в своем номере перед высоким зеркалом и разглядывала собственную фигуру. Она не слишком похудела. Одиночество и тревога только усиливали аппетит. Арчи дважды удалось ей позвонить, и оба раза голос у него был какой-то затравленный и отрешенный. Шумиха, поднятая по поводу исчезновения его жены, колкие намеки и откровенные домыслы стоили ему дорого. Он совершенно пал духом. Как Нэнси ни умоляла его позволить ей вернуться, он все-таки попросил ее задержаться в Харрогете как можно дольше, потому что страшно боялся прессы. Он не велел ей возвращаться ни домой, ни на службу, пока Агата не будет найдена. Но прошло целых две недели, и Арчи Кристи уже начал всерьез опасаться, что с женой в самом деле что-то случилось. Нэнси, видя, как на глазах рушится ее будущее, все-таки старалась как могла поддержать возлюбленного. Последний раз оглядев себя в зеркале, она поклялась не есть жирного и сладкого. Потом оделась и отправилась пешком в Королевские бани на свои утренние процедуры. * * * Старший инспектор полиции Макдауэлл со своим коллегой, оба в штатском, вошли в фойе отеля «Гидропатик»

1. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

2. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

3. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

4. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України

5. Функціоналізм: заключна форма

6. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки
7. Дія іонізуючого випромінення на організм людини
8. Поява металевих знарядь праці та розклад первісної господарської системи

9. Механізм суперіонної провідності твердих діелектриків

10. Фразеология (Поняття про фразеологізм)

11. Идеальное общество, возможно ли оно (по роману Зацепина "Мы")

12. Кто он Чингиз-хан?

13. Подземные топливные баки: насколько они опасны ?

14. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

15. Семья: как она складывается

16. А все-таки, "Свидетели Иеговы" - кто они на самом деле?

Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Подгузники "Ушастый нянь", 3 Midi (4-9 кг), 56 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
536 руб
Раздел: 6-10 кг

17. История экономического развития Карачарово /р-он г.Москвы/

18. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

19. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

20. Пётр Великий, действительно ли он великий

21. Постмодернізм та українська історична наука

22. Славяне. Кто они?
23. "Она писала в духе горных инженеров..." (газета "Екатеринбургская неделя")
24. Бхагавадгита, как она есть

25. Дуалізм «конфуціанство – даосизм» у китайському культурному світогляді.

26. Он «лиру посвятил народу своему»

27. "А был он лишь солдат…"

28. "На что он руку поднимал..."

29. Они сражались за Родину

30. Как ни грустно в этом непонятном мире, но он все же прекрасен..." И.А.Бунин. (Н.С.Лесков. "Тупейный художник").

31. Дикой и Кабаниха (исключение в русском купечестве или они типичны?)

32. Какие бывают презервативы и чем они отличаются?

Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг
Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование

33. Зміст і еволюція поняття мотивації

34. Організація праці менеджера

35. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

36. Кто они — «замполиты капитализма»? Архетипическая миссия бизнес-психолога

37. Создание брэндов через он-лайн комьюнити

38. "Он имел от природы огромный дар пения..."
39. Автоматизированные поверочные установки: какими они должны быть
40. Зеленый чай - какой он бывает?

41. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

42. Зачем они воруют?

43. Что такое эмоции и как они раскручиваются?

44. Как выслушивать детей, чтобы они говорили с Вами. Язык принятия

45. Масоны: кто они?

46. Мормоны - кто они и откуда они?

47. Мужчины терпеть не могут, когда женщины ведут себя так, будто они не любят секс

48. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 17 литров, 34х26х16 см.
Серия предназначена для мальчиков 7-10 лет. Яркий и необычный принт привлечет внимание школьников. Надежная конструкция этого
1633 руб
Раздел: Без наполнения
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные

49. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

50. Розрахунок вольт-амперної характеристики сонячного елемента при врахуванні зміни поверхневої рекомбі

51. Что такое свет и как он распространяется

52. Откуда оно, это счастье?

53. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

54. Что такое мусор и чем он опасен
55. Господарський механізм
56. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

57. Облік робочого часу працівника

58. Приватизація: зміст, цілі, шляхи

59. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

60. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

61. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

62. Охорона праці

63. "Он как будто уснул…"

64. Пауки кто они

Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки
Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. «Прародитель» полутора миллионов русских жил 2,5 тысячи лет назад. Кто он был?

66. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

67. Оплата праці

68. Питання державного комитету по нагляду за охороною праци

69. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

70. Час і причини появи козацтва
71. Гуманізм у відносинах між людьми
72. Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса

73. Основні риси Відродження, його гуманістичний зміст

74. Тpагізм обpазу матеpі в поемі Т.Г.Шевченка "Hаймичка"

75. Как появился компьютер

76. Software Project Manager среднего проекта – кто он?

77. Как появилась мобильная связь? История изобретения

78. «Он человек был — человек во всем; ему подобных мне уже не встретить»

79. Дети «индиго»: кто они?

80. Каков он, современный стиль жизни?

Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый.
Мягкое модульное универсальное покрытие, предназначенное для дома, детских игровых зон, торговых центров, спортивных залов и площадок
1043 руб
Раздел: Прочие
Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые
Увлекательная настольная игра "Турбосчет".
Настольная игра "Турбосчёт" - весёлая и очень динамичная обучающая игра, которая мгновенно увлекает и детей, и взрослых. Правила
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

81. Он должен знать, что его любят

82. Кто были три священных царя? Откуда они пришли? Что за звезда вела их в Вифлеем?

83. Оргия как она есть

84. Етичні засади діяльності працівників прокуратури

85. Зміст та завдання професійної етики юриста

86. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"
87. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств
88. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

89. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

90. Економічний зміст лізингу

91. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

92. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

93. Типове положення "Про охорону праці"

94. Умови праці на виробництві

95. Фінансування охорони праці

96. Характеристика отруйних речовин за дією на організм людини

Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Кроватка для кукол, деревянная.
Если ваша дочка мечтает собрать для любимой куколки целый мебельный гарнитур, то начинать необходимо с покупки именно этой реалистичной
401 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Ростомер говорящий "Ферма".
Новинка от Азбукварика – говорящий плакат-ростомер! Повесьте его на стену на нужной высоте – узнайте, как растёт ваш малыш. Кнопки на
482 руб
Раздел: Ростомеры

97. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

98. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

99. Безпека праці технологічних процесів РЕА


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.