Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Кафедра податкової політики та оподаткуванняРеферат на тему: “Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб” ПідготувавНауковий керівникІрпінь 2003ЗмістВступРозділ1. Перелік податків та обов’язкових платежів що сплачуються юридичними особами платниками податків Розділ 2. Вимоги до складання декларації з податку на прибуток підприємства. Розділ 3. Порядок заповненя декларації з податку на прибуток підприємства. Розділ 4. Зміни в оподаткуванні платників податків юридичних осіб. Висновки Список використаних джерелВступ Вихід України з тривалої економічної кризи за умов переходу до ринкових відносин і суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності унеможливлюється без зміцнення фінансового стану суб’єктів господарювання всіх форм власності в усіх сферах діяльності. Особливо це стосується приватних підприємств,так як приватна власність на засоби виробництва була введена порівняно не так давно і тому тут існує ряд різного роду проблем. Дохід (виручка) від реалізації продукції (виконання робіт та надання послуг), а також позареалізаційні доходи є джерелом сплати податків і зборів, тому об’єктивний його аналіз несе в собі інформацію про можливі ухилення від їх сплати та приховування доходів фірми. Прибуток – мета фінансово-господарської діяльності підприємства, кінцевий результат грошово- кредитної, маркетингової, інвестиційної та промислово-виробничої політики. Поява прибутку безпосередньо зв’язана з появою категорії “витрати виробництва”. Прибуток – це та частина вартості продукту, що реалізується підприємством, яка залишається після покриття витрат виробництва. Обособлення частини вартості продукції у вигляді витрат виступає в грошовому виразі як собівартість продукції. Прибуток – це частина заново створеної вартості, виробленої і реалізованої, готової продукції розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість пройде відповідну стадію обороту і набере грошової форми. Отже, об’єктивна основа існування прибутку пов’язана з необхідністю первинного розподілу додаткового продукту. Прибуток – це форма реалізації вартості в основному додаткового прибутку. Однак прибуток включає і частину вартості необхідного продукту. Прибуток підприємств сфери матеріального виробництва – це частина національного доходу, що в результаті його первинного розподілу набирає форм чистого доходу підприємств. Таким чином, прибуток є об’єктивною економічною категорією. Тому на його формування впливають об’єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва і розподілу суспільного продукту, національного доходу. На формування абсолютної суми чистого прибутку підприємства впливають результати, тобто ефективність його фінансово-господарської діяльності, сфера діяльності, галузь господарства, установлені законодавством умови обліку фінансових результатів, а також податкова політика держави. Питання, які розглядаються в роботі, мають вирішальне значення, не тільки для підприємства.

В умовах сьогодення ці питання мають загальнодержавне значення та відіграють важливу роль в загальному економічному розвитку нашої держави. Аналіз фінансового стану підприємства висвітлюється багатьма українськими і зарубіжними авторами: серед них С.Ф. Покропивний, В.М. Колот, В.О. Мец, А.М. Подєрьогін, Л.Д. Буряк, Г.Г.Нам, І.Р.Чуй, Л.Н.Павлова та інші. При написанні роботи були використані наукові та дидактичні матеріали, а також Закони України та постанови Кабінету Міністрів України. Метою даної роботи буде короткий аналіз прибутку підприємства та порядок адміністрування його як платника податку на прибуток.Розділ 1. Перелік податків та обов’язкових платежів що сплачуються юридичними особами платниками податків. Підприємства – суб’єкти господарювання сплачують загальнодержавні, а також місцеві податки і збори. Загальнодержавні податки і збори включають: прямі податки (податок на прибуток, плата (податок) на землю, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, податок на нерухоме майно (нерухомість)), непрямі податки (ПДВ, акцизний збір, мито), збори (на обов’язкове державне пенсійне страхування, на обов’язкове соціальне страхування, до фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, до державного інноваційного фонду, за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, за забруднення навколишнього середовища, рентні збори), відрахування на фінансування дорожнього господарства, державне мито, плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності. Місцеві податки і збори включають: два податки (комунальний податок і податок з реклами), різні збори (за право використання місцевої символіки, за парковку автотранспорту, за проїзд територією прикордонних областей транспортом, що прямує за кордон, за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг, за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей, за право проведення кіно- і телезйомок та ін.). На прикладi платника податку на прибутку - фiрми “АКМIС”, розкриємо механізм нарахування та сплати податку на прибуток підприємств. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю - фiрма “АКМIС” є юридичною особою, має самостiйний баланс, розрахунковий валютний та iншi рахунки в установах банкiв. Товариство створюється з метою участi у формуваннi товарного ринку, задоволення потреб в н/г, в його продукцiї та послугах, а також випуску експортної продукцiї на основi швидкого налагодження її серiйного виробництва. Основними напрямками дiяльностi товариства є: -органiзацiя, проведення науково-дослiдних та проектно-конструктивних робiт, економiчне, фiнансове, виробниче та управлiнське консультування; -проектно-пошуковi та ремонтно-будiвельнi роботи, виробництво будiвельних матерiалiв; -виробництво та реалiзацiя товарiв народного споживання та товарiв виробничо-технiчного призначення, товарiв народного промислу; -вiдкриття фiрмових магазинiв, крамниць, кав’ярень, ресторанiв, барiв та iнших розважальних закладiв; -здiйснення усiх видiв торгiвельної дiяльностi; -органiзацiя рекламно-iнформацiйних послуг; -надання кредитiв юридичним та фiзичним особам.

Розділ 2. Вимоги до складання декларації з податку на прибуток підприємства. Суми авансових внескiв вiдображалися платником податку у повiдомленi про результати розрахунку суми авансового внеску податку на прибуток. На сьогодні Законом України № 349 “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 24.12.2002 відмінено сплату авансових внесків, та затверджено нову форму декларації з податку на прибуток підприємства та Порядок складання декларації з податку на прибуток підприємства, затверджений наказом Державної податкової адміністрації від 29,01,2003 за № 77/7398. Порядок застосовується всіма платниками податку на прибуток підприємств, крім страховиків, банків та підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції і для яких встановлюються окремі порядки складання декларацій. Декларація з податку на прибуток підприємства подається платником незалежно від того , виникло у звітному періоді в платника податкове зобов’язання чи ні. Декларація заповнюється в тисячах гривень з одним десятковим знаком. У декларації з податку на прибуток підприємства зазначаються усі передбачені в ній показники. У разі незаповнення рядка через відсутність операції (суми) цей рядок прокреслюється. Дані, наведені в декларації, повинні підттверджуватися первинними документами обліку та відповідати правилам складання податкового обліку та звітності. Достовіірність даних підтверджується підписами керівника підприємства і головного бухгалтера та засвідчуються печаткою Оригінал декларації подається платником до податкового органу за місцезнаходженням платника на одному двосторонньому аркуші формату А-4. Подання копії декларації не допускається. Декларація заповнюється засобами, які забезпечують вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності. Заповнення олівцем не дозволяється. Державний податковий орган не приймає до розгляду декларацію, що не відповідає зазначеним вище вимогам або: Містить текст або цифри, які не можливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи внаслідок інших причин; не підтверджена підписами керівника підприємства і головного бухгалтера та не завірена печаткою платника податку. Розділ 3. Порядок заповнення податкової декларації з податку но прибуток піідприємства На прикладi cпiльного пiдприємства “АКМIС висвiтлимо механiзм розрахункiв податку на прибуток. Декларацiя про прибуток пiдприємства складається iз заголовної та основної частини (див.дод. 1). У заголовнiй частинi декларацiї вiдображаються повна назва пiдприємства, форма власностi, iдентифiкацiйний код, назва органу, у введенi якого перебуває пiдприємство, повна юридична адреса та номер телефону платника. У першiй (рядки з 01 по 02) визначається загальна сума валових доходiв, отриманих (нарахованих) протягом податкового перiоду в грошовiй, матерiальнiй, або нематерiальнiй формах як на територiї України, так i за її межами. Валовий доход фiрми “АКМIС” дорiвнює 15027,3 тис. грн.,

Хтось із інтернаціоналістів виступить проти, аргументуючи свою позицію тим, що єврейським дітям добре вчитися і в російських школах, а автобус — взагалі неприпустима розкіш, якої ніхто не має. До того ж доцільніше витратити гроші не на єврейську школу, а на святкування дня заснування Москви. Муніципальна рада більшістю голосів пристане на пропозицію інтернаціоналіста. Тепер змоделюємо націоналістичну антитезу до щойно описаної ситуації. В місті втілено принципи націоналізму. Законодавство гарантує рівноправність націй. По-перше, вибори до муніципальної ради відбуваються за національними куріями, тому в раді завжди буде 2 представники євреїв26. По-друге, з ведення муніципальної ради вилучено всі питання, які стосуються національної меншини. Остання обирає для розгляду цих питань свою національну раду. По-третє, система оподаткування реформується з метою забезпечити рівноправність націй. А саме: податки з євреїв та підприємств, що їм належать27, надходять у розпорядження національної ради. Деяка частка цієї суми відраховується на загальноміські витрати, а решта складає бюджет національної ради, яка без найменшого втручання з боку більшості сама вирішує, куди їх витрачати

1. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

2. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

3. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

4. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

5. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

6. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств
7. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
8. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

9. Система маркетингового планування на підприємстві

10. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

11. Правовий статус підприємств

12. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

13. Організація оплати праці на підприємстві

14. Реструктуризація підприємств

15. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

16. Правила поведінки на підприємстві

Фоторамка на 9 фотографий С34-013 "Alparaisa", 55,5x44,5 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x44,5х2 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 4 штуки, - 15х10 см, 4 штуки, - 30х10 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 9-ти
870 руб
Раздел: Мультирамки
Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики
Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением

17. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

18. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

19. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

20. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

21. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

22. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві
23. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин
24. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

25. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

26. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

27. Бухгалтерський облік на підприємстві

28. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

29. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

30. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

31. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

32. Облік собівартості продукції на підприємстві

Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей

33. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

34. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

35. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

36. Організація обліку на підприємстві

37. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

38. Організація управлінського обліку на підприємстві
39. Ревізійні комісії підприємств і організацій
40. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

41. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

42. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

43. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

44. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

45. Правовий статус комунальних підприємств

46. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

47. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

48. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

Металлическая клетка-корона, белая, 16,5x21,5 см.
"Садовая" металлическая серия кукольной миниатюры в масштабе 1:12. Размер: 16,5x21,5 см. Материал: металл. Цвет: белый.
308 руб
Раздел: Прочие
Музыкальный центр "Парк развлечений".
Это детское пианино с диапазоном в одну октаву предназначено для малышей. Над клавиатурой пианино расположены кнопки с изображением
1575 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

49. Інтернаціоналізація підприємств

50. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

51. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

52. Організація збутової діяльності на підприємстві

53. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

54. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві
55. Управління запасами матеріалів на підприємстві
56. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

57. Патологічні зміни в центральній нервовій системі при захворюванні на СНІД

58. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

59. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

60. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

61. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

62. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

63. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

64. Організація виробництва на металургійному підприємстві

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры

65. Основи управління персоналом підприємств

66. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

67. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

68. Рух кадрів на підприємстві

69. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

70. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства
71. Управління інноваційним розвитком підприємств
72. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

73. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

74. Бізнес-планування на підприємстві

75. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

76. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

77. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

78. Інноваційний розвиток готельних підприємств

79. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

80. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

Простыня на резинке "Лимон", 90x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
571 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Подвесные качели "Кассон".
Подвесные детские качели изготовлены из прочного жгута и пластиковых разноцветных деталей. Размер: 48х48х24 см. Материал:
394 руб
Раздел: Качели
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для мальчиков 8-15 лет (30-57
468 руб
Раздел: Обычные

81. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

82. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

83. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

84. Методи фінансового планування на підприємстві

85. Непрямі податки з підприємств

86. Обов’язкові платежі підприємств у державні цільові фонди
87. Організація грошових розрахунків на підприємстві
88. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

89. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

90. Фінанси підприємств

91. Фінансова санація та банкрутство підприємств

92. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

93. Фінансовий облік на підприємстві

94. Форми фінансування підприємств

95. Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств

96. Розрахунок розсіювання в атмосфері шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств

Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

98. Економіка підприємств будіндустрії

99. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.