Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Київський Національний Економічний Університет РЕФЕРАТ з курсу “Політична історія” на тему: “Революція 1905 – 1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил”. Виконала студентка 1-го курсу 3-ї группи заочного факультету спеціальність “Фінанси” Дудуладова Крістіна Миколаївна Науковий керівник Київ - 2000 ПЛАН 1. Російська імперія на початку ХХ сторіччя. . 3 2. Розвиток революції навесні і влітку 1905 року .12 3. Перша рада робітничих депутатів 14 4. Вищий підйом революції 16 5. Список використонної літератури 24 Початок ХХ сторіччя. Російська імперія являла собою абсолютну монархію, в якій вся повнота влади належала імператору Миколаю II. Особистість. Старший син Олександра III і імператриці Маріі Федоровни, великий князь Миколай Олександрович народився в Царському Селі 6 травня 1868 року. Він отримав чудове утворення, як і належало спадкоємцю царського престола. Викладачами Миколая були відомі професора Н. Х. Бунге, Є. Є. Замисловський, Н. Н. Бекетов, Н. Н. Обручев, Ц. Кюи, М. Н. Драгомиров. Миколай II блискуче володів французьким і англійським мовами, міг говорити на датському і німецькому. (С. Ю. Вітте говорив, що "рідко зустрічав так добре вихованої людини, як Миколай II".) 26 листопада 1894 року, згодом місяць після смерті Олександра III, відбулася скромна по причині траура церемонія одруження імператора Миколая Олександровича з принцесою Алісой Гессен -дармштадтською, прийнявшою православіє 21 жовтня 1894 року і що отримала ім'я Олександра Федорівна. 3 листопада 1895 року у них народилася донька Ольга, через два роки родина поповнилася ще однією донькою Тетяною, в 1899 і 1901 роках народилися Марія і Анастасія. 30 липня 1904 року у царської чети народився син - спадкоємець російського престолу, великий князь Олексій. Хлопчик успадкував від матері невиліковну хворобу - гемофілію. По колишньому в Росії зберігалося общинне землеволодіння. Селяни не мали право відмовитися від отриманої землі. В общині існувала кругова порука, відбувалися переросподіл землі на основі рівного землекористування. Крім Того, община диктувала терміни сільхозробіт. Зберігалася система відробітків. Все це безумовно відбивалося на положенні селянства, що страждало від безземелля, податків, викупних платежів. З початку ХХ сторіччя боротьба селянства за землю значно посилилася. Селянські виступи все частіше переростали в повстання. Так, наприклад, навесні 1902 року спалахнули селянські повстання в Харківській і Полтавській губерніях. Потужний селянський рух розгорнувся на Кавказі. Боротьбу селян Гуріі в багатьох випадках підтримували робітничі. Ріс вплив революційних політичних партій. Феодальні пережитки в селі гальмували розвиток товарно-грошових відношень в країні, негативно відбивалися на розвитку внутрішнього ринку. 3/4 населення займалося сільським господарством, в той час як в розвинених країнах Європи - менш половини. Ця обставина впливала на складання ринку робітничої сили, деформувала процеси індустріалізації. Немале число сезонних, тимчасових і інших категорій робітничих не могли продати землю. Це відбивалося на рівні їхньої кваліфікації, що в свою чергу гальмувало впровадження передової техніки, а значить відбивалося на всьому процесі монополізації промисловості.

Селянин, пришедший в місто на заробітки, рятувався від голодної смерті, примушений був погоджуватися на будь-яку роботу. Таким Чином, незавершенність процесу первинного накопичування капіталу була причиною деформації процесів індустріалізації і монополізації в Росії. Повсякденною реальністю в Росії були політичне безправя і жорстока експлуатація пролетаріату. Фабрично-заводських, гірничозаводських і залізничних робітничих налічувалося біля 3-х мільйонів людей, з них кадрового пролетаріату - не більш 10%. (Всього робітничих налічувалося біля4 млн.) В 1897 г. Був встановлений 11.5 годинний робітничий день, однак 14- годинний робітничий день залишався звичайним явищем. По секретному циркуляру Міністерства внутрішніх справ робітничі наражалися на адміністративне вислання без суду і слідства за участь в страйках, а також в'язничному укладенню терміном від 2 до 8 місяців. Ступінь експлуатації пролетаріату в Росії був дуже високий: капіталісти забирали з кожного карбованця, заробленого робітничим, в вигляді прибули 68 коп. В обробці мінералів, 78 - в обробці металів, 96 - в харчовій промисловості. Видатки в користь робітничих (лікарні, школи, страхування) складали 0.6% поточних видатків підприємців. 1901 рік минув в масових політичних демонстраціях, причому робітничі виступали з представниками демократичної інтелігенції. Демонстрації в Москві, Петербурзі, Харкові, Києві минали під гаслами політичних свобод. 1 травня 1901 року застрайкували 1200 робітничих Обухівського заводу в Петербурзі. Сучасники подій назвали страйк Обухівською обороною. Влітку 1903 року весь південь Росії від Баку до Одеси був охоплений грандіозним страйком, в якій прийняло участь від 130 до 200 тисяч людей. В грудні 1904 року був проведений політичний страйк, що закінчився підписанням першого в історії робітничого руху Росії колективного договору між робітничими і нафтопромисловцями. Цей договір, названий "мазутною конституцією", закріплював 9-годинний робітничий день, збільшення зарплати на 20%, надання щорічної відпустки і т.п. Таким Чином, 1901-1903 рр. ознаменували собою перехід до поєднання економічних і політичних засобів боротьби робітничого класу. В 1905 році Росія являла собою вузол протиріч. Поразка Росії в російсько-японській війні (26 січня 1904г. - серпень 1905г.) оголило її техніко-економічну відсталість у порівнянні з передовими країнами. В умовах протиборіння ,що розбестить між угруповуваннями імперіалістичних держав таке відставання було багате самими серйозними наслідками. Зовнішня небезпека, класова боротьба штовхали Росію на шлях рішучих перемін. Але влада виявилася не готова до них. Таким Чином, ведуче протиріччя - між потребами розвитку країни і неможливістю забезпечити його в умовах самодержавної Росії - ставало все більш непримиренним. Складність перетворень в Росії полягала в тому, щоб в боротьбі зі старим не знищити паростки нового, прогресивного. В переломні моменти все суспільство приходило у рух, і різноманітним класам і суспільним шарам необхідно було враховувати інтереси іншиі, вважатися із ними, бо вихор перемін втягував в політичну боротьбу все суспільство, ті або інші сили могли добитися успіха тільки в союзі з іншими соціальними шарами.

Пошук союзників був предметом постійної турботи політичних партій Росії. Головне протиріччя розвитку Росії виявлялося в різноманітних сферах життя суспільства. В соціально-економічній області воно висловлювалося в протиріччі між необхідністю розширення сфери товарно-грошових відношень і існуванням цілого ряду перешкод на шляху їхнього розвитку. Вільна ринкова конкуренція стримувалася як феодальними пережитками, так і штучною монополізацією в результаті економічної політики царату. Розвиток продуктивних сил країни уповільнювався системою виробничих відношень, що підтримуються владою. Зростання капіталізму "ушир" стримувало до відомого ступеня його рухи "вглиб". В області соціально-класових відношень склався цілий комплекс протиріч. Самим гострим з них було протиріччя між селянством і поміщиками. Першим кроком до його дозволу могло бути знищення системи позаекономічного примушення селян. Протиріччя між капіталістами і робітничими могли бути пом'якшені більш вигідними умовами продажу робітничої сили: 8-годинний робітничий день, право на страйки, охорону жіночої і заборони дитячої праці і т.п. Особливою гостротою відрізнялося протиріччя між царатом і народами Російської імперії. В залежності від рівня національного самоосвідомленого народи висували вимоги від культурно-національної автономії до права на самовизначення аж до відділення. В політичній області було протиріччя між владою і що формуються громадянським суспільством. Росія залишалася єдиної з головних капіталістичних держав, в якій не було ані парламенту, ані легальних політичних партій, ані правових свобод громадян. Створення умов для правової держави є однією з найважливіших задач, від якої залежав дозвіл інших протиріч в Росії. В такій обстановці в Санкт-петербурзі розгорнувся потужний робітничий рух. В столичній робітничій середі вже років десять активно діяли соціал- демократичні гуртки, і число їхніх прибічників було досить значно. "Зубатовські" організації спочатку зовсім не прижились в Петербурзі. Тільки восени 1903 року заснувалось "Суспільство фабрично-заводських робітничих" на чолі з батьком Георгієм Гапоном, священиком церкви при Пересильної в'язниці. Дії розвивалися планомірно, що поширюються коламі. 21 грудня була отримана звістка про падіння Порт-Артура. 28 грудня відбулося засідання 280 представників "гапоновского" суспільства: вирішено було почати виступ. 29 грудня дирекції Путиловского заводу (що працював на оборону) була подана вимога про звільнення одного майстра, немовби без підстави що розрахував чотирьох робітничих. 3 січня застрайкував весь Путиловський завод; вимоги ще носили економічний характер, хоча і були тяжко виконані: 8- годинний робітничий день, мінімум заробітної плати. "Суспільство фабрично- заводських робітничих" відразу взяло на себе керівництво страйком; його представники, з Гапоном на чолі, вели переговори з адміністрацією; вони же організували страйковий комітет і фонд допомоги бастуючим. 5 січня вже страйкувало декілька десятків тисяч робітничих. Міністр фінансів В. Н. Коковцев уявив про це доповідь Николаю II, вказуючи на економічну нездійсненність вимог і на шкідливу роль гопонівського суспільства.

Справа в його оцнц реального стану росйського суспльства, його готовност визнати суверентет укранського народу. Адже для реалзац де федерац необхдна згода пануючо нац. Без цього федераця неможлива. Але Мхновський був переконаний, що у тодшнй Рос нема впливових полтичних сил, зацкавлених у  перебудов на федеративних засадах, а т сили, що перебувають при влад (лберали  соцалсти з Тимчасового уряду) чи мають шанси перебрати владу до свох рук (бльшовики), на федерацю не погодяться. У згаданй вище брошур «Спадщина тиранв» М. Мхновський змальову росйськоукранськ вдносини псля Лютнево революц в трагчних тонах: «Ус росяни хочуть унтарно (объединительной) Демократично Республки, бо росяни хочуть продовжувати колишн панування над укранцями, укранц ж хочуть визволитися з того панування Московський народ не та чи нша партя, але весь народ хоче бути паном над укранським народом. З того повста боротьба мж обома народами. Один бореться за сво визволення, другий за сво панування над першим»[616]

1. Революційні події 1905-1907 р.р

2. Россия на рубеже XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг.

3. Первая русская революция (1905 – 1907)

4. Революция 1905-1907 годов

5. Особенности первых российских революций 1905 -1907 гг.

6. Революция 1905-1907 гг.
7. Революция 1905-1907 гг.
8. Революция 1905-1907 гг.

9. Первая российская революция 1905-1907 гг.

10. Революция 1905–1907 гг. в России

11. Русская революция 1905-1907 гг.

12. Перша революція в Росії 1905-1907

13. Просвещение, школа и педагогика в конце XIX - начале ХХ века и в период первой революции в России (1905-1907)

14. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

15. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

16. Революция 1905-1907гг. Избранное

Набор для специй "Золотая Серена", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Складной дорожный горшок Potette Plus с силиконовой вставкой и пакетами 10 штук.
Комплект дорожных аксессуаров от Potette Plus включает в себя уникальный складной горшок и силиконовую вставку к нему. Дополнительно ещё
2290 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Зомби в доме".
Отлично подойдет для веселых посиделок друзей субботним вечером. По сюжету игры участники случайно попадают в заброшенный домик, который
1190 руб
Раздел: Карточные игры

17. Політичні права і свободи громадян України

18. Революция 1905 года

19. Февральская Буржуазно-Демократическая Революция 1905 года

20. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

21. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

22. Нестор Махно: історично-політичний портрет
23. революция 1905 года
24. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

25. Cучасні політичні партії в Україні

26. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

27. Революция 1905 г. в России.

28. Утворення Скіфії та її політична історія

29. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

30. Політичний портрет М. Грушевського

31. Революция 1905 года

32. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные

33. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

34. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

35. Держава і політична система суспільства

36. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

37. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

38. Політична система США
39. Політично-правова теорія Жана Бодена
40. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

41. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

42. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

43. Speeches workers Grodno province in 1905-1907 and the emergence of trade unionism

44. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

45. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

46. Жизнь крестьянства России в революциях 1905-1917 гг

47. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

48. Історія України. Соціально-політичні аспекти

Велосипед трехколесный.
Велосипед трехколесный (пластмассовые колеса, с широкой шинкой, без кузова, без передней панели, без гудка). Велосипед рассчитан для детей
935 руб
Раздел: Трехколесные
Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная
Магнитная мозаика "Веселый городок".
Магнитная мозаика "Веселый городок", из которой можно собрать не только городок, но и множество других картинок. В набор входят:
519 руб
Раздел: Магнитная

49. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

50. политико-правовое развитие России в 1905-1907 гг.

51. Політична і судова система Київської Русі

52. Політична історія Київської Русі

53. Політична система Української козацької держави

54. Політичне життя в Україні 1993-2000 років
55. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта
56. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

57. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

58. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

59. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

60. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

61. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

62. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

63. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

64. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование

65. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

66. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

67. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

68. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

69. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

70. Суспільно-політичне та культурне життя України
71. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.
72. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

73. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

74. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

75. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

76. Економічна та торгово-політична роль митного збору

77. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

78. Вибори та їх роль у політичному житті України

79. Етапи розвитку політичної думи в Україні

80. Ідейно-політичні течії в Україні

Крафт-бумага оберточная, в рулоне, 1,02х30 метров.
Являясь упаковочным материалом, крафт-бумага применяется для изготовления конвертов, мешков, пакетов и многого другого. В изделия из
899 руб
Раздел: Однотонная, голография
Набор продуктов.
В комплект входят 5 продуктов, традиционно любимых в нашей стране: курица, сосиски, сыр, колбаса, яйцо. Продукты похожи на настоящие,
330 руб
Раздел: Продукты
Ручка шариковая BIC "Orange", 20 шт, синие.
Ручка шариковая одноразовая. Шестигранный пластиковый корпус. Вентилируемый колпачок. Цвет колпачка и верхней заглушки соотвествует цвету
387 руб
Раздел: Синие

81. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

82. Марксизм-ленінізм як політична ідеологія

83. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

84. Основні політичні течії

85. Північноамериканська політична думка просвітницької доби (Т. Джефферсон)

86. Політичні партії, організації и рухи
87. Політичні погляди Липинського
88. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм

89. Політичні режими

90. Політичня система як механізм влади

91. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

92. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

93. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

94. Структура політичної влади

95. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

96. Технології політичної діяльності

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки

97. Трансформація суспільства та політична модернізація

98. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

99. Формування іміджу політичного лідера


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.