Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

1.Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін. План. Вступ 1.Класифікація цін. 2.Цілі ціноутворення. 3.Поняття знижок, види знижок. 4.Рентабельність зниження цін. Висновок. Кожного дня людина має справу з різноманітними цінами. Для того, щоб жити, треба споживати продукти харчування, мати одяг, взуття, предмети домашнього вжитку, тобто те, що називають споживчими товарами. Всі вони мають купівельну ціну, яку треба сплатити, щоб придбати такі товари. Ціна - це грошова сума, яку одержують за конкретний товар. Система цін організовує господарський процес таким чином, що кожен учасник сам вирішує, який вклад він хоче внести в економіку – з врахуванням того, що він може реалізувати ( продати ) свій вклад за ціну, яка влаштовуватиме його як покупця і, відповідно, з свого боку придбати товари та послуги, що пропонуються іншими. Ця система настільки природня для ринкової економіки, що зазвичай її розглядають як дещо, що не потребує доведень. В дійсності ж система цін є результатом тривалого розвитку, який поступово привів до сьогоднішніх ринкових реалій і весь час продовжує вдосконалюватись. Систему цін прийнято класифікувати згідно визначених ознак. За характером обороту: . Оптові, за якими підприємство реалізує вироблену продукцію іншим підприємствам та збутовим організаціям. . Закупівельні, за якими реалізується сільськогосподарська продукція виробниками ( колгоспами, радгоспами, фермерськими господарствами та населенням ) державним та комерційним організаціям для послідуючої переробки. . Роздрібні, за якими товари реалізуються в роздрібній торговій мережі населенню. . Договірна ціна встановлюється при підписанні договору між замовником та підрядчиком. . Ціни та тарифи на послуги населенню. . Знижки в галузі обігу ( оптово- збутові, торгівельні ) . Тарифи вантажного та пасажирського транспорту – плата за переміщення вантажу та пасажирів, яка береться транспортними організаціями з відправників вантажу чи пасажирів. За рівнем вільності від впливу держави при їх встановленні: . Вільні, що складаються на ринку під впливом попиту та пропозиції. Держава може домагатися зміни цих цін тільки за допомогою впливу на кон’юктуру ринку. . Регульовані, які складаються також під впливом попиту та пропозиції, але підлягають певному впливу з боку держави чи через безпосереднє обмеження їх росту або зниження, регламентацію рентабельності. . Фіксовані, які встановлюються державними органами на попередньо визначений перелік товарів. За способом фіксації: . Контрактні, які встановлюються за згодою обох сторін згідно контракту. . Трансфертні, які застосовуються при реалізації продукції між філіями або в межах однієї асоціації. . Біржові, які використовуються при продажу товарів безпосередньо через біржі. . Торгів, які обслуговують особливу форму торгівлі, коли декілька підрядчиків, що конкурують між собою, пропонують замовнику свої проекти на виконання певних робіт, з яких замовник на конкурсній основі обирає найбільш ефективний. За ступенем обґрунтованості: . Базисні, які застосовуються в якості початкової ціни на подібну продукцію. Вони являють собою фіксовані в угодах чи прейскурантах ціни товарів з певними якісними характеристиками.

. Довідкові, які друкуються в каталогах, прейскурантах, журналах, газетах, довідниках, економічних оглядах. Вони використовуються спеціалістами в якості інформації для орієнтації при встановленні цін на аналогічну продукцію чи аналізі рівнів та співвідношень між цінами. . Прейскурантні, які є видом так званої, довідкової ціни. Вони друкуються в прейскурантах фірм – виробників або продавців. . Фактичні ціни угод. Які враховують застосування різноманітних знижок та надбавок щодо базової ціни. . Споживача, яка визначає витрати споживача, які напряму пов’язані з придбанням товару та витратами, пов’язаними з його експлуатацією. По терміну дії ціни: . Постійні, які не змінюють протягом строку поставки продукції за даним контрактом чи договором. . Текучі, за якими здійснюється поставка продукції в даний період часу. Вони можуть змінюватися на протязі виконання одного контракту і повністю залежать від кон’юктури ринку. . Плинні, які встановлюються в торгових угодах на продукцію, яка зазвичай потребує тривалого строку на виробництво. Вони враховують всі зміни у витратах виробництва, які відбуваються в період виготовлення виробів. . Сезонні , які діють протягом визначеного періоду часу. . Ступінчасті, які передбачають ряд послідовно зменшених цін за попередньо визначеною шкалою. Ціноутворення—це процес встановлення цін на товари та послуги, що пропонуються на ринку. Цінова політика підприємства в умовах ринкової економіки надто тісно пов’язана з його цілями у сфері комерційної діяльності. Підприємства можуть мати різні цілі і відповідно впроваджувати різну цінову політику. Чим краще компанія орієнтується в своїх цілях, тим простіше їй встановити ціну на товар. Найбільш частіше зустрічаються наступні цілі ціноутворення: o Виживання—у випадку, коли фірма працює з перевантаженням, в умовах інтенсивної конкуренції, різкого спаду платіжеспроможного попиту. Ціни знижуються: в даному випадку не до великого прибутку, а тільки щоб перекрити витрати. В кризовій ситуації дана стратегія дозволяє залишитися на ринку, зберегти кадровий, виробничий та збутовий потенціал. o Максимізація поточного прибутку—політика швидкого одержання найбільш можливого прибутку, готівки, найбільш швидкого обороту капіталу. При цьому фірма, перебільшуючи ціну продажу, концентрує увагу на поточній ситуації, як правило, не на користь довготерміновим перспективам. Компанія задовольняється поточними фінансовими показниками, не думаючи про довготермінові досягнення і про майбутнє. o Максимізація поточних доходів— основана на максимізації доходу від продаж в умовах, коли встановити з точністю витрати (включаючи непрямі) виявляється неможливо. Більшість керівників фірм впевнені, що така стратегія дозволяє забезпечити довготермінову максимізацію прибутку і збільшення ринкової частки. o “Знімання вершків”, максимальне ковзання по сегментам ринку—стратегія, основана на швидкому оновленні продукції, на зміні сегментів ринків. На новий продукт встановлюється максимально можлива ціна; після цього, як продажі знизяться, встановлюється нова ціна—для наступного ( по рівню доходів) сегменту ринка і т.д

. o Лідерство по якості товару—компанія здатна витримати високі ціни на свої товари, що обумовлені вищим рівнем якості і значними витратами на розробку питань якості. o Максимізація росту продаж—стратегія, що допускає найнижчі із можливих ціни в розрахунку на те, що завоювання найбільшої ринкової частки призведе в кінцевому результаті до отримання великого прибутку. Складовою частиною системи ціноутворення є широко поширена система знижок з встановлених прейскурантних цін. Знижки застосовують фірми – виробники продукції та роздрібна торгівля. Знижки – це своєрідна відповідь на дії конкурентів, коли вони починають знижувати ціни. Знижки використовуються для залучення нових споживачів та скорочення великих запасів. Всім підприємцям, хто вболіває за розширення масштабів своєї справи, слід привернути особливої уваги системі знижок. Для цього є цілий ряд причин. Знижка сама собою створює у покупця переконання і впевненість про те, що фірма – продавець ( відповідно прямий виробник ) йде саме йому на зустріч, що, звичайно, підкреслює значення покупця-споживача у власних переконаннях. У покупця складається враження, що фірма - продавець є безумовно солідною та стабільною організацією, оскільки вона може собі дозволити певне зниження цін. Справжню ж користь з всіх цих заходів отримує перш за все фірма – продавець через те, що вона прискорює товарорух та збільшує об’єм продажу. Розмір знижок залежить від характеру угоди, умов постачання і платежу, взаємин з покупцем і від кон'юнктури ринку в момент підписання угоди. У практиці, особливо міжнародної, використовується близько 20 різних видів знижок. Таким чином розрізняють слідуючи види знижок: . Загальна чи проста знижка надається з прейскурантної чи довідкової ціни товару. Проста знижка з прейскурантної ціни складає 20-30%, а в деяких випадках доходить до 40%. Такі знижки широко практикуються при підписанні угод на машини й устаткування, зокрема на стандартне. До простої знижки можна віднести знижку, надану при покупці товару за готівку (сконто). Сконто (знижка при платежі готівкою чи до терміну). Термін сконто, чи платіжна знижка, означає зниження ціни для тих клієнтів, що оплачують куплений товар швидше інших чи готівкою. Якщо, наприклад, така цінова знижка позначається «2/10 e o 30", то цей запис можна розшифрувати в такий спосіб: у випадку оплати товару протягом 30 днів після підписання договору чи обумовленого терміну постачання покупець одержує знижку розміром 2% за кожні 10 днів прискорення платежу. Така знижка повинна діяти для всіх покупців, що виконують обумовлені умови платежу. Особливо широко поширені в багатьох галузях знижки за сплату готівкою, тому що вони дозволяють підвищити ліквідність у фірми-продавця і відповідно знизити витрати завдяки прискоренню оборотності засобів. Така форма платежу покращує фінансове положення виробника з точки зору готівкових грошей, оскільки зазвичай в практиці ринкових відносин строки оплати рахунків за відвантажену продукцію коливаються від 30 до 90 днів. . Кількісна (оптова)– зниження ціни за купівлю великих партій товару. Звичайно є основна ціна одиниці товару при покупці його в кількості, наприклад, до 100 штук і знижена ціна при покупці партії товару понад цю кількість.

А самі античні джерела вважають, що Аполлон прибув до Греції з півночі, що він — прийшле божество в грецькому пантеоні. Біля Полтави, під культовим зольником виявлено зображення журавлиної чи лебединої зграї. У Давній Греції відомі так звані «журавлині» танці, є вони і в українців, причому це відбивають самі назви їх — «Журавель»,» Журавлиний ключ» тощо. І що, мабуть, найважливіше, грецький Аполлон виявляє функціональну й етимологічну тотожність зі слов'янським Купалою та індійським Крішною-Гопалою, котрий має і південноіндійський різновид свого імені — Гопалан. А воно винятково близьке фонетично до грецького Аполлон. Що дозволяє зробити висновок: імена Гопалан та Аполлон — одне й те саме ім'я, існуюче в різних мовних стихіях, похідне зі спільного джерела. Існують деякі цікаві давні факти, пов'язані з журавлями. У так званому ольвійському декреті на честь Протогена /ІІІ-ІІ ст. до н.е./ згадується місцевість Канкит. Дехто розташовує її на лівому березі Південного Бугу, а відомий дослідник індоаріки в Північному Причорномор'ї О.Трубачов — у районі нижньодніпровських плавнів і річки Конки. І назву Конка і назву Канкит він пов'язує з давньоіндійським канка — «журавель», «чапля»

1. Підсудність адміністративних справ

2. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

3. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

4. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

5. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

6. Адміністративна відповідальність
7. Адміністративна відповідальність в Україні
8. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

9. Кримінальна відповідальність в Україні

10. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

11. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

12. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

13. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

14. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

15. Видання в Україні навчальної літератури (історія і сучасність)

16. Творчість і життя Лесі Українки. "Ні, я жива, я буду вічно жити"

Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток
Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты
Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

17. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

18. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

19. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

20. Недостатність лютеїнової фази: клініка, діагностування, лікування

21. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

22. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі
23. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії
24. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

25. Проблеми реформування податку на додану вартість в Україні

26. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

27. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

28. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

29. Архитектура Древней Греции (V в.до н. э.)

30. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

31. Статья Н.Н. Баранского "Экономико-географическое положение"

32. Теория социальной пассионарности Л. Н. Гумилева

Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные
Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы
Игра "Городки".
Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с ограниченной площадки, называемой "городом",
378 руб
Раздел: Городки

33. Реформы Н.С.Хрущева: предпосылки, сущность, противоречия

34. Политико-правовые взгляды М.М.Сперанского и политические идеи Н.М.Карамзина.

35. Н.Ф.Катанов - первый хакасский учёный

36. Конституционные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева

37. Переводы по английскому языку из учебника Л.Н. Адрианова

38. А.Н. Островский и Малый Театр
39. Этнология Л.Н. Гумилева
40. Культурологическая проблематика в работе Л.Н.Гумилева "Этногенез и биосфера Земли"

41. Религиозная трагедия Л.Н. Толстого

42. Типология образа слуги в русской литературе XIX века на материале произведений А.С.Пушкина, Н.В. Гоголя, И.А. Гончарова

43. Роль эпизода в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"

44. Образное воплощение творческого поиска Н.Гумилева

45. Моё мнение по поводу критической полемики о пьесе А.Н.Островского "Гроза"

46. Русские критики о Л.Н. Толстом

47. Образ женщины XIX века в пьесах А. Н. Островского

48. Жизнь и творчество Н.С. Гумилёва

Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

49. Лирический образ Руси в прозе Н. В. Гоголя

50. Анализ стихотворения Н.А. Заболоцкого "Завещание"

51. Драма А.Н. Островского "Бесприданница"

52. Именное составное сказуемое в повести Н.С. Лескова "Очарованный странник"

53. Мольер "Скупой". А.Н. Островский "Гроза"

54. План-конспект романа-эпопеи Л.Н. Толстого "Война и мир"
55. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого "Война и Мир"
56. Сопоставление позиций лирических героев в стихотворениях "Ангел-Хранитель" А. Блок и "Рыцарь на час" Н.А. Некрасов

57. Высший свет в изображении Л.Н. Толстого (по роману "Война и мир")

58. Этногенез по Л.Н.Гумилёву (+ обширная биография)

59. Творчество А.А. Дельвинга, Н.М. Языкова и П.А. Вяземского

60. Трактовка образа Обломова в статье Н. А. Добролюбова "Что такое Обломовщина?"

61. Родина и народ в творчестве Н.А. Некрасова

62. Партизанское движение в произведение Л. Н. Толстого "Война и мир"

63. Любимая героиня Л.Н. Толстого

64. Драма «Пучина» и ее место в драматургии А.Н.Островского

Горшок надувной для дома и авто "Baby-Krug", розовый.
Невероятно удобный надувной горшок был разработан при непосредственном участии квалифицированных медицинских работников и технических
489 руб
Раздел: Горшки обычные
Коврик для прихожей "Ни следа".
Коврик для прихожей «Ни следа» призван сохранить чистоту и уют в Вашем доме. Он обладает крупным и высоким ворсом из микрофибры, который
613 руб
Раздел: Коврики придверные
Набор маркеров для досок " Kores", 10 штук, 3 мм.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
566 руб
Раздел: Для досок

65. Личность Греча Н.И. в отечественной журналистике XIX века (на материалах электронных версий печатных изданий XIX века)

66. Н.М. Карамзин "Бедная Лиза"

67. Н.В.Гоголь

68. А. Н. Островский "Жестокие нравы"

69. Исповедальная поэма Н. А. Некрасова «Уныние» (1874): проблематика, поэтика, история восприятия

70. О Мартынове Н.С.
71. Система образов в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"
72. Творчество Н.Паганини

73. Особенности формообразования и музыкального языка в хоровых сценах оперы "Псковитянка" Н.А. Римского-Корсакова

74. За что погиб Н.С. Гумилев?

75. Н. Г. Первухин - исследователь удмуртского этноса

76. Академик Н.И. Вавилов

77. Пирогов Н.И. и его время

78. Жизнь и исторические труды Н.И.Костомарова

79. Рецензия по истории на книгу Н. Н. Молчанова "Дипломатия Петра великого"

80. Древняя Русь и Великая Степь по книге Л.Н. Гумилева "Древняя Русь и Великая Степь"

Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы
Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров
Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки

81. Бронзовый век (4000 –500 гг. до н.э.)

82. Культура и быт минойской цивилизации (Примерно 2000 лет д.н.э., Греция, о-в Крит)

83. Социально-политическая борьба в Афинах в конце 5 века до н.э.

84. Становление и неизбежность принципата в Римской республике III-I вв. до н.э.

85. Концепция Л.Н. Гумилева "Этногенез и биосфера земли" и ее значение в развитии философии истории

86. Рецензия на монографию по истории Н.Л. Пушкарева "Женщины Древней Руси"
87. Республиканская партия в Риме в 44-42 гг. до н.э.
88. Великий русский хирург Н.И.Пирогов

89. Педагогические взгляды Н.И. Пирогова

90. Реформы 50-60х годов нашего столетия /Н.С.Хрущев/

91. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

92. Социологические воззрения Н.Я. Данилевского

93. Н. Бердяев "Новое средневековье"

94. Проблемы свободы личности и творчества в философии Н.А. Бердяева

95. Проблема России и Европы в теории культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского

96. Философия неравенства Н.А. Бердяева

Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения
Копилка-раскраска "Сова в шляпе".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

97. Человек, творчество, культура в философии Н.А.Бердяева

98. Н.Бердяев о человеке («Экзистенциальная диалектика божественного и чело-веческого»)

99. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.