Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Особливості впливу практичної діяльності на емоційне вигорання психолога

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені І. Франка Філософський факультет Кафедра психології Курсова робота «Особливості впливу практичної діяльності на емоційне вигорання психолога»Виконала студентка IV курсу психологічного відділення філософського факультету Стасюк Марія Миколаївна Науковий керівник: доцент кафедри психології Католик Галина Вікторівні Львів 2007 ВСТУП Традиційно і в суспільній свідомості, і в науковій літературі при вивчені професійної діяльності спеціалістів соціономічних професій (лікарів, педагогів, психологів, соціальних працівників та ін.) акцент робиться, перш за все, на позитивних аспектах роботи з людьми. Разом з тим цілком очевидно, що саме робота з людьми через високі вимоги, які ставляться перед представниками таких професій, особливу відповідальність та емоційні навантаження потенційно містить в собі небезпеку тяжких переживань, пов’язаних з робочими ситуаціями, і ймовірність виникнення професійного стресу. Саме тому зараз багато зусиль науковців спрямовано на дослідження взаємодії між людьми, виявлення впливу професійних факторів на особистість, зокрема на деформацію особистості. У зарубіжній та вітчизняній літературі можна зустріти багато досліджень феномену емоційного вигорання. Детально досліджені з точки зору потенційного розвитку даного феномену такі професії: персонал лікарень, як лікарі, так і медичні сестри; педагоги, соціальні працівники. Дослідження власне психологів зустрічаються значно рідше. Саме тому у цій праці досліджуваними виступають психологи, які, зазвичай, залишаються «за кадром». Метою даної роботи є виявити, наскільки впливає робота з людьми на формування та розвиток емоційного вигорання у психологів. Завдання: вивчити структуру синдрому емоційного вигорання, яка притаманна психологам; з’ясувати зв’язок між розвитком емоційного вигорання та рисами особистості; порівняти особливості формування та розвитку емоційного вигорання у психологів та механіків – працівників СТО. Об’єктом дослідження виступає формування та розвиток синдрому емоційного вигорання. Предмет дослідження: вплив практичної діяльності на формування і розвиток емоційного вигорання психологів. Гіпотези: Припустимо, що інтернали менше схильні о синдрому емоційного вигорання. Припустимо, що у екстравертів менше виявляється синдром емоційного вигорання, ніж у інтровертів. Припустимо, що синдром емоційного вигорання більше притаманний психологам, ніж механікам. Дана робота складається з двох розділів. Перший з них має назву: «Емоційне вигорання і робота психолога», де проводиться аналіз праць вітчизняних та зарубіжних авторів, які займалися дослідженням цієї проблеми. Основними працями, на які опиралися при вивченні даної проблеми є Бойко В. В. «Синдром эмоционального выгорания в профессиональном общении» і Рогинская Т.И. «Синдром выгорания в социальных профессиях». У другому розділі описано власне дослідження, а також аналіз та інтерпретація отриманих результатів 1.ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ І РОБОТА ПСИХОЛОГА 1.1 Синдром емоційного вигорання: погляд на проблему Ще 1970-ті роки ХХ століття було виведено поняття «синдром емоційного вигорання».

Перш за все це поняття характерно для представників професій типу «людина – людина», які змушені постійно спілкуватися з іншими людьми, при чому не за власним вибором. Декілька десятиліть назад К. Маслач дала різке формулювання: «Згорання – плата за співчуття». Звідси і пішла порада не брати на себе чужих проблем, не розчинятися в чужому «я», приділяти більше уваги своєму внутрішньому світу, не ставати рабом своїх обов’язків, усіляко уникати моногонії, не шукати у роботі порятунку від власних проблем, на кінець (і це беззаперечно) – просто спокійно виспатися. Г.Л. Станкевич зауважує, що саме через високі вимоги, які ставляться до комунікативної компетентності психолога, а також через труднощі «приймаючого», «безумовного» спілкування, виникає проблеми особистісної захищеності психолога – одне із актуальних питань професійної екології. Можливо, саме застереження, які виникають у зв’язку з цим, змушують психотерапевтів триматися за панцир свого професіоналізму, що дозволяє йому залишатися закритим і відгородженим у взаємодії з пацієнтом. Але нічого так не оголює, як прагнення бути закритим. Саме в професійній закритості ховається загроза дисоціативності переживань, яка може служити деформуючим фактором у нашій професії. Ігнорування власних невирішених проблем живить міф про те, компетентні психотерапевти можуть і повинні ефективно працювати з будь-якими пацієнтами в будь-який час і при будь-яких обставинах. Синдром емоційного вигорання описується як специфічний вид професійної деформації людей, які працюють в тісному контакті з пацієнтами при наданні професійної допомоги. Термін «bur ou » («емоційне вигорання») був запропонований американським психіатром Фроуденбергером у 1974, яким він характеризував психологічний стан здорових людей , які знаходяться в інтенсивному і тісному спілкуванні з пацієнтами (клієнтами) і емоційно навантаженій атмосфері при здійсненні професійної допомоги. Соціальний психолог К. Маслач визначила цей стан як синдром фізичного і емоційного виснаження, включаючи розвиток негативної самооцінки, негативного ставлення до роботи, втрату розуміння і співчуття у відношенні до клієнтів чи пацієнтів. Спершу під поняттям синдром емоційного вигорання розуміли стан виснаження з почуттям власної непотрібності. Пізніше симптоматика даного синдрому значно розширилась за рахунок психосоматичного компоненту. Дослідники все більше пов’язували синдром з психосоматичним самопочуттям, відносили його до стану перед хвороби. В Міжнародній класифікації хвороб (МКХ – 10) синдром емоційного вигорання належить до рубрики Z73 – «Стрес, пов’язаний з труднощами підтримки нормального способу життя». Як пише ряд авторів, існує дуже багато визначень «bur ou », але Фроуденбергер говорить, що професійне вигорання «є виснаженням енергії у професіоналів у сфері соціальної допомоги, коли вони почувають себе перевантаженими проблемами інших людей.» Як він стверджує, тут виникає цинічна установка: «Навіщо хвилюватися? Це немає ніякого значення». Коли працівник вигоряє з будь-якої причини, він стає неефективним у своїх цілях і діях.

Вигорання – це такий стан емоційного і фізичного виснаження, коли людина не може повноцінно функціонувати. Люди не можуть діяти адекватно, якщо вони ніколи не виходять за рамки своєї професійної ролі. Маслач підкреслює, що вигорання – це не втрата творчого потенціалу, не реакція на нудоту, а швидше «емоційне виснаження, яке виникає на фоні стресу, викликаного міжособистісним спілкуванням». Вітчизняні дослідники (Абрамова Г.С., Юдчиц Ю.А.) розглядають синдром емоційного вигорання як стан «професійної деформації». Автори вказують, що симптоми вигорання проявляються у професіоналів, які працюють в системі «людина – людина», тобто у тих, хто через професійні обов’язки змушений весь свій робочий день спілкуватися з людьми. Схильність до вигорання спостерігається у представників певних професій, які наділені владою, що важко контролюється і важко обмежується. Дану точку зору підтримують А.Р. Конечний і М. Боухал, на думку яких, професійна деформація (вигорання) поступово розвивається із професійної адаптації. На прикладі медичних працівників вони прослідковують динаміку даного феномену. Певний ступінь адаптації першопочатково природний для медичного працівника. Сильне сприйняття страждань іншої людини на початку професійної діяльності, з часом, як правило притупляється. Автори дивляться на вигорання з точки зору однієї певної професії, в той же час, підкреслюють те, що «професія ризику» обов’язково повинна належати до системи «людина – людина». Бойко вказує, що синдром емоційного вигорання – це вироблений особистістю механізм психологічного захисту у вигляді повного чи часткового виключення емоцій (зниження їх енергетики) у відповідь на певні психотравмуючі впливи. 1.1.1 Загальні відомості про синдром емоційного вигорання Синдром емоційного вигорання – це реакція організму, яка виникає в результаті тривалої дії професійних стресів середньої інтенсивності. Не Європейській конференції ВООЗ у 2005 р. відмічено, що стрес, пов’язаний з роботою, є важливою проблемою приблизно для третини працівників країн Європейського союзу і вартість вирішення проблем з психічним здоров’ям у зв’язку з цим складає в середньому 3-4% валового національного доходу. Синдром емоційного вигорання – процес поступової втрати емоційної, когнітивної і фізичної енергії, що проявляється в симптомах емоційного, розумового виснаження, фізичної втоми, особистої відгородженості і зниження задоволення виконанням роботи. В літературі в якості синоніму емоційного вигорання, використовується термін «синдром психічного вигорання». Вигорання можна розглядати як стереотип емоційної, частіше за все професійної, поведінки. «Вигорання» - частково функціональний стереотип, оскільки дозволяє дозувати і економно витрачати енергетичні ресурси. В той же час можуть виникати його дисфункційні наслідки, коли вигорання негативно відбивається на виконанні професійної діяльності і стосунках з партнерами. Інколи синдром емоційного вигорання позначається поняттям «професійне вигорання», що дозволяє розглядати це явище в аспекті особистої деформації під впливом професійних стресів.

Во-первых, критическую: она констатирует это несовпадение, а, стало быть, показывает нам, в чем мы ошибаемся. Во-вторых, прескриптивную: она намекает на то, что именно должно быть, а, следовательно, указывает путь истинный. И то, и другое особенно важно для наук, которые до сих пор не уверены, что идут правильным путем, в том числе и для психологии. Каждый знает и то, что в любой шутке есть доля правды. Но далеко не каждый способен различить, где именно эта доля. Психологология нацелена на то, чтобы юмористическим способом находить правду в неправде правду о психологах и их науке в той неправде, которая глубоко укоренилась в мифах о ней. Поэтому психологология это не только одна из самых правдивых, но и очень практичная наука, способная снабдить будущего психолога знаниями, которые он никогда не найдет в официальных учебниках. А обладать этими знаниями он должен, поскольку нельзя стать полноценным психологом, не разобравшись в тех хитросплетениях, которые скрыты за официальной жизнью психологического сообщества

1. Емоційне самопочуття підлітків в групі однолітків

2. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

3. Влияние экологических и медико-биологических требований на структуру исследований и разработок

4. Бурлескно-травестійне віршування 18 ст.

5. Литература - Социальная медицина (организация первичной медико-социальной

6. Медико-генетическое консультирование
7. Медико-психологические последствия боевой психической травмы
8. Медико-психологическая помощь пострадавшим при экологических катастрофах

9. Адаптация к физическим нагрузкам и ее медико-биологические характеристики у спортсменов циклических видов спорта

10. Философский стиль мышления естествоиспытателя. Термооптическая микроскопия в применении к медико-биологическим задачам

11. Анализ медико-биологических данных с помощью Microsoft Excel и СПП STADIA 6.2

12. Авиценна - великий медик

13. Гарантии оказания медико-санитарной помощи в РФ

14. Медико-биологическая характеристика искусственного освещения с учетом класса точности зрительных работ

15. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

16. Самостійне вивчення дисципліни "Аудит"

Муфта для коляски "Bambola" (шерстяной мех + плащевка + кнопки), бежевая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (бутылочный).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1586 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (фиолетовый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

17. Медико-тактическая характеристика поражающих факторов современного оружия

18. Апеляційне провадження

19. Державне конституційне право зарубіжних країн

20. Еволюційне тлумачення права

21. Інформаційне забезпечення органів виконавчої влади

22. Медико-криминалистические аспекты назначения и проведения экспертиз в случаях отравления техническими жидкостями.
23. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення
24. Судовий захист прав на комерційне найменування в Україні

25. Апеляційне провадження в Україні

26. Комерційне телебачення України

27. Лінійне програмування

28. Медики и самодержцы. Император Александр II. 1 марта 1881 года

29. Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

30. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

31. Богдан Лепкий. Романтично-елегійне сприйняття дійсності в поезії

32. Інформаційне забезпечення діяльності організації

Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны

33. Анализ медико-социальной работы по профилактике заболеваний, передающихся половым путем

34. Інформаційне відображення лікувально-діагностичного процесу в ендокринологічній клініці

35. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

36. Медико-биологическое значение растений, содержащих полисахариды

37. Медико-психологічна характеристика невротичних розладів у музично-педагогічних працівників

38. Медико-социальная экспертиза и реабилитация лиц с заболеваниями зрения
39. Медико-социальное значение мико- и уреаплазмоза
40. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

41. Медико–социальная помощь лицам перенесшим инфаркт миокарда

42. Ожиріння як медико-соціальна проблема

43. Поєднана дія емоційного стресу і недостатності гонад на стан кісткової тканини та її корекція

44. Роль слова в діяльності медика

45. СПИД и ВИЧ как медико-социальная проблема

46. Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів

47. Медико-статичтические показатели оценки здоровья

48. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

Одеяло байковое "Карапуз" с рисунком (цвет: бежевый).
Байковое одеяло для новорожденных детей и подростков изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка), имеет мягкую фактуру полотна,
695 руб
Раздел: Одеяла для детей
Шкатулка РТО, 33.5x18x14 см (арт. 3649-RT-59).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1093 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда

49. Інформаційне забезпечення діяльності керівника

50. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

51. Особливості емоційних реакцій молодших школярів

52. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації

53. Розвиток умінь розв’язувати задач на пропорційне ділення у початковій школі

54. Медико-психологічні аспекти роботи психолога в психоневрологічних закладах
55. Особливості емоційних реакцій в ранньому юнацькому віці
56. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

57. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

58. Професійне самовизначення людини

59. Прояви синдрому вигорання в медицині

60. Психологія емоцій та почуттів

61. Теорії емоцій і особистості

62. Емоції в політичному дискурсі

63. Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

64. Емоційні стани особистості

Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Доска магнитно-маркерная.
Доска напольная в деревянной некрашеной раме, азбука и цифры на магнитах, маркер. Доска двухсторонняя, с одной стороны "белая"
1619 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Кружка керамическая "FIFA 2018", 650 мл.
Объем: 650 мл. Материал: керамика.
880 руб
Раздел: Кружки, посуда

65. Інформаційне суспільство

66. Лица с ограниченными возможностями пожилого возраста и их медико-социальная реабилитация

67. Медико-социальная помощь семьям "группы риска"

68. Социальная сеть в медико-социальной работе

69. Комбінаційне і мандельштам-бріллюенівське розсіювання світла

70. Рекреаційне освоєння Закарпатської області
71. Інвестиційне проектування
72. Пенсійне забезпечення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.