Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

ЗМІСТ ВСТУП 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 1.1 Основні поняття і нормативна база щодо обліку доходів і видатків в бюджетних установах 1.2 Бюджетна класифікація: будова, роль і призначення видатків 1.3 Кошторис доходів і видатків бюджетних установ 1.4 Організація обліку доходів і видатків бюджетної установи 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ ЯМПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика установи 2.2 Організація обліку доходів в Ямпільській районній державній адміністрації 2.3 Організація обліку видатків в Ямпільській районній державній адміністрації 2.4 Порядок проведення ревізії в Ямпільській районній державній адміністрації 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ РЕФЕРАТ дипломної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Ключища Олена Анатоліївна “Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)” Актуальність теми визначається з загальної системи бухгалтерського обліку бюджетних установ, в яких саме облік доходів і видатків є найскладнішим і найвідповідальнішим. Питання організації обліку зазначених напрямків потребує найдокладнішої розробки й опанування. Предметом дослідження є процес організації обліку доходів і видатків в бюджетній установі. Об’єктом дослідження є Ямпільська районна державна адміністрація. Мета дипломної роботи – дослідження питань щодо організації обліку доходів і видатків в бюджетних установах та розробка конкретних шляхів їх вдосконалення. Завдання роботи: висвітлити теоретичні питання організації обліку в бюджетних установах, зокрема доходів і видатків; проаналізувати стан основних показників функціонування установи; розглянути стан організації первинного, аналітичного і синтетичного обліку доходів і видатків в досліджуваній установі; запропонувати конкретні шляхи вдосконалення організації обліку доходів і видатків в бюджетній сфері. За результатами дослідження сформовані висновки: - бюджет – це не просто балансові розрахунки доходів і витрат, які мобілізуються і витрачаються в установі, а й важлива фінансова категорія, основу якої становить система фінансових відносин, що складається між місцевими та державним бюджетом і установою, а також усередині установи; - кошторис доходів і видатків є основним плановим документом; - на сьогоднішній день місцеві органи влади не володіють достатніми фінансовими ресурсами для організації управління економікою і соціальною сферою на своєму рівні. Це обумовлено цілою низкою обставин: високими рівнем концентрації фінансових ресурсів у державному бюджеті країни, що знижує значення регіональних і місцевих бюджетів у вирішенні життєво важливих для населення задач; домінуючою роллю регулюючих доходів у структурі надходжень коштів до місцевого бюджету і низькою часткою закріплених за територіями податкових платежів; нині діючою механізму централізованого встановлення нормативів відрахувань від доходів; тенденцією встановлення видатків униз без відповідного підкріплення дохідними джерелами, що призводить до дотаційності.

Пропозиції за результатами дослідження: - доцільно затвердити форму касової книги з розподілом готівкових надходжень і витрат на кошти загального і спеціального фондів, що не тільки полегшить роботу касирів і бухгалтерів, усуне передумови для вчинення порушень, а й сприятиме здійсненню контролю за цільовим і правильним використанням готівки; - повернутися до старого порядку обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами на одному і тому самому рахунку та в одному й тому самому меморіальному ордері при умові заборони згортання сальдо на активно-пасивних рахунках; - ввести в дію нову форму накопичувальної відомості грошових коштів спеціального фонду, яка дозволить полегшити групування доходів та видатків наприкінці місяця, при підрахуванні видатків за окремим кодом економічної класифікації видатків щокварталу. Таким чином, запропоновані нами вдосконалення бухгалтерського обліку доходів і видатків в установі дозволять спростити та полегшити працю робітників бухгалтерії. Отже, запропонована нами нова форма накопичувальної відомості дозволить полегшити групування доходів та видатків наприкінці місяця, при підрахування видатків за окремим кодом економічної класифікації видатків щокварталу. ВСТУПБухгалтерський облік в бюджетних установах забезпечує відображення усіх операцій, пов'язаних з виконанням кошторису видатків бюджету, кошторисів спеціальних коштів та узагальнення даних обліку і звітності, що необхідно для оперативного управління, аналізу, контролю за цільовим використанням коштів на підставі кошторису, виявлення позапланових і незаконних витрат. Завданнями бюджетного обліку є: — точне виконання затвердженого бюджету; — дотримання фінансово-бюджетної дисципліни і найсуворішого режиму економії у витрачанні бюджетних коштів; — охорона майна, державної власності; — мобілізація коштів у бюджет і виявлення додаткових доходів. Бюджетний облік ведеться відповідно до чинного в Україні бюджетного устрою. Бухгалтерський облік виконання кошторисів доходів і видатків у бюджетних установах ведеться за подвійною системою, за меморіально-ордерною, журнально-ордерною, журнал-головною або комп'ютерною формою обліку. Бухгалтерський облік виконання кошторисів витрат з бюджету і спеціальних коштів, а також інших позабюджетних коштів у бюджетних установах ведеться на єдиному балансі за єдиним планом рахунків. За дотримання правил бюджетної дисципліни і правильну організацію бухгалтерського обліку в бюджетних установах відповідальність несуть керівник установи і головний бухгалтер. Кошторис доходів і видатків бюджетної установи, організації є основним плановим документом, який підтверджує повноваження щодо отримання доходів та здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання нею своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік, відповідно до бюджетних призначень. В загальній системі бухгалтерського обліку бюджетних установ саме облік доходів і видатків є найскладнішим і найвідповідальнішим, про що, до речі, свідчить традиційна друга назва системи — бухгалтерський облік виконання кошторису доходів і видатків. Отже, питання організації обліку зазначених напрямків потребує найдокладнішої розробки й опанування.

Виходячи з актуальності питання була обрана тема дипломної роботи “Облік доходів і видатків в бюджетних установах”. Метою написання дипломної роботи є дослідження питань щодо організації обліку доходів і видатків в бюджетних установах та розробка конкретних шляхів їх вдосконалення. Відповідно до поставленої мети в роботі були визначені такі задачі: висвітлити теоретичні питання організації обліку в бюджетних установах, зокрема доходів і видатків; проаналізувати стан основних показників функціонування установи; розглянути стан організації первинного, аналітичного і синтетичного обліку доходів і видатків в досліджуваній установі; запропонувати конкретні шляхи вдосконалення організації обліку доходів і видатків в бюджетній сфері. Об’єктом дослідження була обрана Ямпільська районна державна адміністрація. Інформаційну базу роботи склали законодавчі та нормативні акти Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, нормативні документи, які регламентують облік в бюджетних установах в Україні, літературні джерела із досліджуваного питання, а також матеріали звітності Сумської районної державної адміністрації. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 1.1 Основні поняття і нормативна база щодо обліку доходів і видатків в бюджетних установах Основним нормативним документом, який регулює діяльність бюджетних установ є Бюджетний Кодекс України. Він визначає засади бюджетної системи України, її структуру, принципи, правові засади функціонування, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства. Відповідно до п. 6 ст. 2 Бюджетного Кодексу бюджетна установа - це орган, установа чи організація, визначена Конституцією України, а також установа чи організація, створена у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевих бюджетів . Бюджетні установи є неприбутковими організаціями. До бюджетних установ відносяться: Верховна Рада; Адміністрація Президента; міністерства і відомства; місцеві державні адміністрації; органи місцевого самоврядування (районні, районні у містах, міські, селищні, сільські ради); державні підприємства, установи і організації, що фінансуються виключно з бюджетів усіх рівнів. Згідно з п.1, ст. 2 Бюджетного кодексу України для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду бюджетні установи використовують план формування та використання фінансових ресурсів, який називається бюджетом . Бюджети поділяються на державний бюджет та місцеві бюджети і їх сукупність, яка побудована з урахуванням економічних відносин та регулюється нормами права, складає бюджетну систему України. Здійснювати виконання бюджету протягом бюджетного періоду надано повноваження органам державної влади. Це повноваження закріплено Законом України &quo ;Про Державний бюджет України&quo ;.

Якщо доводиться вибирати мж клькома можливими шляхами, то часом нелегко виршити, котрий кращий. Але завжди найменша небезпека помилитися буде тод, коли постйно переврямо тим самим основним мрилом. Найбльше треба остергатися того, щоб частков цл засоби не ставали самоцллю. Це завжди доводить до помилки, вдступлення вд головно мети. Тут доводиться звернути особливу увагу на один небезпечний прояв, який даться вдчути в нашй дяльност за кордоном  який треба ршуче викоренити. Коли наш рух, Органзаця чи  частини для проведення намчено роботи обсаджують своми членами вдповдн позиц чи створюють вдповдн нституц то це все ма сенс як засб для виконання намчених завдань. Збереження такого стану виправдане доти, доки воно служить цй мет. Коли та сама одноцльнсть вимага провести потрбн змни,P то треба х проводити. Коли ж те, що було задумане й зроблене для виконання означених функцй, почина бути самоцллю, то це вже шкдливий процес. Так доходить до таких явищ, як боротьба за «владу» задля само «влади», вдривання створених нституцй вд властивих м завдань  спрямування х на нш рейки, найчастше по лн особистих зазхань, плянв чи нтересв тих, як дстають дан доручення, як туди делегован, а потм роблять з того свою домену

1. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

2. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

3. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

4. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

5. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

6. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження
7. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці
8. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

9. Тема Родины в поэзии Анны Ахматовой

10. Дослідження харчування

11. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

12. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

13. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

14. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

15. Метеорологічні дослідження

16. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее
Этикетка самоклеящаяся, А4, 1 этикетка, 210х297 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 210х297 мм. 1 этикетка на листе А4. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до этикетки):
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки

17. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

18. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

19. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

20. Методика гідрогеологічних досліджень

21. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

22. Методи та етапи статистичного дослідження
23. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок
24. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

25. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

26. Проблематика й актуальність антонімії в английскій мові

27. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

28. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

29. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

30. Дослідження методів інтерполяції

31. Дослідження методів чисельного інтегрування

32. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви

33. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

34. Історіографія досліджень голодомору

35. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

36. Палеонтологічні дослідження

37. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

38. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі
39. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"
40. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

41. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

42. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

43. Кабінетні методи маркетингових досліджень

44. Маркетингове дослідження

45. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

46. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

47. Маркетингові дослідження

48. Маркетингові дослідження з використанням анкети

Экспресс-скульптор "Эврика", большой.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры

49. Маркетингові дослідження на підприємстві

50. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

51. Організація маркетингових досліджень в туризмі

52. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

53. Характеристика маркетингового дослідження товару

54. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку
55. Дослідження поведінки споживачів
56. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

57. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

58. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)

59. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

60. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

61. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

62. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

63. Методи психофізіологічних досліджень

64. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские
Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские
Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды

65. Променеве дослідження молочної залози

66. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

67. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

68. Променеве дослідження щитоподібної залози

69. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

70. Дослідження ділової кар’єри менеджера
71. Дослідження мотивації на досягнення
72. Методи дослідження затрат робочого часу

73. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

74. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

75. Методологія науково-педагогічного дослідження

76. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

77. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження

78. Технології навчання як дослідження

79. Організація і структура наукових досліджень

80. Методи політичних досліджень

Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки
Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные

81. Дослідження рухів зубообробного вестата

82. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

83. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

84. Предмет дослідження соціальної психології

85. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

86. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці
87. Дослідження тривожності п’ятикласників
88. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

89. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

90. Матеріали і методи дослідження

91. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

92. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

93. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

94. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

95. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

96. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели

97. Дослідження однофазного трансформатора

98. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів зіркою

99. Джерела живлення. Дослідження основних параметрів

100. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.