Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Компаратори слів, перетворювачі кодів та схеми контролю

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Полтавський Військовий Інститут Зв’язку Кафедра схемотехніки радіоелектронних систем ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА МІКРОПРОЦЕСОРИ напрям підготовки 0924 «Телекомунікації» Компаратори слів, перетворювачі кодів та схеми контролю. Полтава – 2006 Навчальна література. Тиртишніков О.І., Корж Ю.М. Обчислювальна техніка та мікропроцесори. Частина 2. Цифрові автомати: Навчальний посібник. – Полтава: ПВІЗ, 2006, с. 20 – 33. Калабеков Б.А., Мамзелев И.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы. М.: Радио и связь, 1987. 1. Компаратори слів (схеми порівняння). Компаратори слів (схеми порівняння) – це комбінаційні цифрові вузли, які виконують функцію порівняння двох кодових слів визначеної розрядності. Основними операціями, що виконуються схемами порівняння, є визначення ознаки рівності або нерівності двох -розрядних чисел, причому операція порівняння може супроводжуватися визначенням знака нерівності. Розглянемо синтез схеми порівняння двох трирозрядних кодових слів X2X1X0 і Y2Y1Y0, яка має три виходи (Y=X, Y&g ;X, Y&l ;X), за умови, що активний рівень сигналів – логічна 1. Таблиця істинності схеми буде мати вигляд: Таблиця 1 № набору X2 X1 X0 Y2 Y1 Y0 Y=X Y&l ;X Y&g ;X 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 . . . . . . . 56 1 1 1 0 0 0 0 1 0 57 1 1 1 0 0 1 0 1 0 . . . . . . . 63 1 1 1 1 1 1 1 0 0 Очевидно, що синтез схеми традиційним методом – з поданням вихідних функцій у вигляді ДДНФ та подальшою їх мінімізацією буде занадто складним, оскільки потребує мінімізації трьох функцій шести змінних. Тому виконаємо синтез схеми з використанням евристичних прийомів та без визначення обмежень на застосування елементів тих чи інших типів. По-перше, очевидно, що схема, яка виконує функцію Y = X, може бути реалізована порозрядним порівнянням слів X2X1X0 та Y2Y1Y0, за допомогою елементів рівності та елемента „ТА” (якщо всі розряди двох кодових слів попарно дорівнюють один одному, то і кодові слова в цілому еквівалентні). Відповідна схема зображена на рис. 1. По-друге, будь-яка з трьох вихідних функцій може бути виражена через дві інші. Наприклад, якщо Y не менше X та Y не дорівнює X, то Y &g ; X. Це твердження можна подати таблицею істинності (табл. 2). Отримана таблиця істинності може бути реалізована елементом АБО-НІ на два входи, як показано на рис. 2. Таблиця 2 Вхідні функції Вихідна функція Y=X Y&l ;X Y&g ;X 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 Таким чином, залишилося синтезувати схему, яка буде реалізувати функцію Y &l ; X. Вона може бути отримана на підставі наступного твердження: для того, щоб одне кодове слово було більше, ніж друге, достатньо, щоб старший розряд першого слова був більшим, ніж старший розряд другого, або щоб будь-який розряд першого слова був більшим відповідного розряду другого слова за умови, що старші розряди обох слів попарно рівні. Функція порівняння відповідних окремих розрядів двох кодових слів за умови X &g ; Y може бути отримана на підставі таблиці істинності (табл. 3). Таблиця 3 X Y FX&g ;Y 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 Таким чином, схема порівняння відповідних окремих розрядів двох кодових слів, за умови X &g ; Y, являє собою елемент ТА, а результати порівняння старших розрядів кодових слів, за умови Y = X, можуть бути отримані з виходів відповідних елементів рівності схеми, що зображена на рис.1

. Трирозрядна схема порівняння відповідних розрядів двох кодових слів, за умовою X &g ;Y, повинна реалізовувати логічну функцію FX&g ;Y = F1 F2 F3, де: Так як у схемах порівняння окремих розрядів вхідних кодових слів використовуються інверсії розрядів слова Y, доцільно для зменшення загальної кількості входів схеми перетворити схему, що виконує функцію Y = X (рис. 1) таким чином, щоб вона також використовувала інверсії розрядів слова Y як вхідні аргументи. Це може бути зроблено наступним чином: . Тобто в схемі, що виконує функцію Y = X, будуть використовуватися замість елементів рівності суматори за модулем 2. Отримана схема компаратора трирозрядних кодових слів зображена на рис. 3. Рис. 3. Схема компаратора трирозрядних кодових слів 2. Перетворювачі кодів та схеми контролю. 2.1. Перетворювачі кодів. У цифрових пристроях часто виникає необхідність перетворення інформації з одного двійкового коду в інший. Коди, що відрізняються від найбільш простого натурального 8421, наприклад, застосовуються: у цифрових пристроях, ЕОМ та системах передачі даних для виявлення і корекції помилок (код з контролем на парність; код Хеммінга, циклічні коди); у перетворювачах аналогових фізичних сигналів у цифрові сигнали для забезпечення погрішності перетворення, що не перевищує одиниці молодшого розряду (код Грея); при виконанні арифметичних операцій в ЕОМ (прямий, зворотний, додатковий коди); для введення в ЕОМ даних (ДДК); для побудови цифрових індикаторів (семисегментний код). Для синтезу перетворювачів кодів можна користуватися двома методами. Перетворення вихідного двійкового коду в десятковий і наступне перетворення десяткового коду у необхідний двійковий код. Використання комбінаційного логічного пристрою, що безпосередньо реалізовує необхідне перетворення. Перший метод структурно реалізовується з'єднанням дешифратора і шифратора і є зручним у випадках, коли можна використовувати стандартні дешифратори і шифратори в інтегральному виконанні. Використання другого методу нерідко зменшує апаратні витрати на реалізацію перетворювача. Розглянемо синтез перетворювача другим методом на прикладі трирозрядного перетворювача натурального двійкового коду код Грея, що також називають циклічним або рефлексно-двійковим. Особливістю коду Грея є те, що в ньому кодові комбінації двох сусідніх чисел відрізняються тільки в одному двійковому розряді. Відповідність трирозрядних двійкових чисел їх кодам Грея показано в таблиці 4. Таблиця 4 Код 8421 Код Грея Х2 Х1 Х0 У2 У1 У0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 Безпосередньо з таблиці запишемо функції виходів Y0 і Y1 у ДДНФ. Що стосується функції виходу Y2, із таблиці видно, що Y2 = X2. Застосовуючи до отриманих виразів правило склеювання, маємо (у першому виразі склеюються перший і третій, другий і четвертий додаток, у другому - перший і другий, третій і четвертий): Таким чином, найпростіше даний перетворювач реалізовується на двох суматорах по модулю два. Відповідна схема зображена на рис. 4. Взагалі, схема -розрядного перетворювача натурального двійкового коду в код Грея може бути побудована на основі наступного правила: старші розряди вхідного та вихідного кодів співпадають, а будь-який наступний розряд Yk коду Грея дорівнює сумі по модулю два відповідного Xk та попереднього Xk-1 розрядів натурального коду: Узагальнений варіант УГП перетворювача кодів показаний на рис.

5а. Чинні стандарти допускають заміну літер Х і Y позначеннями типу подання вхідної і вихідної інформації відповідно. Зокрема, для двійкового коду (стандартного) можна використовувати літеру В, для десяткового коду скорочення DЕС, для коду Грея – G, для семисегментного коду 7S і т.д. Таким чином, позначення синтезованого трирозрядного перетворювача може мати вигляд, зображений на рис. 5б. Поняття про кодування, захищене від завад. Унаслідок дії завад під час передачі, обробки та збереження двійкових кодів у МПС можуть статися помилки, наприклад, прийом 1 замість 0 або навпаки. Це може привести до неправильного результату роботи МПС. Одним з найбільш ефективних шляхів захисту інформації у МПС є кодування, стійке до завад, яке здійснюється введенням у кодові слова додаткових бітів, призначених або для виявлення і виправлення помилок, або тільки для виявлення помилок. Відповідно до цього коди, стійкі до завад, поділяють на коректувальні коди, які виявляють і виправляють помилки, та коди, які тільки виявляють помилки. Рис. 4. Перетворювач натурального двійкового коду у код Грея а)б) Рис. 5. УГП перетворювачів кодів : а – загальне позначення,б – позначення трирозрядного перетворювача натурального коду у код Грея Можливість виявлення помилок за наявності додаткових бітів обумовлена тим, що для передачі інформації використовуються не всі можливі комбінації -розрядного двійкового коду, а лише деяка частина з них. Дозволені комбінації вважаються безпомилковими, інші є забороненими. Поява заборонених комбінацій розглядається як помилка. Слід уявляти, що можливі такі помилки, за яких одна дозволена комбінація переходить у іншу. У цьому випадку помилки не виявляються. Найпростішим поширеним кодом, стійким до завад, який використовується у мікропроцесорній техніці, є код з контролем на парність. У цьому коді до інформаційних бітів праворуч додається один контрольний біт. Якщо кількість одиниць в інформаційних бітах є парною, то значення контрольного біта дорівнює 0, у протилежному випадку – 1. Отже, у будь-якому випадку кількість одиниць у повній послідовності (кодовому слові з контрольним бітом) є парною. Якщо при перевірці після передачі кількість одиниць є непарною, то це означає, що відбулася помилка. Код із контролем на парність дозволяє виявляти всі помилки непарної кратності (у одному біту кодового слова) і не дозволяє виявляти помилки парної кратності (у двох бітах кодового слова одночасно). Неважко помітити, що алгоритм отримання додаткового контрольного біту для -розрядного паралельного кодового слова співпадає з логічною функцією „виключне АБО” аргументів. Схема отримання контрольного біта Р також може бути реалізована на суматорах за модулем 2 (елементах „виключне АБО” на 2 входи). У цьому разі схема будується за багатоярусним принципом: спочатку попарно додаються значення окремих розрядів кодового слова, потім отримані результати також попарно додаються за допомогою суматорів за модулем 2 другого ярусу і т.д., наприклад: Багатоярусні схеми на суматорах за модулем 2 часто називають схемами згортки.

Эти окончательные ответы, которые, как и следовало ожидать, не содержали ничего нового по сравнению с предварительными, попали на стол комитета или, точнее, подкомитета лишь 28 января 1937 года. Таким образом, потеряв бесплодно свыше месяца, подкомитет счел нужным наконец приступить к выработке новой схемы контроля. Но тут встал вопрос: что и как надо переделывать в старой схеме, оказавшейся непригодной ввиду сопротивления Франко? Об этом шла дискуссия на заседании подкомитета 28 января, и в конце концов все пришли к единодушному выводу, что контроль должен осуществляться по сухопутным и морским границам Испании, но вне территории самой Испании. Конкретно это означало, что на суше контрольные посты комитета должны быть установлены на территории Франции и Португалии, а в море контрольным патрулям из военных судов держав, участвующих в комитете, предстояло все время крейсировать на определенном расстоянии от испанских территориальных вод. Неутомимый Фрэнсис Хемминг, предвидя по целому ряду симптомов невозможность осуществления плана контроля в его первоначальном виде, заранее подготовил второй вариант, построенный в духе тех выводов, к которым пришел подкомитет 28 января

1. Мета та функції контролінгу

2. Разработка схемы автоматического регулирования и контроля параметров управления методической печи

3. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

4. Відкриття та характеристика генетичного коду

5. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

6. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг
7. Контроль та ревізія використання основних засобів
8. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

9. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

10. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

11. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

12. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

13. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

14. Особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів

15. Поняття та особливості бюджетного контролю

16. Багатопараметровий вихорострумовий перетворювач для безконтактного контролю провідних трубчатих виробів

Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Зображення плакатів у MSVisio та будування блок-схем алгоритмів

18. Програма контролю знань з дисципліни "Системне програмування та операційні системи"

19. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

20. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

21. Контроль якості та безпечності харчових продуктів

22. Експертиза та контроль реалізації товару
23. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю
24. Сутність та зміст контролю

25. Диференціальний вихорострумовий перетворювач для контролю параметрів немагнітних виробів

26. Якість та контроль якості продукції

27. Контроль за справлянням прямих та непрямих податків

28. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

29. Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки

30. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

31. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы

32. Схема вызова всех служб города Кургана

Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

33. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

34. Схема системы налогообложения

35. Контроль Гос. Налоговой Инспекции за деятельностью граждан

36. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

37. Финансовый контроль в период перехода к рынку

38. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей
39. Контроль в системе органов государственной власти
40. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

41. Новые принципы осуществления валютного регулирования и валютного контроля в РФ

42. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

43. Организация налоговых органов и контроль за уплатой налогов в США и Германии

44. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

45. Налоговый контроль в Республике Беларусь и пути его совершенствования

46. Организация бюджетного контроля

47. Налоговый контроль, его сущность и значение

48. Налоговый контроль

Развивающая игра с карточками "Изучаем время".
Набор с карточками "Изучаем время" - очень увлекательная и полезная для развития малыша игрушка. При помощи неё ребёнок
345 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука "Омега", розовый, 32 литра, 49x35x18 см.
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Водоотталкивающая
1364 руб
Раздел: Без наполнения
Кастрюля со стеклянной крышкой, 4 л.
Объем: 4 л. Диаметр: 20 см. Глубина: 12,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
811 руб
Раздел: От 3,1 до 5 литров

49. Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств, перемещение их через таможенную границу Украины

50. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

51. Технические средства таможенного контроля

52. Компетенция таможенных органов в области валютного контроля

53. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля

54. Финансовый контроль в Республике Беларусь
55. Развитие финансового контроля и его эффективность в РФ
56. Ограны финансового контроля и их полномочия в РБ

57. Правовое регулирование валютного контроля

58. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

59. Схема анализа литературно-художественного произведения

60. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

61. Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач

62. Средства отладки электронных схем

63. Управление общежитием, учет прибывших, убывших студентов, контроль над своевременной уплатой сумм за проживание в общежитие

64. Разработка программы расчета определенного интеграла по формуле Буля по схеме двойного пересчета с заданной точностью

Увлекательная настольная игра "Зверобуквы", новая версия.
В игровом наборе маленькие карточки-буквы и большие карты-звери. Иллюстраторы поработали здесь на славу! У каждой буквы свой яркий и
632 руб
Раздел: Карточные игры
Игра магнитная "Модная девчонка".
Любая девочка, независимо от возраста, обожает заниматься украшательством, придумывать и экспериментировать. Магнитная игра "Модная
318 руб
Раздел: Бумажные куклы
Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика

65. Финансовый контроль и планирование с помощью Excel

66. Теория автоматов (Разработать автомата для сложения в коде 8421 в обратном коде в формате с фиксированной запятой)

67. Ответы для програмированного контроля по начертательной геометрии...

68. Особенности патологического и эпизоотического процессов при уролитиазе кошек и собак в условиях мегаполиса и контроль за их проявлением

69. Санитарно-микробиологические исследования и контроль в лечебно-профилактических учреждении за внутрибольничными инфекциями

70. Инфекционная безопасность пациента и медработников. Инфекционный контроль
71. Источники излучения в интегрально-оптических схемах
72. Контроль знаний и умений учащихся по математике в школе

73. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

74. Схемы по лекциям по Педагогике и Психологии высшей школы

75. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе

76. Разработка технологической схемы производства стали марки 35Г2 и определение основных технико-экономических показателей производства

77. Расчет схемы электроснабжения плавильного цеха обогатительной фабрики

78. Полная история танков мира

79. Расчёт принципиальной тепловой схемы энергоблока 800 МВт

80. Методы контроля в производстве интегральных микросхем

Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Швабра "York. Salsa", с рукояткой.
Сменную насадку Вы замените быстро и без особых хлопот. На конце черенка - пластиковый подвес-держатель. Черенок пластиковый, насадка -
452 руб
Раздел: Швабры и наборы

81. Общая схема электроснабжения

82. Расчет тепловой схемы ПТУ К-500-65 (3000 (Часть пояснительной к диплому)

83. Реконструкция схемы управления процессом абсорбции в производстве высших алифатических аминов

84. Контроль качества сварных соединений

85. Организация статистического контроля качества дорожно-строительных работ. Статистическая обработка результатов измерений

86. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)
87. Стандарты схем и их разновидности
88. Разработки функциональной схемы и определение ее быстродействия

89. Проектирование схем телефонного сигнализатора

90. Разработка для контроля и определения типа логических интегральных микросхем методом сигнатурного анализа

91. Блок-схема: Вычитание чисел в форме плавающая точка, сдвиг вправо на один два разряда

92. Описание работы электрической схемы охранного устройства с автодозвоном по телефонной линии

93. Разработка гибкого производства по выпуску фазового компаратора

94. Двухзеркальная антенна по схеме Кассергена

95. Разработка блока динамического ОЗУ с мультиплексором кода адреса

96. Сверхбольшие интегральные схемы

Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения

97. Разработка схемы электронного эквалайзера

98. Преобразователь семисегментного кода

99. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.