Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Биология Биология

Історія природознавства

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Вступ 1. Природознавство стародавньої Греції 1.1 Виникнення античної науки 1.2 Перший (іонійський) етап розвитку давньогрецької натурфілософії. Вчення про перщооснови світу 1.3 Другий (афінський) етап розвитку давньогрецької натурфілософії. Виникнення атомістики. Вчення Арістотеля 1.4 Третій (елініський) етап у давньогрецькій натурфілософії. Розвиток математики і механіки 2. Природознавство стародавнього Риму 2.1 Виникнення природничих наук в стародавньому Римі 2.2 Давньоримський період античної натурфілософії 3. Стан природничої науки в епохи Середньовіччя 4. Значення історичних знань про природознавство для сучасної науки Висновки Список використаної літератури Вступ Перщої в історії людства формою існування природознавства була так звана натурфілософія, або філософія природи. Остання характеризувалася чисто умоглядним тлумаченням природного світу в його цілісності. Вважалося, що в її натурфілософській формі відведена роль «науки наук», «цариці наук», тому що вона є умістищем усіх людських знань про навколишній світ, а природничі науки є лише її складовими частинами. Історія природознавства сягає своїм корінням у сиву давнину, коли люди; на пошуках засобів для існування поглиблювала свої уявлення про оточуючий світ. Це були уривчасті відомості про корисні рослини, про тварин, які були об'єктами полювання або становили небезпеку. Ці відомості постійно нагромаджувалися у зв'язку з прирученням тварин і розвитком землеробства. Перші систематизовані знання про оточуючий світ сформувалися в Давній Греції і Давньому Римі. Вивчення історії природознавства має досить велике значення та актуальне у всі часи та епохи існування цивілізації. Мета нащої роботи – з`ясувати особливості розвитку природознавства в епоху античності та середньовіччя. Головні завдання: розкрити передумови та особливості виникнення ота розвитку природознавства в стародавній Греції; охарактеризувати особливості розвитку природознавства в стародавньому Римі; з`ясувати стан природознавства в епоху Середньовіччя; визначити місце цих знань для сучасної науки. В ході проведеної нами обробки наявної інформації були використані такі методи наукового пізнання об`єктивних закономірностей сучасного світу: історично-ретроспективний, описовий, аналіз та синтез, порівняння, узагальнення. 1. Природознавство стародавньої Греції 1.1 Виникнення античної науки Однак між міфологією і філософією були істотні відмінності. Міф розповідав про те, хто породив усе існуюче, а філософія запитувала, з чого воно виникло. Мислителі Давньої Греції шукали певний перщопочаток, з якого все почалося. Уже в ті далекі часи з'явилися перші уявлення про матеріальність світу. Античні мислителі VI—V ст. до н.е. вважали основою всього сущого воду (Фалес), алейрон — безмежну матерію (Анаксимандр), повітря (Ашксимен), вогонь (Геракліт), атом (Левкіпп, Демокріт). Ця перщостихія, як вони вважали, матеріальна, вічна, саме з неї все виникає. У другій половині VI ст. до н.е. в південній Італії виникла філософська школа, заснована налівлегендарним Шфагором. Близьким за поглядами до піфагорійців був Аякмеон Кротонський (кін.

VI — поч. V ст. до н.е.), лікар, астроном, філософ, засновник анатома і фізіології у Давній Греції. Є дані, що саме він уперше почав анатомувати тварин із науковою метою, що дало йому змогу зробити ряд важливих висновків про роль окремих органів. Він визнавав головний мозок зосередженням відчуттів і мислення та з'ясував роль нервів. Відмінності між тваринами та людиною Алкмеон вбачав утому, що тварини володіють лише відчуттями, а людина не тільки відчуває, а й мислить. Умовою нормального функціонування організму, на думку Алкмеона, с рівновага в ньому «сил» — вологого і сухого, теплого і холодного, гіркого і солодкого тощо. Порушення цієї рівноваги (наприклад, надлищок теплоти) призводить до захворювання. Це вчення мало великий вплив на подальший розвиток грецької медицини. Слід зазначити, що Алкмеон належав до тих, хто визнавав безсмертя людської душі . Емпедокл (490—430 рр. до н.е.) усе різноманіття природи зводив до чотирьох вічних «коренів речей» — вогню, повітря, води і землі, які, сполучаючись у різних комбінаціях і співвідношеннях, дають початок тілам природи. Стверджуючи, що живе утворилося з неживого під впливом природних факторів, Емпедокл не міг погодитися з тим, що шляхом самозародження виникли відразу складні речовини. Він вважав, що спочатку утворилися частини складного, які пізніше випадково поєдналися. Це призвело до появи як гармонійних, так і потворних форм. Останні виявлялися нежиттєздатними і вимирали. Організми з вдалими поєднаннями частин продовжували свій рід, розмножуючись. Отже, уже Емпедокл висловлював думку про етапність розвитку складного, виживання та розмноження більш пристосованих тіл. Живлення і ріст живих організмів Емпедокл пояснював прагненням частин до об'єднання з подібними до себе. Цікаві думки висловив Емпедокл у галузі фізіології та ембріології. Так, він вважав, що слух залежить від тиску повітря, на хрящ вуха, який висить у вусі, як дзвіночок, і коливається при ударі. Головну роль в організмі, на думку Емпедокла, відіграє кров. У наслідок помірного охолодження крові настає сон, а після повного охолодження — смерть. Душа вмирає разом з тілом, оскільки вона є лише кількісним співвідношенням змішаних у тілі елементів. Емпедокл вважав, що зародок утворюється від змішування чоловічого та жіночого сімені, причому стать зародка залежить від температури, за якої він розвивається. Під час розвитку зародка, насамперед, утворюється серце як головний орган життя. Емпедокя стверджував, що рослини утворилися із землі раніше за тварин. На їх ріст впливало тепло землі подібно до того, як на ріст зародка впливає тепло матки. Різноманіття рослин залежить від того, що вони одержують з ґрунту різні елементи. Головною передумовою до вивчення анатомії людини була медицина, зокрема хірургія. У Гомера зустрічаються різноманітні медичні та анатомічні терміни. В «Ілліаді» та Одіссеї» є відомості про лікувальні й отруйні рослини. Розвиток давньогрецької медицини пов'язаний з іменем легендарного Гіппократа (460—377 рр. до н.е.), праці якого є найбільш повним зібранням тогочасних знань у галузі медицини, а також анатомії, фізіології, ембріології.

Гіппократ і його послідовники розвивали уявлення про природні причини захворювань, що залежать від зовнішніх умов, стану організму, способу життя. Гіппократ учив: щоб розпізнати хворобу та лікувати її, потрібно базуватися на безпосередньому спостереженні за хворим і узагальненні досвіду. Учений скерував медицину на шлях наукового дослідження хворого та здорового організму, наголошуючи на тому, що вивчення будови тіла людини є перщоосновою медицини. Гіппократ був творцем учення про чотири рідини тіла — кров, слиз, жовту І чорну жовч, кількісне та якісне співвідношення яких лежить в основі всіх нормальних і патологічних процесів в організмі людини . У книгах, що входять до складу так званого «Збірника Гіппократа» (участь у якому самого Гіппократа встановити неможливо), міститься найбільш повне зібрання знань давньогрецьких лікарів у галузі медицини, анатомії, фізіології та ембріології. Дослідження людського тіла ускладнювалося забороною розтинати людські трупи. Проте анатомічні знання в Греції в часи Гіппократа піднялися на виший щабель, ніж у країнах Стародавнього Сходу. Найкраще був вивчений скелет, а саме: окремі кістки черепа, кістки кінцівок і кістки верхнього поясу. Серед органів черевної порожнини були відомі шлунок, тонкий і товстий кишечник, сальник, нирки, сечовий міхур. Проте про детальну будову цих органів тоді ще майже нічого не знали. Авторам «Похратового збірника» були відомі шлуночки і передсердя серця, півмісяцеві клапани. Вони розрізняли артерії і вени. Головний мозок розглядався як залоза, оточена двома оболонками. Автори збірника виділяли зоровий, слуховий, блукаючий черепно-мозкові нерви, а також плечовий, міжреберний і сідничний спинномозкові нерви. Один з учених висловлює здогадку про зв'язок мозку не лише зі всією нормальною психічною діяльністю людини (мислення, відчуття, емоції, сон), а й із психічними захворюваннями. Ембріологічні погляди Гіппократа і його послідовників викладені в книзі «Про сім'я і природу дитини». Від того, яке сім'я — чоловіче чи жіноче — переважає, залежить стать дитини і подібність до одного з батьків. У батьків з певними набутими вадами можуть народитися цілком здорові діти, хоч в інших випадках дитина може успадкувати хворобу батьків. Навколо плода утворюються оболонки і формується пуповина, через яку зародок дихає. Живлення плода відбувається за рахунок крові матері. Автори цієї книги стверджують;що ергами людського плода поступово формуються протягом 30—42 днів, і пропонують переконатися в цьому, спостерігаючи за розвитком курячого зародка шляхом щоденного розтину одночасно підкладених під квочку яєць . У ІV-ІІІ ст. до н.е. виникає філософські система Платана (427—347 рр. до н.е.), яка залишила глибокий слід в історії філософи і науки: Біологічні погляди Платана, викладені в діалозі «Тімей», формувалися під впливом його загально-філософських поглядів. Життя, на його думку, почалося на Землі з появою людського роду. Творець світу, «деміург», створив людину як найдосконалішу істоту, найбільш наближену до божественного образу. Усі інші види живих істот виникли від людей як їх недосконалі спотворення.

Автор первой белорусской сов. пьесы на современную тему "Красные цветы Белоруссии" (Т-р им. Я. Купалы, 1923) - о партизанах, пьесы "Свадьба" ("Вяселле") (Т-р им. Я. Купалы, 1922) - на материале белорусского фольклора. Лит.: Н я ф ё д Ул., Беларуск? тэатр. Нарыс г?сторы?, М?нск, 1959. В. Н. ГОРБУНОВ, Иван Фёдорович [10(22).IX.1831-24. XI 1.1895(5.1.1896)]-русский актёр, автор-рассказчик, писатель. Отец Г.мелкий фабричный служащий из вольноотпущенных крепостных, мать крепостная крестьянка. Не имея возможности окончить гимназию, Г. с ранних лет занимался репетиторской работой (в т. ч. в семье П. М. Садовского), перепиской бумаг (переписывал пьесы А. Н. Островского; был лично знаком с ним). Написал ряд бытовых рассказов ("Из московского захолустья", "Мастеровой" и др.) и был приглашён участвовать в лит. чтениях журнала "Москвитянин". В 1855 начал лит. деятельность; печатался в "Современнике", "Отечественных записках", "Санкт-Петербургских ведомостях" и др. изданиях. В 1854 дебютировал в Малом т-ре, в 1855 перешёл в Александрийский т-р, где работал до конца жизни; исполнял бытовые эпизодич. роли: Кудряш ("Гроза"), Афоня ("Грех да беда на кого не живёт" Островского). В конце 50-х гг. Г. начинает выступать на эстраде, приобретя в 60-х гг. широкую популярность как выдающийся мастер "живописного рассказывания", автор и исполнитель собств. произв

1. Історія України

2. Релігійний фактор в історії Росії

3. Таблиця дат з історії (1917-21)

4. Таблиця дат з історії (1917-21)

5. Історія стиляг. Молодіжна субкультура в СРСР (1950-1960 рр)

6. Молодіжні рухи в україні 19-20 сторіччя
7. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України
8. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

9. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

10. Утворення Скіфії та її політична історія

11. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

12. Історія виникнення силових видів спорту на Україні укр

13. Історія астрономії

14. Освоєння космосу: історія та сучасність

15. Історія розвитку вітчизняних бірж

16. Історія світової банківської системи

Мелки восковые "Maxi", 24 цвета.
Мелки восковые удобные и яркие. Они не крошатся, хорошо рисуют, имеет насыщенные цвета. Безопасно для детей. Восковые мелки в специальной
308 руб
Раздел: Восковые
Точилка механическая.
Точилка механическая. Большой контейнер для стружки. Не скользит по поверхности. Материал корпуса: пластик. Цвет представлен в
569 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Кот", микс.
Керамическая кружка с ложкой и деревянной крышкой в комплекте сделана в оригинальной крафтовой манере, имитирующей ручную лепку. Бока
434 руб
Раздел: Кружки

17. Історія розвитку анатомії як науки

18. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

19. Історія розвитку аудиту. Аналітичні аудиторські процедури

20. Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

21. Історія соціально-економічної географії світу

22. Англосаксонська правова система: історія і сучасність
23. Історія криміналістики
24. Історія, перспективи Конвенції прав людини

25. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

26. Угода сторін як підстава розірвання трудового договору

27. Заголовковий комплекс на сторінках газети "Запорізька Правда"

28. Проблеми вивчення історії української журналістики

29. Мова та історія (розвиток мови)

30. Українські перекладознавці XX сторіччя

31. Історія розвитку української мови

32. Категорія суб’єктивної модальності в історії лінгвістичної науки

Брелок для поиска ключей.
Брелок для поиска ключей - просто находка для тех, кто часто теряет ключи либо какие-нибудь вещи в доме. Просто прикрепите брелок к
315 руб
Раздел: Пластиковые брелоки
Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
502 руб
Раздел: Глобусы

33. Історія розвитку баз даних

34. Історія та створення СУБД

35. Албано-сербські протиріччя: історія виникнення і шляхи вирішення

36. Афінська держава та стародавня Спарта у стародавній історії та культурі людства

37. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

38. Дворянська історіографія в Росії у другій половині XVIII столітті
39. Джерела з вивчення історії Стародавнього Єгипту
40. Значення Кримського ханства в історії України

41. Історіографічна традиція Школи Анналів. Друге і третє покоління істориків

42. Історіографія исторії Болгарії

43. Історіографія історії Білорусії

44. Історіографія історії Словаччини

45. Історіографія ОУН

46. Історіософські новації ХІХ ст.

47. Історія Вінниці

48. Історія документування в Давньому Вавилоні. Месопотамія

Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

49. Історія друкарства в Україні

50. Історія західноєвропейського феодалізму

51. Історія збройних сил України

52. Історія Криворіжжя в роки Другої світової війни

53. Історія міжанродних відносин

54. Історія одного храму
55. Історія Почаївської Лаври
56. Історія прийняття Конституції України

57. Історія розвитку України

58. Історія Ружинщини

59. Історія села Бережки Дубровицького району Рівненської області

60. Історія селянського повстання під проводом Івана Болотникова

61. Історія України

62. Історія України до ХVI ст

63. Історія Франції

64. Історія цивілізації Майя

Подушка, с лузгой гречихи, 50x68 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
690 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Кондиционер для белья BioMio "BIO-SOFT" с экстрактом хлопка и эфирным маслом эвкалипта, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
383 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Автомобиль-каталка.
Эта симпатичная каталка в виде машинки - первое транспортное средство малыша. Ведь он еще так мал для велосипеда или самоката, а вот
851 руб
Раздел: Каталки

65. Кримські татари: історія та сучасні проблеми

66. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

67. Найдавніші часи в історії України

68. Основні етапи історії Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

69. Період "руїни" в українській історіографії

70. Перыядызацыя этнічнай гісторыі Беларусі
71. Питання з Історії України
72. Політична історія Київської Русі

73. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

74. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти

75. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

76. Становлення історіософської парадигми в Стародавньому світі

77. Всесвітня історія

78. Історія виникнення мобільних телефонів

79. З історії української кухні

80. Культура та історія

12 цветных фломастеров для малышей.
Для маленьких любителей рисования представлен набор для развития творческих навыков. Фломастеры, которые подымут настроение и сделают
568 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни
Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

81. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

82. Історія керамічного мистецтва

83. "Історія русів" - яскравий твір барокової літератури

84. Головні теми жіночої західноукраїнської літератури 30-х років ХХ сторіччя

85. Історія виникнення логістики

86. Історія створення PR у США
87. Давньокитайська медицина. Історія та сучасність
88. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку

89. Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні

90. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

91. Використання додаткового матеріалу на уроках природознавства

92. Вітчизняна історія в системі підготовки спеціалістів вищої кваліфікації.

93. Історичні джерела й аспекти розвитку методики навчання природознавству

94. Історія становлення та розвитку педагогічних технологій

95. Методика вивчення теми "Короткі історичні відомості про обчислювальні прилади та з історії створення ЕОМ"

96. Сучасні технології навчання у викладанні історії

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Облегченный вариант без тента. Велосипед имеет удлиненную металлическую
1560 руб
Раздел: Трехколесные
Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки
Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

97. Форми організації навчання природознавству в початковій школі

98. Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках "Я і Україна. Природознавство"

99. Діагностика пізнавальних можливостей учнів у навчанні історії


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.