Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Маркетингове дослідження

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

ЗМІСТВступ 1.Добровільно обрати товар або послугу та підприємство або фірму, що виробляє цей товар або послугу (реально існуючі обов’язково на ринку транспортних послуг) 2.Провести аналіз факторів мікро маркетингового середовища функціонування обраного об’єкту на українському ринку 3.Провести аналіз факторів макро маркетингового середовища функціонування обраного об’єкту на українському ринку 4.Провести SWO – аналізу діяльності обраного об’єкту підприємства &quo ;БІ ТРАНС&quo ; 5.Визначити цілі маркетингового дослідження 6.Розробити пошукові питання та визначити обсяг необхідної інформації 7.Скласти опис методології первинної інформації та визначити границі дослідження 8.Розробити анкету для проведення опитування 9.Провести опитування респондентів 10.Обробити результати первинної інформації 11.Розробити політику комунікацій Висновки Список використаної літератури ВступМаркетинговий аналіз припускає визначення і оцінку ринків підприємства і зовнішнього середовища маркетингу з метою виявлення привабливих можливостей, виявлення труднощів і слабких місць в роботі підприємства. Ефективний маркетинговий аналіз є необхідною умовою розробки планів маркетингу, але він також виконується в процесі їх реалізації і контролю. Інформація, необхідна для маркетингового аналізу, збирається в результаті проведення маркетингових досліджень які проводяться в різних варіантах: опитування, спостереження, експерименти, а також - ряд якісних методів досліджень. З точки зору Ф. Котлера, &quo ;маркетингові дослідження - систематичне визначення круга даних, необхідних у зв'язку з маркетинговою ситуацією, що стоїть перед фірмою, їх збір, аналіз і звіт про результати&quo ;. Дослідження ринку припускає з'ясування його стану і тенденцій розвитку, що може допомогти виявити недоліки сьогоднішнього положення на ринку і підказати можливості і шляхи його поліпшення, але це, проте, тільки частина проблем, що визначають зміст маркетингових досліджень в цілому. Усі маркетингові дослідження здійснюються в двох розрізах: оцінка тих або інших маркетингових параметрів для цього моменту часу і набуття їх прогнозних значень. Як правило, прогнозні оцінки використовуються при розробці як цілей і стратегія розвитку організацій в цілому, так і її маркетингової діяльності. Добровільно обрати товар або послугу та підприємство або фірму, що виробляє цей товар або послугу (реально існуючі обов’язково на ринку транспортних послуг) Підприємство &quo ;БІ ТРАНС&quo ; є юридичною особою, має самостійний баланс, відособлене майно, несе самостійну відповідальність по своїх зобов'язаннях, може від свого імені придбавати і здійснювати майнові і інші немайнові права, виконувати обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді. Підприємство має рахунки в банках, має право на простий круглий друк, штамп, символіку, товарний знак. Правоздатність підприємства виникає з моменту його створення і припиняється у момент завершення його ліквідації. Підприємство вважається створеним з моменту його державної реєстрації. Підприємство не має відособлених підрозділів, у своїй діяльності керується законодавством України і Статутом підприємства.

Метою створення і діяльності підприємства є господарська діяльність, спрямована на витягання прибутку і задоволення громадських потреб в його продукції, роботах, послугах. Також підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України. Основною метою діяльності підприємства є отримання прибутку. Основним завданням підприємства є насичення ринку України товарами, продуктами, послугами. Основні напрями діяльності підприємства : надання внутрішньо міських вантажоперевезень; надання міжнародних вантажоперевезень; ремонт вантажних автомобілів; торговельно-закупівельна діяльність. Основна діяльність ТОВ &quo ;БІ ТРАНС&quo ; - міжнародні автомобільні перевезення. Міжнародним перевезенням вважається таке перевезення, коли переміщення товару, що становить предмет зобов'язання перевізника, виробляється через державний кордон і виконується на умовах, які встановлені ув'язненими цими державами міжнародними угодами. Підприємство ТОВ &quo ;БІ ТРАНС&quo ; здійснює наступні види міжнародних перевезень. Управління підприємством здійснюється власником відповідно до законодавства України. До виняткової компетенції власника відносяться наступні питання: твердження, зміна і доповнення статуту підприємства; встановлення розміру, форми і порядку внесення додаткових вкладів до статутного фонду; ухвалення рішення про ліквідацію підприємства, його реорганізацію або продаж; визначення предмета і цілей діяльності підприємства; призначення і звільнення з посади директора підприємства; визначення порядку розподілу чистого прибутку; 1.по кількості використовуваних транспортних засобів : перевезення змішаного повідомлення; 2.залежно від предмета транспортної операції : перевезення вантажів; 3.залежно від періодичності транспортних операцій : перевезення регулярні; перевезення чартерні (нерегулярні); 4.з урахуванням порядку проходження пограничних пунктів : без перевантажувальні; перевантажувальні. Вибір транспорту визначається наступними показниками: швидкість, вартість, надійність, якість перевезення. Кожен вид транспорту відрізняється своєю специфікою. На підприємстві товаросупровідна документація залежно від виду транспорту розрізняється. При змішаних перевезеннях(у 2009 році підприємство здійснювало автомобільно-залізничні перевезення, тепер цей вид діяльності не застосовується) використовується документ змішаного перевезення, він оформлений відповідно до уніфікованих правил міжнародних змішаних перевезень. При міжнародних автомобільних перевезеннях використовується документ - товарно-транспортна накладна автомобільного транспорту - CMR, в ній вказуються дані про вантаж, місце і дату її складання, найменування і адресу відправника, перевізника, одержувача та ін. У теж час CMR є страхуванням вантажу. При міжнародних автомобільних перевезеннях використовується документ - книжка МДП (корнет IR). Цей документ призначений для спрощення перетину митних меж, оскільки відповідно до міжнародної конвенції вантаж, що перевозиться автомобільним транспортом з корнетом, зазвичай звільняється від митного огляду в проміжних митних постах і є страхуванням перед митними органами.

Транспортно-експедиційне обслуговування здійснюється в наступній послідовності: 1 етап (до укладення контракту): аналіз кон'юнктури ринків транспортних послуг (тарифні ставки, фрахт тобто вартість доставки одиниці вантажу різними засобами транспорту); розрахунок транспортних витрат з урахуванням базисних умов - кошторис транспортних витрат. 2 етап (в процесі реалізації угоди полягає договір з транспортно-експедиційною фірмою) : готуються усі необхідні документи; готується товар; оформляється страхування вантажу; виконуються митні, санітарні, ветеринарні формальності; оформляється ГТД (вантажна митна декларація), паспорт угоди; оплачуються податки, мита, збори; організовується стеження за просуванням транспорту (від вантажовідправника до вантажоодержувача). 3 етап (після завершення угоди): виробляються додаткові взаєморозрахунки, якщо вони з'явилися; при необхідності пред'являється позов, претензії до транспортно-експедиційних служб, якщо вони з'явилися. Оформляється необхідна документація з урахуванням позовної давності. До транспортно-експедиційних операцій відносяться: вибір раціонального виду транспорту з урахуванням вартості доставки і термінів переміщення; організація накопичення вантажу, зберігання на складах; упаковка та комплектація; забезпечення контейнерних перевезень в оптимальному режимі; підготовка необхідних транспортних і грузосопроводительных документів; здійснення розрахунків з перевізником; оформлення комерційних актів (псування, недостачі, ушкоджень і т. д.); підготовка транспорту до перевезення режимних вантажів (вогненебезпечних, вибухонебезпечних). Будь-які рішення, що приймаються підприємцем в процесі своєї господарської діяльності, несуть в собі можливості невдачі, втрати, тобто є ризиковими. Ризик можна визначити як небезпека потенційно можливої, вірогідної втрати ресурсів, або втрати прибутків в порівнянні з можливим, розрахованим на раціональне використання ресурсів в цьому виді підприємницької діяльності. Інакше кажучи, ризик є загроза того, що підприємець може зазнати втрат у вигляді додаткових витрат понад передбачених прогнозом, проектом, програмою його дій, або отримати дохід нижче за той, на який він розраховував. З ризиком підприємство &quo ;БІ ТРАНС&quo ; стикається завжди при рішенні як поточних, так і довгострокових завдань. Видова різноманітність ризиків дуже велика - від пожеж і стихійних лих до міжнаціональних конфліктів, змін в законодавстві, регулюючому підприємницьку діяльність, і інфляційних коливань. Окрім цього, економічний і політичний розвиток сучасного світу породжує нові види ризику, які досить важко визначити, оцінити кількісно. Транснаціоналізація бізнесу супроводжується створенням складних фінансових і виробничих взаємозв'язків. Виникає &quo ;ефект доміно&quo ;, який у разі краху однієї компанії спричиняє за собою ряд банкрутств компаній, пов'язаних з компанією-банкротом. Посилення комп'ютеризації і автоматизації виробничо-господарської діяльності підприємницьких організацій призводить до можливості втрат в результаті збою комп'ютерної системи, збою обчислювальної техніки.

СкапотуватиP вд термну «капотаж»: аваря, коли лтак, рухаючись по земл, або автомобль, перекидаться через носову (моторну) частину. ШтопорP круте зниження лтака (планера) по гвинтовй трактор з одночасним самообертанням лтального апарата навколо поздовжньо ос. Кубова спдницяP спдниця яскраво-синього кольору. Пряма наводка. Вперше надруковано в газ. «Радянська Украна».P 1944.P 3Pберез. Податься за виданням: Зентка.P К.: Радянський письменник, 1947.P С.P1520. Географя. Вперше надруковано в журн. «Перець».P 1944.P P20.P С.P2. Податься за виданням: Зентка.P С.P1520. Грнич поклади, як про те свдчать найновтнш геологчн дослдження, складаються в основному з арйсько породи. По-нмецькомуP труппенберг, а по-нашому падлогори.P Автор сатирично обгру геологчний термн «порода» для висмювання расистсько теор про арйське походження нмецько нац, а також, контамнуючи укранське слово «труп»  нмецьке «Berg» (гора), говорить про масов жертви солдатв гтлервсько арм. Ковпак Сидр Артемович (18871967)P радянський державний дяч

1. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

2. Кабінетні методи маркетингових досліджень

3. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

4. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

5. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

6. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку
7. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку
8. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

9. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

10. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

11. Дослідження харчування

12. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

13. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

14. Про методи дослідження малих річок

15. Спектральні наземні дослідження

16. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские
Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки

17. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

18. Палеоантропологічнi дослідження

19. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

20. Методика гідрогеологічних досліджень

21. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

22. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків
23. Теорія і методологія дослідження управління
24. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

25. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

26. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

27. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

28. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

29. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

30. Дослідження методів інтерполяції

31. Дослідження методів чисельного інтегрування

32. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви

33. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

34. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

35. Медичні дослідження Герофіла

36. Дослідження активних фільтрів

37. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

38. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)
39. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла
40. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

41. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

42. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

43. Маркетингові дослідження

44. Маркетингові дослідження діяльності фірми

45. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

46. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

47. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

48. Дослідження асортименту пральних машин

Машина-каталка Ламбо "Розовая Принцесса".
Ультрамодный автомобиль Ламбо - это воплощение стиля, опережающее время! Машина-каталка "Розовая Принцесса" - не просто веселая
1369 руб
Раздел: Каталки
Точилка "Божья коровка", электрическая с контейнером (2 запасных лезвия EG-5009).
Электрические точилки помогут быстро, качественно и без каких-либо усилий заточить карандаши. А яркие и необычные дизайны порадуют детей и
451 руб
Раздел: Точилки
Макси-пазлы "Ягоды", 20 элементов.
Макси-пазлы разработаны специально для маленьких детей. Крупные крепкие детали удобны для захвата детской ручкой. А красочное оформление
426 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)

49. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

50. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

51. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

52. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)

53. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

54. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті
55. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту
56. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

57. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

58. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

59. Променеве дослідження молочної залози

60. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

61. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

62. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

63. Променеве дослідження щитоподібної залози

64. Дослідження ділової кар’єри менеджера

Набор детской складной мебели "Маша и Медведь. Азбука 3".
Комплект складной, подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1971 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00013, 1600x430x1550 мм.
Длина: 160 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
861 руб
Раздел: Вешалки напольные
Металлическая клетка-корона, белая, 16,5x21,5 см.
"Садовая" металлическая серия кукольной миниатюры в масштабе 1:12. Размер: 16,5x21,5 см. Материал: металл. Цвет: белый.
308 руб
Раздел: Прочие

65. Дослідження мотивації на досягнення

66. Методи дослідження затрат робочого часу

67. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

68. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

69. Методологія науково-педагогічного дослідження

70. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки
71. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження
72. Технології навчання як дослідження

73. Організація і структура наукових досліджень

74. Методи політичних досліджень

75. Дослідження рухів зубообробного вестата

76. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

77. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

78. Предмет дослідження соціальної психології

79. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

80. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

Доска чертежная Attache Selection, А3, 51x36,4 см.
Чертежная доска формата A3 размер доски 51x36.4 см. Профессиональная чертежная доска формата А3 с набором регулируемых уголков. Легкая в
2062 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Доска пробковая для объявлений А3, 342x484 мм.
Пробковая поверхность доски позволяет легко размещать информацию и объявления с помощью кнопок, офисных булавок и т.п. Широко используется
322 руб
Раздел: Прочее
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer Plus" с контейнером, 12 предметов.
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer" Плюс, 12 предметов. Корпус: пластик. Лезвия: нержавеющая сталь. Объем контейнера: 1,5 литра.
794 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

81. Дослідження тривожності п’ятикласників

82. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

83. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

84. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

85. Педагогічний експеримент як метод дослідження

86. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту
87. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"
88. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

89. Програма соціологічного дослідження

90. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

91. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

92. Дослідження однофазного трансформатора

93. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів зіркою

94. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

95. Дослідження фототранзистора

96. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

Нумератор автоматический "Attache", 6 разрядов, 4,8 мм.
Нумератор автоматический 6-ти разрядный, размер шрифта 4,8 мм. Металлический корпус. При нажатии на ручку нумератора на бумаге появляется
794 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Игра настольная "7 на 9".
Быстрая игра для 2-4 человек. Суть игры в том, что необходимо быстро считать в уме и ещё быстрее действовать — бросать подходящую карту,
390 руб
Раздел: Игры в дорогу

97. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи

98. Прогностичні дослідження маїбутнього

99. Методологічні основи наукових досліджень

100. Дослідження напрямків удосконалення механізму оперативного управління бюджетними коштами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.