Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Світова організація торгівлі: цілі та функції

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Зміст Вступ 1. Система СОТ і механізми її функціонування 2. СОТ і глобальна економіка 3. Принципи СОТ Висновки Список використаних джерел Вступ Перший серйозний крок на шляху прийняття нових правил регулювання міжнародних торгівельних відносин був зроблений одразу ж по закінченні Другої світової війни. Це призвело до прийняття в 1948 році Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (або ГАТТ, як вона широко відома). Її правила стосуються міжнародної торгівлі товарами. Протягом років текст ГАТТ модифікувався і включав нові положення, зокрема ті, що стосуються торгівельних проблем країн, що розвиваються. Крім того, були прийняті додаткові Угоди стосовно деяких з головних положень ГАТТ. На Уругвайському раунді торгівельних переговорів, який відбувся з 1986 по 1994 роки, правила ГАТТ і додаткових угод були переглянуті і пристосовані до умов світової торгівлі, що змінилися. Тексти ГАТТ та ухвалених відповідних рішень, а також кількох опрацьованих протягом Уругвайського раунду Домовленостей, отримали назву ГАТТ 1994 року. У таких галузях, як сільське господарство, текстиль, субсидії, антидемпінгові заходи, захисні заходи тощо, були прийняті окремі Угоди. Разом з ГАТТ 1994 вони є складовими частинами системи багатосторонніх угод з торгівлі товарами. В результаті Уругвайського раунду також були прийняті нові правила щодо торгівлі послугами та торгівельних аспектів прав інтелектуальної власності. Одним з досягнень раунду стало створення СОТ. ГАТТ, під егідою якої проводились переговори, перестала бути окремою „організацією” і увійшла до СОТ. Світова організація торгівлі була створена згідно з рішенням Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів і почала діяти з 1995 р. Вона є наступницею Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ: Ge eral Agreeme o ariffs a d rade — GA ), укладеної відразу після II світової війни. ГАТТ, у свою чергу, має передісторію виникнення та історію розвитку до часу трансформації в СОТ. 1. Система СОТ і механізми її функціонування Система угод СОТ, яка сформувалась після Уругвайського раунду, зараз складається з: - багатосторонніх угод з торгівлі товарами, до яких відноситься Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ 1994) та пов’язані з нею угоди; - генеральні угоди про торгівлю послугами (ГАТС); - Угоди про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС). Головними завданнями СОТ є лібералізація міжнародної торгівлі, забезпечення її справедливості та передбачуваності, сприяння економічному зростанню та піднесенню економічного добробуту людей. Країни—Члени СОТ здійснюють це шляхом контролю за виконанням багатосторонніх угод, проведення торговельних переговорів, урегулювання торговельних суперечок у відповідності з визначеним організацією механізмом, проведення огляду національної економічної політики держав-членів, а також надання допомоги країнам, що розвиваються. CO є організацією, під керівництвом якої: здійснюється нагляд за імплементацією Генеральної угоди з тарифів і торгівлі та пов'язаних з нею угод, Генеральної угоди з торгівлі послугами, Угоди з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності; проводяться періодичні огляди торговельної політики країн-членів; відбувається врегулювання торговельних суперечок на основі правил, закладених у її правових нормах.

Слід також наголосити, що організація відповідає за впровадження як усіх багатосторонніх угод, так і угод з обмеженою кількістю учасників, а також тих, які розроблятимуться в рамках організації в майбутньому. Функції CO викладені в III статті Марракеської угоди. При цьому пріоритетною функцією фактично є імплементація угод і домовленостей Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів, що їх можна вважати є самостійними правилами CO . Найвищим керівним органом CO є Конференція Міністрів, яка скликається щонайменше раз на два роки на рівні, як правило, міністрів торгівлі чи іноземних справ країн—учасниць CO  . Повноваження Міністерської Конференції (Mi is erial Co fere ce) як найвищого органу CO можна охарактеризувати таким чином: - прийняття рішень щодо всіх питань, які регулюються багатосторонніми торговельними угодами; - тлумачення Угоди про заснування CO і багатосторонніх торговельних угод; - внесення змін до Угоди про заснування CO , багатосторонніх торговельних угод (крім багатосторонніх угод з обмеженою кількістю учасників); - прийняття рішень про приєднання держави чи окремої митної території до CO ; - звільнення від зобов'язань Члена CO ; - формування Комітету з торгівлі та розвитку; Комітету з обмежень, пов'язаних з платіжним балансом; Комітету з питань бюджету, фінансування та управління, а також інших Комітетів у разі необхідності; - призначення Генерального директора та затвердження його повноважень. Функції СОТ: 1. СОТ сприяє реалізації, застосуванню, функціонуванню та досягненню цілей цієї Угоди та багатосторонніх торговельних угод, а також забезпечує основу для реалізації, застосування та функціонування багатосторонніх торговельних угод з обмеженою кількістю учасників; 2. CO є форумом для переговорів між її Членами щодо їх багатосторонніх торговельних відносин із питань, які регулюються угодами, включеними в Додатки до цієї Угоди. За рішенням Конференції Міністрів CO також може бути форумом для подальших переговорів між її Членами щодо їх багатосторонніх торговельних відносин; 3. CO керує застосуванням Домовленості про правила та процедури врегулювання суперечок (яка надалі іменуватиметься «Домовленістю про врегулювання суперечок» чи «ДСУ»); 4. СОТ співробітничає з Міжнародним валютним фондом та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і його підрозділами з метою досягнення більшого єднання в проведенні глобальної економічної політики СОТ. Багатосторонні угоди з торгівлі товарами Таблиця 1.1 Назва угоди Основний зміст Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1994 року Визначає основи режиму торгівлі товарами, права та обов'язки Членів СОТ у цій сфері Угода про сільське господарство Визначає особливості регулювання торгівлі сільськогосподарськими товарами та механізми застосування заходів державної підтримки сільськогосподарського виробництва і субсидування експорту Угода про застосування санітарних і фітосанітарних заходів Визначає умови застосування заходів санітарного та фітосанітарного контролю Угода про текстиль та одяг Визначає особливості регулювання торгівлі текстилем та одягом Угода про технічні бар'єри в торгівлі Визначає умови застосування стандартів, технічних регламентів, процедур сертифікації Угода про пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи Містить положення, спрямовані на ліквідацію та недопущення наслідків інвестиційних заходів, що можуть спричинити обмеження або порушення торгівлі Угода про застосування Статті VI Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року Визначає правила порушення і проведення антидемпінгових процедур Угода про застосування Статті VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1 994 року Визначає правила оцінки митної вартості товарів Угода про перевідвантажувальну інспекцію Визначає умови проведення перевід-вантажувальних інспекцій Угода про правила визначення походження Визначає принципи та порядок визначення походження товарів Угода про процедури ліцензування імпорту Встановлює процедури та форми ліцензування імпорту Угода про субсидії та компенсаційні заходи Визначає умови та процедури застосування субсидій і заходів, спрямованих на боротьбу із субсидіюванням Угода про захисні заходи Визначає умови та процедури застосування заходів щодо протидії зростаючому імпорту (в разі загрози шкоди вітчизняному виробнику) СОТ здійснює нагляд за виконанням цих Угод (табл.1

.1). Організація також виконує функцію форуму для міждержавних переговорів з питань подальшої лібералізації торгівлі товарами та послугами. Вона забезпечує механізм врегулювання торговельних суперечок між країнами-Членами. Будь-яка країна-Член СОТ, яка вважає що її торгівля зазнає шкоди через невиконання іншою країною правил, може, якщо не вдалося знайти задовільного рішення в процесі двосторонніх консультацій, винести справу на розгляд СОТ. Рішення з усіх важливих питань, що знаходяться в сфері компетенції СОТ, приймаються на Конференції міністрів країн-Членів. Конференція проводиться принаймні кожні два роки. Домовленості та рішення СОТ: 1. Домовленість про положення Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року щодо платіжного балансу; 2. Рішення щодо випадків, коли митні адміністрації мають підстави для сумнівів щодо правдивості або точності задекларованої вартості; 3. Домовленість про тлумачення Статті ХVІІ Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року (державні торгівельні підприємства); 4. Домовленість про правила і процедури врегулювання суперечок; 5. Домовленість про тлумачення Статті ІІ:1(в) Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року (зв’язування тарифних поступок); 6. Рішення про торгівлю та охорону навколишнього середовища; 7. Механізм огляду торговельної політики; 8. Генеральна угода про торгівлю послугами; 9. Права інтелектуальної власності; 10. Угода про торгівлю цивільною авіатехнікою; 11. Угода про державні закупівлі. 2. СОТ і глобальна економіка Система яка існувала до СОТ у вигляді ГАТТ, інколи вважалась клубом багатіїв, оскільки було відчуття того, що вона служила в першу чергу інтересам розвинених країн. На початку Уругвайського раунду переговорів (1986 рік) тільки відносно невелика група країн, що розвиваються, виявила зацікавленість у роботі ГАТТ і утримувала постійні представництва у Женеві. Однак, після початку Уругвайського раунду ситуація різко змінилася. На час завершення Раунду і трансформації ГАТТ у Світову організацію торгівлі, значно більша кількість таких країн брала участь у переговорах і дискусіях . Ключові правила торгівлі товарами були вперше сформульовані в Генеральній угоді з тарифів і торгівлі 1947 року. З 1947 до 1994 року ГАТТ являв собою форум для проведення переговорів зі зниження ставок мита й інших торговельних бар'єрів. У результаті цього, а також завдяки багатостороннім переговорам Уругвайського раунду (1986—1994 pp.) основні правила торгівлі товарами були розширені, а ГАТТ була доповнена новими угодами. Так, були створені нові правила торгівлі послугами, укладена угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, досягнута домовленість про правила та процедури врегулювання суперечок, розроблений і узгоджений механізм з огляду торговельної політики. ГАТТ у новій редакції 1994 року є основним зводом правил СОТ з торгівлі товарами. Його доповнюють угоди зі специфічних секторів — таких, як сільське господарство, текстиль та одяг, а також окремі напрямки міжнародної торгівлі (стандарти, державні закупки, правила визначення походження, субсидії та компенсаційні заходи, захисні заходи, заходи проти демпінгу тощо).

В кутку за великим столом із різьбленими ніжками зосереджено рахувала гроші Ліда Ґоянюк, розкладаючи на окремі купки польські злоті, румунські леї, мадярські пенґе, московські рублі, німецькі марки… Паперові банкноти дбайливо пакувала в білий папір, а її ніжна дівоча рука акуратним почерком виводила суми. У невеликих пакунках посортовані купюри поїдуть до Станіслава, де потраплять до каси ОУН. Чужоземні грошові знаки служитимуть українській справі… Провідник Лис, який добре знав і шанував Василя Федюка, доручив підпільникові створити в Коломиї молодіжну організацію «Січ». Та ґестапо вже розпочало повальні арешти членів ОУН. Готовий перелік українських патріотів Гіммлеровим підручним подали лакузи Глібка, Павловський, Рибчин. Останнього за наказом проводу ліквідував улітку сорок другого року Крук – Кость Ґеник. Увесь підпільний окружний провід ОУН потрапив до ґестапівських кігтів у Коломиї. Світова історія не зафіксувала першого зрадника. Либонь, він приблукав на світ Божий водночас із народженням першого героя – як антипод

1. Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

2. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

3. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

4. Організація захисту державної таємниці в Росії

5. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

6. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою
7. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас
8. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

9. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

10. Організація біржової торгівлі

11. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

12. Вклади культури і мистецтва XX століття у світову цивілізацію

13. Організація торгівлі

14. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

15. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

16. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры
Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные

17. Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів

18. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

19. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

20. Поняття та структура світового ринку

21. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

22. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку
23. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст
24. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

25. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

26. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

27. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

28. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

29. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

30. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

31. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

32. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

Дождевик Bambola, ПВХ.
Прозрачный, прочный дождевик для прогулочной коляски, подходит и для колясок с ручкой сзади (крепление задней стороны - на
408 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные

33. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

34. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

35. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

36. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

37. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

38. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи
39. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні
40. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

41. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

42. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

43. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

44. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

45. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

46. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

47. Вплив другої Світової війни на долю народів Азії та Африки

48. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

Металлическая клетка-корона, белая, 16,5x21,5 см.
"Садовая" металлическая серия кукольной миниатюры в масштабе 1:12. Размер: 16,5x21,5 см. Материал: металл. Цвет: белый.
308 руб
Раздел: Прочие
Музыкальный центр "Парк развлечений".
Это детское пианино с диапазоном в одну октаву предназначено для малышей. Над клавиатурой пианино расположены кнопки с изображением
1575 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

49. Гамлет як герой світової літератури

50. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

51. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

52. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

53. Склад основних розділів бізнес-плану фізкультурно-спортивної організації

54. Лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів з урахуванням циркадної організації кардіореспіраторної системи
55. Оптимізація діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань лиця та шиї
56. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

57. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв

58. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

59. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

60. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

61. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

62. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

63. Світові фінансові банківські кризи: важелі та заходи демпфінування, їх вплив в зарубіжній і вітчизняній практиці

64. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Карандаши цветные "Замок", 24 цвета + 3 двухцветных карандаша, точилка.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
513 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Україна та міжнародні економічні організації

66. Економічні та правові основи управління організацією

67. Кризове явище функціонування та розвитку організації

68. Організація ярмарок та аукціонів

69. Поняття організації та її ознаки

70. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством
71. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації
72. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

73. Організація та методика виконання курсових

74. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

75. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

76. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

77. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

78. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

79. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

80. Виникнення та еволюція світової політичної думки

Часы шахматные.
Механизм: механический кварцевый. Материал: пластик. Размеры: 18 x 11,3 x 5,6 см.
2023 руб
Раздел: Прочее
Пепельница S.Quire круглая c откидной крышкой, сталь, покрытие никель и черная краска, 67 мм.
Материал: нержавеющая сталь, покрытие никель, черная краска. Диаметр 67 мм, высота 102 мм.
350 руб
Раздел: Пепельницы
Антистрессовая подушка под шею "Микс".
Удобная подушка под шею создана специально для поездок и перелётов. Её можно использовать и на работе, чтобы приятно расслабиться во время
330 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

81. Процес організації виробництва та виробництва

82. Аскеза та екстаз у світових релігійних практиках

83. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

84. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

85. Організація та проведення туристичних походів

86. Основні організаційні форми та види туризму
87. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні
88. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

89. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

90. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

91. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

92. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

93. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

94. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

95. Значення і світова слава Тараса Шевченка

96. Організація приймання товару в аптеці

Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 100 деталей.
Прозрачное поле + 5 картинок-шаблонов.
490 руб
Раздел: Пластмассовая
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: серебро).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины

97. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

98. Організація праці

99. Контрольна з предмету Техніка і технологія торгівлі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.