Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКА ДЕРЖАВНА АГРОТЕХНІЧНА АКАДЕМІЯ Кафедра “економіка підприємств” Керівник: На тему: Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств К У Р С О В А Р О Б О Т А з дисципліни: економіка підприємств Студента 413 групи 3-го курсу Факультет облік і аудит Борисенко Сергія Юрійовича Курсова робота захищена з оцінкою Підписи викладачів: Мелітополь. 2006. ЗМІСТ Вступ . 3 1. Теоретичні основи фінансової підтримки та сучасні тенденції розвитку сільського господарства . 5 1.1 Кредитування підприємств: сутність, види, форми кредиту 5 1.2 Правове забезпечення розвитку кредитного ринку .8 1.3 Стан і сучасні тенденції розвитку сільських територій та агропромислового комплексу .10 2.Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств 16 2.1 Форми кредитування агропромислового комплексу .16 2.2 Програми розвитку сільськогосподарських підприємств .20 2.3 Аналіз фінансування аграрного сектору економіки .24 Висновки . .30 Список використаних джерел .32 ВСТУП Діяльність підприємств в системі ринкової економіки неможливо без періодичного використання різноманітних форм залучення кредитів. З економічного погляду кредит - це форма позичкового капіталу ( в грошовій або в товарній формах), що надається на умовах повернення і обумовлює виникнення кредитних відносин між тим, хто надає кредит, і тим, хто його отримує. Актуальність обраної теми обумовлена необхідністю підвищення рівня сільського господарства України, виходу сільськогосподарських підприємств з кризи, яка існує на даний період. Головна мета даної роботи полягає в визначені економічно обґрунтованих шляхів фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств країни. Головні завдання цієї роботи: -визначення найбільш вдалих форм кредитування підприємств; -визначення напрямків та програм фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств країни; -проаналізувати сучасний стан фінансування аграрного сектору економіки. Загальноекономічною причиною появи кредитних відносин є товарне виробництво. Якщо рух товарних потоків випереджає грошовий, то підприємства - споживачі товарів із настанням моменту плати за них не завжди мають достатні кошти, що може зупинити нормальний процес відтворення. Коли рух грошових потоків випереджає товарні, то на підприємствах нагромаджуються тимчасово вільні кошти. Таким чином, виникнення і функціонування кредиту пов’язане з необхідністю забезпечення безперервного процесу відтворення, із тимчасовим вивільненням коштів у одних підприємств і появою потреби в них у інших. Для розвитку кредитних відносин необхідні певні умови. По-перше, учасники кредитної угоди - кредитор і позичальник, мають бути юридично самостійними суб’єктами, які матеріально гарантують виконання зобов’язань. По-друге, інтереси суб’єктів кредитної угоди повинні збігатися. За браком власних оборотних коштів підприємства залучають банківські кредити, кошти інших кредиторів та комерційний (товарний) кредит. Кредит має змогу доцільніше організувати оборот коштів підприємств, не витрачати значних фінансових ресурсів на створення зайвих запасів сировини й матеріалів.

Отже необхідно розглянути кредит як необхідний елемент функціонування і розвитку суспільства, визначити його роль у формуванні сучасної ринкової економіки України. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Кредитування підприємств: сутність, види, форми кредиту Значення розвитку кредитного ринку в Україні полягає у значному впливі системи кредитування на розвиток економіки в цілому. Метою розвитку кредитного ринку в Україні, є створення ефективних ринкових механізмів залучення фінансових ресурсів у фінансово-кредитну сферу та забезпечення функціонування на цій основі ринку кредитування із застосуванням сучасної ринкової інфраструктури та фінансових інструментів, що дозволить поступово знизити вартість кредитів та збільшити строки кредитування для суб’єктів господарювання та населення. З економічного погляду кредит - це форма позичкового капіталу ( в грошовій або в товарній формах), що надається на умовах повернення і обумовлює виникнення кредитних відносин між тим, хто надає кредит, і тим, хто його отримує. Кредит виступає опорою сучасної економіки, невід'ємним елементом економічного розвитку. Його використовують як великі підприємства та об'єднання, так і малі виробничі, сільськогосподарські та торгові структури, як держава, уряд, так і окремі фізичні особи. Кредити, що їх можуть отримати підприємства, класифікуються за такими ознаками: - за кредиторами; - за формами та видами; - за метою використання; - за терміном надання; - за забезпеченням; - за порядком надання. Кредиторами підприємства можуть бути: банки та спеціалізовані фінансово-кредитні інститути (банківський, лізинговий кредити); підприємства (комерційний кредит ); держава (державний кредит , який надається через уповноважені банки); міжнародні фінансово-кредитні установи (відкриття кредитних ліній через уповноважені банки). До видів кредитів належать: банківський; комерційний; державний; лізинговий. Банківський кредит - це економічні відносини між кредитором та позичальником з приводу надання коштів банком підприємству на умовах терміновості, платності, повернення, матеріального забезпечення. Банківський кредит надається суб’єктам господарювання всіх форм власності на умовах, передбачених кредитним договором. Комерційний кредит - це економічні, кредитні відносини, які виникають між окремими підприємствами. Державний кредит - це економічні, кредитні відносини, які виникають між державою та суб’єктами господарювання. Лізинговий кредит - це стосунки між суб’єктами господарювання, які виникають за орендування майна (майновий кредит або лізинг - кредит ). Банківський та державний кредити надаються підприємствам у грошовій формі, лізинговий та комерційний - у товарній. Банківський та державний кредити погашаються у грошовій формі. Комерційний кредит також повертається у грошовій формі. В Україні кредитні послуги у вигляді факторингу надають тільки комерційні банки. Лізингові послуги надають переважно лізингові компанії. У зв’язку з цим лізинговий кредит умовно віднесений до групи небанківських кредитів.

Залежно від мети використання розрізняють кредити, що спрямовані на фінансування: оборотних коштів; основних засобів. Підприємство має можливість отримувати кредити на придбання товарно-матеріальних запасів, обладнання, інших активів, розширення та модернізацію виробничих потужностей, викуп окремих виробничих комплексів або цілих підприємств. За терміном надання розрізняють короткострокові, середньострокові, довгострокові кредити. Короткострокові кредити підприємства можуть отримувати у разі фінансових труднощів, які виникають у зв’язку з витратами виробництва та обороту. Термін короткострокового кредиту не перевищує одного року. Середньострокові кредити (від одного до трьох років) надаються на поточні витрати, оплату обладнання та фінансування капітальних вкладень. Довгострокові кредити (понад 3 роки) можуть надаватися для формування основних фондів. Об’єктами кредитування є капітальні витрати на реконструкцію, модернізацію, розширення вже діючих основних фондів, нове будівництво, приватизацію та корпоратизацію підприємств тощо. В України кредити за терміном надання можна поділити на дві групи: короткострокові та довгострокові. Кредити, термін надання яких перевищує один рік, вважаються довгостроковими. Сьогодні в України перевагу віддають короткостроковим кредитам. Нині найпоширенішим видом кредиту є банківський. За такого кредитування підприємство виступає тільки в ролі позичальника. Підприємства отримують кредити на умовах терміновості, повернення, цільового характеру, забезпечення, платності. Відносини між кредитором і позичальником будуються таким чином, що перший здійснює постійний контроль за другим. Якщо виникає загроза поверненню кредиту, то кредитор проводить певні заходи щодо її запобігання, аж до дострокового стягнення заборгованості по позичці. Водночас і сам позичальник зацікавлений, щоб позичені кошти швидше обертались. Адже чим коротшим буде цикл кругообігу авансованих коштів, тим швидше повернеться позичка, а отже, і меншу суму процентів доведеться сплатити за користування нею. Отже, у народному господарстві постійно є кошти, які можуть використовуватись як кредитні ресурси для надання позичок. Сукупність цих коштів становить позичковий фонд країни. Характер і структура ресурсів суттєво впливає на напрями надання позичок, а також строки користування ними. 1.2 Правове забезпечення розвитку кредитного ринку З метою забезпечення розвитку кредитного ринку важливим є прискорення розгляду та прийняття Верховною Радою України Законів України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”, “Про іпотечні цінні папери”, “Про Земельний кадастр України”, “Про організацію і формування обігу кредитних історій”, “Про прості та подвійні складські свідоцтва”, “Про ломбарди та ломбардну діяльність” тощо. Кабінету Міністрів України доцільно доручити Міністерству юстиції України, Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерству фінансів України, Державній податковій адміністрації України, Державній комісії з регулювання ринку фінансових послуг разом з Національним банком України розробити законопроект про внесення змін до Цивільного та Господарського кодексів України з метою усунення неузгодженості їх положень, зокрема, з питань регулювання кредитних відносин, поруки, застави та у трьохмісячний строк у встановленому порядку подати його на розгляд Кабінету Міністрів України.

Принаймн мен не доводилось чути про збирання нових пав. Багато було вдкрито товариських млинв, олйниць, молочарень, злучних та машиновопрокатних пунктв. Заводських бугав та молотарки для деяких пунктв було привезено з Нмеччини. Поруч з громадськими з'явилось не менше дрбних приватних пдпримств, переважно для переробки сльськогосподарських продуктв. Наявнсть безперечного полпшення селянського добробуту та буйного розквту приватно нцятиви в усх длянках життя в часах окупац стверджують люди з усх земель Украни, навть з Харквщини, яка, як вдомо, майже весь час залишалася в прифронтовй полос  де, цлком зрозумло, можливост налагодження життя були особливо тяжк. Все це в цлому ще довго пдтримувало на селах вру в можливсть кращого життя. Тут ще довго врили в т листвки, що в липнсерпн 1941 року розкидали нмецьк лтаки, в яких населення закликалось всляко пособляти нмецькому вйську в його боротьб проти комунств та обцялося знищити колгоспи, передати землю у власнсть селянам, утворити незалежну вд Совтського Союзу Укранську Державу та нше

1. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

2. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

3. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

4. Управління інноваційним розвитком підприємств

5. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

6. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні
7. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства
8. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

9. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

10. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

11. Доходи сільськогосподарських підприємств

12. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

13. Звітність сільськогосподарських підприємств

14. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

15. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

16. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

18. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

19. Частка як службова частина мови

20. Мистецтво як складова духовної культури суспільства

21. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

22. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")
23. Управління якістю на підприємстві
24. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

25. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

26. Масова свідомість як складова суспільної свідомості

27. Діалектика як теорія розвитку

28. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

29. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

30. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

31. Фінансова санація та банкрутство підприємств

32. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей
Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль

33. Фінансовий менеджмент як регулятор механізму ринку

34. Фінансовий облік на підприємстві

35. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

36. Підприємство, як головна структурна ланка підприємницької діяльності

37. Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств

38. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи
39. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
40. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

41. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

42. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

43. Суть комерційної діяльності на підприємстві

44. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

45. Організація оплати праці на підприємстві

46. Реструктуризація підприємств

47. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

48. Правила поведінки на підприємстві

Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки
Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40

49. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

50. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

51. Кредитування підприємств

52. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

53. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

54. Охорона праці на підприємстві
55. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"
56. Бухгалтерський облік на підприємстві

57. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

58. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

59. Облік собівартості продукції на підприємстві

60. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

61. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

62. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

63. Організація обліку на підприємстві

64. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели

65. Організація управлінського обліку на підприємстві

66. Ревізійні комісії підприємств і організацій

67. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

68. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

69. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

70. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс
71. Інформаційні системи і технології на підприємстві
72. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

73. Інтернаціоналізація підприємств

74. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

75. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

76. Організація збутової діяльності на підприємстві

77. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

78. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

79. Управління запасами матеріалів на підприємстві

80. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

Поильник в комплекте с трубочкой "Малышарики", от 6 месяцев, 360 мл.
Поильник с трубочкой идеально подойдет для подросшего Малыша. Поильник удобно брать с собой на прогулку или в гости. Мягкая силиконовая
381 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Полотенце вафельное "Сластена полосатка", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Сластена полосатка". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Max", в посудомоечных машинах таблетки, 65 штук.
Таблетки идеальны для использования на коротких циклах - таблетки быстро растворяются. Таблетки не нужно разворачивать! Специальные
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

82. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

83. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

84. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

85. Дослідження та розробки на підприємстві

86. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві
87. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"
88. Основи управління персоналом підприємств

89. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

90. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

91. Рух кадрів на підприємстві

92. Стратегічне планування і управління на підприємстві

93. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

94. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

95. Бізнес-планування на підприємстві

96. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы

97. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

98. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

99. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.