Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Люблінська та Берестейська унії

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Люблінська унія 1569 р. На початок XVI ст. стало очевидним, що Велике князівство Литовське близькедо занепаду. У 1522 р. Москва відібрала у нього Чернігів і Стародуб на північномусході України. А у 1549 та 1552 рр. воно не змогло протистояти двом великимвторгненням татар. У 1562—1570 рр. наростаюча криза сягнула критичної межі,коли Литва ув'язла в нову триваючу війну з Московським царством. Виснажені ве-личезними воєнними витратами й опинившися перед загрозою московського вторг-нення, литовці звернулися до Польщі по допомогу. Поляки готові були її надати,але за плату. Тепер головною умовою вони поставили об'єднати в одне політичнеціле Польщу з Литвою, яких до цих пір пов'язував спільний монарх. Побоюючись поступитися своїм панівним становищем перед польськими конку-рентами й занепокоєні небезпекою зростання католицьких впливів, литовські таукраїнські магнати опиралися остаточному злиттю з Польщею. Але невдоволенапануванням магнатів середня та дрібна шляхта підтримала поляків, сподіваючисяздобути собі широкі привілеї, якими користувалися польські феодали. Скликаний у 1569 р. в Любліні королем Сигізмундом Августом сейм проходиву драматичній та гострій боротьбі. Незадоволені перебігом переговорів, магнатиВеликого князівства на чолі з протестантом .іитовським князем КшиштофомРадзивіллом та православним українським князем Костянтином Острозьким за-лишили їх. У відповідь на це поляки за підтримки дрібної шляхти на Волині,у Підляіііші та Києві оголосили про приєднання цих земель до Польщі. Цезмусило норовистих магнатів повернутися за стіл переговорів, і 1 липня 1569 р.була укладена Люблінська унія. Внаслідок підписання унії утворилася Річ Посполита, що мала єдиного вибор-ного короля, сейм, гроші, податки та єдину зовнішню політику. Але Велике князівствопевною мірою зберігало автономію, зокрема місцеве врядування, військо, скарб-ницю та систему судочинства. Та тепер до Польської корони відходили всі україн-ські землі, що раніше належали литовцям. Люблінська унія 1569 р. стала для українців подією величезної ваги. Попри всісвої недоліки Велике князівство Литовське протягом двох століть створювало дляних сприятливі умови існування. Українські князі хоч і підпорядковувалися литов-цям, однак мали великий вплив у суспільній, економічній, релігійній та культурнійцаринах життя. Проте, як свідчила доля Галичини, що першою потрапила під вла-ду Польщі, з переходом українських земель від Литви до Польщі було поставленопід сумнів саме існування українців як окремої етнічної спільності. Між XIV і XVI ст. на авансцену вийшли країни, які в наступні століття визнача-тимуть долю України. Спочатку вражаючих успіхів на Україні добилася Литва, прав-ління якої виявилося найбільш прийнятним для українців. Але більш численна йагресивна польська шляхта поступово витіснила литовців з України. Вдаючись довійськового тиску на Литву та дипломатичних угод, вона визначила найбагатші укра-їнські землі як головний об'єкт своєї експансії. На задньому плані вимальовувалисяінші держави, котрі впливатимуть на Україну. Це — царство Московське, яке швид-ко зростало, й Кримське ханство, пов'язане із всемогутньою Оттоманською імпе-рією.

Очевидно, що за таких обставин перспективи досягнення Україною незалеж-ності були малообіцяючими. Знать окремих українських земель кілька разів робила спроби стати на захистсвоїх інтересів. Найвизначнішими з них були захоплення влади в Галичині Дмит-ром Детком у 1340-х роках, коли згасла місцева династія князів, підтримка україн-цями Свидригайла у 1430-х роках і литовське повстання Глинського у 1508 р. Алечужоземне й насамперед польське панування породило нове явище — культурнуасиміляцію української знаті панівною державою. Поступово ототожнюючи власніпрагнення з потребами держави, що виявила готовність іти їй назустріч, україн-ська шляхта втрачала здатність боронити місцеві інтереси. Берестейська унія 1596 р. Із самого моменту розколу в 1054 р. ідея возз'єднання розглядалася як католиць-кою, так і православною церквою. На Україні спроби їх об'єднання почалися щев XIII ст., а після Флорентійського собору, що відбувся у 1439 р., цю ідею мало не бу-ло здійснено. Проте на шляху привабливого за своєю суттю поняття християнськоїєдності лежали століття взаємної підозріливості та недоброзичливості. Православнінайбільш побоювалися, що в разі об'єднання могутня католицька церква намагати-меться підпорядкувати їх собі. Ці побоювання були небезпідставними, бо протягомXVI ст. впевнені у власній зверхності польські католики домагалися унії, сподіваю-чись, що вона неминуче приведе до асиміляції українського православ'я й дальшогопоширення впливу польського католицизму. В 1577 р. великого розголосу набуваргументований трактат Пйотра Скарги «Про єдність Церкви Божої». Водночасєзуїти активно переконували українських магнатів підтримати ідею унії. Навітькнязь Острозький оголосив, що в принципі згоден на унію. А Сигізмунд III.ревний католик, використав увесь свій авторитет для сприяння цій справі. Крім ре-лігійного запалу, до унії його схиляли певні політичні міркування, оскільки вонатісніше зв'язала б Україну та Білорусію з Річчю Посполитою й віддалила б їх віднебезпечного впливу сусідньої православної Московії. Як не дивно, безпосередній заклик до укладення унії надходив від православноїсторони. У 1590 р. православний єпископ Львова Гедеон Балабан, розлюченийбезкінечними суперечками з братством, а ще більше — нетактовним втручаннямконстантинопольського патріарха, порушив питання про унію з Римом на таємнійзустрічі православних єпископів у Белзі. Крім Балабана, докладніше вивчити цепитання погодилися ще три єпископи: Кирило Терлецький із Луцька, Дионісій Зби-руйський із Холма та Леонтій Пелчицький із Турова. Згодом до змовників приставІпатій Потій з Володимира. Разом з Терлецьким цей енергійний недавно висвяче-ний феодал і колишній кальвініст став на чолі змови єпископів за укладення унії. Цими єпископами керували як власні інтереси, так і щира занепокоєність до-лею церкви. Вони вірили, що високоавторитетна і добре організована католицькацерква впровадить серед православних жаданий порядок та дисципліну. А ще вонисподівалися, що внаслідок цього зросте престиж єпископів серед духовенства та ми-рян. Ставши частиною католицької церкви, православні, на думку цих єпископів,дістануть повну рівноправність у Речі Посполитій, українські міщани не будутьбільше зазнавати дискримінації в містах, а православну знать перестануть ігнору-вати при розподілі службових посад.

Більше того. єпископи теж мали б вигоду відунії, бо, отримавши рівний з католицькими ієрархами статус, вони стали б членамивпливового Сенату. Спонукувані такими привабливими перспективами, провівшикілька таємних зустрічей з королівськими урядовцями, католицькими єпископамита папським нунцієм, чотири православних єпископи погодилися у червні 1595 р.укласти між своєю церквою та Римом унію. За умов гарантії збереження традиційноїправославної літургії та обрядів, а також таких звичаїв, як право священиків братишлюб, вони приймали верховний авторитет Риму в усіх справах віри та догми. На-прикінці 1595 р. Терлецький і Потій поїхали до Риму, де папа Клемент VIII проголо-сив офіційне визнання унії. Коли розійшлася звістка про унію, православна громада вибухнула від обурен-ня. Найвидатніший її представник князь Острозький був розлючений не самоюунією, а тим, в який спосіб її укладено. У широко розповсюдженому відкритомулисті він оголосив чотирьох єпископів «вовками в овечій шкурі», які зрадили своюпаству, й закликав віруючих до протесту. Надіславши офіційну скаргу королю, якубуло проігноровано, Острозький вступив у антикатолицьку спілку з протестантами,погрожуючи підняти збройне повстання. Водночас по всіх українських та білору- ських землях православна знать збирала свої місцеві ради (сеймики), на яких гнівнозасуджувала унію. Перелякані такими подіями, ініціатори всієї справи єпископи Ба-лабан і Копистенський зреклися своїх колег та оголосили про свою формальнуопозицію унії. Щоб розв'язати конфлікт, у 1596 р. в м. Бересті (Бресті) був скликаний церков-ний собор. Ніколи не бачили Україна і Білорусія таких величезних зборів духовен-ства. Противників унії представляли два вищезгаданих єпископи, православні ієрар-хи з-за кордону, десятки виборних представників знаті, понад 200 священиків тачисленні миряни. Водночас у таборі її прибічників була жменька католицьких са-новників, королівських урядовців і четверо православних єпископів. Із самого почат-ку стало очевидним, що сторони не можуть знайти спільної мови. Зрозумівши, щопереговори не мали ніякого сенсу, прибічники унії публічно підтвердили свої намі-ри укласти її. Незважаючи на протести та погрози, православній стороні не вдалося змуситиїх відступити або домогтися того, щоб король позбавив їх посад. Так українське су-спільство розкололося навпіл: з одного боку — православні магнати, більшість духо-венства та народні маси, в той час як з іншого — колишні ієрархи, підтримуванікоролем та купкою прибічників. Унаслідок цього виникла ситуація, коли існувалацерковна ієрархія без віруючих і віруючі без своїх ієрархів. Те, що почалося якспроба об'єднати християнські церкви, закінчилося їхнім подальшим роздрібненням,бо тепер замість двох існувало три церкви: католицька, православна та уніатська.або греко-католицька. як її згодом стали називати. Релігійна полеміка. Суперечки навколо Берестейської унії породили небаченузливу полемічних писань. Перший і цілком сподіваний постріл у затятій словеснійвійні зробив невтомний єзуїт Скарга своїм твором «На захист Брестської унії»(1597 р.). Осередки православної науки дали на нього негайну відповідь.

Очолював Австро-Угорську делегацію на мирних перемовах у Бересті. 1 лютого 1918 р. від імені Центральних держав заявив про визнання Української Народної Республіки суверенною державою. 9 лютого 1918 р. підписав Берестейський мир з УНР. Уклав також таємну угоду з українською делегацією про поділ Галичини на польську й українську частини і об'єднання Східної Галичини та Буковини в окремий коронний край. [47] Замах стану — переворот. [48] Айхгорн Герман (1848–1918) — німецький фельдмаршал. 1918 р. командував німецькими військами в Україні. 30 липня 1918 р. вбитий есером Б.Донським у Києві. [49] Відповідно до Берестейського мирного договору німецькі й австрійські військові частини вступили на територію УНР 18 лютого 1918 р. [50] Легіон українських січових стрільців (легіон УСС) — українська добровольча військова частина в складі 55-ї дивізії австрійської армії, що діяла на російському фронті в 1914–1918 pp. Легіон УСС увійшов на територію УНР разом з австро-німецькими військами після укладення Берестейського миру. 1 квітня 1918 р. командиром військової групи, до якої входив легіон, був призначений Вільгельм Габсбурґ

1. Берестейська унія: причини, хід, наслідки

2. Люблінская унія. Утварэнне Рэчы Паспалітай

3. Афінська держава та стародавня Спарта у стародавній історії та культурі людства

4. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

5. Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП

6. Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження
7. Будова та функції епіфізу, сальних та потових залоз
8. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

9. Оспорюванні правочини та їх правові наслідки

10. Умови, порядок та правові наслідки усиновлення

11. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

12. Монголо-татарська навала на Русь та її наслідки

13. Перебудова в СРСР та її наслідки для України (1985–1991 рр.)

14. Причини та наслідки голоду 1932-1933 рр.

15. Українізація: її суть та наслідки

16. Геноцид голодом на Вінниччині (Поділлі) у 1932-1933 рр.: передумови, причини та наслідки

Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы
Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы

17. Початок роззброєння та скорочення ядерних озброєнь СРСР та США

18. З’єднання та відгалудження жил проводів та кабелів

19. Неорганічні сполуки. Основні закони хімії та їх наслідки

20. Забруднення атмосфери. Джерела та наслідки забруднення

21. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання

22. Українські космогонічні легенди та перекази про різні трави та квіти
23. Українські легенди та перекази про свійських тварин та свійську птицю
24. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

25. Утворення Української Центральної Ради і її I та II Універсали

26. Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи

27. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

28. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

29. Українська робітничо-селянська спілка та Українська Гельсінська спілка

30. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

31. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

32. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

Доска магнитно-маркерная, А3, 342x484 мм.
Размер: 342x484 мм. Белое лаковое покрытие. Материал рамки: МДФ. Размер внутри рамки: 302х444 мм. Для формата А3. В комплекте: магниты и
405 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Средство дезинфицирующее "Аламинол 1", 1 литр, концентрат.
Средство дезинфицирующее. Объем: 1 литр. Концентрат.
481 руб
Раздел: Для сантехники
Магическая кружка-мешалка, зеленая.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки

33. Полная история танков мира

34. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

35. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

36. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

37. Конституцiя США та реальнi права громадян

38. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi
39. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)
40. Флорентийская уния

41. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

42. Униатство. Брестская церковная уния 1596 года

43. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

44. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

45. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

46. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

47. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

48. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

Настольная игра "Доббль".
Игра для желающих повеселиться и проверить своё зрительное восприятие, внимательность и реакцию. Оригинальная круглая баночка содержит 55
1093 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Фоторамка на 6 фотографий С32-012 "Alparaisa", 50x34,3 см (белый).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
585 руб
Раздел: Мультирамки
Папка для рисования на молнии "Фиолетовый узор", А3.
Папка для рисования на молнии. Формат: А3. Материал: пластик.
413 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

49. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

50. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

51. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

52. Сучасні форми та системи оплати праці

53. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

54. Міський бюджет: пріоритети та механізми
55. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст
56. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

57. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

58. Козаки, їхнє життя, побут та звичаї

59. Перша світова війна. Причини та характер

60. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

61. Перша та Друга Малоросійські Колегії

62. Декабристський рух та його поширення на Україні

63. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

64. Становлення, вiйськовий та соцiально-громадський устрiй Запорiзькоi Сiч

Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/25, 25 см.
Диаметр: 25 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
648 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа
Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки

65. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

66. Центральна рада: досягнення та прорахунки

67. Методи та способи підключення до мережі Internet

68. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

69. Мій ресторан (фірмові страви, коктейлі та нопої)

70. Технологія приготування страв та кондитерського виробу
71. Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів
72. Лекції з української та зарубіжної культури

73. Трансформацiя образу Фауста у творчостi Й.В. Гете та О.С. Пушкiна

74. Всё та же любовь... Мифы молодых: проза и реальность

75. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

76. Что такое остеохондроз и в чем таится опасность?

77. Сестринська етика та деонтологiя

78. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

79. Аналіз та удосконалення оперативного управління

80. Лідерство, вплив та влада

Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные
Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее

81. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

82. Процес управління та його основні стадії

83. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

84. Сутність та зміст сучасного менеджменту

85. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

86. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї
87. Криза легітимності влади та шляхи її подолання.
88. Поняття, форма та функції Конституції України

89. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

90. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата

91. Корран та Сунна - святий переказ та святе письмо мусульман

92. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

93. Поняття та форми державного устрою

94. Побудова та розкрій жіночої сукні

95. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

96. Форми співучасті та види співучасників у злочині

Пробка для шампанского "CooknCo".
Диаметр: 4,5 см. Высота: 5 см. Цвет: металл. Материал: нержавеющая сталь. Внешняя отделка: сатиновая.
410 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

97. Біохімічна характеристика розтренованості, тренованості та перетренованості

98. Суспільна свідомість та її структура

99. Секулярное священство и опасности, которые таит демократия

100. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.