Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Концепція кадрового забезпечення діяльності пенітенціарної системи в Україні

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВОЛИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ ДИПЛОМНА РОБОТА КОНЦЕПЦІЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ СТУДЕНТКИ V КУРСУ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: КАНДИДА Т ЮРИДИЧНИХ НА УК, ДОЦЕНТ, ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ ЛУЦЬК 2001 ЗМІСТ вступ РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ. 1.1. Теоретичні, практичні і правові аспекти реорганізації кримінально-виконавчої системи в 9 1.2. Європейські пенітенціарні правила як основа кадрового забезпечення кримінально-виконавчої системи 20 РОЗДІЛ 2. ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ ДЛЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ. 2.1. Обґрунтування мети і змісту підготовки фахівців для пенітенціарної 26 2.2. Соціально-психологічна адаптація курсантів та слухачів у вищому навчальному закладі пенітенціарного 35 2.3. Шляхи попередження та подолання професійної деформації працівників установ виконання 42 РОЗДІЛ 3. ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО І ПСИХО-ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ПЕРСОНАЛУ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ. 3.1. Психологічна служба пенітенціарної установи у третьому тисячолітті. . . 48 3.2. Психотехніка саморегуляції в роботі психологічної служби установ виконання 52 3.3. Психологічний стрес, як фактор, що впливає на психогенний стан персоналу і шляхи його 55 60 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ 66 71 ВСТУП Актуальність даної теми дослідження обумовлена реформою кримінальне - виконавчої системи України, яка здійснюється у нашій державі з липня 1991 року . Прийняті раніше зусилля не вивели систему виконання покарань з кризового стану. За останні роки у місцях позбавлення волі відзначається високий рівень злочинності та злісних правопорушень, що у свою чергу призводить до критичних ситуацій у деяких із них і значно ускладнює оперативну обстановку. Так, у 1999 році було порушено 429 кримінальних справ, що на 5.93% більше у порівнянні з 1998 роком, при цьому 40.4% злочинних діянь вчинено особами, які відбували покарання в колоніях суворого режиму, тобто неодноразово судимими. Пенітенціарна система не в змозі виконувати свої завдання, якщо не буде мати кваліфікаційних і необхідним чином орієнтованих кадрів. Ресоціалізація засуджених, які знаходяться в стані фрустрації і розчарування, потребує відповідних зусиль від персоналу для формування у засуджених навиків і здібностей для законослухняної поведінки після звільнення. Військова організація управління місцями позбавлення волі не сприяє досягненню даної мети. Приналежність тюремних працівників до силових структур викликає в них при контактах з засудженими відчуття загрози і породжує упереджене ставлення до проблем останніх. Аналогічна свідомість формується у засуджених по відношенню до персоналу: вони не можуть сприйняти, що люди, які їх охороняють і карають, можуть одночасно їх підтримувати і виховувати. Делікатним є і становище персоналу. Знаходячись між свободою і несвободою, ці люди не хочуть просто виконувати чужу волю. Вони прагнуть конструктивно брати участь в ресоціалізаційному процесі, який має на меті не тільки здійснення державної політики по відношенню до засуджених, але й участь у її формуванні.

Роль потенційної адміністрації в протистоянні злочинності суттєво відрізняється від ролі міліцейських органів. Об'єктом діяльності в місцях позбавлення волі є особи, які вже викриті у вчиненні злочинів і покарані. Тому ефективність діяльності місць позбавлення волі, на нашу думку, визначається у першу чергу профілактикою і попередженням рецидиву з боку засуджених. Очевидним є те, що діяльність пенітенціарної адміністрації безпосередньо не впливає на криміногенну ситуацію в країні, для цього створені міліцейські органи. Відокремлення пенітенціарного персоналу від міліцейських структур знижує негативний вплив кон’юнктурних обставин на діяльність місць позбавлення волі. Ми це розцінюємо як особливо важливий аспект, оскільки такий поділ сприяє формуванню стійкого ресоціалізаційного пріоритету пенітенціарної системи. Реформа кримінально-виконавчої системи України є однією з важливих завдань побудови нашої незалежної держави. Сьогодні ця система складається зі 183 установ, в яких утримуються 230.5 тисяч осіб, в тому числі в 128 виправно-трудових установах - 3.5 тисячі підлітків, в 32 слідчих ізоляторах - 43.4 тисячі засуджених. В 12 лікувально-трудових профілакторіях 3.8 тисячі осіб проходять лікування від алкоголізму . Аналіз нормативної та відомчої бази, а також наукової літератури, свідчить про те, що мало хто бачить прямий причинний зв'язок між кадровим забезпеченням діяльності пенітенціарної системи в Україні і похідними злочинності ( ріст, рецидивність, відродження так званих &quo ;злодійських традицій&quo ; та іншими подібними явищами ), хоча ці речі очевидні і мають своє підтвердження у реальному житті. Так, в Україні у 1998 та наступних роках виявлено 217 фактів заборонених стосунків персоналу установ виконання покарань із засудженими, у тому числі атестованих працівників ВТК - 90, вільнонайманих - 63, військовослужбовців ВВ УМВС - б, що є наочним підтвердженням вищезазначеного висновку . Об'єктом дослідження у даній роботі є проблема реформування пенітенціарної системи в Україні, яка включає теоретичні, практичні і правові аспекти реорганізації кримінально-виконавчої системи України. Ця проблема не єновою. На її вирішення спрямовують реальні зусилля як практики . Предметом виступають засоби, знаряддя та організація процесу підбору, вивчення, комплектування та використання спеціалістів пенітенціарної системи, їх підготовка, соціально-психологічна адаптація та шляхи попередження і подолання професійної деформації покарань. Мета даної дипломної роботи полягає в аналізі всіх можливих шляхів оптимізації результатів реформ пенітенціарної системи в Україні, у тому числі через площину реалізації забезпечення органів виконання покарань кваліфікованим персоналом. Відповідно до мети дипломної роботи ставились такі завдання: 1) проаналізувати теоретичні, практичні і правові аспекти реорганізації кримінальне — виконавчої системи України; 2) дослідити Європейські пенітенціарні правила, як фактичний кодекс практичної діяльності по управлінню пенітенціарними установами та основу кадрового забезпечення кримінальне - виконавчої системи України; 3) обґрунтувати мету і зміст підготовки фахівців для пенітенціарної системи; 4) вивчити соціальне - психологічну адаптацію курсантів та слухачів у вищому навчальному закладі пенітенціарного профілю; 5) з'ясувати шляхи попередження та подолання професійної деформації працівників установ виконання покарань; 6) визначити місце психологічної служби, як одного з чинників підвищення професійного і психоемоційного стану персоналу системи виконання покарань реалізації засуджених; 7) ознайомитись з психотехнікою саморегуляції в роботі психологічної служби установ виконання покарань, яка застосовується до персоналу установ виконання покарань (УВП); 8) на основі аналізу існуючої практики підбору, вивчення, комплектування та використання кадрів для роботи в УВП та теоретичних підходів вчених з цих питань розробити ряд науково обгрунтованих рекомендацій щодо удосконалення роботи у цьому напрямку.

Огляд раніше здійснених досліджень по даній проблематиці показує, що більшість із них проводилися в умовах функціонування органів і установ виконання покарань в системі Міністерства внутрішніх справ України (далі МВС) і, як правило, вченими держав близького зарубіжжя (І. Башкатовим, М.Стручковим, М. Якушиним). При цьому, переважна більшість досліджень проведена фрагментарне. Українськими ж вченими питання підбору, вивчення, розміщення та використання кадрів кримінально-виконавчої системи в монографічному плані взагалі не розглядались. Вивчення раніше виконаних досліджень також показало, що переважну більшість із них було здійснено відносно співробітників органів внутрішніх справ ( ОВС ), в систему яких входили працівники УВП. У той же час безумовним є те, що умови роботи, особливості даного виду державної служби та інші аналогічні відмінності є проблемами специфічного характеру, які повинні розглядатися через призму функціонування даної структури виконавчої влади, тобто через систему завдань та правовий статус даної державної структури, які витікають з чинного кримінально-виконавчого законодавства та положення про Державний департамент України з питань виконання покарань (далі ДДУПВП) . Такий висновок принаймні обумовлюється трьома головними обставинами, а саме: - більшість країн цивілізованого світу та Ради Європи на службу в органи і установи виконання покарань приймають осіб, правовий статус яких визначається правовими актами про державну службу, тобто вони є державними службовцями . Україна як член Ради Європи взяла зобов'язання привести національне законодавство у відповідність з міжнародним; - в основі кримінально-виконавчої політики більшість країн світу та Європи покладені ідеї каяття злочинців ( так звана пенітенціарна система ), суб'єктами реалізації якої є не особи силових структур воєнізованого характеру, а психологи, педагоги, соціологи, психіатри та тому подібні категорії працівників, які займаються людинознавством та вирішенням їх проблем; - відокремлення органів виконання покарань від системи МВС потребує відповідного законодавчого, фінансового, соціального, ідеологічного та тому подібного забезпечення, яке може здійснити як практичні зусилля відповідних структур держави та суспільства, так і наукові ідеї, пропозиції, розробки, дослідження тощо. Тому успішне вирішення проблем реформування кримінально-виконавчої системи України не можливе без наукового обґрунтування та застосування максимальних можливостей держави та інститутів у цьому напрямку. Методологія дослідження базується на теорії наукового пізнання, концептуальних положеннях. Конституції України, законах України, комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю в Україні, Указах Президента України, сучасної науки про людину, працях в галузі пенології, кримінології, кримінального і кримінально-виконавчого законодавства, пенітенціарної педагогіки і психології, а також на міжнародних нормах та угодах, що визначають порядок і умови утримання ув'язнених під вартою. Загальним методом дослідження є діалектичний метод пізнання соціальних процесів у їх взаємозв'язку та взаємообумовленості.

Первая книга д-ра Маршалла, "Дьявол прячется", посвященная проблемам оккультизма, стала бестселлером по обе стороны Атлантики. "Где ступал Иисус" и "Битва за Книгу" уже считаются классикой. Международно признанный христианский журналист, д-р Маршалл широко известен в евангельских кругах. Кроме того, он редактор, преподаватель и пользующийся широкой известностью лектор. Живет в Линкольншире со своей женой, являясь представителем большого семейного клана из трех поколений. НЕСОВМЕСТИМЫЕ ЕВАНГЕЛИЯ Предисловие Само название движения "Новый век" вводит в заблуждение, поскольку оно не является ни организованным движением, ни провозвестником нового века, несмотря на все свои притязания. По сути, это странная смесь восточного мистицизма и западного материализма, науки и суеверий, физики и метафизики, древней мудрости и современного мышления, и в таком виде этот конгломерат просачивается в нашу культуру через средство массовой информации, через научную фантастику, школы, колледжи и курсы бизнесменов. Рискуя впасть в чрезмерное упрощение, я все же попытаюсь обозначить те три фундаментальные концепции, которые связывают воедино эти столь разные системы верований

1. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

2. Кадрове забезпечення у сфері вищої освіти в Україні

3. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

4. Фінансова система України

5. Судова система України

6. Вулкани Сонячної Системи укр
7. Элементы структурной системы /Укр./
8. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні

9. Формування та розвиток банківської системи України

10. Банківська система України

11. Банківська система України та проблеми її реформування

12. Місце правової системи України серед правових систем світу

13. Правова система України

14. Судова система України

15. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

16. Політична система Української козацької держави

Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото
Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры
Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

17. Партійна система України. Політичний маркетинг

18. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

19. Бюджетна система України

20. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

21. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

22. Фінансова система України
23. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку
24. Податкова система України: теорія і практика становлення

25. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

26. Первая научная революция. Гелиоцентрическая система мира(Концепции современного естествознания)

27. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

28. Богодухновенное, ангелогласное пение в системе средневековой музыкальной культуры

29. Концепция очередного этапа реформирования системы образования

30. Адаптивный механизм как основополагающий элемент концепции управления экономико-социальными системами

31. Концепция создания автоматизированной информационной системы "Спорт"

32. Концепция и состав системы маркетинговой информации

Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили

33. Система комплексных мер по кадровому обеспечению ОПК с учетом экономических и территориальных особенностей страны

34. Концепция формирования целостной системы эндоэкологической реабилитации во всех звеньях практического здравоохранения

35. Концепция информационной системы онкологического центра

36. "Я-концепция" как система психологических особенностей отношения человека к себе

37. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

38. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини
39. Концепція атомізму й елементарні частки. Пізнання речовин і хімічні системи
40. Концепція необоротності й термодинаміка. Самоорганізація у відкритих системах

41. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

42. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

43. Формирование кадровой политики в уголовно-исполнительной системе

44. Концепції програмування. Графічна система OpenGL

45. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу

46. Концепция построения и этапы совершенствования объединенной системы распределения тактической информации JTIDS

47. Інформаційне забезпечення діяльності організації

48. Розробка програми відновлення рухової діяльності пацієнтів після травм хребта з використанням системи інтенсивного тренінгу

Макси-пазлы "Ягоды", 20 элементов.
Макси-пазлы разработаны специально для маленьких детей. Крупные крепкие детали удобны для захвата детской ручкой. А красочное оформление
426 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Этажерка "Грация" прямоугольная четырехсекционная длинная.
Легкие и практичные этажерки идеально подходят для ванной комнаты, кухни или прихожей. Вместительные полки применяются для хранения
647 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

49. Інформаційне забезпечення діяльності керівника

50. Система кадровой документации ООО "Модерн"

51. Формирование системы кадрового обеспечения

52. Характеристика современной системы кадровой документации

53. Концепция и система подготовки будущего учителя к духовно-нравственному воспитанию школьников

54. Нормативне забезпечення системи якості ВНЗ
55. Концепция свойств нервной системы Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына
56. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

57. Система оподаткування господарської діяльності підприємства

58. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

59. Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності

60. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

61. В поисках системы мира

62. Малые тела Солнечной системы

63. Происхождение Солнечной системы

64. Строение солнечной системы

Игрушка "Музыкальная сова".
Музыкальная сова танцует и машет крылышками с мигающими огоньками! А ещё она рассказывает сказки: "Курочка Ряба",
653 руб
Раздел: Животные
Копилка "Яблоко".
Принцип работы: копилка "заглатывает" монетку положенную на "язычок". Присутствуют звуковые эффекты.
368 руб
Раздел: Копилки
Мешок для обуви "Синий", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви

65. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

66. Концепции иерархической Вселенной по Лапласу

67. Строение солнечной системы

68. Солнечная система

69. Тросовые системы в космосе

70. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи
71. Пространственная ориентация живых организмов посредством зрительной сенсорной системы
72. Концепции современного естествознания (билеты экзаменационные)

73. Нервная система

74. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

75. Концепции современного естествознания

76. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления

77. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

78. Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

79. Транспортная система (Восточного Казахстана)

80. Экономическая система Дании

Рюкзак для старших классов "Совы", черный, 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Рояль", 15x16x18 см, арт. 24801.
Состав: пластик, элементы металла. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Мелодия
802 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)

82. Концепция современного естествознания на тему "симметрия кристаллов"

83. Банковская система Франции

84. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

85. Налоговая система

86. Налоговая система России
87. Налоговая система РФ
88. Налоговая система РФ на современном этапе

89. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах

90. Проблемы реформирования налоговой системы в России

91. Судебная система Российской Федерации

92. Система расходов бюджета

93. Налоговая система России в новом правовом поле

94. Бюджетная система и развитие межбюджетных отношений

95. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России

96. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие
Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке
Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили

97. Становление системы социальной защиты государственных служащих

98. Контроль в системе органов государственной власти

99. Природа и система административного права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.