Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Тенденції змін соціокласової структури в Україні

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Міністерство освіти та науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра автомобілів та автомобільного господарства Реферат На тему: «Тенденції змін соціокласової структури в Україні» Виконав: Студент 3-го курсу МЕФ Групи ПТМ-34 Лукащук І.Л. Перевірила: Сталоверова А.В. Рівне – 2009 Задовго до XIX століття учені замислювалися над природою відносин між людьми, над важкою долею більшості людей, над проблемою пригноблюваних і пригноблює, над справедливістю або несправедливістю нерівності. Ще стародавній філософ Платон роздумував над розшаруванням людей на багатих і бідних. Він вважав, що держава представляє з себе як би дві держави. Одне складають бідні, інше - багаті, і всі вони живуть разом, будуючи один одному усілякі підступи. Платон був “першим політичним ідеологом, що мислив в термінах класів”, - вважає Карл Поппер. В такому суспільстві людей переслідує страх і невпевненість. Здорове суспільство повинне бути іншим. В своїй праці “Державу” Платон затверджував, що правильну державу можна науково обгрунтовувати, а не шукати навпомацки, страшившися, вірячи і імпровізуючи. Платон припускав, що це нове, науково спроектоване суспільство не тільки здійснюватиме принципи справедливості, але і забезпечуватиме соціальну стабільність і внутрішню дисципліну. Саме таким він представляв суспільство, кероване правителями (охоронцями). Арістотель в “Політиці” також розглянув питання про соціальну нерівність. Він писав, що нині у всіх державах є три елементи : один клас - дуже багатий ; інший - дуже бідний; третій же - середній. Цей третій - якнайкращий, оскільки його члени за умов життя найбільш готові слідувати раціональному принципу. Саме з бідняків і багачів одні зростають злодіями, а інші шахраями. Реалістично роздумуючи про стабільність держави, Арістотель відзначав, що необхідно думати про бідні, бо у держави, де безліч бідняків виключена з управління, буде неминучі багато ворогів. Адже бідність породжує бунт і злочини там, де немає середнього класу і бідних величезне більшість, виникають ускладнення, і держава приречена на загибель. Арістотель виступав як проти влади бідняків, позбавлених власності, так і проти егоїстичного правління багатої плутократії. Краще суспільство формується з середнього класу, і держава, де цей клас численніше і сильніше, ніж обидва інших, разом узятих, управляється краще всього, бо забезпечена суспільна рівновага. На думку соціологів всіх ідейних напрямів, ніхто в історії суспільної думки так безумовно як К. Маркс не підкреслював, що джерелом соціального розвитку виступає боротьба між суспільними класами антагоністів. По Марксу, класи виникають і протиборствуватимуть на основі різного положення і різних ролей, виконуваних індивідами у виробничій структурі суспільства. Але сам К. Маркс справедливо відзначав, що йому не належить заслуга відкриття існування класів і їх боротьби між собою. І дійсно з часів Платона, але, звичайно, особливо з тих пір, як буржуазія владно вступила в XVIII столітті на сцену історії, багато економістів, філософи, історики міцно вводять в суспільствознавство Європи поняття соціального класу ( Адам Сміт, Етьен Кондільяк, Клод Сіна - Симон, Франсуа Гизо,Огюст Мінье і ін.)

. Проте ніхто до Маркса не давав такого глибокого обгрунтовування класової структури суспільства, виводячи її з фундаментального аналізу всієї системи економічних відносин. Ніхто до нього не давав такого всестороннього розкриття класових відносин, механізму експлуатації в тому капіталістичному суспільстві, яке існувало в його час. Тому в більшості сучасних робіт по проблемах соціальної нерівності, стратифікації і класової диференціації в рівній мірі і у прихильників марксизму, і у авторів, далеких від позицій До. Маркса, дається розбір його теорії класів. Вирішальне значення для складання сучасних уявлень про єство, форми і функції соціальної нерівності, разом з Марксом, мав Макс Вебер (1864 - 1920 рр.) - класик світової соціологічної теорії. Ідейна основа поглядів Вебера полягає в тому, що індивід є суб'єктом соціальної дії. На противагу Марксу Вебер окрім економічного аспекту стратифікації враховував такі аспекти, як влада і престиж. Вебер розглядав власність, владу і престиж як три окремих, взаємодіючих чинника, лежачих в основі ієрархій в будь-якому суспільстві. Відмінності у власності породжують економічні класи; відмінності, що мають відношення до влади, породжують політичні партії, а престижні відмінності дають статусні угрупування, або страти. Звідси він сформулював своє уявлення про “три автономні вимірювання стратифікації”. Він підкреслював, що “класи”, “статусні групи” і “партії” - явища, що відносяться до сфери розподілу влади усередині співтовариства. Основна суперечність Вебера з Марксом полягає в тому, що по Веберу клас не може бути суб'єктом дії, оскільки він не є общиною. У відмінність то Маркса Вебер зв'язував поняття класа лише з капіталістичним суспільством, де важливим регулятором відносин виступає ринок. За допомогою нього люди задовольняють свої потреби в матеріальних благах і послугах. Проте на ринку люди займають різні позиції або знаходяться в різній “класовій ситуації”. Тут всі продають і купують. Одні продають товари, послуги; інші - робочу силу. Відмінність тут в тому, що одні володіють власністю, а у інших вона відсутня. У Вебера немає чіткої класової структури капіталістичного суспільства, тому різні інтерпретатори його робіт дають неспівпадаючі переліки класів. Враховуючи його методологічні принципи і узагальнюючи його історичні, економічні і соціологічні роботи, можна таким чином реконструювати веберовську типологію класів при капіталізмі: 1. Робочий клас, позбавлений власності. Він пропонує на ринку свої послуги і диференціюється по рівню кваліфікації. 2. Дрібна буржуазія - клас дрібних бізнесменів і торговців. 3. Позбавлені власності “білі комірці”: технічні фахівці і інтелігенція. 4. Адміністратори і менеджери. 5. Власники, які так само прагнуть через освіту до тих переваг, якими володіють інтелектуали. 5.1 Клас власників, тобто ті, хто одержує ренту від володіння землею, шахтами т.п. 5.2 “Комерційний клас”, тобто підприємці. Вебер затверджував, що власники - це “позитивно привілегійований клас”.

На іншому полюсі - “негативно привілегійований клас”, сюди він включав тих, хто не має ні власності, ні кваліфікації, яку можна запропонувати на ринку. Існує безліч стратіфикаційних критеріїв, по яких можна ділити будь-яке суспільство. З кожним з них пов'язані особливі способи детерміації і відтворювання соціальної нерівності. Характер соціального розшарування і спосіб його твердження в своїй єдності утворюють те, що ми називаємо стратифікаційною системою. Коли заходить мова про основні типи стратифікаційних систем, звичайно дається опис кастової, рабовласницької, станової і класової диференціації. При цьому прийнято ототожнювати їх з історичними типами суспільного пристрою, спостережуваними в сучасному світі або вже безповоротно тими, що пішли в минуле. Ми ж дотримуємося дещо іншого підходу, вважаючи, що будь-яке конкретне суспільство складається з комбінацій різних стратифікаційних систем і безлічі їх перехідних форм. Тому ми вважаємо за краще говорити про “ідеальні типи навіть тоді, коли використовуємо елементи традиційної термінології. Нижче пропонується дев'ять типів стратифікаційних систем, які на нашу думку, можуть бути використані для опису будь-якого соціального організму, а саме: - фізико-генетична; - рабовласницька; - кастова; - станова; - ектаратическая; - соціально-професійна; - класова; - культурно-символічна; - культурно - нормативна; Еліта не є категорією тільки політики. В сучасному суспільстві існує безліч еліт - політичні, військові, економічні, професійні. Десь ці еліти переплітаються, десь змагаються один з одним. Можна сказати, що існує стільки еліт, скільки є областей соціального життя. Але яку б сферу ми не узяли, еліта суть меншина, що протистоїть решті частини суспільства. його середнім і нижнім шарам як якійсь “масі”. При цьому положення еліти як вищого стану або касти може закріплюватися формальним законом або релігійним укладенням, а може досягатися абсолютно неформальним чином. Елітарістські теорії виникли і формувалися значною мірою, як реакція на радикальні і соціалістичні навчання і були направлені проти різного перебігу соціалізму: марксиста, анархо - синдикалістського. Тому марксисти, насправді, дуже скептично відносилися до цієї теоріям, не бажали їх визнавати і застосовувати їх на матеріалі західних суспільств. Бо це означало б, в - перших, визнання того, що нижні шари є слабкими або зовсім не організованою масою, якій необхідно управляти, масою, не здібною до самоорганізації і революційної дії, а в - других, визнання в певній мірі неминучості і “природності” такої різкої нерівності. В результаті довелося б переглядати корінним чином погляди на роль і характер класової боротьби. Але ілітаристський підхід прямує проти демократичного парламентаризму. Він взагалі за природою своєї антидемократичний. Демократія і аксесуари припускає правління більшості і загальну рівність людей як самостійних громадян, достатньо організованих для реалізації власних цілей і інтересів. І через це поборники демократизму до будь-яких спроб елітарного правління відносяться досить холодно.

Білогвардійське командування направило сюди значні сили. 21 листопада карателі захопили Висунськ і вчинили жорстоку розправу над мирним населенням. Основні сили повстанців відступили і, з'єднавшися з загонами Баштанської республіки, продовжували боротьбу проти денікінців до визволення Херсонщини Червоною армією1. Активно діяли партизани Єлисаветградського повіту. Великого розмаху набув партизанський рух на Київщині і Полтавщині. Повстансько-партизанський рух в Україні у той час був політично строкатим. Крім червоних партизанів, у тилу денікінців діяли загони анархо-махновської, боротьбистської та лівоесерівської орієнтації. Зумовлювалося це не тільки соціальною структурою населення, а й тим, що процес політичного розшарування села ще не закінчився. Більшовики України за цих обставин виробили гнучку тактику у взаєминах з партизанськими загонами, що не були під їх впливом, намагаючись не робити при цьому ідейних поступок. Значну силу становили загони Н. Махна. Після того як у вересні в районі Голта-Умань вони були оточені денікінцями і зазнали великих втрат, повернули на південь

1. Основные тенденции эволюции социал-демократии на Западе и в России

2. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

3. Соціальна інфраструктура України

4. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

5. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

6. Поняття соціальної структури
7. Розвиток соціології в Україні
8. Соціалізм в історії України

9. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

10. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

11. Современные тенденции развития организационных структур управления

12. Постмодернізм та українська історична наука

13. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

14. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

15. Соціальні проблеми у ЗМІ

16. Зміни в українському правопису в наш час

Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Доска магнитно-маркерная.
Доска напольная в деревянной некрашеной раме, азбука и цифры на магнитах, маркер. Доска двухсторонняя, с одной стороны "белая"
1619 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Кружка керамическая "FIFA 2018", 650 мл.
Объем: 650 мл. Материал: керамика.
880 руб
Раздел: Кружки, посуда

17. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

18. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

19. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

20. Поняття, встановлення, зміна цільового призначення земель України

21. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

22. Соціальна захищеність дітей в Україні
23. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок
24. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

25. Структура макроконцепту "життя" в українській фраземіці

26. Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові

27. Держава і право України в період перебудови соціалізму

28. Інкорпорація України в державну структуру Російської і Австрійської Імперій

29. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

30. Польський соціалістичний рух на Правобережній Україні (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.)

31. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

32. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы

33. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

34. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

35. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

36. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

37. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

38. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя
39. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)
40. Модернізм в українській культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття

41. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

42. Мировая экономика: структура и современные тенденции ее развития

43. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку

44. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

45. Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні

46. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

47. Сучасний урок: форми, структура, зміст і методи проведення

48. Зміст, структура і функції освіти в сучасному ВУЗі

Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки

49. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

50. Зміни в церковному житті незалежної України

51. Іудаїзм в Україні. Антирелігійна компанія М. Хрущова. Наступ на іудейські релігійні громади

52. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема

53. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

54. Історія фахової соціальної роботи в Україні
55. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року
56. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

57. Соціалізація дітей-інвалідів в Україні

58. Соціальна робота з хворими на алкоголізм

59. Соціальні небезпеки: алкоголізм, тютюнокуріння, проституція

60. Структура соціальної системи

61. Формування і розвиток соціальної думки в Україні

62. Соціальна система та її структура

63. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз

64. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні

Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная
Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Планшет для пастелей "Бабочка" А3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Бабочка" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Благодаря жесткому основанию, бумага на
320 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

65. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

66. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

67. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

68. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

69. Формування системи соціального захисту в Україні

70. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.
71. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем
72. Эволюция, образование и структура Вселенной

73. Структура и функции клеточного ядра

74. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

75. Тенденции развития ВМФ

76. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

77. Структура транспорта в Европе

78. Современные тенденции демографического развития России

79. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

80. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

81. Аппарат государственной власти и его структура

82. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

83. Социально-экономическая структура Верхнеудинска в феодальный период (середина XVII в.- 1862 год)

84. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

85. Структура органов власти в США по конституции 1787 года

86. Народный депутат Украины (Народний депутат України)
87. Громадянство України
88. Двухпалатная структура Федерального Собрания

89. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

90. Понятие и структура компетенции местного самоуправления

91. Структура, содержание и значение общей части Налогового кодекса России

92. Налоговая политика России: тактика и стратегия, позитивные и негативные тенденции и перспективы развития

93. Структура налоговых органов Российской Федерации

94. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

95. Цели, задачи и структура Федерального закона № 122-ФЗ

96. Структура нормы права

Микрофон "Караоке. Я пою".
В этом ярком микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М. Танича и других известных композиторов: "Песенка
301 руб
Раздел: Микрофоны
Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки

97. Структура правоотношения. Классификация правоотношений: критерии и виды

98. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

99. Сравнительное описание слоговых структур английского и каракалпакского языков


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.