Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Зміст Автотранспорт: основні поняття та завдання обліку Бух.облік рухомого складу АТП Бух.облік запасів Бух.облік доходів, витрат та порядок формування фінансових результатів АТП 1. Автотранспорт: основні поняття та завдання обліку Автомобільний транспорт – це матеріальна основа виробничого процесу, в якому переміщення вантажів є одночасно і виробничим процесом, і продукцією. Продукція автотранспорту вимірюється в тоно кілометрах або пасажиро кілометрах Виробничі процеси АТП і будь-які інші підприємства значно відрізняються один від одного. АТ не має справ з сировиною. Предметом його праці є вантаж. АТП при будь-якій формі власності мають специфічну організацію, яка виражається в наступному: здійснення автомобільних перевезень пов’язано з: витратами палива і мастильних матеріалів витратами на з п затратами на ремонти і запчастини інші витрати Робота АТП оцінюється за даними місячного, квартального і річного бухгалтерських звітів і балансів, в яких акумулюються його фінансово-господарська діяльність у грошовому виразі. Фінансові взіємовідносини АТП з юридичними особами: Банком Бюджетом Різними організаціями складаються неоднозначно, але розрахунки проводяться в безготівковій формі. Функції АТП: самостійне значення пасажирських і вантажних перевезень сприяння роботі залізничного транспорту по підвищенню і вивезенню зі станції вантажів заміна у містах і приміських зонах іншого виду транспорту (рельсового, гужового) Види господарських операцій в АТП: експлуатаційні перевезення пасажирів і вантажів гаражне обслуговування і зберігання рухомого складу, технічне обслуговування і ремонт автомобілів, причепів та їх агрегатів транспортно-експедиціне обслуговування навантаження порожніх автомобілів перегін нових автомобілів із заводів утримання і експолуатація транспортних агрегатів станцій технічного обслуговування вантажних автостанцій. Однак складові елементи транспортного процесу на всіх підприємствах не залежно від роду діяльності подібні. Є 3 основні елементи навантаження вантажів або посадка пасажирів на рухомий склад в пунктах відправлення переміщення вантажів і пасажирів дорогами між пунктами відправлення їх призначення розвантаження вантажів або висадка пасажирів у пунктах призначення Відображення операцій з транспортом в бухгалтерському обліку залежить від того, з я кою метою – виробничою чи невиробничою будуть використовуватися ті чи інші автомобілі. Крім того певне значення має місце використання автомобіля, а також характер господарської операції. Всі види обліку мають спільне завдання – це забезпечення органів управління своєчасними і достовірними даними, які всебічно характеризують розвиток кожної галузі народного господарства. Завдання обліку на АТП: підвищення ефективності використання автомобільних засобів поліпшення структури автомобільного парку якісне і повне задоволення народного господарства і населення в перевезеннях. При вивченні предмету бухгалтерського обліку в першу чергу необхідно зупинитися на питанні розгляду його об’єктів, а також розглянути склад і походження господарських засобів підприємства та їх класифікації за економічним змістом.

Класифікація за складом, розміщенням і використанням за джерелами утворення і цільовим використанням Щоб зрозуміти зміст предмету бухгалтерського обліку необхідно розглянути як відбувається процес відтворення в АТП. процес постачання: купівля бензину, запчастини, контейнери процес реалізації їх послуг відтворення (споживання) Отже, предметом бухгалтерського обліку є власність, яка знаходиться в розпорядженні підприємства у вигляді господарських засобів, їх зміни у вигляді господарських операцій, що здійснюються в процесі використання перевезень, результати господарської діяльності узагальнені в грошовому виразі. 2. Бух.облік рухомого складу АТП Основні засоби АТП складають його виробничо-технічну базу і відрізняються від оборотних тим, що функціонують у виробничому процесі тривалий час, зберігаючи свою початкову натуральну форму. (машини = 90%, 10 % - будівлі, споруди, гаражі) До основних засобів АТП відносять: рухомий склад адміністративні будівлі виробничий і господарський інвентар. Інвентарним об’єктом є кожний окремий об’єкт зі всіма належними йому пристосуваннями і приладдям. Поняття інвентарного об’єкту залежить від його належності до певної класифікаційної групи основних засобів. Всі інвентарні об’єкти підлягають нумерації при передачі їх в експлуатацію. Документи з обліку рухомого складу інвентарна картка обліку основних засобів опис інвентарних карток по обліку основних засобів інвентарна книга по обліку основних засобів інвентарний список. Облік надходження транспортних засобів на АТП Основні засоби можуть надходити в АТП в наступному порядку: капітальних інвестицій внесення засновниками (учасниками) до статутного капіталу шляхом придбання у постачальників капітального будівництва безкоштовне отримання від інших підприємств Придбані основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю: суми, сплачені продавцеві суми сплаченого реєстраційного збору державного мита та інших платежів: плата за перереєстрацію зняття з обліку оглядового автомобіля відшкодування вартості реєстраційних документів і номерних знаків оплата за проведення експертної оцінки оплата послуг посередників оплата послуг митного брокера суми непрямих податків, сплачених у зв’язку з придбанням автомобіля витрати зі страхування ризиків доставки автомобіля Витрати на придбання автомобіля складають його первісну вартість і підлягають амортизації. Бухгалтерський облік цих витрат здійснюється на рахунку 15 ( 152) 152 – 631 – вартість придбаного автомобіля без ПДВ 641 – 631 – ПДВ 105 - 152 - введено в експлуатацію автомобіль 631 – 311 – оплачено гроші за машину На даний період досить часто здійснюються орендні операції. Проводять їх на підставі договору оренди. Бухгалтерський облік операцій регламентується ПСБО №4 &quo ;ОРЕНДА&quo ;. Види оренди: оперативна фінансова Амортизація Нараховується протягом строку корисного використання автомобіля при визначенні якого враховується ряд факторів. Метод амортизації обирається підприємством самостійно. Методи: прямолінійний зменшення залишкової вартості прискорення зменшення залишкової вартості комулятивний виробничий метод Під час експлуатації основні засоби зношуються.

Отже, потребують ремонту. Ремонти: поточні капітальні. Вибуття основних засобів: продано фізичній або юридичній особі списано об’єкти, що стали непридатними для використання передано безкоштовно іншій організації При вибутті основних засобів складають акт ліквідації основних засобів, який складає спеціально створена комісія і затверджує керівник підприємства. Також працівник ДАІ повинен бути включений до складу комісії. Наприклад: на підприємстві прийняте рішення про ліквідацію автомобіля, вартість якого 15 000. Сума зносу 13200. При ліквідації за рішенням комісії оприбутковано металобрухт, вартість якого 750 грн. Списано суму нарахованого зносу 131 105 13200 Списано вартість ліквідованого автомобіля 976 105 1800 Списано витрати на фінансові результати 79 976 1800 Оприбутковано металобрухт 209 746 750 Доход списано на фінансові результати 746 79 3. Бух.облік запасів До виробничих запасів АТП відносять: паливо та мастильні матеріали запчастини МШП Для обліку запасів в АТП призначені 203, 207, 221 Особливості запасів в АТП: для палива. Паливо обліковується в літрах і кілограмах за такими статтями: паливо в баках автомашин паливо в талонах паливо на складі для запасних частин: запчастини нові на складі запчастини, які підлягають ремонту, але придатні для використання запчастини, що були в експлуатації, не потребують ремонту і придатні для використання. МШП Документи по руху запасів в АТП: накладна лімітно-забірна картка світ матеріально відповідальної особи доручення платіжне доручення рахунок фактура акт на списання МШП Інвентаризаційний опис 4. Бух.облік доходів, витрат та порядок формування фінансових результатів АТП Витрати на АТП збирають на рахунку 23 &quo ;Виробництво&quo ;. Групують витрати за статтями витрат. Класифікація витрат на виробництво автоперевезень за технологічним призначенням основні накладні за однорідністю ресурсів (елементами витрат) матеріальні витрати витрати на оплату праці відрахування на соціальні заходи амортизаційні відрахування інші операційні витрати за способом включання до собівартості: прямі непрямі за ознакою зв’язку з транспортним процесом постійні змінні за економічним змістом (статтями калькуляції) Елементи витрат – економічно однорідний вид витрат на виробництво, який прийнятий при складанні відповідних кошторисів витрат Кошторис витрат на АТП. Витрати відображають за економічною однорідністю, тому вони повинні поєднуватися з калькуляцією с в продукції, побудованою а ознакою виникнення витрат та їх залежністю від виробничих процесів АТП Основні статті калькуляції витрат (для потреб калькулювання підприємство самостійно визначає номенклатуру самостійних статей) основна і додаткова заробітна плата водіїв і кондукторів з нарахуваннями паливо, мастильні та інші експлуатаційні матеріали знос та ремонт автомобільних шин експлуатаційний ремонт та технічне обслуговування автомобілів амортизаційні відрахування загально-виробничі витрати Основним завдання обліку витрат на АТП є: своєчасність, повне і правильне визначення витрат на перевезення за статтями та елементами витрат розрахунок собівартості виконаних робіт та послуг за їх окремими видами та в цілому на підприємстві.

Працвники реалзують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на пдпримств, в установ, органзац або з фзичною особою. Працвники мають право на вдпочинок вдповдно до законв про обмеження робочого дня та робочого тижня  про щорчн оплачуван вдпустки, право на здоров  безпечн умови прац, на об'днання в професйн сплки та на виршення колективних трудових конфлктв (спорв) у встановленому законом порядку, на участь в управлнн пдпримством, установою, органзацю, на матеральне забезпечення в порядку соцального страхування в старост, а також у раз хвороби, повно або частково втрати працездатност, на матеральну допомогу в раз безробття, на право звернення до суду для виршення трудових спорв незалежно вд характеру виконувано роботи або займано посади, крм випадкв, передбачених законодавством, та нш права, встановлен законодавством. Стаття 2-1 Рвнсть трудових прав громадян Украни Украна забезпечу рвнсть трудових прав усх громадян незалежно вд походження, соцального  майнового стану, расово та нацонально приналежност, стат, мови, полтичних поглядв, релгйних переконань, роду  характеру занять, мсця проживання та нших обставин

1. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

2. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

3. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

4. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

5. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

6. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад
7. Організація роботи підприємства
8. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

9. Організація фінансового контролю в Україні

10. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

11. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

12. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

13. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

14. Оцінка фінансового стану підприємства

15. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

16. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Бортик Polini Basic (цвет: белый).
Боковой бортик для подростковой кровати Polini Basic Монстрики и Polini Basic Джунгли 180х90см. Размер: 180х950х16 мм.
977 руб
Раздел: Бортики в детскую кроватку

17. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

18. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

19. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

20. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

21. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

22. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
23. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
24. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

25. Організація облікового процесу на підприємстві

26. Організація обліку власного капіталу підприємства України

27. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

28. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

29. Організація управлінського обліку на підприємстві

30. Фінансова звітність підприємства

31. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

32. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг
Кастрюля со стеклянной крышкой, 3 л.
Объем: 3 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 11,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
700 руб
Раздел: До 3 литров

33. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

34. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

35. Організаційна структура підприємства

36. Організація діяльності підприємства

37. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

38. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."
39. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")
40. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

41. Організація позакласної роботи з математики

42. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

43. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

44. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

45. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

46. Аналіз фінансового стану підприємства

47. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

48. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

Игра-баланс "Лягушонок".
Это развивающая и увлекательная игра-баланс для детей в возрасте от 3-х лет. Такие игрушки развивают у детей мелкую моторику рук,
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
Стиральный порошок "Аист", автомат, 4000 г.
Бесфосфатный стиральный порошок. Предназначен для стирки изделий из х/б, льняных, синтетических и смесовых тканей в стиральных машинах
453 руб
Раздел: Стиральные порошки
Детский шезлонг качалка "Счастливый лягушонок".
Характеристики: - дуга со съемными игрушками; - электронный блок, два режима: музыка и вибрация; - работает в совместном режиме
2224 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

49. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

50. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

51. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

52. Методи фінансового планування на підприємстві

53. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

54. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства
55. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства
56. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

57. Оцінка фінансового стану підприємства

58. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства

59. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

60. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

61. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

62. Фінансова діяльність підприємства

63. Фінансова санація та банкрутство підприємств

64. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски
Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

65. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

66. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

67. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

68. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні

69. Фінансовий облік на підприємстві

70. Фінансовий стан підприємства
71. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення
72. Характеристика фінансових ризиків на та заходи щодо їх мінімізації

73. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

74. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

75. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

76. Аналіз фінансового стану підприєсвта

77. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

78. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

79. Фінансова санація підприємства

80. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

Набор посуды керамической "Миньоны" (3 предмета), желтый.
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пивная кружка "Пиво утром, как известно, не так вредно, как полезно", 500 мл, 14 см.
Состав: керамика, ПМ. Мыть тёплой водой с применением нейтральных моющих средств.
720 руб
Раздел: Кружки
Средство для купания Bubchen, 400 мл.
Мягкое средство для купания младенцев c лекарственными травами стабилизирует кислотно-щелочной баланс кожи и поддерживает ее естественную
413 руб
Раздел: Экстракты, сборы

81. Фінансовий потенціал розвитку підприємства

82. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

83. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

84. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

85. Фінансово-правові основи страхування

86. Ринок фінансових послуг
87. Фінанси підприємства контрольна
88. Фінансовий контроль

89. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

90. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

91. Ринок фінансових послуг

92. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

93. Організація обліку грошових коштів

94. Фінансовий аудит

95. S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій

96. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

Глобус физический диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Дневник "My Life Story" (черный).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

97. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

98. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

99. Проблеми функціонування фінансових бірж України

100. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.