Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Міністерство освіти і науки України Академія муніципального управління Кафедра фінансів Курсова робота з курсу “Фінанси підприємств” на тему: Студент групи курсу спеціальності Попельнюхов Роман Володимирович прізвище, ім’я, по-батькові (підпис)Рецензент вчена ступінь, звання, прізвище, ім’я, по-батькові Київ – 2003 р. Академія муніципального управління кафедра дисципліна спеціальність курс група семестр Завдання на курсову роботу студента 1. Тема роботи 2. Термін подання студентом завершеної роботи 3. Вихідні дані та план роботи 4. Дата отримання завдання Календарний план № Етапи виконання Термін виконання Примітки / роботи етапів роботи Студент (підпис) Керівник (підпис) ЗмістВступ.1.Розділ. Сутність і класифікація оборотних коштів.1.1. Сутність, склад і структура оборотних коштів1.2. Класифікація і принципи організації оборотних коштів 2.Розділ. Нормування оборотних коштів та визначення потреби в них.2.1. Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах2.2. Нормування оборотних коштів2.3. Методи нормування оборотних коштів.3.Розділ. Джерела формування оборотних коштів3.1. Власні джерела формування оборотних коштів3.2. Використання банківських кредитів для формування оборотних коштів3.3. Залучення коштів інших суб'єктів господарювання 4.Розділ. Показники стану і використання оборотних коштів4.1. Показники використання оборотних коштів і шляхи прискорення їх обертання 4.2. Показники стану власних оборотних коштів4.3. Резерви і шляхи поліпшення використання оборотних коштівВисновки ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ Вступ Анотація У даній курсовій роботі на підставі різних літературних джерел я розкрив поняття й економічну сутність оборотних коштів, їхнє значення для діяльності підприємства, особливості управління оборотними коштами, а також шляхи підвищення його ефективності. При написанні роботи використані підручники за редакцією А.М.Поддєрьогіна, Кондратьева О.В, О.И.Волкова, В.Я.Горфинкеля, В.М.Попова, а також книги В.П.Грузинова, В.Д.Грибова, В.Е.Адамова та ін. Кожне підприємство, починаючи свою виробничо-господарську діяльність, повинно мати певну грошову суму. На ці грошові ресурси підприємство закуповує на ринку або у інших підприємств сировину, матеріали, паливо, оплачує рахунки за електроенергію, сплачує своїм працівникам заробітну плату, несе витрати по освоєнню нової продукції, усе це являє собою один з найважливіших параметрів господарювання, що одержав назву "оборотні кошти підприємства". В умовах ринкових відносин оборотні кошти здобувають особливо важливе значення. Адже вони являють собою частину продуктивного капіталу, що переносить свою вартість на знов створений продукт повністю і повертається до підприємця в грошовій формі наприкінці кожного кругообігу капіталу. Таким чином, оборотні кошти являються важливим критерієм у визначенні прибутку підприємства. Також, оборотні кошти є - важливою частиною майна підприємства.Для забезпечення безперебійного процесу виробництва поряд з основними виробничими фондами необхідні предмети праці, матеріальні ресурси. Предмети праці разом із засобами праці беруть участь у створенні продукту праці, його вартості.

Наявність у підприємства достатніх оборотних коштів оптимальної структури - необхідна передумова для його нормального функціонування в умовах ринкової економіки. Тому на підприємстві повинне проводитися нормування оборотних коштів, завданням якого є створення умов, що забезпечують безперебійність виробничо-господарської діяльності фірми. Важливо також уміти правильно керувати оборотними коштами, розробляти і впроваджувати заходи, що сприяють зниженню матеріалоємності продукції і прискоренню оборотності оборотних коштів. У результаті прискорення оборотності оборотних коштів відбувається їхнє вивільнення, що дає цілий ряд позитивних ефектів. Підприємство у випадку ефективного керування своїми і чужими оборотними коштами може досягти раціонального економічного становища, збалансованого по ліквідності і прибутковості. Ось чому тема дослідження представляється досить актуальною. 1.Розділ. Сутність і класифікація оборотних коштів. 1.1. Сутність, склад і структура оборотних коштів Поряд з основними фондами для роботи підприємства має величезне значення наявність оптимальної кількості оборотних коштів. Оборотні кошти являють собою сукупність коштів, авансованих для створення оборотних виробничих фондів і фондів обігу, що забезпечують їхній безперервний кругообіг. Оборотні кошти забезпечують безперервність виробництва і реалізації продукції підприємства. Оборотні виробничі фонди вступають у виробництво у своїй натуральній формі й у процесі виготовлення продукції цілком споживаються, переносячи свою вартість на створюваний продукт. Фонди обігу зв'язані із обслуговуванням процесу обігу товарів. Вони не беруть участь в утворенні вартості, а є її носіями. Після закінчення виробничого циклу, виготовлення готової продукції і її реалізації вартість оборотних коштів відшкодовується в складі виторгу від реалізації продукції (робіт, послуг). Це створює можливість систематичного поновлення процесу виробництва, що здійснюється шляхом безперервного кругообігу засобів підприємства. У своєму русі оборотні кошти проходять послідовно три стадії: грошову, виробничу і товарну. Перша стадія кругообігу коштів являється підготовчою. Вона протікає в сфері обігу. Тут відбувається перетворення коштів у форму виробничих запасів. Виробнича стадія являє собою безпосередній процес виробництва. На цій стадії продовжує авансуватися вартість створюваної продукції, але не повністю, а в розмірі вартості використаних виробничих запасів, додатково авансуються витрати на заробітну плату і зв'язані з нею витрати, а також перенесена вартість основних фондів. Виробнича стадія кругообігу закінчується випуском готової продукції, після чого настає стадія її реалізації. На третій стадії кругообігу продовжує авансуватися продукт праці (готова продукція) у тім же розмірі, що і на другій стадії. Лише після того, як товарна форма вартості зробленої продукції перетвориться в грошову, авансовані кошти відновлюються за рахунок частини виторгу, що надійшов, від реалізації продукції. Інша її сума складає грошові нагромадження, що використовуються відповідно до плану їхнього розподілу.

Частина нагромаджень (прибутку), призначена на розширення оборотних коштів, приєднуються до них і здійснює разом з ними наступні цикли обороту. Грошова форма, яку приймають оборотні кошти на третій стадії їхнього кругообігу, одночасно є і початковою стадією обороту коштів. Кругообіг оборотних коштів відбувається за схемою:Д - Т. П. Т' - Д', деД - грошові кошти, авансовані суб'єктом, що хазяює;Т - засоби виробництва;П - виробництвоТ' - готова продукція;Д' - грошові кошти, отримані від продажу продукції і, що включають у себе реалізований прибуток. Точки (.) означають, що обертання коштів перерване, але процес їхнього кругообігу продовжується в сфері виробництва. Оборотні кошти при русі знаходяться на всіх стадіях і у всіх формах. Це забезпечує безперервний процес виробництва і безперебійну роботу підприємства. К. Маркс зазначав, що для існування підприємства насамперед необхідно мати певний капітал, тобто гроші. Вони будуть використані на закупівлю матеріалів, сировини, конструкцій деталей: на формування трудових ресурсів та придбання основних виробничих фондів підприємства, тобто на створення (купівлю) товару. Придбані за гроші товари братимуть участь у виробничому процесі. Результатом виробничої діяльності буде виготовлення якої-небудь продукції, тобто нового товару. Потім продукція має бути реалізована, у результаті підприємство отримає нові гроші. Ці нові гроші частково будуть витрачені на відшкодування виробничих витрат, тобто знову на закупівлю сировини та матеріалів, оплату праці робітникам та на оновлення основних виробничих фондів, частково на накопичення і розширення виробництва. І все починається з початку. Період, який починається з авансування капіталу на придбання виробничих запасів і завершується поверненням цього капіталу, називається виробничим циклом. У сфері інфраструктури кругообіг оборотних засобів відбувається у дещо інший спосіб. Це пов’язано зі специфікою умов виробництва у сфері послуг, а саме: 1. Процес виробництва послуг і процес їх споживання не відокремлені у просторі та часі. 2. Продукт сфери послуг не матеріальний, тому його не можна накопичувати та зберігати. КругообігГраниця зміни натуральної форми Рис. 1 Розрізняють склад і структуру оборотних коштів.Під складом оборотних коштів розуміють сукупність елементів, що утворять оборотні кошти. Розподіл оборотних коштів на оборотні виробничі фонди і фонди обігу обумовлюється особливостями їхнього використання і розподілу в сферах виробництва продукції і її реалізацій. Оборотні виробничі фонди містять у собі: . Предмети праці (сировину, основні матеріали і покупні напівфабрикати, допоміжні матеріали, паливо, тара, запасні частини і т.п.); . Засоби праці із малим терміном служби (малоцінні, швидкознос. предмети й інструменти); . Незавершене виробництво і напівфабрикати власного виготовлення (предмети праці, що вступили у виробничий процес: матеріали, деталі, вузли і вироби, що знаходяться в процесі обробки чи зборки, а також напівфабрикати власного виготовлення не закінчені повністю виробництвом). . Витрати майбутніх періодів (нематеріальні елементи оборотних фондів, що включають витрати на підготовку й освоєння нової продукції які виробляються в даному періоді, але відносяться на продукцію майбутнього періоду; наприклад, витрати на конструювання і розробку технології нових видів виробів, на перестановку устаткування).

Проте падння гетьманського режиму перешкодило налагодженню роботи цього пдпримства. Досить значну увагу, незважаючи на важке загальне фнансово-економчне становище, гетьманський уряд звертав на питання матерального забезпечення вйськовослужбовцв-аваторв, намагаючись гарантувати м пристойний життвий рвень. Наприклад, влтку 1918 р. розмр грошового утримання командира авадивзону становив 800 карбованцв на мсяць, а пдпорядкован йому старшини одержували на 1025P% менше. Щоб скласти уявлення про спввдношення грошового утримання  цн, наведемо тогочасн цни на деяк товари повсякденного попиту: пуд пшеничного хлба коштував 11 крб., пуд сала 133 крб., пуд мила 60 крб., вдро вина 16 крб. 34Pкоп. Однак, незважаючи на досить пристойн заробтки, становище з забезпеченням квалфкованими кадрами, як льотними, так  технчними, було далеко не безхмарним. Наприклад, влтку 1918 р. в Катеринославському авацйному дивзон з належних за штатом двох гарматних авазагонв, особовим складом був укомплектований лише один, а нший снував лише на папер

1. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

2. Загальна характеристика комунального підприємства Сумської обласної ради "Підприємство виробничо-технологічної комплектації"

3. Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства

4. Структура основних виробничих фондів підприємства. Обігові кошти. Собівартість продукції

5. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

6. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")
7. Бізнес-план підприємства
8. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

9. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

10. Планування діяльності підприємства

11. Фінанси підприємства

12. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

13. Формування основних фондів підприємства

14. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

15. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

16. Оцінка фінансового стану підприємства

Набор кастрюль "Mayer & Boch" из нержавеющей стали (12 предметов).
Этот набор кастрюль предназначен для здорового и экологичного приготовления пищи. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали,
2460 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (4 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
706 руб
Раздел: Фильтры для воды
Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда

17. Персонал підприємства

18. Рентабельність підприємства

19. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

20. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

21. Управління утворенням прибутку підприємства

22. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства
23. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові
24. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

25. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

26. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

27. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

28. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

29. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

30. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

31. Облік основних засобів підприємства

32. Облік створення підприємства

Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru
Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

34. Організація обліку власного капіталу підприємства України

35. Попередній фінансовий аналіз підприємства

36. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

37. Формування облікової політики підприємства

38. Аудит доходів підприємства
39. Аудит установчих документів підприємства
40. Правовий статус приватного підприємства

41. Реєстрація приватного підприємства

42. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

43. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

44. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

45. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

46. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

47. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

48. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

Говорящий плакат "Первые знания".
С помощью этого говорящего плаката ваш ребенок изучит буквы и цифры! Нажимай на мультяшек и слушай любимые песенки. Выбери игру -
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Автокружка с подогревом USB 12 V (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю и разъему USB. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю или
660 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая "Даниил".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

49. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

50. Асортиментна політика підприємства

51. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

52. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

53. Непрямі податки підприємства

54. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"
55. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності
56. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

57. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

58. Розробка маркетингової стратегії підприємства

59. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

60. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

61. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

62. Ціноутворення та цінова політика підприємства

63. Збутові стратегії підприємства

64. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (цвет: синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики
Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Доска пробковая "Premium", 60x90, алюминиевая рамка.
Доска пробковая с качественным покрытием, в элегантной рамке из алюминиевого профиля. Изготовлены c использованием наполнителя Softboard,
1054 руб
Раздел: Прочее

65. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

66. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

67. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

68. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

69. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

70. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства
71. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості
72. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

73. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

74. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

75. Мотивація робітників промислового підприємства

76. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

77. Операційна система підприємства

78. Організаційна структура підприємства

79. Організація діяльності підприємства

80. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска магнитно-маркерная, 45x60 см.
Размер: 45х60 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
829 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Бутылочка для кормления (от 3-х месяцев) Pigeon Перистальтик Плюс с широким горлом, 240 мл.
Изгибы на бутылке прекрасно подходят для маминой руки. Крышечка подходит для любых сосок Pigeon к широким бутылочкам. Материал бутылочки:
555 руб
Раздел: Бутылочки

81. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

82. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

83. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

84. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

85. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

86. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства
87. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."
88. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

89. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

90. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

91. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

92. Бізнес-план фото-підприємства

93. Аналіз господарської діяльності підприємства

94. Організаційна і виробнича структура підприємства

95. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

96. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пелёнка-кокон "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Асборн - карточки. Готовимся к школе.
Набор из 50 двусторонних многоразовых карточек. Вас ждут задания для подготовки к школе, игры, головоломки, задачки на внимательность,
389 руб
Раздел: Внимание, память, логика

97. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства

98. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

99. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.