Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Документы с личного состава (Документи з особового складу)

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство аграрної політики України Харківський державний аграрний університет ім. В.В.ДокучаєваФакультет Кафедра українськоїзаочної освіти та російської мов РЕФЕРАТ На тему: “Документи з особового складу” Виконав: студент І к. І гр. агрономічного відділення Жмурко Валерій Володимирович Перевірив: Харків – 2001 До документів з особового складу відносяться заява, характеристика, автобіографія, наказ з особового складу, доручення, розписка тощо. Для всіх текстів рукописних чи друкованих документів характерні такі ознаки, як: ясність, точність, компактність, гранична стислість викладу з використанням термінології, часте вживання віддієслівних іменників, відіменних прийменників (на основі, за рахунок, згідно з, з метою та ін.), складних сполучників (внаслідок того що, у зв’язку з тим що, зважаючи на те що ), оповідний характер викладу, перевага прямого порядку слів у реченнях, повна відсутність художньо-зображальних засобів. До документів ставляться найвищі вимоги: використання спеціальних термінів, дат, цифрових даних, точна назва установ. Заява – це вид документа, за допомогою якого громадяни реалізують через державні, приватні або громадські організації (установи, заклади) надані їм права (на працю, відпочинок, матеріальне і соціальне забезпечення тощо) чи захищають свої інтереси. Заява буває простою та складною. Складна (вмотивована) заява відрізняється від простої тим, що в ній не лише викладається прохання, а й дається його обґрунтування, пояснюються причини, мотиви. У складній заяві може вказуватися, які саме документи до неї додаються. Їх перелік дається після основного тексту заяви перед підписом. Заяву про прийняття на роботу подають громадяни при вступі на роботу, де викладають прохання про зарахування на певну посаду до певного структурного підрозділу. Розрізняють два основних види заяв: - особиста заява, яка містить прохання (звертання) до керівної посадової особи, пишеться власноручно в одному примірнику; - службова заява, що укладається посадовою особою від власного імені або від організації (підприємства, установи), які він репрезентує , до посадової особи іншої організації, структури тощо. Остання може бути відтворена механічним способом у декількох екземплярах і мати відповідні реквізити (назву та адресу організації, вихідний номер документа тощо). За походженням заяви бувають: 1. Зовнішні: а) особисті, в яких обов’язково зазначається повна домашня адреса чи дані документа (паспорта, військового білета, посвідчення та ін.). Подаючи їх, слід уникати абревіатур та скорочень (окрім загальноприйнятих); б) службові, в яких подається повна поштова та юридична адреса підприємства (фірми, установи) з усіма належними реквізитами (фірми, установи) з усіма належними реквізитами. 2. Внутрішні, де не є обов’язковими вимоги, зазначені у зовнішніх заявах. Хоча заява складається за довільною формою, багаторічною практикою вироблена певна схема розташування реквізитів і написання тексту документа. Заява складається з таких реквізитів: 1. Адресат (з великої літери праворуч) – посада, звання, прізвище та ініціали посадової особи, на ім’я якої подається заява, у Д.

відмінку, чергуючи закінчення –ові (-еві, -єві) з –у (-ю). 2. Адресант (без прийменника з малої літери) – посада, звання, назва закладу, прізвище, ім’я та ім’я по батькові особи, яка звертається із заявою, у Р. відмінку (без крапки у кінці останнього слова). 3. Назва виду документа (посередині, з малої літери). 4. Текст (з великої літери, з абзацу). 5. Підстава (додаток): перелік інших документів із зазначенням кількості сторінок, що додаються до заяви на підтвердження її правомірності чи вагомості аргументації. 6. Дата написання (ліворуч). 7. Підпис адресанта (праворуч). За аналогічною схемою складають й інші заяви з кадрових питань, але у цих документах є наявними певні особливості у написанні деяких реквізитів: 1) при їх адресуванні до тієї організації, де працює автор, не треба зазначати домашню адресу, а достатньо назвати посаду і місце роботи (структурний підрозділ); 2) у тексті заяви формується прохання (висновок) і дається обґрунтування (докази). Різновидами заяв також є повні заяви, які подаються до суду, наприклад, позовна заява про стягнення аліментів, заяви про облік житла, заяви- зобов’язання, позовні заяви. Зразок: Ректорові Українського національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова професору Килимчуку В. П. Савенко Ганни Іванівни, що проживає в м. Києві, вул. Жовтнева, буд. 7, кв. 51 заява. Прошу допустити мене до вступних іспитів на філологічний факультет зі спеціальності українська мова і література. До заяви додаю: 1) атестат про освіту за № 46473; 2) характеристику для вступників до вузів; 3) автобіографію; 4) довідку про стан здоров’я (форма № 086); 5) 4 фотокартки. 17.02.1993 р. (підпис) Директорові ООО “Колос” пану Мережку В. В. Благіна Олексія Миколайовича, який мешкає за адресою: Харків, вул. Інститутська, б. 155, кв. 37 тел. 23-15-45 заява. Прошу зарахувати мене на посаду економіста з 21.03.1999 року. До заяви додаю: 1) копію диплома про вищу освіту; 2) трудову книжку; 3) автобіографію; 4) медичну довідку про стан здоров’я; 5) довідку з місця проживання; 6) шість фотокарток. 19.03.1999 р. (підпис) Директорові заводу “Верста” пану Хмелю В. В. змінного інженера складального цеху № 2 Панасова Сергія Петровича заява. Прошу надати мені відпустку з 10.06.1999 р. за власний рахунок на 15 календарних днів для оздоровлення дитини. Медична довідка про необхідність санаторного лікування дитини додається. 8 червня 1999 р. (підпис) Директорові Харківського тракторного заводу панові Іванченку В. С. техніка наукового відділу № 1 Черемних Ніни Петрівни заява. Прошу перевести мене з посади техніка наукового відділу № 1 на посаду програміста того ж відділу. 06.04.1999 р. (підпис) Генеральному директору (ові) обласного виробничого об’єднання “Укрпобутрадіотехніка” Полежаку І.М. Безуглого Михайла Івановича, який живе в м. Києві, по вул. Державна, буд. 78, кв. 14 заява. Прошу призначити мене на посаду старшого інженера виробничого відділу з 19 квітня 1992 р. 14 квітня 1992 р. (підпис) Директорові (у) заводу порошкової металургії Кириленку О.І. Григор’єва Олега Івановича майстра експериментального цеху заява.

Прошу надати мені відпустку на 23 календарних дні без збереження заробітної плати у зв’язку з екзаменаційною сесією в Київському університеті з 5.01.1993 по 31.01.1999 р. 2 січня 1993 р. (підпис) Характеристика – це документ, у якому надається оцінка ділових і моральних якостей працівника як члена колективу за період, який він відпрацював на даному підприємстві (учня, студента). Характеристика пред’являється при вступі до середніх і вищих навчальних закладів, висуванні на виборні посади, переобранні, атестації, оформленні на роботу за конкурсом до науково-дослідних інститутів, вузів тощо. У кожній правильно написаній характеристиці повинно вказуватися по- перше – прізвище, ім’я та ім’я по батькові, рік народження, національність, освіта (розташовують у стовпчик справа); по-друге – дані про трудову діяльність (фах, тривалість роботи на підприємстві або в організації, просування по службі, рівень професійної майстерності та ін.); по-третє – власне характеристика, де розглядається ставлення до роботи, стосунки у трудовому колективі. Вказується згадка про нагороди або заохочування; по-четверте – висновки, де зазначено призначення характеристики; по-п’яте – посада (ліворуч), підпис (праворуч), ініціали, прізвище керівника установи, закладу (при потребі – інших відповідальних осіб). Дата укладення документу (ліворуч). Текст викладається від третьої особи. Підписи на цьому документі посвідчуються круглою гербовою печаткою. Характеристика видається на руки або надсилається до підприємства, установи (організації), які її запитали. Відповідно до призначення характеристики поділяються на виробничі, атестаційні, рекомендаційні та нейтральні. Зразок: ХАРАКТЕРИСТИКА Миронова Сергія Миколайовича 1965 р. народ., українця, освіта вища, бухгалтера планового відділу Харківського тракторного заводу Миронов С.М. працює на посаді бухгалтера з 1990 р. після закінчення Харківського технічного інституту. Службові інструкції та доручення виконує сумлінно. Має високий професійний рівень з питань нарахування коштів, оплати праці й бухгалтерського обліку. Підвищує кваліфікацію в Харківському інституті народного господарства. Користується повагою й авторитетом у колективі. Миронову С.М. рекомендується більше уваги приділяти питанням господарсько-фінансової діяльності та опановувати роботу на комп’ютері. Зав. відділу (підпис) О. Я Яремчук Головний бухгалтер (підпис) З. М. Фелімон 09.04.1998 р. (печатка) ХАРАКТЕРИСТИКА Прокопенко Валентини Іванівни 1975 р. нар., українки, освіта вища незакінчена, лаборанта кафедри генетики, селекції та насінництва Харківського державного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва . Пані Прокопенко В. І. працює на посаді лаборанта з 1998 р. після закінчення Чугуївського сільськогосподарського технікуму. Роботу виконує сумлінно, наполегливо, старанно. Заочно навчається на Ш курсі факультету захисту рослин Харківського ДАУ ім. В. В. Докучаєва. За активну участь та сприянні виконання плану наукової роботи в 2000 році премійована 75 грн. Користується повагою й авторитетом у колективі. Це скромна людина, зразковий виконавець наукової роботи.

Дело в том, что это число фиксирует количество переправленного личного состава и боевой техники только с 14 по 20 мая. Фактически же передислокация с Керченского полуострова на Таманский некоторых частей и учреждений фронта (главным образом тыловых) началась еще рано утром 8 мая. Из архивных документов 6-го отдельного мотопонтонного мостового батальона, занимавшегося здесь перевозкой войск, известно, что с 8 по 13 мая было переправлено через пролив значительное количество раненых из госпиталей Керчи, личный состав ряда тыловых частей фронта, служащие советских организаций Крыма, военкоматов, Наркомата внутренних дел и т. д. Только с пристаней Еникале за это время было переправлено 227 автомашин с оборудованием и ценным грузом авиационных частей фронта, 12 неисправных самолетов (истребителей), 8 зенитных орудий. На судне "Березань" 13 мая из порта Камыш-Бурун было вывезено 35 вагонов теплого обмундирования. Удалось вывести часть имущества эвакогоспиталей №№ 4539, 4548, 4527. Медицинскому управлению фронта удалось вывести весь хирургический инструментарий, находившийся на фронтовом складе, и другое особо ценное медицинское имущество общим весом 10,5 тонн.[123] Кроме того, значительное количество личного состава, переправившегося самостоятельно на подручных средствах, не поддались учету

1. Правила составления и оформления документов по личному составу

2. Документи щодо особового складу

3. Делопроизводство по личному составу

4. Классификация, учет личного состава и использования рабочего времени. Учет расходов по элементам затрат

5. Тушение пожаров в условиях особой опасности для личного состава

6. Разработка модуля информационной системы для отдела по контролю полетов и личного состава и справочной службы аэропорта
7. Система документации по личному составу
8. Навчання особового складу на бойових традиціях Збройних Сил Росії

9. Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну. Утрата документов, содержащих военную тайну

10. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

11. Учредительные документы и государственная регистрация юридического лица

12. Личная неприкосновенность человека

13. Международные документы о правах женщин

14. 1. Документы первичного учёта в органах МВД, прокуратуре и судах. 2. Динамические ряды и их виды

15. Личная жизнь Екатерины II

16. Подготовка и начало Второй Мировой войны (документы свидетельствуют)

Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

17. Использование полей и закладок для оформления и автоматизации редактирования и обработки экономической информации в документах Word

18. Разработка системы по сбору информации о доходах физических лиц для формирования налоговых документов и отчетности для налоговой службы по объединению Сургутгазпром

19. Трансформация XML документов

20. Оформление выходных документов в электронных таблицах QUATTRO PRO

21. Использование полей и закладок для редактирования и обработки информации в документах Word

22. Создание текстовых документов с помощью MS Word
23. Гигиена личных вещей хирургического больного. Гигиена передач и посещений.
24. Криминалистические исследования документов

25. Киотский протокол. Суть и цели данного документа. История его составления и подписания странами-членами мирового сообщества

26. Формирование культа личности и режима личной власти Сталина. Утверждение административно-командной системы управления

27. Регистрация документов как ключевой этап работы с документами

28. Личная гигиена

29. Методика аудита операций по учету денежных средств и денежных документов

30. СТРУКТУРА ЛИЧНОГО ДОХОДА РАБОТНИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

31. СТРУКТУРА ЛИЧНОГО ДОХОДА РАБОТНИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

32. Понятие о документе, корреспонденции и делопроизводстве. Унификация и стандартизация документов. Система документации.

Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты
Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики

33. Понятие о документе, корреспонденции и делопроизводстве. Унификация и стандартизация документов. Система документации

34. Работа секретаря-референта - личного помощника руководителя

35. Исходный документ по отбору кандидатов на вакантную должность

36. Правила составления и оформления документов

37. Унификация и стандартизация управленческих документов

38. Политика Германии в Комитете по невмешательству (по немецким дипломатическим документам)
39. О возможности применения статистического анализа к источникам личного происхождения
40. «Книга для каждого освещает наше личное движение к истине». М.Пришвин.

41. Личное и общественное в стихотворениях "Деревня" и "Вновь я посетил..."

42. Несвоевременные мысли М.Горького - живой документ русской революции

43. Принципы управления личным временем

44. Основные требования к оформлению управленческих (организационно-распорядительных) документов

45. Некоторые рекомендации при печатании текстов служебных документов

46. Строительство основ личной власти

47. Ассимиляция наукой древних знаний: личное бессмертие

48. Материальна основа документа

Напольный пазл "Машинки".
Способствует развитию сенсорных навыков, внимания. Материал: плотный картон. В наборе: 8 игровых фигур, 34 элемента пазла. Размер
641 руб
Раздел: Напольные пазлы
Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики
Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее

49. Экспортный НДС не возвращают из-за претензий к документам

50. Личные неимущественные права авторов и исполнителей про-изведений науки, литературы и искусства

51. Документы, о которых вы должны знать, когда покупаете машину

52. Разработка пакета документов, контроль и регистрация предприятия в форме акционерное общество

53. Документы первичного учета в правоохранительных органах

54. Личные (гражданские) права человека
55. Личные неимущественные права в гражданском праве
56. Личные права и свободы граждан

57. Виды обработки документов

58. Так ли выгодна личная выгода?

59. Психологические методы обеспечения профессиональной личной безопасности

60. Личное и общественное в жизни японцев (Хоннэ то татэмаэ)

61. Исследование исторических документов

62. Личное страхование

63. Документы как источники доказательств

64. Проблемы классификации документов

Рюкзак для средней школы, джинсовый "Скай", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее
Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры

65. Человек в малой группе. Нормы поведения. Личная жизнь

66. Обзор нормативных документов по охране окружающей среды

67. Документы в торговых операциях

68. Характеристика нормативных документов по бухгалтерскому учету

69. Организация и работа с документами

70. Структура западной финансовой отчетности. Система финансовых отчетных документов
71. Аудит денежных средств и денежных документов
72. Планирование и управление корректировкой конструкторских документов по результатам изготовления и испытаний опытного образца (партии) при выполнении ОКР

73. Технология работы с документами в современных условиях

74. Коллективно-частно-личная форма собственности

75. Организация контроля над исполнением распорядительных документов в администрации (правительстве) субъектов российской федерации

76. Деловые и личные качества секретаря-референта

77. Исполнительная надпись нотариуса - документ для принудительного исполнения

78. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам

79. Личные неимущественные права. Право авторства и право на имя

80. Морфологический строй функциональных стилей (на материале документов Internet)

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Молокоотсос ручной "Avent" с контейнерами для хранения молока.
Ручной молокоотсос Avent с контейнерами для хранения молока - это необходимая вещь для молодых мам, которые испытывают сложности со
2872 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары

81. Личная безопасность предпринимателя и ее обеспечение

82. Личная жизнь Екатерины II

83. Автоматизированный учет личных финансов

84. Организация работы с документами в бухгалтерии

85. Построение эффективных систем управления документами на предприятиях нефтегазовой отрасли

86. Документ система
87. Общие требования к оформлению документов
88. Технология обеспечения сохранности документов

89. Как оформляют документы

90. Подготовка Mathcad-документа к работе на Mathcad Application Server

91. Мой личный сервер DNS

92. Редактирование информации в документах Word

93. Работа с документами

94. Создание документов HTML

95. HTML-документы

96. Блоки в документах

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке

97. Как подписывать с помощью ЭЦП электронные документы различных форм

98. «Проза, выстраданная как документ»: колымский эпос В.Шаламова

99. Стратегическая роль личных продаж на рынках b2b


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.