Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Розробка цифрових засобів ПЛІС в інтегрованому середовищі проектування MAX+PLUS II

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” Приладобудівний факультет Кафедра приладів та систем орієнтації і навігації Атестаційна магістерська робота на тему: Розробка цифрових засобів ПЛІС в інтегрованому середовищі проектування MAX PLUS II Київ 2009 Зміст Анотація Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів Вступ 1. Генезис програмувальних логічних інтегральних схем, їх класифікація та архітектура 2. Призначення та структура системи автоматизованого проектування MAX PLUS II 3. Додатки системи автоматизованого проектування MAX PLUS II 4. Процедура розробки нового проекту в системі автоматизованого проектування MAX PLUS II 5. Процедура компіляції створеного проекту в системі автоматизованого проектування MAX PLUS II 6. Загальні відомості про мову описання апаратури AHDL 7. Реалізація в інтегрованому середовищі MAX PLUS II базових пристроїв мікроелектроніки 7.1 Теоретичні відомості про тригери 7.1.1 RS-тригер 7.1.2 Синхронний RS-тригер 7.1.3 D-тригер 7.1.4 JK-тригер 7.1.5 Програми реалізації тригерів в інтегрованому середовищі MAX PLUS II 7.1.6 Результати програмної реалізації тригерів 7.2 Теоретичні відомості про регістри 7.2.1 Послідовні регістри зсуву 7.2.2 Паралельні регістри зсуву 7.2.3 Програма реалізації регістрів в інтегрованому середовищі MAX PLUS II 7.2.4 Результати програмної реалізації регістрів 7.3 Теоретичні відомості про лічильники 7.3.1 Лічильник з крізним переносом 7.3.2 Асинхронний лічильник з модулем 10 7.3.3 Лічильник віднімання 7.3.4 Програми реалізації лічильників в інтегрованому середовищі MAX PLUS II 7.3.5 Результати програмної реалізації лічильників 7.4 Теоретичні відомості про мультиплексори, демультиплексори, шифратори, дешифратори 7.4.1 Мультиплексор 7.4.2 Демультиплексор 7.4.3 Шифратор 7.4.4 Дешифратор 7.4.5 Програми реалізації мультиплексорів, демультиплексорів, шифраторів, дешифраторів в інтегрованому середовищі MAX PLUS II 7.4.6 Результати програмної реалізації мультиплексорів, демультиплексорів, шифраторів, дешифраторів 7.5 Теоретичні відомості про суматори, віднімачі 7.5.1 Суматори 7.5.2 Віднімачі 7.5.3 Програми реалізації суматорів, віднімачів в інтегрованому середовищі MAX PLUS II 7.5.4 Результати програмної реалізації суматорів, віднімачів 8. Проект реалізації COM-порту в САПР MAX PLUS II 8.1 Теоретичні відомості про послідовні порти і протокол RS-232 8.2 Структура COM-порту при його реалізації в САПР MAX PLUS II 8.3 Програми структурних компонентів COM-порту мовою AHDL в САПР MAX PLUS II 8.4 Результати програмної реалізації COM-порту в САПР MAX PLUS II Висновки Використана література Анотація Дипломна робота викладена на 108 аркушах, містить 61 ілюстрацію, 17 таблиць і 20 посилань на джерела інформації, що мають відношення до даного тематичного напрямку. Метою дипломної роботи є створення інформаційно-програмної бази для роботи з інтегрованим середовищем MAX PLUS II. Роботою передбачено теоретичний опис основних приладів мікроелектроніки разом з їх програмною реалізації за допомогою мови AHDL в інтегрованому середовищі MAX PLUS II.

В роботі проведено генезис програмувальних логічних інтегральних схем, їх класифікація, архітектура, детально розписана процедура створення нового проекту і процес його компіляції. З метою більш детального пояснення взаємозв’язку різних додатків зазначеного середовища в дипломній роботі реалізовано проект послідовного COM-порту, що складається з декількох базових мікроелектронних пристроїв, принципи дії яких було описано у відповідних розділах. Результатом дипломної роботи є описання основ роботи з інтегрованим середовищем MAX PLUS II, підкріплене прикладами розробки і моделювання конкретних пристроїв. Вони можуть використовуватися як в дидактичних, так і в науково-дослідницьких цілях. В подальшому можливий розвиток і доповнення роботи за наступними напрямками: створення програмно-інформаційної бази найбільш поширених мікроелектронних приладів на основі ПЛІС фірми Al era; визначення можливості інтеграції інтегрованого середовища MAX PLUS II з іншими пакетами та системами автоматичного проектування; створення на базі ПЛІС мікропроцесорних пристроїв з відносно малими габаритами і споживчою потужністю. Ключові слова (словосполучення): архітектура пристрою, електроніка, гнучка логіка, мікроелектронний пристрій, моделювання поведінки, послідовний порт, програмувальна логічна інтегральна схема, програмування, компіляція, система автоматичного проектування. Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів АДП – апаратура передачі даних; БМК – базовий матричний кристал; ПЛІС – програмувальна логічна інтегральна схема; ПЛМ – програмувальна логічна інтегральна матриця; ПЛП – програмувальний логічний пристрій; ППЗП – програмувальній постійній запам’ятовуючій пристрій; ООД – одно кінцевий об’єкт передачі даних САПР – система автоматизованого проектування; СБФ – система булєвих функцій; AMD – Adva ced Micro Devices; CLK – CLocK; CPLD – Complex Programmable Logic Device; DCE – Da a Commu ica io Equipme ; D E – Da a ra sfer Equipme ; E A – E Able; FLEX – Flexible Logic Eleme Ma rix; FPGA – Field Programmable Ga e Array; GA – Ga e Array; GAL – Ge eric Array Logic; IOB – I pu /Ou pu Eleme ; J AG – Joi es Ac io Group; LAB – Logic Array Block; LE – Logic Eleme ; MAX – Mul iple Array Ma rix; PLA – Programmable Logic Array; PLD – Programmable Logic Devices; PLS – Programmable Logic Seque cers; PROM – Programmable Read O ly Memory; SPLD – S a dar Programmable Logic Devices. Вступ Широке впровадження електроніки й автоматики в усі сфери людської діяльності, що спостерігається в даний час, пред'являє все більш жорсткі вимоги до виробів електронної техніки. Це пов'язано, з одного боку, зі зростанням важливості і складності розв'язуваних задач, а, з іншого боку, необхідністю поліпшення таких характеристик, як швидкодія, надійність, споживана потужність, габарити, вартість та інше. Одним з шляхів вирішення даної проблеми є широке використання програмувальних логічних інтегральних схем (ПЛІС - Programmable Logic Devices - PLDs). ПЛІС являють собою нову елементну базу, що володіє гнучкістю замовлених ВІС і доступністю традиційної &quo ;твердої&quo ; логіки.

Головною відмітною властивістю ПЛІС, на відміну від “жорсткої” логіки, є можливість настроювання на виконання заданих функцій самим користувачем. Сучасні ПЛІС характеризуються низькою вартістю, високою швидкодією, значними функціональними можливостями, багаторазовістю перепрограмування, низкою споживаною потужністю й інше. При цьому час розробки на основі ПЛІС навіть досить складних проектів може складати усього кілька годин. Власно кажучи, розробка пристроїв на основі ПЛІС являє собою нову технологію проектування електронних схем, включаючи їх виготовлення і супроводження. Доказом перспективності нової елементної бази служить щорічна поява нових поколінь ПЛІС, а також постійно зростаючий обсяг випуску вже розроблених ПЛІС. Істотною перешкодою широкого практичного використання ПЛІС є відсутність ефективних методів синтезу. Справа в тому, що в основу архітектури сучасних ПЛІС покладена структура програмувальних логічних матриць (ПЛМ — Programmable Array Logics — PALs), що являє собою пари матриць: І й АБО, у якій програмується матриця І, а матриця АБО має фіксоване положення. Методи й алгоритми синтезу на такій структурі одержали назву двухуровнего синтезу і бурхливо розвивалися в 80-х роках. З часом інтерес дослідників на багато років залучив багаторівневий синтез, використовуваний при проектуванні цифрових систем на основі FPGA (Field Programmable Ga e Array). В останні роки спостерігається явне протиріччя: архітектури ПЛІС бурхливо розвиваються й удосконалюються, а методи проектування на їх основі залишаються без зміни. Інтегроване середовище MAX PLUS II фірми Al era пропонує повний спектр можливостей логічного дизайну: різноманітні засоби опису проектів з ієрархічною структурою, потужний логічний синтез, компіляцію з заданими часовими параметрами, розподілення на підпрограми основного проекту, функціональне і часове тестування (симуляцію), тестування декількох взаємопов’язаних властивостей, аналіз часових параметрів системи, автоматичну локалізацію помилок, а також програмування і верифікацію помилок. Відносно низьку популярність даного інтегрованого середовища серед вітчизняних проектувальників можливо пояснити відсутністю детальної та ємної документації українською мовою про можливості та властивості MAX PLUS II. Ліквідацію саме такого інформаційного браку і було взято автором за стратегічну мету написання дипломної роботи. Для спрощення розуміння читачем структурної організації і функціонального призначення додатків інтегрованого середовища в роботі наведено генезис програмувальних логічних інтегральних схем, їх класифікація, архітектура, детально розписана процедура створення нового проекту і процес його компіляції. В дипломній роботі наведено приклади опису в інтегрованому середовищі MAX PLUS II всіх базових пристроїв мікроелектроніки, як то: JK-тригера, D-тригера, RS-тригера; послідовних регістрів зсуву, паралельних кільцевих регістра зсуву; лічильників з крізним переносом, асинхронних лічильників, лічильників віднімання, універсального лічильника; шифраторів, дешифраторів, мультиплексорів, демультиплексорів (з використанням функцій алгебри логіки і таблиць дійсності); суматорів, віднімачів.

Це й  рацю снування полтичних рухв  органзацй. В пар з позитивною дяльнстю в напрям здйснення сво деолог та полтично програми, кожна жива полтична сила реаAу одночасно на д  впливи нших сил, укранських  чужинних, з якими вона зустрчаться в пол свого дяння. Таким чином кожний укранський полтичний чинник визначу свою природу, здобува соб мсце  вплив у цлому уклад укранських полтичних сил, здйснюючи свою деологю  програму свою полтичною дяльнстю. ¶деологчно-полтична робота, кожного полтичного чинника повинна, бути прямою й безпосередньою. В нацональному житт повинно кожне середовище виконувати свою властиву функцю в таких межах, формах  такими засобами, на як воно може спромогтися власними силами та як вдповдають його дйсним впливам в укранському суспльств. Кожне серйозне середовище повинно вести свою дяльнсть за всяких внутршнх  зовншнх умов, незалежно вд нших факторв. З цього погляду структура цлого полтичного життя не повинна мати впливу на його дейно-полтичний змст

1. Матеріально-технічна підготовка проектів

2. Разработка основных разделов проекта производства работ

3. Экспертиза проекта генплана промышленного предприятия

4. Интегрированный проект учебного процесса

5. Технический проект аэрофотосъемки

6. Регистрация юридического лица (проекты документов)
7. Екатерина II Алексеевна (1762 – 1796)
8. Отречение Николая II. Как это было?

9. Екатерина II как политик

10. Николай II: человек и государственный деятель

11. Историческая личность: Александр II

12. Николай II: трагедия личности, трагедия страны

13. Правила признания и исполнения решений судов одного государства на территории другого государства и проект договора международной купли-продажи товаров (на условиях F Инкотермс)

14. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

15. Фiнансова дiяльнiсть держави, ii правовi аспекти

16. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

Логическая игра "IQ-ХоХо", арт. SG 444 RU.
Заполните игровое поле десятью двухсторонними деталями головоломки, располагая Х и О в определённой последовательности. Выполните все 120
525 руб
Раздел: Игры логические
Шары для сухого бассейна, 100 штук.
Шары для сухого бассейна упакованы в тубус, что удобно для хранения и переноски. Количество шаров 100 штук вполне хватит для детской ванны
1037 руб
Раздел: Шары для бассейна
Мягкий пол универсальный, синий, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие

17. Max Linder

18. Zusammenspiel der Realiatete als eines der Hauptprinzipien des Sujetaufbaus im Roman "Stiller" von Max Frisch

19. Екатерина II Великая (1729-96)

20. Александр II и его реформы

21. Екатерина II

22. Екатерина II (1729—1796)
23. Император Николай II (1894-1917 гг.)
24. Николай II Александрович

25. Почему Екатерину II назвали великой

26. Екатерина II как политик

27. Николай II. Время трудных решений

28. Россия и Польша при Александре II

29. Эпоха царствования Екатерины II

30. Внутренняя политика Екатерины II

31. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

32. Реформаторские проекты Александра I и М.М.Сперанского

Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее
Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй
Муфта для рук "Еду-Еду", на коляску, зимняя, цвет: шоколадный.
Зимняя муфта с надежными кнопками быстро и удобно надевается на ручку коляски или санок. Муфта позаботится о том, чтобы Ваши руки
519 руб
Раздел: Муфты на ручку

33. Знаменитая личность в период между I и II мировыми войнами. Советский инженер-радиотехник Бонч-Бруевич

34. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II

35. Александр II. Отмена крепостного права

36. Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II

37. Проект структурированной кабельной системы для здания газопромыслового управления в поселке Пангоды

38. Интегрированный проект учебного процесса
39. Разработка проекта ИВС для управления файловыми ресурсами и ресурсами печати в сетях под управлением Win2000
40. Структура и программирование ПЛИС фирмы Altera в САПР Quartus II, её применение в лабораторном стенде

41. Организационный инструментарий управления проектами (сетевые матрицы, матрица разделения административных задач управления, информационно-технологическая модель)

42. Проект создания системы поддержки принятия решений оперативно-дежурной службы милиции

43. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

44. Внутренняя политика императора Александра II

45. Проект трехкорпусной выпарной установки для концентрирования Gн=4,2 кг/с цельного молока

46. Проект термического отделения для обезуглероживающего и рекристаллизационного отжига изотропной электротехнической стали третьей группы легирования в толщине 0.5 мм в условиях ЛПЦ-5 АО НЛМК

47. Проект холодильной установки для охлаждения воды в технологических целях холодопроизводительностью 200 квт в г. Кирове

48. Технический проект на производство топографо-геодезических работ

Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов

49. Проект восстановления гидроцилиндров лесных машин полимерными материалами

50. Технологический процесс механической обработки детали "Траверса", проект специального станочного приспособления для фрезерования паза детали, проект специального станочного приспособления для фрезерования контура детали, ...

51. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Винтовые поверхности

52. Технико-экономическое обоснование инвестиций в строительство завода по производству кирпича керамического мощностью 30 млн штук в год. Проект повторного применения

53. Инженерный проект строительства автомобильной дороги "А-Б"

54. Проект участка цеха с детальной разработкой единичного технологического процесса изготовления детали "Картер"
55. Проект ТЭЦ на 4 турбиы К-800
56. Проект планировки города на 80 000 жителей

57. Проект вулканизаторного отделения на 200 автомобилей Маз 5335 и на 150 автомобилей ЗИЛ 130

58. Проект зон ТО-2 и ПР с разработкой слесарно-механического отделения

59. Проект восстановления коленчатого вала ЗИЛ 130 с применением ультразвукового упрочнения

60. Проект узла коммутации телеграфных связей в областном центре

61. Структура и программирование ПЛИС фирмы Altera в САПР Quartus II, её применение в лабораторном стенде

62. Социально-экономическое развитие России во II половине XVII века

63. Термоядерный синтез для производства электроэнергии в России и проблемы этого проекта для общества

64. Екзистенцiальна фiлософiя, ii основнi напрями

Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
8 толстых карандашей для малышей.
Диаметр карандаша: 1 см. Длина карандаша: 13 см.
501 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Бизнес-план как модель инвестиционного проекта

66. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

67. Инвестиционный проект

68. Проект организации бухгалтерского учета в условиях внутрихозяйственного коммерческого расчета

69. Управление проектом: развертывание систем персонального радиовызова

70. Инвестиционный анализ проекта (хлебо-булочной)
71. Организация управления проектами
72. Финансовые аспекты анализа инвестиционных проектов

73. Инвестиционная привлекательность проекта

74. Формирование команды для осуществления проекта

75. Обзор современного программного обеспечения управления проектами

76. Обоснование и оценка инвестиционного проекта в сфере недвижимости

77. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта цеха

78. Экономическая эффективность инвестиционного проекта

79. Технико-экономическое обоснование реализации проекта на примере "Московского Городского Фонда молодежи"

80. Бизнес-план инвестиционного проекта

Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски

81. Совершенствование методов экономической эффективности инвестиционных проектов

82. Использование репортных сделок на рынке государственных ценных бумаг для финансирования промышленных проектов

83. Методы оценки инвестиционных проектов

84. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции

85. Вильгельм II: покровитель армии и муз

86. Нормы и степень эксплуатации труда сельскохозяйственных рабов в Италии II в. до н.э. – I в. н.э.
87. Николай II: Дневник краха Империи
88. Магнус II

89. Революция 1848 года во Франции. Установление II-й империи

90. Николай II: конец династии Романовых

91. Екатерина II Великая

92. Политическая система в России после поражения первой русской революции. Государственная дума I, II, III созывов (1905-1907 гг.)

93. Личность и воспитание императора Александра II

94. Анализ дневников Николая II

95. Убийство Александра II

96. Военная реформа Александра II

Экспресс-скульптор "Эврика", средний.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Велосипед Jetem "Lexus Trike Next Generation" (цвет: красный).
Jetem Lexus Trike Next Generation — это детский велосипед с ручкой-толкателем для родителя. Одна из лучших моделей по соотношению
2488 руб
Раздел: Трехколесные
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: розовый, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики

97. Внешняя политика России при Екатерине II

98. Англия при Генрихе II

99. Империя Маурьев (IV в. до н.э. —II в. до н.э.)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.