Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Корпоративні інформаційні системи

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

ЗМІСТ Вступ . .3 1. Загальна характеристика корпоративних інформаційних систем.4 2. Корпоративна інформаційна система R/3 6 3. Система управління бізнесом і фінансами SCALA 5 .14 4. Система управління ресурсами підприємства ORACLE APPLICA IO 19 ВСТУП Сучасні економічні інформаційні системи створюються для обробки великих обсягів інформації при жорстких обмеженнях на час видачі результатів. Вони мають складну формалізацію процедур прийняття рішень для більшості задач, високий ступінь інтеграції елементів, які входять до складу системи, значну кількість зв'язків між елементами, характеризуються гнучкістю і можливістю модифікації. Мета моєї курсової роботи з предмету «Основи створення інформаційних систем»: - отримати основні теоретичні положення створення економічних інформаційних систем; - ознайомитися із сучасними підходами до даної проблеми; - зі складом і змістом технологічних операцій створення інформаційні систем на різних рівнях ієрархії; - із засобами автоматизації проектування та методами управління проектуванням інформаційної системи. Вона має свої теоретичні основи та методологію і потребує попереднього вивчення циклу математики, економіки, технології та інших дисциплін. Свою курсову роботу я зробив за допомогою методичних матеріалів, Інтернету, таблиць. Основним завданням було навчитися обчислювати нарахування заробітної плати та вдосконалити свої знання для майбутньої професії. 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В останні роки в Україні досить стрімко на великих підприємствах почались впроваджуватися корпоративні інформаційні системи КІС, що базуються на клієнт-серверній архітектурі. Цими системами почались витіснятися традиційні АСУП і цей процес набирає оберти. В даний час на ринку програмних продуктів України пропонується більше десятка зарубіжних і декілька вітчизняних зразків корпоративних систем. Сам термін «корпоративна інформаційна система» не має типового визначення, більш того, у деяких працях з інформаційної тематики ці системи називають інтегрованими, хоча в нашій літературі, як було зазначено раніше, інтегровані інформаційні (автоматизовані) системи мають цілком визначене значення. Корпоративна інформаційна система — це інформаційна система, яка підтримує автоматизацію функцій управління на підприємстві (в корпорації) і поставляє інформацію для прийняття управлінських рішень. У ній реалізована управлінська ідеологія, яка об'єднує бізнес стратегію підприємства і прогресивні інформаційні технології. Сучасні КІС мають такі основні характеристики. Масштабність. Це одна із важливих характеристик інформаційних систем такого класу, враховуючи масштаби діяльності корпорації. Масштабна ІС повинна функціонувати на масштабній програмно-апаратній платформі (сервери, операційні системи, системи комунікації, СУБД), що потребує значних зусиль спеціалістів з проектування й упровадження таких систем. Оскільки варіантів конфігурації базового устаткування і програмного забезпечення може бути багато, то КІС має бути багатоплатформною. Багатотатформне обчислювання. В КІС виникає потреба в тому, щоб прикладна програма працювала на кількох платформах.

При цьому мають бути забезпечені однакові інтерфейс і логіка роботи на всіх платформах, маючи на увазі подібність схем екрана, елементів меню і діалогової інформації, що надається користувачеві різними платформами; інтегрованість з користувацьким операційним середовищем; однакова поведінка на різних платформах; узгоджена підтримка незалежно від платформи тощо. Реалізувати прикладну програму одночасно в кількох середовищах нелегко. Тому з'явилися інтегровані програмні середовища розробки (framewors), які значно полегшують перенесення прикладаних програм між різними середовищами. До них належать Ws dows Оре Sys ems Агсhi ec ure (WOSА); Wi 32, загальне відкрите програмне середовище U ІХ С0SЕ s Арр Ware Fou da io та інші. Робота в неоднорідному обчислювальному середовищі. Важливою перевагою КІС є можливість роботи в мережах, до яких входять комп'ютери, що працюють під управлінням різних операційних систем або побудовані на різних обчислювальних платформах. При цьому має бути забезпечена взаємодія всіх робочих обчислювальних платформ і операційних систем, які використовуються. Розподілені обчислення. Це один із видів роботи в клієнт-серверній архітектурі, коли поступаючі з клієнтських машин дані чи запити розподіляються поміж кількома машинами, наприклад між кількома серверами, що збільшує пропускну здатність для користувача і дає можливість багатозадачної роботи. Це сприяє максимальному використанню обчислювальних ресурсів, зниженню витрат і підвищенню ефективності системи. Забезпечення розподіленої роботи і удаленого доступу до документів — це обов'язкова вимога до інформаційних систем корпоративного рівня. Останніми роками невід'ємною складовою частиною цієї вимоги стала підтримка роботи в архітектурі I er e /I ra e . КІС надає користувачеві можливість вирішення таких глобальних задач: зробити прозорим для керівництва корпорацією використання вкладених у бізнес капіталів; надати повну інформацію для економічної доцільності стратегічного планування; професійно керувати витратами, наочно і своєчасно показу вати, за рахунок чого можна мінімізувати витрати; реалізувати оперативне управління підприємством згідно вибраних ключових показників (собівартість продукції, структура витрат, рівень прибутковості тощо); (Забезпечити гарантовану прибутковість підприємства за рахунок оптимізації і прискорення ряду процесів (строків виконання нових замовлень, перерозподілу ресурсів і т. д.). Повноцінна КІС повинна забезпечити інформаційну прозорість підприємства, формувати єдиний Інформаційний простір, який об'єднує інформаційні потоки, що йдуть від виробництва до нього, з даними фінансово-господарських служб і видавати необхідні повідомлення для всіх рівнів управління підприємства. Розглянемо коротко найбільш відомі в Україні корпоративні інформаційні системи, котрі впроваджені на багатьох вітчизняних об'єктах господарювання. 2. КОРПОРАТИВНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА R/3 Автоматизована система R/3 розроблена німецькою компанією — акціонерним товариством SAP AG, яка є безперечним світовим лідером по обсягу продаж прикладного програмного забезпечення архітектури клієнт-сервер (в 1996 році обсяг продаж її склав більше 1,5 млрд.

$ , що в три рази перевищує продажі цього продукту відомою компанією Oracle, що йде на другому місці). SAP AG має свої численні філіали в країнах Європи, Америки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Австралії. Продукт компанії R/3 впроваджений більш ніж 15000 підприємствах світу. Зокрема, клієнтами SAP є такі відомі фірми як BMW, Mersedes-Be z AG, Adidas, Ge eral Elec ric, Philips, IBM, elecom AG та багато інших. В Україні корпоративна система R/3 застосовується на Жидачівському ЦПК, на Чорнобильській АЕС, на Донецькому металургійному комбінаті, в Міненерго України, на комбінаті «Азовсталь» та ін. У системі R/3 відображений світовий досвід ефективного менеджменту підприємствами та корпораціями, що дозволяє в широкому діапазоні підтримувати бізнес-процеси, необхідні для діяльності будь-якого сучасного підприємства, зокрема фінансову бухгалтерію; облік витрат; облік основних засобів; управління проектами; планування і управління виробництвом; управління інвестиціями; матеріально-технічне постачання; збут, відвантаження, фактурування продукції, технічне обслуговування і ремонт обладнання; управління кадрами; документообіг. Система R/3 реалізована на базі сучасної архітектури клієнт-сервер, що дає можливість організувати ефективну розподілену обробку інформації і працювати в U IX- та Wi dows -cepeдовищах на обладнаннях провідних фірм-виробників обчислювальної техніки. Як системи управління базою даних можуть використовуватися сервери Oracle, I formix, Microsof та ін. У кожній країні, де використовується корпоративна система R/3, вона адаптується до національних та мовних особливостей, при цьому зберігається можливість одночасного використання кількох мов і варіантів фінансового законодавства. Існує близько ЗО мовних варіантів системи, зокрема російський. Вихідні документи на замовлення користувача можуть виконуватися також і українською мовою. Відмітні особливості програми корпоративної системи R/3 такі: інтеграція всіх виробничих сфер (послідовності функцій дозволяють з'єднати виробництво, збут і сферу обліку); модульний принцип побудови, який допускає ізольоване використання окремих компонентів програми, а також їх комбінації, що диктуються виробничо-економічною необхідністю; наскрізний облік: в тому числі в сфері логістики визначаються значення, які негайно запам'ятовуються на носіях інформації в системі обліку (бухоблік, калькуляція витрат); незалежність від конкретної галузі: програмне забезпечення R/3 застосовується на виробничих підприємствах, в торгівлі, в банках і страхових агентствах, а також в сфері державної служби і в різних союзах; дружний призначений для користувача інтерфейс полегшує індивідуальну адаптацію; інтернаціональність: програма враховує різні вимоги найбільших промислових країн, вона не залежить від мови користувача і валюти країни; структурування шляхом чіткого ення базового програмного забезпечення з технічними функціями (управління діалогом і базами даних) і прикладних виробничо-економічних програм; відкритість: концепція програмного продукту R/3 орієнтується на використання у відкритих системних середовищах; прикладні програми можна інсталювати на обчислювальних машинах найбільш відомих фірм-виробників.

Помимо чувства удовлетворения от достигнутого успеха, правильный выбор цели может буквально изменить вашу жизнь. Судя по всему, многих деловых людей подталкивают к действиям честолюбие и мечты. Заветные цели служат для них мерилом успеха. У разного рода компаний и организаций могут возникать собственные варианты целей и желаемых результатов, например, целевое управление, корпоративное планирование и системы контроля исполнения сметы. Однако руководители компаний обычно достигают желаемого благодаря личным качествам, нередко вопреки инертности возглавляемой ими организации. Именно личности превращают четкие цели в мотивацию, уверенность в своих силах, настойчивость и прочие человеческие качества, неуклонно ведущие к успеху. Нет ничего удивительного в том, что своими достижениями каждая организация обычно обязана нескольким ключевым фигурам, участвующим в ее управлении. В книге Гарри Олдера «Думай как лидер» приводятся примеры подобного подхода и, в частности, история одного молодого человека, который едва закончил школу и работал подмастерьем, но «видел себя в двадцатипятилетнем возрасте» начальником производства

1. Основи інформаційної безпеки

2. Інформаційна безпека, пошук інформації

3. Інформаційні системи і технології у фінансових установах

4. Бухгалтерські інформаційні системи для малого й середнього бізнесу

5. Інформаційні системи (20 питань)

6. Інформаційні системи і технології на підприємстві
7. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті
8. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

9. Інформаційні системи в маркетингу

10. Інформаційні системи в управлінні підприємством

11. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

12. Інформаційно-правові основи забезпечення безпеки мореплавства

13. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

14. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки

15. Загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку

16. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов
Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Карандаши, 24 цвета, заточенные.
Мягкий и прочный грифель, яркие и насыщенные цвета. Не рекомендуется использовать детям младше 3-х лет.
318 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Аналіз методів введення обмежених обсягів текстової інформації

18. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

19. Інформаційно-довідкова система

20. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

21. Пристрої введення інформації. Клавіатура

22. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase
23. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)
24. Розробка довідково-інформаційної бази Факультету комп’ютерних систем

25. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем

26. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

27. Організація науково-інформаційної діяльності

28. Інформаційно-консультаційні послуги

29. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

30. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

31. Підвищення рівня інформаційної культури майбутніх вчителів іноземних мов

32. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

Доска чертежная Attache Selection, А3, 51x36,4 см.
Чертежная доска формата A3 размер доски 51x36.4 см. Профессиональная чертежная доска формата А3 с набором регулируемых уголков. Легкая в
2062 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Доска пробковая для объявлений А3, 342x484 мм.
Пробковая поверхность доски позволяет легко размещать информацию и объявления с помощью кнопок, офисных булавок и т.п. Широко используется
322 руб
Раздел: Прочее
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer Plus" с контейнером, 12 предметов.
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer" Плюс, 12 предметов. Корпус: пластик. Лезвия: нержавеющая сталь. Объем контейнера: 1,5 литра.
794 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

33. Узагальнення та оформлення контрольно-ревізійної інформації

34. Введение в специальность («комплексная реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений»)

35. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

36. Введение «Временного положения» 1867-1868 гг. и политико-правовые последствия для казахов

37. Введение новых правил в орфографии в немецком языке

38. Загальна структура мовної системи
39. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)
40. Кардиография (введение )

41. АСУ двухстадийного дробления замкнутого цикла

42. Невербальные каналы передачи информации (Невербальні канали передачі інформації)

43. Введение в специальность по дисциплине: менеджмент в социальной сфере (шпаргалка)

44. Введение в физику твердого тела. Начало квантовой механики

45. Исследование способов введения белковых компонентов в синтетический полиизопрен

46. Стадии создания АС. Формирование требований к АС

47. Введение в маркетинг (Доклад)

48. Выбор и обоснование структуры автоматизированной системы управления – АСУ "Супермаркет"

Копилка "Яблоко".
Принцип работы: копилка "заглатывает" монетку положенную на "язычок". Присутствуют звуковые эффекты.
368 руб
Раздел: Копилки
Мешок для обуви "Синий", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule", с ароматом розы, 2,1 л.
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule" наполнит ваши вещи нежным цветочным ароматом и надолго сохранит его на
346 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры

49. Ведение в курс "Основы экономической теории" (Введення в курс "Основи економiчної теорiї)

50. Русская геополитика: внутрь или вовне

51. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

52. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

53. Люк Клапье Вовенарг. Введение в познание человеческого разума

54. Введение в криптографию
55. Сцена свидания г. Н.Н. и Аси в повести И.С. Тургенева "Ася"
56. Введение в практику радиоэлектроники

57. Информационная деятельность в области здравоохранения: введение в проблему

58. Как действуют лекарства внутри нас

59. Литература - фтизиатрия (введение)

60. Введение в предмет гипноза

61. Введение в специализацию Менеджмент

62. Введение в фирменный стиль

63. Введение в физику черных дыр

64. Билеты по введению в профессию за весенний семестр 2001 года

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры

65. Введение в кинезиологию

66. Урок с АСО

67. Урок с АСО

68. Введение в раздел «налоговое право»

69. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

70. Введение в бизнес
71. Суть комерційної діяльності на підприємстві
72. "Возврат в детство" как универсальный механизм психотерапии. Введение в метод Ретри

73. Введение в основы историко-психологических исследований

74. Введение в предмет гипноза

75. Введение в психоанализ

76. Введение в традицию как цель образования

77. Введение в медиапланирование

78. Популярное введение в буддизм

79. Введение в догматическое богословие - лекция 2

80. Как преодалеть страх введения полового члена во влагалище

Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов

81. Социологический опрос населения: Отношение различных слоев населения г. Москвы к введению с 1 июля 1998 года повременной оплаты за телефонные переговоры и влияние повременки на будущее благосостояние

82. Введение потребителя в заблуждение

83. АСУ в легкой промышленности

84. Введение в специализацию Менеджмент

85. Философское введение в "Основы построения систем искусственного интеллекта"

86. Введение в квалификацию
87. Введение в физику духа
88. Інформаційне забезпечення

89. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

90. Правовые коллизии внутри холдинга

91. Введение в проблему прогнозирования фондовых индексов

92. Введение в экономическую теорию

93. Перевод введения в книгу Й. Шумпетера History of economic analisys

94. Взгляд на введение обязательного медицинского страхования

95. Органи внутрішніх справ України

96. Шпоры по введению в языкознание

Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений
Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел

97. Квантитативная лексикология романских языков: введение в проблематику

98. Введение в курс эргономики

99. Основні правила безпеки під час обслуговування електроустановок

100. Влияние иммобилизации на иммунологические показатели на фоне введения меланотропина


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.