Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Архаїчне значення слів у словнику української мови

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЛЕКСИКОГРАФІЇ В УКРАЇНІ 1.1 Поняття архаїзми 1.2 Напрямки дослідження архаїзмів в лексикографії РОЗДІЛ 2 ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ АРХЇЗМІВ, ЗНАЧЕННЯ СЛІВ АРХАЇЗМІВ У ТЛУМАЧНОМУ СЛОВНИКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (А.Івченка) 2.1 Групи архаїзмів ВИСНОВКИ БІБЛОГРАФІЯ АРХАЇЗМИ У СЛОВНИКУ О.ІВЧЕНКА ВСТУП Актуальність. Відновлення Української держави, трактоване як одна з найбільших геополітичних подій ХХ століття, активізувало розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мови. Розширенню теоретичної та дослідницької роботи в галузі лексикографії сприяють наявність розмаїття словників, потужний науковий потенціал сучасних мовознавців. У більшості словників використовується архаїчне значення слів, що дозволяє повністю розкрити семантику слів українською мовою. Отже, актуальність теми зумовлена розвитком системи лексикографії, та створенням сучасними науковцями словників, визначенням їх ролі у формуванні та функціонуванні архаїчних слів. Архаїзмами (від грец. άρχαί&omicro ;&ze a; — старовинний, давній) у загальному визначенні називаються слова, що вийшли з широкого вжитку й перейшли до так званого пасивного запасу лексики національної мови. У більш точному розумінні до архаїзмів належать слова, «що називають такі предмети чи поняття, які самі по собі аж ніяк не застаріли, але для позначення яких тепер користуються іншими словами». Від інших застарілих слів, зокрема історизмів, архаїзми таким чином відрізняються тим, що мають у сучасній мові синоніми. Усі наявні в мові архаїзми поділяються на окремі типи. За класифікацією, поданою в довіднику сучасної української мови, таких типів виділяється п'ять: 1. Власне лексичні архаїзми — слова, витіснені з мови словами з іншим коренем: рать — військо, уста — губи, рот, перст — палець. 2. Лексико-словотворчі архаїзми відрізняються від сьогоднішніх відповідників суфіксами або префіксами: вої — воїни, шкатула — шкатулка, коляса — коляска. 3. Лексико-морфологічні архаїзми характеризуються застарілою граматичною формою: роль — роля, читає — читаєши, моліться — молітеся, сини — синове. 4. Лексико-фонетичні архаїзми від сучасних назв різняться однією чи двома фонемами: поет — піїт, злато — золото, ріжний — різний. 5. Лексико-семантичні архаїзми — застарілі значення слів, які тепер уживаються з іншими, сучасними значеннями: живот (життя), язик (мова, народ), мир (громада, світське життя). Дослідження джерел, семантики й структури архаїзмів та історизмів створили міцну теоретичну базу для вивчення особливостей діалектних сталих висловів , у цьму напрямку працювали Л.Г.Авксентьєв, А.С.Аксамитов, М.Ф.Алефіренко, В.Л.Архангельський, Н.Д.Бабич, А.М.Бабкін, Л.А.Булаховський, Ф.П.Медведєв, В.М.Мокієнко, Г.М.Удовиченко, В.Д.Ужченко та ін. Упродовж останніх десятиріч архаїзми та історизми вивчаються досить інтенсивно, незважаючи на труднощі. Цінний матеріал, що містить архаїзми зафіксовано у лексичних словниках за редакцією М.М. Онишкевич, С.Панцьо, В.А.Чабаненко, М.М.Корзонюк, А.Т.Сизько, у матеріалах до тлумачних словників та словників фразем А.П

.Грищенко, М.Т.Доленко, Н.Д.Бабич, О.С.Юрченко, Л.І.Ройзензон, С.І.Ройзензон, А.О.Івченко, В.С. Калашника. Архаїзми подаються й у регіональних фразеологічних словниках Н.Вархол, А.О.Івченко, О.С.Юрченко, В.Д.Ужченко. Поряд з нагромадженням сучасних записів зразків використання архаїзмів здійснюються апробації найрізноманітніших підходів та методів досліджень у сфері семантики. Об‘єкт дослідження – тлумачний словник української мови (О.Івченка). Предмет дослідження – архаїчне значення слів у тлумачному словнику української мови. Мета дослідження – визначити співвідношення архаїчного значення слів, проаналізувати особливості створення сучасних словників, окреслити перспективні шляхи її розвитку. Досягнення мети передбачало розв‘язати такі завдання: проаналізувати сучасні проблеми розвитку української лексикології; виявити основні шляхи дослідження, визначити методи; визначити співвідношення функціонування архаїчних значень слів; окреслити основні тенденції подальшого функціонування архаїчних значень слів у сучасних словниках української мови. Мета та завдання визначили методи дослідження, які застосовувалися в роботі. Оскільки дослідження проводилося у сфері сучасної науки теорії лексикографії та лінгвістики, використано загальнонаукові та лінгвістичні методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, порівняльно-історичний метод; описовий метод, зіставний метод, системний аналіз. Звертання до теми «Архаїчне значення слів у словнику української мови» та словникових джерел зумовлене тим, що в наш час саме тлумачні та термінологічні словники служать базою формування та фіксації української мови. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЛЕКСИКОГРАФІЇ В УКРАЇНІ 1.1 Поняття архаїзми Архаїзми (від гр. archais - давній), або застарілі слова - це слова, що рідко використовуються. Архаїзми поділяються на дві великі групи: історизми і власне архаїзми, або стилістичні архаїзми. Історизми - це поняття, які зникли у процесі історичного розвитку: гетьман, волость, лихвар. Власне архаїзми - це поняття, які продовжують існувати і сьогодні, проте форма їх вираження застаріла: враг- ворог, град- місто. Деякі слова виходять з ужитку, старіють, тому що зникають позначувані ними предмети, події, явища, поняття. Такі слова називають матеріальними архаїзмами, або Історизмами. Це: а) назви колишніх чинів і посад (волосний, гусар, столоначальник); б) назви колишніх професій (дігтяр, чумак, списник); в) назви старовинної зброї, старовинних монет, одиниць виміру (гаківниця, мушкет; гріш, дукат; верства, пасмо); г) Імена історичних діячів, зниклих народів (Іван Самойлович, Северин Наливайко; печеніги, половці). Такі слова не мають синонімів у сучасній мові. Письменники їх використовують, щоб передати факти чи події минулого, відтворити колорит епохи&quo ;: Громада вибрала гетьмана— Преславного Лободу Івана; Спасибі вам, панове-молодці, Преславні запорожці (Т. Шевченко). Окремі історизми можуть повертатися до активного вжитку. Так сталося зі Словами хорунжий, козак, гетьман, кошовий використовуються у зв'язку з відродженням в Україні козацтва.

Інші слова є застарілими синонімами до активних слів сучасної мови. Наприклад: бран — полон, вельми — дуже, десниця — права рука, перст — палець, чоло — лоб. Вони використовуються в різних творах зі спеціальною стилістичною метою, тому й називаються стилістичними архаїзмами. Ними створюється атмосфера урочистості, піднесеності: Не на вигнання він нас запровадив, а в край обітований (Леся Українка); іронії, сарказму, гніву: Гак отакії-то святі Оті царі (Т. Шевченко). За походженням застарілі слова бувають: власне українські (дзишрі— годинник, оний — той), старослов'янські (град — місто, глагопити — говорити), запозичені з інших мов (вікторія — перемога, вояж: — подорож:). Історизми : Не мають у сучасній мові синонімів. Називають предмети, яких уже немає. Зображують факти минулих років Уживаються і в нейтральній функції Стилістичні архаїзми Мають синоніми. Є предмети, що ними називаються. Використовуються і творяться на сучасну тематику. Уживаютья тільки з певною стилістикою. В художніх творах архаїзми можуть використовуватись з метою: відтворення історичного колориту тієї доби, про яку йдеться у творі, наприклад: «А паче всього він хоче, — тут сотник обернувся до Замойського, — він хоче, щоб козацтву реєстровому якнайскорше таки виплатили державне утримання» (І. Ле); для мовної характеристики особи, яка говорить, наприклад: «Мир дому і живущим в ньому, — сказав Балабуха, обнявши отця Степана» (І. Нечуй-Левицький); надання мові відтінку урочистості, схвильованої піднесеності над звичайною, побутовою формою вираження, наприклад: «Світе вольний, несповитий» (Т. Шевченко); «Що ти за сила єси?» (П. Тичина); створення комічного враження, наприклад: «Турн тяжку боль одоліває, к Енею руки простягає і мову слезную рече.» (І. Котляревський). Челядь, шляхта, ланіти, чадо, реєстровий (козак), алтин, лицедій, півдинарій, коногон, вартівник, глас, весі, гаківниця, вельми, зигзиця, січовик, полтина, повелитель, бран, кожум'яка. зозуля, актор — лицедій, битва — пря, уста — губи, відкривати — отверзати, рибар — рибалка, повітка – повість, сторожа- стража, паспорт – пашпорт, дзеркало – зеркало, піїт –поет, інако, - інакше, читаючи- читяше, фортеця – фортеці,сей- цей, вражий- ворожий, весі- села, хлопець-отрок. 1.2 Напрямки дослідження архаїзмів в лексикографії Лексика української мови складалася і розвивалася впродовж багатьох віків. У лексиці знаходять відображення зміни, що відбуваються в житті нашого суспільства, багата і славна історія українського народу, величезні досягнення в економіці і культурному житті сучасної України. Лексика (від грецького lexis - слово) - це сукупність слів, уживаних у будь-якій мові. Паралельно з терміном &quo ;лексика&quo ; вживається також рівнозначний термін &quo ;словниковий склад&quo ;. Лексика - вся сукупність слів української мови. Ця сукупність є складною організованою системою, елементи якої тісно пов'язані спільністю чи протилежністю значень, стилістичного забарвлення, сфери вживання тощо. Термін лексика вживається також на позначення певних груп слів, об'єднаних спільною ознакою, запозичена, застаріла, професійна, жаргонна, діалектна, поетична, експресивна лексика тощо.

Грантовский — Грантовский Э.А. Ранняя история иранских племен Передней Азии. М., 1970. Грінченко — Словарь української мови: в 4-х томах. К., 1958. Грюнберг — Грюнберг А.Л. Заметки по топонимии Афганского Бадахшана // Ономастика Востока. М., 1980. ГУ — Гідронімія України в її міжмовних і міждіалектних зв'язках. К., 1981. Гусева — Гусева Н.Р. Индуизм. М., 1977. Дандамаев — Дандамев М.А., Луконин В.Г. Культура и экономика Древнего Ирана. М., 1980. ДИЯ — Основы иранского языкознания: древнеиранские языки. М., 1979. Дюмезиль — Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М., 1986. Евсюков — Евсюков В.В. Мифы о Вселенной. Новосибирск, 1988. <270> ЕГС — Стрижак О.С. Етнонімія Геродотової Скіфії. К., 1988. ЕС — Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. К., 1985. ЕСУМ — Етимологічний словник української мови. Тт. І-ІІІ. К., 1982, 1985, 1989. Жебелев — Жебелев С.А. Северное Причерноморье. М. — Л., 1953. ЗМ — Зороастрийская мифология. СПб., 1998. Зограф — Зограф Г.А. Морфологический строй новых индоарийских языков. М., 1976

1. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

2. Стан української мови

3. Розвиток української мови

4. Норми сучасної української мови у спілкуванні

5. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

6. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі
7. Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови
8. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

9. Моделювання уроків української мови в школах нового типу

10. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

11. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

12. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

13. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

14. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси

15. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

16. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: красный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки

17. Значення творчості Івана Котляревського для української літератури

18. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

19. Лекції з української та зарубіжної культури

20. І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури укр

21. Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби

22. Господарсько-корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи в ПСП "Правда" Млинівського району Рівненської області
23. Проблеми вивчення історії української журналістики
24. Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології

25. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

26. Українська мова серед інших слов’янських мов

27. Формування і становлення української юридичної термінології

28. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

29. Відродження української держави

30. Євген Чикаленко - меценат української культури

31. Зародження української державності

32. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие
Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы
Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров

33. Передумови третьої хвилі української еміграції. Особливості поселення українців у Канаді

34. Поняття "української діаспори"

35. Проблеми відродження української державності

36. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

37. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

38. Становлення української діаспори в пострадянських країнах
39. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.
40. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

41. Утворення Української Центральної Ради і її I та II Універсали

42. Витоки української авіації

43. Витоки української культури. Міфо-релігійні уявлення східних слов’ян

44. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

45. Iсторія української драматургії, Г.В. Доброскок

46. Етап першого відродження української нації

47. Розвиток усної руської і зокрема української літератури

48. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття

Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

49. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

50. Механізм та біологічне значення запалення

51. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект

52. Українсько-румунські стосунки 1991-2004 рр.

53. Українсько-Угорські відносини

54. Підготовка до ЗНО - українська мова
55. Концепції української державності
56. В’ячеслав Липинський і Дмитро Донцов: дві концепції української державності

57. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

58. Розвиток української етнонаціональної спільноти

59. Становлення класичної української філософії ХVIII–XIX століття

60. Економічне значення та способи скорочення виробничого циклу

61. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

62. Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові

63. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

64. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы

65. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

66. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

67. Значение моделирования природных вещей укр

68. Геоботанічне районування України

69. Економіко- і політико-географічне положення України

70. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах
71. Освоєння іншомовної лексики в сучасній українській мові
72. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

73. Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові

74. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

75. Сфери проникнення англіцизмів в інші мови - російську, українську

76. Етикетні норми спілкування засобами фразеології в українській мові

77. Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах

78. Абсолютне вживання перехідних дієслів в англійській мові

79. Економічне становище України в роки Хмельниччини

80. Значення Кримського ханства в історії України

Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц

81. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов

82. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

83. Стиль "українське бароко" (17-18 ст.), зокрема в архітектурі

84. Українська літературна мова очима Пантелеймона Куліша

85. Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов

86. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов
87. Церковна архітектура України доби Гетьманщини
88. Розвиток церковної архітектури в Україні

89. Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки

90. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

91. Значение сна и сновидений. Предупреждение нарушений сна

92. Кораллы. Разнообразие и значение

93. Химическая промышленность, ее отраслевой состав и значение в народном хозяйстве страны (РФ)

94. Значение газа и перспективы развития газовой отрасли в Казахстане

95. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

96. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Кулинарная форма, круглая, регулируемая, 16-30 см, высота 8,5 см.
Кольцо-трансформер решает проблему выбора размера формы раз и навсегда.Используется для выпечки коржей диаметров от 15 до 30 см.Форма
482 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

97. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение

98. Значение разделов Польского государства 1772, 1793, 1794 годов

99. Движение декабристов. Причины, характер движения. Судьба и значение движения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.