Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: &quo ;РОЛЬ М.В. ЛОМОНОСОВА (1711-1765) В РОЗВИТКУ ПРИРОДОЗНАВСТВА, МЕДИЧНОЇ СПРАВИ ТА ОСВІТИ.&quo ; ЗмістВступ Розділ 1. Роль М.В. Ломоносова в сфері освіти і його педагогічна діяльність Розділ 2. Михайло Васильович Ломоносов і медицина Висновки Список використаних джерел ВступСеред славних імен минулого російської науки є одне особливе - ім'я Михайла Васильовича Ломоносова. Михайло Васильович Ломоносов - не просто один з чудових представників російської культури. Ще за життя М.В. Ломоносова його образ засяяв для російських сучасників в світлі великого генія. Його справи вперше рішуче спростували думку старих іноземців та вітчизняних скептиків про небажанням і навіть неспроможності росіян до науки. М.В. Ломоносов став живим втіленням російської науки і культури з її різноманітністю та особливостями, з її багатством і широтою. Він був природодослідником, філософом, поетом, основоположником російської літературної мови, істориком, географом, політичним діячем. Всім своїм самобутнім енциклопедизмом, що простягалася від поезії та образотворчого мистецтва до великих фізико-хімічних відкриттів, М.В. Ломоносов, як ніхто інший, доводив єдність усіх проявів людського духу, мистецтва і науки, абстрактної думки і конкретної техніки. &quo ;Архангельський мужик&quo ;, що прийшов із сільської глухомані, назавжди усунув забобон про те, що якщо і можна шукати науку і мистецтво на Русі, то лише у &quo ;вищих&quo ; класах суспільства. Розділ 1. Роль М.В. Ломоносова в сфері освіти і його педагогічна діяльністьМ.В. Ломоносов (1711-1765) народився в с. Холмогори Архангельської губернії у сім'ї рибалки. Елементарну освіту здобув у сільських домашніх вчителів за підручниками М. Смотрицького та Л. Магницького. Вже 19 - річним юнаком вступив до Московської слов'яно-греко-латинської академії. Протягом 1733 року навчався у Києво-Могилянській академії. Пізніше, з 1736 по 1741 рр., навчався у Німеччині (вивчав хімію, математику, фізику, філософію у знаменитого Лейбніца). З 1742 р. призначений ад'юнктом, а з 1745 р. - професором хімії, пізніше академіком Російської Академії Наук. Чимало років свого життя віддав вчений справі розвитку гімназії та університету при Російській Академії Наук, працюючи в той же час викладачем у цих закладах. Саме енциклопедичність наукових інтересів спонукала вченого до цілої низки відкриттів у різних напрямках науки: філософії, хімії, математики, географії, фізиці та ін. Прогрес людства вчений вбачав у розвитку науки й освіти. У вихованні науковець відстоював принцип народності, підкреслюючи, що російському народові властиві любов до Вітчизни, гуманність, вірність громадського обов'язку, працьовитість, допитливість, відвага, скромність. Метою виховання, на його думку, має бути підготовка громадян своєї Вітчизни. До змісту освіти він включав вивчення рідної мови, літератури, історії, математики, іноземних мов, природознавства, піїтики, риторики, географії. Система освіти, на його думку, повинна складатися з трьох ступенів державної безстанової школи: початкової, середньої (гімназії) та вищої (університету).

Головне завдання школи полягає у тому, щоб виховати у дітей любов до праці, навчати їх &quo ;правил і прийомів поведінки&quo ;, дати освіту. Заслуговують на увагу методичні праці вченого, зокрема, &quo ;Регламенти&quo ; для академічної гімназії і для гімназії Московського університету (1755). Важливо, що проект та статут Московського університету теж розроблялися Ломоносовим. Суттєвим є те, що вчений передбачив саме ті факультети у цьому вузі, котрі найповніше віддзеркалювали тенденції світової практики вищих навчальних закладів і найповніші досягнення світової науки. Важливими принципами діяльності університету, на його думку, є відкритість та автономність. Для цього ж закладу вчений написав &quo ;математичну хімію&quo ; та &quo ;Фізичну хімію&quo ;. М. Ломоносов створив також ряд підручників для інших типів шкіл: &quo ;Краткое руководство к красноречию&quo ;, &quo ;Российская грамматика&quo ;, &quo ;Краткий российский летописец с родословием&quo ;, &quo ;Древняя российская история&quo ;. Зокрема, &quo ;Российская грамматика&quo ; М. Ломоносова протягом півстоліття була найкращим посібником і витримала чотирнадцять видань. М. Ломоносов вважав, що основними методами навчання є бесіди, розповіді і лекції, які доцільно супроводити вправами; навчання повинно забезпечувати свідоме, міцне, систематичне засвоєння матеріалу. Навчальний матеріал доречно викладати коротко і стисло, а кожне теоретичне положення підкріплювати фактами; у навчанні учнів потрібно враховувати їх вікові особливості, природні нахили, своєчасно переходити від легкого до важкого, від простого до складного. У вихованні, як вже зазначалося, М. Ломоносов обстоював принцип народності. Зокрема, йому належить ідея організації різноманітних з'їздів домашніх акушерок. Також він розробляв основи російської народної медицини для попередження хвороб серед дітей простого російського люду. Могутнім засобом народного виховання вчений вважав працю, приклад батьків. Доречно згадати й благодійницьку діяльність Ломоносова. У його будинку (у Петербурзі) постійно проживали найздібніші діти з малої батьківщини, котрі за кошти вченого отримували вищу освіту. Розділ 2. Михайло Васильович Ломоносов і медицинаВеликий учений, що вражає своєю різнобічністю навіть серед учених-енциклопедистів XVIII століття, М.В. Ломоносов не був чужий і медицині. Інтерес до цієї найбільшої галузі природознавства, в якій знаходили практичне застосування його філософські погляди і теоретичні погляди, був притаманний М.В. Ломоносову протягом всього його життя. Студентом в Марбурзі він, як видно з виданих йому свідоцтв, відвідував лекції на двох факультетах - філософському і медичному. На медичному факультеті його приваблювала найбільше хімія, яка в той час була нерозривно пов'язана з медициною. Але, слухаючи хімію, він разом з тим і знайомився з медициною. Медичний факультет Марбурзького університету складався на той час всього лише з двох професорів. Одним з них був Ю.Г. Дуісінг. Це він видав М.В. Ломоносову свідоцтво, в якому писав, що &quo ;благородний юнак, любитель філософії, Ломоносов, відвідував лекції хімії з невтомною старанністю і великим успіхом&quo ;.

Після закінчення Марбурзького університету М.В. Ломоносов отримав звання кандидата медицини. В Фрайбурзі, куди переїхав Ломоносов для вивчення гірничої справи, його керівником був І.Ф. Генкель, який також був лікарем. Так вперше зустрівся М.В. Ломоносов з медициною. Надалі він звертався до неї неодноразово. Чи займався М.В. Ломоносов сам лікарською діяльністю? Якщо і займався, то лише уривками і випадково, найімовірніше, за виняткових обставин. Так, з його листа І.І. Шувалову ми знаємо, що при раптовому ураженні професора Ріхман блискавкою в 1753 р. М.В. Ломоносов намагався оживити його. &quo ;Ми намагалися, писав він, рух крові в ньому відновити, тому що він ще був теплий.&quo ; Спеціально - або переважно - медицині М.В. Ломоносов присвятив лише дві роботи, написані одна на початку, інша - в кінці його наукової діяльності. Перша з них це - переклад статті &quo ;Про збереження здоров’я&quo ;. Стаття цілком відповідає стану медичної науки того часу і містить ряд доцільних гігієнічних порад і прогресивних думок з багатьох питань. Друга з цих робіт, про які йде мова, - це суспільний лист І.І. Шувалову 1 листопада 1761 року, яка отримала згодом назву &quo ;Про розмноження і збереження російського народу&quo ;. Він містить у собі таку скарбницю сміливих ідей, таку велика кількість гігієнічних вказівок, так широко охоплює всі сторони життя і побуту Росії XVIII століття, що аналіз одного цього твору дає багатий матеріал для роботи. Крім цих двох творів, окремі теоретичні положення, гігієнічні поради, медичні спостереження розкидані по багатьом творам М.В. Ломоносова, навіть дуже далеким від медицини. Чи пише він &quo ;Слово про користь хімії&quo ; (1751), він дає в ньому ґрунтовну і глибоку характеристику медицини як науки; пише віршований &quo ;Лист про користь скла&quo ; (1752), він згадує часті хвороби, що вражають людину, і роль ліків; накидає проект подорожей по північних морях, в якому переказує можливість &quo ;проходу Сибірським океаном до Східної Індії&quo ; (1763), він, присвятивши спеціальну главу питання &quo ;Про приготування до мореплавання Сибірським океаном&quo ;, не забуває згадати про заготівлю протицинготних матеріалів. Розробляючи &quo ;Перші підстави металургії або рудних справ &quo ; (1763), він намічає основні умови оздоровлення праці рудокопів і пристрою, шахт і т.д. Російські лікарі інколи іменували медицину наукою, часом мистецтвом, причому нерідко обидва ці назви зустрічалися буквально в одній фразі. У &quo ;Словнику Російської академії&quo ; медицина позначена як лікарська наука, а кількома томами далі знаходимо вказівку, що &quo ;фізика необхідна в лікарському мистецтві&quo ;. Число таких прикладів можна багаторазово збільшити, але знайомство з медичною літературою того часу показує, що теоретичні основи медицини найчастіше визнавалися наукою, практично ж застосування медичних знань, лікування іменувалося лікарським мистецтвом&quo ;. М.В. Ломоносов називав медицину частиною фізики. &quo ;Велика частина фізики і корисна роду людському наука є медицина. &quo ;. Таке визначення медицини він дає неодноразово.

Освобожден только в 1905 г., проведя в заключении 25 лет. Последующие годы посвятил поэтическому творчеству и научной деятельности, в 1932 г. был избран почетным членом Академии наук СССР. Автор многих трудов по высшей математике и физике. Шутливо-иронически о бурном, эмоциональном устном выступлении. Открылась бездна звезд полна; / Звездам числа нет, бездне дна Из стихотворения «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния» (1743) Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765). Открытое общество Из книги «Два источника морали и религии» (1932) французского философа Анри Бергсона (18591941), сторонника «интуитивизма» и «философии жизни». Там же он ввел в обиход и другое популярное понятие, противоположное по смыслу первому: «закрытое общество». Оба термина получили широкое распространение благодаря книге философа Карла Поппера «Открытое общество и его враги» (1945). Открытое письмо Впервые «открытое письмо», как обращение к общественному мнению, опубликовал (июль 1846) датский король (18391848) Кристиан VIII

1. Роль Ломоносова в развитии научного стиля и формировании научной терминологии

2. Роль дидактичної гри в розвитку зв’язного мовлення

3. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

4. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

5. Роль громадських організацій у поширенні освіти на Поділлі в кінці ХІХ-на початку ХХ ст.

6. Заочна форма навчання у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України
7. Математичні моделі реклами медичних та освітніх послуг у ринкових умовах
8. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

9. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

10. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні

11. Роль крейдяного періоду у розвитку біосфери

12. Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі

13. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

14. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

15. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

16. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

Глобус Луны диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1036 руб
Раздел: Глобусы
Сиденье в ванну раздвижное (дерево).
Сиденье в ванну раздвижное, пятиреечное, закрепленное к каркасу, регулируется по ширине ванны. Предохраняйте деревянную часть изделия от
752 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров

17. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу

18. Парки Діснея як туристичні центри. Їх роль для розвитку міжнародного туризму

19. Роль фінансів в економічному розвитку країни

20. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

21. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

22. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни
23. Роль хищных в лесных экосистемах Республики Адыгея
24. Биологическая роль гидролиза в процессах жизнедеятельности организма

25. Роль рек в освоении и заселении Сибири

26. Роль транспорта в организации экономического пространства России

27. Государственный бюджет и его роль в макроэкономическом равновесии

28. Налоги с населения и их роль в условиях перехода к рынку

29. Роль государства в экономике

30. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

31. Магдебургское право и его роль в социально-экономической жизни городов Беларуси

32. Роль Великой Октябрьской революции для России и мира. Была ли альтернатива февральской революции

Набор цветной самоклеющейся бумаги №6, А4, 20 цветов, 20 листов.
Набор цветной самоклеющейся бумаги для детского творчества. Обычные цвета, металлик, флюоресцентные.
310 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Бумага "Color copy", белая, А4, 350 гр/м2, 125 листов.
Формат: А4. Белизна: 99%. Плотность: 350 гр/м2. Класс А++. 125 листов в пачке.
708 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Качели детские подвесные "Вятушка С".
Предназначены для развлечения, отдыха и физического развития детей в возрасте от 3 лет. Допустимая нагрузка до 30 кг. Материал: металл,
613 руб
Раздел: Качели

33. Банки и их роль в экономике Украины

34. Роль главы государства в обеспечении конституционных прав личности в РФ

35. Международный комитет красного креста и его роль в установлении гуманитарных норм международных конфликтов

36. Таможенные пошлины и сборы и их роль в формировании доходной части бюджета РФ

37. Роль социального партнерства в решении проблем охраны труда

38. Роль СМИ в современном мире (The mass media in the life of Society)
39. Роль поэзии в обучении немецкому языку
40. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"

41. Культурологические и семиотические исследования Ролана Барта

42. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова

43. Роль эпизода в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"

44. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

45. Руководящая роль партии в деревне ("Поднятая целина")

46. Образы детей и их роль в романе Достоевского "Преступление и наказание"

47. Роль человека в произведениях о Великой Отечественной войне

48. Полемика Ломоносова и Сумарокова

Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе, 6 цветов.
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе. Количество цветов: 6. Возраст: с 3 лет.
324 руб
Раздел: Восковые
Мешок для обуви "Monster Truck", 2 отделения, светоотражающая полоса.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - цветной/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви

49. Роль России и ее место в мировой цивилизации в произведениях русской литературы 18-20 вв.

50. Роль Александра Ярославича Невского в отражении немецко-шведской агрессии

51. Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова

52. Роль Бориса Николаевича Ельцинa в демократических преобразованиях в России

53. Роль семьи в жизни Сталина

54. Роль Минина и Пожарского в освобождении России от поляков
55. Роль Солженицына в дессидентском движение
56. Место и роль земских учреждений в конце XIX - начале XX вв.

57. Роль политических субкультур в политической культуре общества

58. Роль восточного фронта в ходе 1 мировой войны

59. Норманнская теория происхождения государства у славян и ее роль в российской истории

60. Роль Китая во II Мировой войне

61. Роль математики в современном естествознании

62. Роль белков в организме. Ферменты

63. Роль медсестры руководителя в организации лечения и ухода за больными с психическими расстройствами

64. Роль витаминов в процессе роста и развития человека

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг
Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Функции гемоглобина в неповрежденных эритроцитах миноги: роль мембраны эритроцитов в регуляции газового транспорта и кислотно-основного баланса

66. Открытый травматический перелом нижней челюсти справа в области 8го зуба с переходом на угол без смещения (история болезни)

67. Роль следственных ситуаций в организации раскрытия и расследования преступлений

68. Пестициды и удобрения. Их роль

69. Учение Вернадского о биосфере. Роль живого в биосфере

70. Роль зелёных насаждений в создании оптимальной городской среды
71. Роль зеленых насаждений
72. Роль озеленения

73. Роль государства в природоохранной стратегии

74. Роль правовых знаний в предупреждении правонарушений подростков с нарушением интеллекта

75. Роль долговременной памяти в формировании орфографического навыка у младших школьников на уроках русского языка

76. Роль художественной литературы в духовно-нравственном развитии будущего офицера

77. Развитие познавательного интереса к урокам русского языка. Роль занимательности в процессе обучения

78. Роль личностного развития преподавателя психологии в эффективности его деятельности

79. Роль игры в развитии ребенка

80. О революции и контрреволюции в 1917 году (роль Л.Г. Корнилова)

Детский стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Масонство: история и роль в современной политической жизни

82. Формирование России как евразийского государства и её роль в современном цивилизационном процессе

83. Роль ООН в становлении нормативной ситемы международных отношений

84. Совет Безопасности ООН и его роль в обеспечении мира и всеобщей безопасности

85. Внушение и его роль в общественной жизни

86. Роль скандала в культуре
87. Роль родителей в развитии ребенка и ошибки семейного воспитания
88. Роль воображения в науке

89. Роль общения в психическом развитии ребёнка

90. Проблема доминирования в семье (главенство ролей)

91. Роль общения в жизни человека

92. Природа внимания и его роль в педагогическом процессе

93. Роль языка в жизни людей

94. Конфликты в коллективе и роль руководителя в их профилактике и разрешении

95. Роль личностного развития преподавателя психологии в эффективности его деятельности

96. Русские православные монастыри и их роль в развитии национальной культуры

Тёрка универсальная Nadoba "Sava", четырёхсторонняя.
Тёрка универсальная четырёхсторонняя. Универсальные терки серии Sava изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, обладают не
469 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Перчатки одноразовые "Paclan", латексные, размер S, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из латекса, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
492 руб
Раздел: Перчатки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Удар!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда

97. Религия и её роль в жизни

98. Роль и функции социологии

99. Социальные роли как механизм взаимодействия личности и общества


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.