Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Про практичність соціальної психології

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Прагнення черпати матеріал для широких теоретичних узагальнень у реальному житті логічно ставить сучасну соціальну психологію перед необхідністю відповіді на ключові й досить перспективні проблеми, пов'язані з тим, що прийнято визначати, як духовне життя, моральний стан суспільства. До цього підштовхує й логіка подальшого розвитку теоретичної думки й саме життя, що виконує функцію &quo ;соціальної стимуляції знання&quo ;. Фактично, рух у цьому напрямку вже відбувається. Про це може свідчити стійка тенденція, що намітилася в прикладних дослідженнях базових відносин людини в сучасному світі до: себе, іншим людям, природі, власній праці й миру в цілому. До теперішнього часу можна констатувати висування людьми на перший план етичного аспекту цих відносин, переживання їх як &quo ;правильних&quo ; або &quo ;неправильних&quo ;, бажаність-небажаність об'єкта відносини, сприйняття його як прояву зла або добра, і, отже - як улюбленого або ненависного. Причиною цьому той факт, що у всіляких областях людського життя згадане зрушення вже реально здійснюється, незалежно від того, уписується він в існуючі парадигми, чи ні. І прикладна соціальна психологія чуйно на це реагує. Особливість описаної вище тенденції полягає в тім, що мова йде не просто про дослідження чергового об'єкта, &quo ;моді на нього&quo ;, а про введення в контекст усього соціально-психологічного дослідження базової, загальної, фонової характеристики людського існування, про самий його зміст. Саме в цьому зв'язку виникає найважливіша проблема методологічного аналізу й перегляду самого поняття практичності соціальної психології як науки. Основна соціальна функція науки аналогічна головної функції інтелекту - вирішувати спочатку в ідеальному, а потім і матеріальному плані завдання, поєднувані одною метою: поліпшити якість життя суспільства й окремих громадян, зробити її більше безпечної, тривалої, комфортабельної, щасливої, як би суб'єктивно це щастя не визначалося. Звідси високий авторитет природних і технічних наук, що зуміли створити для масового користування відповідному досягненню цієї мети види товарів, ліків, засобів транспорту, зв'язки й озброєння. Із цього погляду досягнення психології й соціальної психології поки набагато більше скромні. Почасти це можна, видимо, пояснити пануванням сцієнтистських установок, які виключають стратегічне бачення вченими загального контексту й наслідків своєї діяльності. Традиційно соціальні психологи, так само як раніше генетики, мало замислювалися над цим питанням. Вони прагнули вирішувати оперативні завдання, поставлені замовником, виконати роль соціального технолога. Їхньої мети були як правило інструментальними, тактичними, як маніпулятор. Кращий приклад цьому - промислова соціальна психологія. Тим часом об'єкт, з яким працює психолог - психіка людини - припускає саме глобальний підхід. Це нині не абстрактна моралізаторська догма, а сугубо практичний історичний імператив. В остаточному підсумку більше інструментальним і ефективним є стратегічно орієнтоване соціально-психологічне знання. Це - знання, що сприяє розгортанню соціального як морального на всіх рівнях соціальної системи в процесі об'єктивного (тобто неминучого, &quo ;примусово&quo ; діючого) морального виховання й самовиховання людства.

Теоретичні й емпіричні аргументи на користь цього положення такі. Спеціально пророблений автором етимологічний аналіз поняття &quo ;соціальне&quo ; у різних мовах показує, що його ядро становить значення миролюбства, взаємодопомозі й лагідності. Дієслово латинської мови &quo ;sociare&quo ; означає &quo ;з'єднувати, поєднувати&quo ;, а також &quo ;спільно діяти, уживати&quo ;. Похідне від нього &quo ;sociu.s&quo ; (загальний, спільний) має й інше значення - &quo ;товариш, компаньйон&quo ;. У російській мові слово &quo ;товариш&quo ; також мало подібний сенс - &quo ;який бере участь спільно в товарній справі&quo ;. У німецькій мові Gesellschaf (суспільство) походить від &quo ;geselle &quo ; (приєднуватися до кого-небудь), &quo ;Geselle&quo ; (товариш по роботі). Англійське слово &quo ;socie y&quo ; - це термін, що означає й суспільство в широкому змісті й акціонерній компанії. Похідне від нього &quo ;sociabilis&quo ; означає &quo ;товариський, миролюбний&quo ;. У японській мові ієрогліф &quo ;людина&quo ; (похідні від нього &quo ;соціальний&quo ;, &quo ;суспільний&quo ;) зображується двома, що як би опираються один на одного штрихами, на думку філологів передавальний той же зміст взаємозалежності й взаємодопомозі. Цей зміст &quo ;соціального&quo ; відсутній у парадигмі пояснення, де, нагадаємо, &quo ;соціальне&quo ; означає просто присутність іншої людини як стимулу. У деклараціях західноєвропейських реформаторів цієї парадигми, що підвергнули це розуміння &quo ;соціального&quo ; різкій критиці, &quo ;соціальне&quo ; означає &quo ;символічно виражене&quo ; і детерміноване суспільством. У парадигмі &quo ;розкриття&quo ; - вороже, конфронтуюче індивідуальному. У парадигмі &quo ;розуміння&quo ; - детермінована культурою здатність устати на місце іншої людини. У парадигмі &quo ;перетворення&quo ; - спільно створений, створюване або належне бути створеним. Потенційно саме це останнє трактування &quo ;соціального&quo ; може лягти в основу більше глибокого змісту. Продовжуючи цю лінію, можна затверджувати, що моральне (&quo ;миролюбне) є модус існування соціального як загальної залежності людей друг від друга. Звідси регулятивність морального як прояву психічного на вищому рівні, тому що психічне є не тільки спосіб і форма відбиття, але й форма існування соціального, спосіб соціальної регуляції й соціального керування. Соціальне, отже, по суті своєї наповнено етичним змістом, на що перетворив у свій час увага С.Л. Рубинштейн, сказавши, що &quo ;відношення до іншої людини, до людей становить основну тканину людського життя, її серцевину&quo ;. До визнання цього факту кожної окремої людини рано або пізно приводить його особистий життєвий досвід, а людство - його історія, про що ми неодноразово вже говорили. Аналізуючи обмін оцінками як невід'ємну частину соціального процесу, можна виявити одну важливу й поки мало розкриту в соціальній психології сторону марксистського аналізу суспільства. Мова йде про відкриття феномена &quo ;виштовхування&quo ; соціальною системою для своєї регуляції в багатоаспектному процесі &quo ;суспільного обміну речовин&quo ; якихось підстав, що забезпечують функціонування того або іншого аспекту.

Так, умовою регуляції економічного, товарного обміну є &quo ;виштовхнута&quo ; міра вартості. Механіка її дії виявляється аналогічної й для інших аспектів і породжень соціальної системи, наприклад, мови. Якщо підійти із цього погляду до загальної мірі соціальних цінностей, то нею на сучасному етапі людської історії виявиться те, що для кожного індивіда було колись основною цінністю, а саме - фізичне виживання, життя, але вже в планетарному масштабі, включаючи саму природу. Кардинальної важливості обставина полягає при цьому в нерозривній залежності виживання від дотримання моральних принципів соціального, людського життя, про що можуть свідчити наступні факти. З найбільш просунутих і практично ефективних досліджень в області психотерапії, що давно стала практичною соціальною психологією, добре відомо, що умовою шуканої трансформації особистості, її рятування від недуг, є зміна відносини до себе, що оточує й навколишньому світу убік не тільки їхнього більшого прийняття, але й любові. Досвід різних форм психологічного тренінгу свідчить про те, що найважливішою умовою його ефективності незалежно від соціокультурного контексту є створення атмосфери довіри й взаємоповаги, терпимості. В останні роки у вітчизняній соціальній психології при вивченні спілкування на перший план поступово висуваються моральні норми й цінності. У дослідженнях міжетнічних (тобто між групових) конфліктів єдиним способом його остаточного дозволу виявляється прощення колишнього ворога й побудова відносин з ним після конфлікту на основі взаємного прийняття, довіри й поваги. З досліджень ділової етики відомо, що логіка розвитку міжнародного бізнесу - це логіка твердження в ділових відносинах стандартів такого відношення до партнера, при якому він сприймається не як ворог, а як співучасник у досягненні ділового успіху. У наявних дослідженнях соціальної справедливості ясно демонструється значення моральних принципів під час обговорення будь-яких проблем соціальної взаємодії. Всесвітній екологічний рух, що спочатку сприймалася як примха відірваних від життя інтелігентів, нині є серйозною політичною силою у світі. По суті ж воно демонструє зміну установки утилітаризму й уседозволеності стосовно природи на установку турботи й любові. З досліджень по соціальній психології праці добре відомо, що любов до своєї справи, творче до нього відношення - необхідна умова ефективності, що проявляється в сучасній технології тим помітніше, ніж складніше діяльність. В емпіричних дослідженнях етнічних конфліктів досить яскраво проявляються соціально-психологічні особливості описуваного процесу. На першому, &quo ;героїчному&quo ; етапі конфлікту кожна зі сторін, будучи переконана у своїй перемозі, прагне придушити опонента будь-якими засобами, на другому - &quo ;тупиковому&quo ;, обидві сторони, несучі більші втрати, і усвідомивши, що це неможливо, переходять до третього - &quo ;переговірному&quo ;, що може завершитися двома варіантами четвертого: &quo ;реконструкції&quo ; відносин, якщо це усвідомлення щіре, або &quo ;регресії&quo ;, поновленню конфлікту, якщо переговори розглядаються як тактичний виверт.

Якщо ми приймемо додаткові заходи із забезпечення власної безпеки, тоді нам ніхто не страшний. Навпаки, наші представники будуть вільно входити до ворожих структур і використовувати їх у своїх цілях, чи покладати край їхній діяльності, якщо вона шкодитиме українському народу. Нам ніхто не може стати на заваді в нашій справі. Але якщо ми не зможемо досягти поставленої мети, то тільки тому, що самі виявимося нездатними здійснити духовний подвиг. Козацькі загони — це основа майбутньої України. Через їх розвиток буде народжуватися й наша нова держава. Ми намітили шлях, і на ньому кожному українцю надається можливість соціальної творчості й будівництва. «Сьогодні в Україні юдонацистський бенкет досяг свого апогею, — пише Е. Д. Ходос. — І сто тисяч українських євреїв, зарахованих до «жертв Голокосту», байдуже дивляться на своїх фашиствующих одноплемінників, які розгулялися, не підозрюючи, що фінальним акордом їхньої безсоромної вакханалії може стати новий Голокост, до списку жертв якого заздалегідь занесена 100-тисячна община євреїв України». І наприкінці своєї трилогії голова Харківської єврейської общини Едуард Давидович Ходос пише: «Прокиньтеся, ЖЕРТВИ — БРАТИ МОЇ! Давайте об'єднаємося і виставимо ПОЗОВ

1. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

2. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

3. Соціальна психологія організацій

4. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

5. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології

6. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів
7. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу
8. Предмет дослідження соціальної психології

9. Соціальна психологія в СРСР. Марксизм

10. Соціальна психологія як наука

11. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

12. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

13. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків

14. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

15. Практична сфера соціальної роботи

16. Сутність соціальної роботи

Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Місце соціальної психології в системі наукового знання і суспільної практики

18. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

19. Соціальна захищеність дітей в Україні

20. Соціальна цінність права

21. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

22. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах
23. Лабораторне експериментування в соціальній психології
24. Соціальна перцепція й повсякденна свідомість

25. Соціальні технології й гуманістична психологія А. Маслоу

26. Бідність як соціальна проблема

27. Соціальність і культура. Життєвий простір

28. Соціально-педагогічна діяльність як професія

29. Освіта та соціальна мобільність

30. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

31. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

32. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви

33. Соціальні групи

34. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

35. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

36. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

37. Роль власності у соціально-економічних процесах

38. Соціальні проблеми у ЗМІ
39. Соціальна екологія
40. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

41. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

42. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

43. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

44. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

45. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

46. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

47. Демократія як соціальне явище

48. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки
Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда

49. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

50. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

51. Правовідносини у сфері соціального захисту

52. Система соціального захисту в Україні

53. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

54. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок
55. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності
56. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

57. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

58. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

59. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

60. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

61. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

62. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

63. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

64. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

Подушка "MediumSoft Стандарт", 70х70 см.
Подушка Medium Soft Стандарт "Файберсофт". Наволочка - 100 % микрофайбер. Наполнитель - силиконизированное волокно
389 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули
Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

65. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

66. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

67. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

68. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

69. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

70. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.
71. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття
72. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

73. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

74. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

75. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

76. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

77. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

78. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

79. Соціально-етичний маркетинг

80. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули
Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

81. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

82. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

83. Ожиріння як медико-соціальна проблема

84. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

85. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

86. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення
87. Економіка праці та соціально-трудових відносин
88. Організація як соціальне утворення

89. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

90. Соціально-трудові відносини як система

91. Типологія соціально-трудової мобільності населення

92. Управління, як соціальний феномен

93. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

94. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

95. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

96. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

Электрогрелка "ГЭМР5-60".
Материал: высококачественный текстиль. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Переключатель режимов: есть
486 руб
Раздел: Грелки
Фляга S.Quire "Птицы" 0,24 л, сталь, серебристый цвет с рисунком.
Фляги S.Quire изготавливаются из высококачественной нержавеющей пищевой стали с применением современных методов производства и
760 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки

97. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

98. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

99. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.