Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Державна митна служба України Академія митної служби України НАУКОВА РОБОТА НА ТЕМУ: "Проблеми розвитку малих підприємств в Україні" Виконав: курсант групи Е00-3 Капацина Юрій Олександрович Науковий керівник: доц. Лапіцька Светлана Юр`євна м.Дніпропетровськ 2002 ПЛАН Вступ 3І. Малі підприємства – основа малого бізнесу: 1. Сутність малого підприємства 4 2. Роль малого бізнесу в економіці 7 ІІ. Державна полытика підтримки малого підприємництва ІІІ. Розвиток малого підприємництва в Україні: проблеми та перспективи 11 3.1 Проблема фінансування малого бізнесу 15 3.2 Перспективи інноваційної діяльності малих підприємств 17 3.3 Поєднання переваг великих та малих підприємств 18 Висновки 21 Список використанної літератури 22 Додатки 23 Вступ Актуальність даної теми визначена в першу чергу об`єктивно важливою роллю малого підприємництва у сучасній соціально орієнтованій ринковой економіки, перехід до якої є головним вектором реформ в Україні. Мале підприємництво – це істотна складова ринкового господарства, невід`ємний елемент конкурентного механізму. Мале підприємництво дає ринковій економіці гнучкість, мобілізує фінансові і виробничі ресурси населення, несе в собі могутній антимонопольний потенціал, слугує серйозним фактором структурної перебудови і забезпечення проривів науково-технічного прогресу, вирішує проблему зайнятості та інші соціальні проблеми ринкового господарства. Ось чому становлення та розвиток малого підприємництва (звичайно, в єдності з великим) являє собою стратегічну задачу реформаційної економічної політики. Значення вивчення проблем розвитку малого підприємництва підсилюється тим, що малому бізнесу менш за все пощастило у відношнні державної та іншої підтримки. Недооцінка малого підприємництва, ігнорування його економічних і соціальних можливостей можуть бути квалифіковані як великий, стратегічний прорахунок, який може призвести до багатьох нардногосподарських негативів. Без підтримки держави і без власної внутрішньогрупової взаємодії малий бізнес не завжди може протистояти у конкурентній боротьбі великому капіталу, відстоювати свої економічні, політичні і соціальні інтереси. Потенціал малих підприємств залишається нереалізований. Існують серйозні економічні і адміністративні бар`єри для виходу нових підприємств на ринок і розвитку їх діяльності. Все більша кількість малих підприємств змушенні прибувати "в тіні" завдяки нестійкому законодавству. Положення, що склалося, відкриває безмежні можливості для корупції, найбільш масовою жертвою якою на місцевому рівні є представник малого бізнесу. Мале підприємництво не має яких-небудь істотних переваг в кредитно- фінансовій системі, в митному захисті, відчуває значні перешкоди в розвитку бізнесу, діє в неімовірно складних умовах для існування. Для представника малого підприємництва невигідна бідь-яка підприємницька діяльність в сфері виробництва, і він намагається затвердитися в торгівлі і посередництві. В теж самий час в малий бізнес вступає все більша кількіть громадян. Заняття власною справою як природня форма прояву здібностей людини і реалізація його громадянських прав формують умови створення самостійного суспільного прошарку підприємців, які складають соціально політичну базу демократичних перетворень суспільства.

І. Малі підприємства – основа малого бізнесу 1.1. Сутність малого підприємства Малий бізнес, або мале підприємництво, представляє самий численний шар дрібних власників, які внаслідок своєї масовості в значній мірі визначають соціально - економічний і частково політичний рівень розвитку країни. По своєму рівню життя і соціальному положенню вони належать до більшості населення і являють собою і безпосередніх виробників, і споживачів широкого спектра товарів і послуг одночасно. Мале підприємство є «клітинкою» малого підприємництва. Звідси слідує, що останнє є особливий сектор економіки, що утворюється сукупністю малих підприємств і тому що є специфічною суспільною формою дрібного виробництва в умовах ринку. Як виявляється із самого визначення, «малий бізнес» - це підприємницька діяльність, здійснювана суб'єктами ринкової економіки при певних встановлених законах, державними органами або іншими представницькими організаціями критеріях, конституціонуючих сутність цього поняття. Як показує світова практика, основним критеріальним показником, на основі якого підприємства різних організаційно правових форм відносяться до суб'єктів малого підприємництва, є насамперед середня чисельність працівників, зайнятих за звітний період на підприємстві. Більшість вчених під малим бізнесом розуміють діяльність, яка здійснювана невеликою групою осіб, або підприємство, кероване одним власником. Як правило, найбільш загальними критеріями, на основі яких підприємства відносяться до малого бізнесу, є: чисельність персоналу, розмір статутного капіталу, величина активів, об'єм обороту (прибутку). За даними Світового банку, загальне число показників, по яких підприємства відносяться до суб'єктів малого підприємництва (бізнесу), перевищує 50. Однак що найчастіше застосовуються критеріями є ті, що описані вище. Практично у всіх країнах визначальним критерієм є чисельність працівників за звітний період. У даному зв'язку потрібно зазначити, що перший федеральний закон про малий бізнес, прийнятий в США в 1953 р., взагалі не містив ніяких кількісних критеріїв, обмежуючись лише відміченого роду якісними характеристиками. Приведу критерії віднесення підприємств до малого бізнесу, що застосовуються в країнах з розвиненою ринковою економікою. Отже, в Європейському співтоваристві з 1 січня 1995 р. до малих підприємств відносяться ті, які не перевищують наступних показників: кількість зайнятих працівників до 50 чол.; річний оборот менше за 4 млн. ЕКЮ; сума балансу менше за 2 млн. ЕКЮ. При визначенні заходів підтримки суб'єктам малого бізнесу на рівні країн ЄС можуть застосуються і інші показники, а країни, що входять в ЄС, можуть використати і свої показники при віднесенні підприємств до малих. Інші економічні організації встановлюють свої заходи віднесення фірм до категорії малого бізнесу. Так міжнародна Організація Економічної Співпраці і Розвитку (ОЕСР), в яку входять економічно високорозвинений країни, визначає підприємства з числом зайнятих до 19 чол. як «дуже малі», до 99 чол. як «малі», від 100 до 499 чол. як «середні» і понад 500 чол. як великі. У Великобританії віднесення підприємств до суб'єктів малого бізнесу засновується на даних обороту і чисельності зайнятих (різних по галузях економіки).

До найдрібніших відносять фірми з числом зайнятих від 1 до 25 чол., до дрібних – від 25 до 99. При цьому в обробляючій промисловості малими вважаються фірми із зайнятістю нижче за 200 чоловік, в той час як в торгівлі це підприємство з річним оборотом менше за 400 тис. фунтів стерлінгів. Згідно з Законом «Про компанії», в Великобританії мале підприємство повинно відповідати двом з наступних критеріїв: 1. оборот не більше за 2,3 млн. ЕКЮ; 2. активи не більше за 1,5 млн. ЕКЮ; 3. середня чисельність зайнятих до 50 чол. У Франції малими вважаються підприємства, на яких чисельність зайнятих не перевищує 500 чол. і річний оборот до стягування податків, оцінений на момент закриття підсумкового балансу, нижче за 200 млн. франків. Причому в різних галузях економіки розмір фірми оцінюється по-різному. Якщо в сільському господарстві і харчовій промисловості фірми із зайнятістю понад 200 чол. вважаються великими, то в галузі виробництва обладнання поріг чисельності 500 чол. У Швеції система віднесення підприємств до малих згідно з французькою, але там дію ще і такі показники як: стадії зростання, галузева приналежність, географічна сфера діяльності, специфічні характеристики власників і керівників (жінки-підприємці, іноземці), типи проблем характерні для підприємства. У Німеччині певне поняття про малий бізнес відсутнє, але відповідно до класифікації федерального міністерства господарства до дрібних відносять фірми з числом зайнятих до 49 чол. і щорічним оборотом менше за 1 млн. марок. Дрібні і середні фірми – це фірми, якими керують юридично самостійні власники, що безпосередньо беруть участь у виробництві, що повністю беруть на себе економічний ризик і що фінансують свою діяльність, як правило, без залучення кредитних коштів. У Сполучених Штатах Америки федеральним законом про малий бізнес встановлено, що мала фірма – це фірма, що має одного або декількох власників, з числом зайнятих не більше 500 чол., величиною активів не більше 5.000.000 $ і річним прибутком не понад 2.000.000 $. У залежності від кількості найнятих працівників всі підприємства в США діляться на: - найменші 1 - 24 зайнятих; - малі 25 - 99 зайнятих; - проміжні 100 - 499 зайнятих; - великі 500 - 999 зайнятих; - найбільші 1000 і більш зайнятих. Потрібно відмітити що тут, як і в багатьох інших країнах, грає роль і галузева структура підприємства. Причому в одних галузях грає визначальну роль кількість зайнятих (обробляюча і добувна промисловість), а в інших величина обороту (будівництво, торгівля, послуги). Норми критеріїв різні для підприємств, працюючих в різних галузях економіки США. У США малими вважаються підприємства, керовані незалежними власниками і що не займають домінуючого положення на товарних ринках. Згідно з Указом Президента України "Про державну підтримку малого підприємництва" суб'єктами малого підприємництва є зареєстровані у встановленому порядку фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, а також юридичні особи - суб'єкти підприємництва будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середня облікова чисельність працюючих за звітний період не перевищує 50 осіб та обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1000000 грн.

Та це зовсім не означало, що колгоспники, які отримали повний розрахунок, могли спокійно дожити до нового врожаю. Адже норми видачі на трудодні часто були символічними, а до весни й те забирали різні уповноважені, "буксири", "бригади" під виглядом "вкраденого" та "незаконно придбаного". Добре знаючи з гіркого власного досвіду, що ні від колгоспів, ні від окупанта допомоги вони не отримають, селяни приступили до забезпечення себе продуктами харчування власними силами. Найперше та найпростіше, що могло прийти в голову — підбирати на полях втрачене під час збирання врожаю. Адже все одно воно або згниє, або буде переоране. Звичайно, при нагоді селянин міг і вкрасти. І хоч це глибоко суперечило українській хліборобській моралі, але коли справа доходить до виживання чи смерти, тут вже не до моралі. Але й організатори голодомору не дрімали. 7 серпня 1932 р. ЦВК та РНК СРСР видають постанову "Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та про зміцнення громадської (соціалістичної) власности". Згідно цієї постанови, майно колгоспів та кооперативів, яке було складене самими селянами при вступі до них (приміщення, худоба, сільгоспінвентар тощо), а також вирощений селянами врожай, прирівнювались до державного майна, розкрадання якого каралося розстрілом, а за пом'якшуючих обставин — позбавленням волі на строк не менше 10 років

1. Проблеми розвитку іпотечного ринку в Україні

2. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

3. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

4. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

5. Підвищення платоспроможності підприємств України з позиції ТОВ "Таргет"

6. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
7. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств
8. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

9. Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні

10. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

11. Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні

12. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

13. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

14. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

15. Роль підприємств в ринковій економіці. Види підприємств в Україні

16. Формування державної підтримки розвитку малого підприємництва

Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие

17. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

18. Проблемы развития малых предприятий в России

19. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

20. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

21. Проблемы становления малого бизнеса в России

22. Правовий статус підприємств
23. Финансовые проблемы российских малых предприятий
24. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

25. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

26. Планування діяльності підприємств

27. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

28. Економічний аналіз підприємств

29. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

30. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

31. Малый географический атлас укр

32. Кредитування підприємств

Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее
Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили
Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50

33. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

34. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

35. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

36. Охорона праці на підприємстві

37. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

38. Доходи сільськогосподарських підприємств
39. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності
40. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

41. Звітність сільськогосподарських підприємств

42. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

43. Облік доходів підприємств

44. Облік неопераційних витрат на підприємстві

45. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

46. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

47. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

48. Організація облікового процесу на підприємстві

Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кукла "Принцесса Золушка" с развевающейся юбкой.
Кукла-принцесса Золушка с развевающейся юбкой - невероятно интересная и эффектная игрушка для всех поклонниц знаменитых Disney Princess!
673 руб
Раздел: Золушка
Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели

49. Організація обліку на підприємстві

50. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

51. Організація управлінського обліку на підприємстві

52. Ревізійні комісії підприємств і організацій

53. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

54. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування
55. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств
56. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи

57. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

58. Правовий статус комунальних підприємств

59. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

60. Інформаційні системи і технології на підприємстві

61. Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.

62. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

63. Комерційна діяльність підприємств

64. Маркетингові дослідження на підприємстві

Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Настольная игра "Спящие королевы" (делюкс).
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
961 руб
Раздел: Карточные игры

65. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

66. Організація збутової діяльності на підприємстві

67. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

68. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

69. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

70. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств
71. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві
72. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

73. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

74. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

75. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

76. Дослідження та розробки на підприємстві

77. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

78. Організація виробництва на металургійному підприємстві

79. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

80. Особливості діяльності інноваційних підприємств

Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы

81. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

82. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

83. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

84. Управління якістю на підприємстві

85. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

86. Організаційний розвиток підприємств
87. Проблема розвитку дитячих творчих здібностей
88. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

89. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

90. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

91. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

92. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

93. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

94. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

95. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

96. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

Инвертор автомобильный Pitatel "KV-M120Smart.12" (12 В/220 В, модифицированный синус, 120 Вт).
Инвертор Pitatel KV-M120Smart.12 предназначен для обеспечения качественного электропитания, он отличается простотой эксплуатации и
1103 руб
Раздел: Прочее
Глобус Луны диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1036 руб
Раздел: Глобусы
Сиденье в ванну раздвижное (дерево).
Сиденье в ванну раздвижное, пятиреечное, закрепленное к каркасу, регулируется по ширине ванны. Предохраняйте деревянную часть изделия от
752 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

97. Кредитування підприємств

98. Методика інвестування підприємств

99. Непрямі податки з підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.