Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Міжнародна економічна інтеграція

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Курсова робота на тему Міжнародна економічна інтеграція Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні основи міжнародної економічної інтеграції Сутність та цілі міжнародної економічної інтеграції Форми та етапи міжнародної економічної інтеграції Економічні наслідки вступу країн до торгово-економічних інтеграційних об’єднань Розділ 2. Участь України в процесах світової економічної інтеграції 2.1 Зовнішні чинники та внутрішні передумови економічної інтеграції України 2.2 Стратегічні напрямки інтеграції України у світове господарство . 2.3 Участь України у глобальних світових процесах Висновки Список використаної літератури Вступ Одним із найважливіших чинників розвитку людської цивілізації, безумовно, виявилася інтеграція. Вже за одне це вона гідна детального вивчення. Термін “інтеграція” походить з латині, де i egra io означає з'єднання окремих частин у загальне, ціле, єдине. Одним із видів інтеграції є економічна інтеграція. Вона – найвищий ступінь розвитку міжнародних економічних відношень. Метою проведення курсової роботи було – дослідження всіх принципів світової економічної інтеграції , та вивчення міжнародного досвіду інтеграційних об’єднань, з метою навчитись використовувати цей зарубіжний досвід для інтеграції України у світове господарство , та визначення основних векторів економічної інтеграції України. Процес економічної інтеграції відбувається тоді, коли дві (або більше) країни об'єднуються разом для створення ширшого економічного простору з метою: забезпечення кращих умов торгівлі; збільшення розмірів ринку, використання ефекту масштабу виробництва (для країн з малою ємністю національного ринку); розширення торгівлі паралельно з поліпшенням інфраструктури; поширення передових технологій; стимулювання конкуренції. Окрім цього, як свідчить практика, міжнародна торгівля є кращим засобом зруйнувати існуючі вітчизняні монополії. Вона також приносить інші переваги, зокрема, зникає дефіцит. Країни укладають інтеграційні угоди, сподіваючись на економічний виграш, проте можуть також мати політичні та інші цілі. Система світового господарства досліджується у двох площинах. Перша це сукупність національних господарств, а друга це світове господарство, як наднаціональний господарський простір. Структури світового господарства на наднаціональному господарському просторі поділяються на два рівні ­– регіональний та транснаціональний (глобальний). На регіональному рівні структури світового господарства пов’язані з районами регіональної інтеграції. В Європі, це, насамперед, ЄС, ЄАВТ, СНД, ЄЕП, на Північноамериканському континенті найбільш відома НАФТА, в Латиноамериканському це Меркосур, на Азіатсько-Тихоокеанському АСЕАН, АТЕС, а Африканський континент містить ЕКОВАС, КОМЕСА. На транснаціональному, глобальному рівні виокремлюють міжнародні міждержавні організації, найбільш впливові це: ООН, МВФ, Світовий банк, СОТ, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, а також транснаціональні корпорації, такі як всесвітні лідери Ge eral Elec ric, Ci igroup, IBM, Microsof , Ba k of America Corp, Philip Morris та інші.

До відомих ТНК що співпрацюють з Україною можна віднести Газпром, Лукойл, ЮКОС, Кока-Кола та інші. Розвиток науково-технічного прогресу впливає на удосконалення комунікацій, збільшення обсягу інформації та поширення зовнішньоекономічних відносин, економічна інтеграція, як процес зближення національних економік шляхом створення спільного економічного простору, передбачає постійний розвиток співпраці з цими структурами світового господарства. Сучасний політичний та економічний стан розвитку нашої держави змушує звернути особливу увагу на вектор економічної інтеграції. Завданням курсової роботи було вивчення сутності, форм та цілей економічної інтеграції; ознайомитися із наслідками вступу країн до торгово-економічних інтеграційних об’єднань; дізнатися про зовнішні чинники та внутрішні передумови економічної інтеграції України; зрозуміти які саме вектори інтеграції необхідно обрати Україні. При роботі над курсовою в основному я спирався на думки таких науковців як: Козик В. В., який у своїй парці «Міжнародні економічні відносини» досить детально розглядає принципи, основи , та проблеми світової економічної інтеграції ; А. С. Філіпченко, що в своїх книжках «Світова економіка: Підручник», «Економіка зарубіжних країн: Підруч», «Міжнародні економічні відносини» досить детально розглянув саму суть економічної інтеграції , причини її виникнення, цілі, проблеми; Румянцев А.П., «Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник.»; Макаренко Є. «Політичні стратегії інформаційного суспільства: специфіка національних моделей //Актуальні проблеми міжнародних відносин» , де повністю описані найактуальніші проблеми економічних відносин а зокрема – інтеграції ; Зимовець В. В. «Вектори регіональної економічної інтеграції України : зовнішні чинники та внутрішні передумови» ; Івченко О. «Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан» - у цій книзі він розглянув місце України у світовому господарстві , ступінь її інтеграції з іншими країнами , об’єднаннями, а також сучасний стан економічної інтеграції і світі в цілому. Ці науковці досить детально розглянули принципи, цілі, сучасний стан світової економічної інтеграції та дали зрозуміти які саме вектори інтеграції необхідно обрати Україні. Розділ 1. Теоретичні основи міжнародної економічної інтеграції Сутність та цілі міжнародної економічної інтеграції Економічна інтеграція – це процес економічної взаємодії країн, що приводить до зближення господарських механізмів, який приймає форму міждержавних угод і узгоджено регульований міждержавними органами. Економічна інтеграція характеризується деякими істотними ознаками, що у сукупності відрізняють її від інших форм економічної взаємодії країн: взаємопроникненням і переплетенням національних виробничих процесів; широким розвитком міжнародної спеціалізації і кооперації у виробництві, науці і техніці на основі найбільш прогресивних і глибоких їхніх форм; глибокими структурними змінами в економіці країн-учасниць; необхідністю цілеспрямованого регулювання інтеграційного процесу, розробки скоординованої економічної стратегії і політики; регіональністю просторових масштабів інтеграції, тому що необхідні передумови першорядно складаються між країнами, де установилися тісні господарські зв'язки.

За змістом інтеграція являє собою переплетення, взаємопроникнення і зрощування відтворювальних процесів країн регіону. З 1947 р. у світі було створено більш 60 інтеграційних угруповань, що визначалося цілим рядом передумов. Передумови інтеграції: близькість рівнів економічного розвитку і ступеня ринкової зрілості країн, що інтегруються. За рідкісним винятком (НАФТА) міждержавна інтеграція розвивається або між промислово розвинутими, або між країнами, що розвиваються; географічна близькість країн, що інтегруються, наявність у більшості випадків загального кордону й історично сформованих економічних зв'язків; спільність економічних і інших проблем, що постають перед країнами в області розвитку, фінансування, регулювання економіки, політичного співробітництва і т. д. Економічна інтеграція покликана вирішити набір конкретних проблем, що реально постають перед країнами, що інтегруються; демонстраційний ефект. У країнах, що створили інтеграційні об'єднання, звичайно відбуваються позитивні зрушення (прискорення темпів економічного зростання, зниження інфляції, зростання зайнятості і т. д.), що робить певний психологічний вплив на інші країни. Демонстраційний ефект виявив себе, наприклад, у бажанні країн колишнього СРСР якнайшвидше стати членами ЄС, навіть не маючи для цього макроекономічних передумов; «ефект доміно». Після того, як більшість країн того чи іншого регіону стали членами інтеграційного об'єднання, інші країни, що залишилися за його межами, зазнають деяких труднощів, пов'язаних з переорієнтацією економічних зв'язків країн, що входять в угруповання, одна на одну. Це нерідко приводить навіть до скорочення торгівлі країн, що залишилися за межами інтеграції. У результаті вони також змушені вступити в інтеграційне об'єднання. Наприклад, після вступу Мексики в НАФТА, багато латиноамериканських країн поспішили укласти з нею угоди про торгівлю . Спираючись на зазначені передумови, країни утворюють інтеграційні об'єднання, що, незважаючи на їх численність у сучасній світовій економіці і на різні рівні розвитку, переслідують приблизно однакові цілі. Основними цілями інтеграції можуть бути наступні. 1. Використання переваг економіки масштабів, що забезпечує розширення розмірів ринку, скорочення трансакційних витрат, часток прямих іноземних інвестицій. Цілі збільшення національних масштабів особливо чітко виражені в інтеграційних угруповань Центральної Америки й Африки. 2. Створення сприятливого зовнішньополітичного середовища. Така мета особливо характерна для країн ПСА і Близького Сходу. Тут важливе зміцнення взаєморозуміння і співробітництва в політичній, військовій, соціальній та інших неекономічних областях. 3Рішення завдань торговельної політики. Регіональна інтеграція розглядається як спосіб зміцнити переговорні позиції країн, що беруть участь, у рамках багатосторонніх переговорів у СОТ. Крім того, регіональні об'єднання дозволяють створювати більш стабільну основу для взаємної торгівлі, про що вже говорилося раніше. 4Сприяння структурній перебудові економіки. Залучення країн, що створюють ринкову економіку або здійснюють глибокі економічні реформи, до регіональних торговельних угод країн з більш високим рівнем ринкового розвитку розглядається як найважливіший канал передачі ринкового досвіду.

Адже будь-який старий шматок чи латка теж могли б згодитися» (там же: 56). Таких, тльки ще радикальнших, поглядв дотримуться @елнер у свой останнй прац, де стверджу, нби нац було створено у XVIII ст., а все, що було до того, позбавлено сенсу. На його думку, нац, як  Адам, не могли мати попередникв (Gellner, 1996). Усе це зумовило дальший варант @елнерово теор (1983), з набагато матералстичншим  детермнстичншим свтоглядом. Тут нац та нацоналзм розглянуто як невдмн й функцональн складники ндустрально сучасност, що, свою чергою, стала цлком нацоналстичною. Адже конкретна соцально-економчна система потребу винятково культури та деолог,  навпаки (див. також Gellner, 1997)[55]. Такого ж погляду дотримуться  Том Нейрн у свой прац «Дезнтеграця Велико Британ» («The Break-up of Britain», 1977). Вн вважа, що саме нервномрнсть розвитку стала рушм нацоналзму. Тльки на його думку, це був нервномрний розвиток капталзму, а не ндустралзму. Окрм того, капталзм дстався перифер не сам, а з «путами» мпералзму

1. Міжнародна економічна інтеграція

2. Економічна інтеграці в АТР

3. Світова економічна інтеграція

4. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

5. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

6. Міжнародна економіка
7. Економічна безпека Росії
8. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

9. Валютні ризики: економічна природа та управління

10. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

11. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

12. Економічна ефективність виробництва соняшника

13. Економічна ефективність рослинництва

14. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

15. Виробництво зерна, його економічна ефективність

16. Економічна сутність виробничих запасів

Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели
Набор эмалированных кастрюль "Mayer & Boch" (3 предмета).
Набор эмалированных кастрюль с крышками из термостойкого стекла. Кастрюли - 3 штуки, стеклянные крышки - 3 штуки. Материал: углеродистая
844 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Асборн - карточки. Дорисуй, найди, раскрась.
В этом наборе вы найдёте 50 многоразовых двусторонних карточек с яркими добрыми картинками животных, а также фломастер на водной основе.
389 руб
Раздел: Прочие

17. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

18. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

19. Економічна інформатика

20. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

21. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

22. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок
23. Економічна діяльність ООН
24. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

25. Економічна характеристика країн Африки

26. Зовнішня економічна діяльність

27. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

28. Міжнародна технічна допомога

29. Міжнародні економічні відносини

30. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

31. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

32. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов
Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сумка-мини для раскрашивания "Клатч", арт. 01948.
Набор для раскрашивания содержит текстильный пенал-клатч, застегивающийся на молнию, а также пять цветных водостойких маркеров. На обеих
359 руб
Раздел: Косметички, кошельки

33. Теорії економічної інтеграції на прикладі країн СНГ

34. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

35. Міжнародна економіка

36. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

37. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

38. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства
39. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення
40. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

41. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

42. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

43. Економічна глобалізація

44. Економічна діагностика діяльності Дослідно-експериментального заводу УкрНДІВЕ

45. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

46. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

47. Економічна ефективність організації виробництва пальто

48. Економічна і національна безпека України

Карандаши цветные "Evolution", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Ультрапрочные цветные карандаши, изготовленные без использования древесины. В наборе 24 ярких цвета. Цветной
694 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные

49. Економічна концентрація

50. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

51. Економічна модель підприємства

52. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

53. Економічна роль держави в ринковій економіці

54. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України
55. Економічна сутність монополізму
56. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

57. Економічна характеристика суднобудування в Україні

58. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

59. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

60. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

61. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

62. Ринок - економічна основа комерційної діяльності

63. Економічна статистика

64. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

Свечи чайные белые (100 штук).
Свечи чайные в гильзе. Количество: 100 штук. Цвет: белый.
361 руб
Раздел: Свечи чайные
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 4/L (7-14 кг), 44 штуки.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
425 руб
Раздел: Более 11 кг
Песочные часы "Обратные".
Песочные часы «Волшебные Обратные» - антистресс. Часы направлены на то, чтобы отвлечь Вас от напряжения и снизить стресс. Они не только
330 руб
Раздел: Часы песочные

65. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

66. Економіко-географічна характеристика Азербайджана

67. Економіко-географічна характеристика Чілі

68. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

69. Міжнародні інтеграційні обьєднання

70. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах
71. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями
72. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

73. Маахстріхська угода, новий етап західноевропейської інтеграції

74. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

75. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

76. Особливості економічного розвитку Київської Русі

77. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

78. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

79. Економічне районування України

80. Класіфікація майна у міжнародному приватному праві

Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 4 штуки.
Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 3мм. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Стираются с таких гладких
305 руб
Раздел: Для досок
Фигурка новогодняя "Олень" большой (30 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 23х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 31 см. - длина: 30 см. - толщина: 0,7 мм. Размер
550 руб
Раздел: Прочие фигурки
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления

81. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

82. Біохімічна характеристика розтренованості, тренованості та перетренованості

83. Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв

84. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

85. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

86. Адам Сміт як економіст
87. Державне регулювання ринкової економіки
88. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

89. Економічний аналіз

90. Міжнародний ринок туристичних послуг України

91. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці

92. Роль держави в економіці

93. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

94. Історія економічних учень

95. Туризм у світовій економіці

96. Державне регулювання економіки

Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шарики, 50 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 8 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
497 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фломастеры-аэрозоль "Blowpens", 10 цветов.
Фломастеры-аэрозоль являются большим развлечением и забавой для самых маленьких. Развивают детское воображение и творческие способности.
447 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Економічний аналіз підприємств

98. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

99. Роль власності у соціально-економічних процесах

100. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.