Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История

Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗмістВступ 1. Християнсько-державницька роль К.-В. Острозького 1.1 Толерантність і терпимість – закон життя дому князів Острозьких 1.2 Криза православної церкви на території Польського королівства ХVІ ст. 1.3 Заснування братств – важливий крок на шляху пробудження життя українського народу 1.4 Костянтин-Василь Острозький і церква 1.5 Діяльність князя у релігійному та культурно-національному житті 2. Князь Костянтин-Василь Острозький – великий меценат і просвітник 2.1 Острог ХVІ-ХVІІ ст. - перший в Україні науково-освітній центр 2.2 Слов'яно-греко-латинська академія – перший вищий навчальний заклад на теренах Східної Європи 2.2.1 Заснування і становлення академії 2.2.2 Викладацький склад Острозької вищої школи та його вплив на спудеїв 2.2.3 Роль представників Острозького культурно-ідеологічного центру у формуванні нового типу духовності 2.2.4 Бібліотека Острозької Академії 2.3 Розвиток книгодрукування в Острозі 2.3.1 Іван Федорович – основоположник книгодрукування на землях України 2.3.2 Видання Острозької друкарні 2.3.3 &quo ;Острозька Біблія&quo ; і зростання національної свідомості, зміцнення позицій рідної мови у змаганнях з латинізмом 2.3.4 &quo ;Острозька Біблія&quo ; - рукотворний пам'ятник В.-К. Острозькому 2.4 Роль князя Костянтина Острозького в українській полемічній літературі другої половини XVI — початку XVII ст. 2.5 Князь Костянтин-Василь – цементуюче начало Острозького культурно-освітнього центру Висновки Бібліографія Додатки Вступ Актуальність теми визначається національно-культурним і духовним відродженням України в умовах незалежності, демократичними і гуманістичними процесами, які відбуваються в суспільстві мі;конфесійними конфліктами, проблемами створення єдиної української церкви. Водночас ще не до кінця усвідомлений сучасниками вплив громадсько-культурної діяльності князя Костянтина-Василя Острозького на долю і культуру українського народу. Об’єктом дослідження є громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького. Предметом – християнсько-державницька роль Костянтина-Василя Острозького в умовах кризи православної церкви на території Польського королівства XVI ст., меценатська та просвітницька діяльність князя, його роль в українській полемічній літературі другої половини XVI - початку XVII ст. Хронологічні рамки дипломної роботи – друга половина XVI – початок XVII ст. Межі обумовлюються роками життя і правління князя Костянтина-Василя Острозького. Мета дипломної роботи полягає в аналізі громадсько-культурної діяльності найвизначнішого представника роду Острозьких та усвідомлення його впливу на долю і культуру українського народу. З огляду на це, визначаються наступні завдання дослідження: 1. Проаналізувати християнсько-державницьку роль Костянтина-Василя Острозького в умовах кризи православної церкви на території Польського королівства XVI ст. 2. Дослідити меценатську і просвітницьку діяльність найвидатнішої особи Острога. 3. З’ясувати роль князя Костянтина Острозького в українській полемічній літературі другої половини XVI – початку XVII ст. 4. Показати діяльність Острозького культурно-освітнього центру та вплив на нього великого князя.

5. Визначити вплив особистості великого князя Острозького на долю і культуру українського народу. Практична значимість дипломної роботи полягає в інтеграції української історії в європейський контекст. Матеріали дослідження можуть бути використані у практичній діяльності ичителів, у розробці краєзнавчих курсів та окремих тем для роботи в класах із поглибленим вивченням гуманітарних та суспільних дисциплін. Наукова новизна роботи полягає у спробі вивчення громадсько-культурної діяльності князя Костянтина-Василя Острозького в дискурсі європейського середньовіччя. Стан наукової розробки проблеми: З-поміж відомих високопоставлених осіб, хто чи не уперше вдався до характеристики князя, був Енріко Спаноккіо, секретар папського нунція у Варшаві Альберта Болоньетто. У своєму посланні він доповідав Папі в Рим, що К.-В.Острозький є найпомітнішою і надзвичайно шанованою в Речі Посполитій особою, однак на заваді його сходження на королівський престол стоїть те, що &quo ;він русин і вождь схизматиків&quo ;. Славили заслуги Острозького роду перед Вітчизною, відзначаючи особливу стійкість і доблесть князя Костянтина-Василя творці і діячі Острозького культурно-освітнього осередку Даміан Наливайко, Андрій Римша, Симон Пекалід, дяк Кіпріан. Відомий просвітитель Герасим Смотрицький порівнював Костянтина-Василя з римським імператором Костянтином Великим. Стійким і непохитним у &quo ;вере православне-христианской&quo ; вважав Костянтина-Василя московський цар Борис Годунов. Паростком хрестителя руської землі Великого князя Володимира називав Костянтина Острозького Іпатій Потій. Стійкість і відданість Русі-Україні Костянтина-Василя вражала одного із найвитонченіших європейських богословів та, зрештою, і дипломатів того часу Петра Скаргу&quo ;. А віденське православне братство називало К.-В.Острозького прикладом і зразком для всіх інших людей свого століття у своїх знаменитих і благочестивих справах і поступках. У ХVІІ ст. інтерес до Острожчини загалом проявляли хіба що тільки польські хроністи і мандрівники-місіонери, з-поміж них Шимон Окольський. У полоні польської історичної думки перебували Острозькі і, насамперед, Костянтин-Василь майже все ХVIII ст. і першу пол. ХІХ ст. З поділом Польщі і утворенням цілого ряду російських губерній на Правобережній Україні, інтерес до Острозької спадщини починають проявляти київські і московські дослідники. Так, із статтею &quo ;Острожская старина&quo ; в журналі &quo ;Киевлянин&quo ; в 1840 р. вперше виступив В.О.Домбровський, який з православно-патріотичних позицій назвав Острозьких &quo ;стражами русской народности в Польском королевстве&quo ;. З-поміж них найкремезнішою постаттю на Русі був князь Костянтин-Василь - гроза татар і москалів, оплот православних і захисник давньої віри предків.&quo ; З аналогічних позицій оцінив вклад Острозьких взагалі, і Костянтина-Василя зокрема, в історії України професор Київського університету Михайло Максимович. Абсолютно в інших фарбах і тонах постав К.-В.Острозький у працях П.А.Куліша, який звинуватив князя в головному гріху - Люблінській унії. Негативно оцінюючи роль українського панства в історичному розвитку українського народу, погляди П.К

уліша розділив і Володимир Антонович. До таких думок та оцінок приєднався і Микола Костомаров. Інша когорта істориків, що сповідувала, насамперед, християнсько-державницькі цінності в історії, вбачала в К.-В.Острозькому визначну фігуру свого часу. Благочестивим, доброчесним називає князя Костянтина-Василя Аким Перлштейн, скромним і щедрим -М.П.Биков, вельможею багатим, хоробрим і знатним його іменує Д-Бантиш-Каменський, стовпом західноруської церкви - Е. Четиркін і П.М.Батюшков, найбільшим землевласником Речі Посполитої - В.О. Ключевський і М.Довнар Запольський. Отже, в XIX ст. з'являється два абсолютно протилежні погляди на життя і діяльність К.-В.Острозького. Вони матимуть місце і на поч. ХХст., в дореволюційний час. Більш прискіпливо цікавилися постаттю К.-В.Острозького І.Франко і особливо М.Грушевський. І.Я.Франко прийшов до висновку, що К.-В.Острозький був одним із головних рушіїв національного життя Південної Русі в другій пол. ХVI ст. Абсолютно протилежних поглядів в оцінках постаті К.-В.Острозького, солідаризуючись з Пантелеймоном Кулішем, все своє життя притримувався Михайло Грушевський. В українській радянській історичній науці за Люблінську унію 1569 р. К.Острозького на рівні з іншими названо зрадником інтересів України, яка була закабалена панською Польщею. З негативними оцінками дій К.-В.Острозького і особливо ролі Люблінської унії виступив О.І.Баранович. Дещо пізніше, але досить співзвучно О.І.Барановичу. на адресу К.-В.Острозького висловився російський радянський історик І.М.Голеніщев-Кутузов. Він наголошував, що К.-В.Острозький був відданим до кінця своїх днів Польській короні, але в справах віри знаходився під впливом росіянина А. М.Курбського. Загалом досягнення радянської історіографії в дослідженнях &quo ;Острозького періоду&quo ; були систематизовані і акумульовані в багатотомній &quo ;Історії Української РСР&quo ; з марксистсько-ленінських позицій. Партійно-офіційна оцінка залишалася незмінною в радянській історичній науці до початку 90-х років (В.О.Голобуцький, Й.Греков, В.Королюк, І.Міллер і ін.) В умовах державної незалежності України з'явилися дослідники, що акцентували увагу на вирішальній ролі особи в історії і відповідно визначали її роль та значення. Так, львівський історик І.І.Мицько в підготовленій ним і виданій монографії, присвяченій Острозькій слов'яно-греко-латинській академії, при розгляді її головного творця князя К.В.Острозького наголошує на то му, що Костянтин-Василь на перший план ставив свої інтереси, за якими окривалися інтереси його країни. Принципово протилежної позиції у визначенні історичного значення і ролі &quo ;Острозького епізоду&quo ; дотримується Н.М.Яковенко. Унія 1569 р., на її думку, знаменувала початок нового етапу в історії українського народу. В контексті переосмислення ролі Люблінської унії і особисто князя К.-В.Острозького в історії України прозвучали доповіді О.І.Журка, О.Карбовського, В.В.Павлюка, О.В.Байдича, І.Ворончук та ін. на Всеукраїнській науковій історико-краєзнавчій конференції, що відбулася в липні 1997р. в м.Старокостянтинові. І.І.Огієнко вперше в узагальненій формі з православних позицій звертається до оцінки постаті К.-

Раптом бачить: деклька квточок пробилося крзь асфальт бля стни. Вн зупинився  каже конворам: «Я йду на побачення з дружиною. Можна зрвати пару квток?» Солдати переглянулися, кивнули. Батько згадував, що нколи вн не мав такого вдчуття свободи, як тод, коли вдступив на два кроки убк вд конвою  зрвав т квти конюшину й дв ромашки. Мама розповдала: нколи не забуде, як вн переступив порг кмнати з цим «букетом» у руках. Три сух стеблинки дос збергаються серед родинних релквй тюремн квти. Значно цкавш часи настали псля звльнення, коли батько знову почав писати, продовжив громадську дяльнсть. Створив органзацю «Укранська Духовна Республка», намагаючись практично втлити де Духовних Нацй та Альтернативно Еволюц, вибудувати модель суспльства, яке наржним каменем свого розвитку ставило б примат Духу. А коли в 1990 роц був скликаний Перший Всесвтнй Собор Духовно Украни, що пройшов у прикарпатському мст Коломи,  на нього зхалося понад пвмльйона людей з усього свту, батько сказав: тепер, коли його ¶де полетли свтом, не страшно й померти Батько дуже любив мандрувати. Замолоду ходив пшки. Сходив усю Украну. Його чарували гори

1. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

2. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

3. Інвестиційна діяльність страхових компаній

4. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

5. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

6. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню
7. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
8. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

9. Життя та діяльність І.П.Котляревського

10. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

11. Діяльність СГ "ТАС"

12. Маркетингова діяльність комерційного банку

13. Інвестиційна діяльність страхових компаній

14. Життєдіяльність личинок волохокрильців

15. Аудиторська діяльність

16. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Комплект постельного белья евро "Самойловский текстиль. Незабудка", с наволочками 70х70 см.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1588 руб
Раздел: Бязь
Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие

17. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

18. Правотлумачна діяльність

19. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

20. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

21. Діяльність Євгена Коновальця

22. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект
23. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність
24. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

25. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

26. Діяльність першого професійного театру Полтави

27. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

28. Творча діяльність Панаса Мирного

29. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

30. Комерційна діяльність підприємств

31. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

32. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

Кошелёк "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Бумага "IQ Color", А4, 160 г/м2, 250 листов, черный.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
1124 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Набор игрушек для ванны "Мимимишки".
2 красочные фигурки любимых героев из мультфильма "Мимимишки" доставят ребенку много положительных эмоций в процессе купания.
373 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок, куклы

33. Товарна політика і комерційна діяльність

34. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

35. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

36. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

37. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

38. Економічна діяльність ООН
39. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"
40. Зовнішня економічна діяльність

41. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

42. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

43. Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів

44. Діяльність органів управління освітою

45. Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

46. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

47. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

48. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

Подставка для бумаг вертикальная "Techno" (классическая).
Классическая вертикальная подставка для бумаг - незаменимый атрибут рабочего стола. Подставка выполнена из высококачественного серого
314 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, бежевая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

49. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

50. Діяльність дошкільника

51. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

52. Політична діяльність і політичні відносини

53. Професійна діяльність шкільних психологів

54. Теорія й практична діяльність психолога
55. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті
56. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

57. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

58. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

59. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

60. Діяльність державної податкової інспекції

61. Діяльність фінансових фондів

62. Інвестиційна діяльність підприємства

63. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

64. Фінансова діяльність акціонерних товариств

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы
Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее

65. Фінансова діяльність субєктів господарювання

66. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

67. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

68. Екологія і практична діяльність людини

69. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

70. Інноваційна діяльність
71. Інфляція та інвестиційна діяльність
72. Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання

73. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

74. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

75. Василий Трофимович Нарежный. Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова

76. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

77. Князівська добродійність у Київський Русі

78. Тема голодомору в Україні у романах Уласа Самчука "Марія" та Василя Барки "Жовтий князь"

79. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

80. Профилактика производственного травматизма, как совокупность технологических, организационных и социально - культурных мероприятий

Накладка на унитаз "Бегемотик", белая.
Накладка на унитаз подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
302 руб
Раздел: Сиденья
Фоторамка-коллаж для 12 фото, 58x45x2 см, арт. 238642.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
1460 руб
Раздел: Мультирамки
Набор для специй "Садовая ягода", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее

81. Создание и регистрация Культурного фонда "Наследники Гейне"

82. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

83. Реституция культурных ценностей и международные конференции 10-30-х гг. XX в.

84. Поиск культурных корней Американцев (Looking for cultural roots of Americans)

85. Жизнь и творчество Василия Ивановича Сурикова

86. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)
87. Влияние исторических, политических, культурных событий на изменение образа человека в живописи Испании XVII и XVIII веков
88. Измир. Эгейское побережье. Культурно-исторические памятники Измири и Эгейского побережья

89. Магия как культурное явление, ее разновидности и смысл

90. Русский музей- культурный центр XIX века

91. Мистика как культурная традиция

92. Культурно-историческая характеристика Кишинёва

93. Сохранение культурного наследия в Российской Федерации

94. Василий Быков "Обелиск"

95. Почему Пьера и князя Андрея можно назвать лучшими людьми их времени

96. Симеон Полоцкий и его культурно-просветительская деятельность

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Трюк с мячом!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Снежкобластер "Тройной".
Снежкобластеры спасут вас от замерзших рук и мокрых перчаток! Для настоящих лидеров зимних баталий в нашем арсенале есть тройной
1585 руб
Раздел: Прочее
Набор маркеров для доски, 4 штуки.
Высококачественные маркеры для белой маркерной доски. Не высыхают с открытым колпачком в течение нескольких дней. 4 цвета. С круглым
401 руб
Раздел: Для досок

97. Функционирование культурно обусловленной лексики в жанре американской театральной рецензии

98. Василий Тёркин

99. Великий князь Михаил Тверской. Борьба Твери за политическое лидерство


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.