Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Метрологія та взаємозамінність

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНЖЕНЕРНО – ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ” КУРСОВА РОБОТА З дисципліни: Метрологія, стандартизація та взаємозамінність Розробив: студент 2 – го курсу Групи НАЕПС Торма О. І. Перевірив: ст. Викладач Тютюнников С.В. Ужгород – 2008 ЗМІСТ Вступ 1.Гладкі циліндричні з’єднання Посадка із зазором 1.2 Посадка з натягом 1.3 Перехідна посадка 2. Калібри для контролю гладких циліндричних деталей 3. Розмірні ланцюги 3.1 Розрахунок методом повної взаємозамінності 3.2 Розрахунок імовірнісним методом (пряма задача 4. Допуски і посадки різьбових з’єднань Висновки Перелік посилань ВСТУП В науці і техніці при розробці, компонуванні та конструюванні приладів та пристроїв необхідно забезпечувати якість виготовлення пристроїв та обладнання. Для забезпечення якості таких пристроїв необхідно використовувати методи розрахунку галузі метрології, стандартизації, взаємозамінності та технічних вимірювань. Взаємозамінність пов’язує в єдине ціле конструювання технологію виробництва і контроль приладів та пристроїв електромеханіки та ін. Стандартизація та уніфікація деталей і елементів приладів сприяє, за допомогою стандартизованим і уніфікованим процесам в промисловості, прискоренню та зменшенню вартості конструювання і виготовлення виробів і приладів. Тому метою даної курсової роботи за допомогою діючої системи допусків і посадок принципів їх побудови і метою їх застосування, а також за допомогою способів контролю встановлених відхилень є навчитися, виходячи із завдання, користуватися стандартами, правильно встановлюваних значення допусків і види посадок для проектованих вузлів в тому числі і норми точності геометричних параметрів. 1 ГЛАДКІ ЦИЛІНДРИЧНІ З’ЄДНАННЯ Посадка із зазором Завдання1. Задано з’єднання Ш80H8/h7. Визначити граничні розміри і відхилення отвору та вала, найбільший і найменший зазори, допуск посадки, побудувати схему полів допусків з’єднання. Розв’язок. За ДСТУ 2500 – 94 визначаємо основні відхилення і граничні розміри отвору і вала. Отвір Ш80H8. EI=0(це основне відхилення системи отвору). Найменший діаметр отвору буде Dmi = D EI = 80 0 = 80 мм; верхнє відхилення отвору, ES = 46 мкм; найбільший діаметр отвору буде Dmax = D ES = 80,0 0,046 = = 80, 046 мм. Вал Ш80 h7. Визначаємо граничні розміри: верхнє відхилення вала es = 0 мм; тоді найбільший розмір вала буде dmax = d es = 80,0 0 = 80 мм; нижнє відхилення вала ei = -30 мкм, тоді найменший розмір вала буде dmi = d ei = 80.0 (-30) = 79,970 мм. Визначаємо найменший зазор у з'єднанні Ш80H8/h7 за формулою (1.4): Smi = Dmi – dmax = EI – es = 80,0 – 80,0 = 0 – 0 = 0 мм. Визначаємо найбільший зазор у з'єднанні Ш80H8/h7 за формулою (1.5): Smax = Dmax – dmi = ES – ei = 80,046 – 79,970 = 0,046 – (-0,030) = 0,076 мм. Визначаємо допуск посадки із зазором Ш80H8/h7 за формулою S = Smax – Smi = D d = 0,076 – 0 = 0,046 0,030 = 0,076 мм. Схему полів допусків з'єднання Ш80H8/h7 наведено на рис.1.1. 1.2 Посадка з натягом Задано з’єднання -80H7/s6. Визначити граничні розміри і відхилення отвору та вала, найбільший і найменший натяги, допуск посадки.

Побудувати схему полів допусків з’єднання. Розв’язок. За ДСТУ 2500 – 94 визначаємо основні відхилення і граничні розміри отвору і вала. Рис.1.1 Схему полів допусків з'єднання Ш80H8/h7. Отвір Ж80Н7. Нижнє відхилення отвору ЕІ = 0. Найменший діаметр отвору буде D= D EI = 80 0 = 80 мм; верхнє відхилення отвору, ЕS = 30 мкм; найбільший діаметр отвору буде D = D ES = 80,0 0,030 = =80,030 мм. Вал Ж80 s6.Визначаємо граничні розміри: нижнє відхилення вала еi = = 59 мкм, тоді найменший розмір вала d= d ei = 80,0 0,059 = 80,059 мм; верхнє відхилення вала es = 78 мкм, тоді найбільший розмір вала d= =d es = 80,0 0,078 = 80,078 мм. Найменший натяг визначаємо за формулою (1.6): = d- D= ei – ES = 80,059 – 80,030 = 0,059 – 0,030 = 0,029 мм. Найбільший натяг визначаємо за формулою (1.7): = d- D= es – EI = 80,078 – 80,0 = 0,078 – 0 = 0,078 мм. Визначаємо допуск посадки з’єднання Ж80H7/r6 з натягом: = - = D d = 0,078 – 0,029 = 0,030 0,019 = 0,049 мм. Схему полів допусків з’єднання Ж80H7/s6 на рис. 1.2.ст.6. Рис.1.2 Схему полів допусків з’єднання Ж80H7/s6. 1.3 Перехідна посадка Задана перехідна посадка Ш80Js7/ h6. Визначити граничні розміри і відхилення отвору та вала, найбільший зазор і найбільший натяг, допуск посадки. Побудувати схему полів допусків з’єднання. Визначити імовірність одержання зазорів і натягів та побудувати криву нормального розподілу в довільному маcштабі. Розвязок. За ДСТУ 2500 – 94 визначаємо основні відхилення і граничні розміри. Отвір Ш80Js7 верхнє відхилення отвору ES= 15мкм. Нижнє відхилення отвору EI = -15 мкм. Визначимо граничні розміри найменший діаметр Dmi = D EI= 80,0 (-0,015) = 79,985 мм найбільший діаметр Dmax = D ES = 80,0 (0,015) = 80,015 мм. Вал &80h6. Верхнє відхилення вала es = 0 , нижнє відхилення ei = -19 мкм. Визначимо граничні розміри: найбільший діаметр dmax = d es = 80,0 0 = 80 мм; найменший діаметр dmi = d ei = 80,0 (-0,019) = 79,981 мм; Найбільший зазор у з’єднанні Ш80Js7/h6 визначається за формулою: Smax = Dmax – dmi = 80,015 – 79,981 = 0,034 мм, а найбільший натяг: max= dmax – Dmi = 80,0 – 79,985 = 0,015 мм. Допуск посадки з’єднання Ш80Js7/h6 : (S ) = Smax max = 0,034 0,015 = 0,049 мм, або (S ) = D d = 0,030 0,019 = 0,049 мм. Схему полів допусків перехідної посадки з’єднання Ш80Js7/h6 наведено на рис. 1.3. Рис.1.3 Схема полів допусків перехідної посадки з’єднання Ш80Js7/h6. Визначення найбільшого натягу та зазору з’єднання можна було провести і наступним чином: найбільший зазор Smax = ES – ei = 15 – (-0,019) = 0,034 мм; найбільший натяг max = es – EI = 0 – (-0,015) = 0,015 мм. Для розрахунку імовірності одержання зазору і натягу приймемо наступні умови: Розсіювання відхилень розмірів отвору і вала підлягає нормальному розподілу (закону Гауса); Границі полів розсіювання (для закону Гауса при великій виборці деталей обмежується з достатньою імовірності 6у) відхилень співпадають з границями полів допусків, тобто З цього виразу визначаю середньоквадратичні значення випадкових величин(відхилення розмірів отвору і вала): 6уJs = I 7 = 0,030/6 = 0,005 мм, 6уh = I 6 = 0,019/6 = 0,00317 мм.

Відхилення розмірів вала і отвору являють собою незалежні випадкові величини і тому для визначення середньоквадратичної посадки у∆ застосуємо правило сумування: Побудуємо криву розподілу зазорів – натягів у певному масштабі (рис.1.10). Центром групування є величина середнього зазору, оскільки при середніх значеннях отвору 15 – 15 = 0 мкм і валу (-19)/2 = -9,5 отримується зазор рівний 0 – (-9,5) = 9,5 мкм. Тоді найбільш імовірнісний зазор SPmax= 0,027 мм, а найбільший імовірнісний натяг Pmax=-0,0085 мм, значення яких проставлені на рис.1.10.ст.9 Імовірність зазору в межах 0.3,5мкм можна визначити за допомогою інтегралу Фо(z), де z = x/ у∆ = 1,605 . З таблиці значень Функції Лапласа Ф0(z) , стор. 106, табл. 6.1 (див. Додаток А) знаходимо для z = 1,605 імовірність одержання зазорів Ф0(1,605) = 0,4457 . Рис. 1.10 Крива розподілу зазорів – натягів для з’єднання.Таким чином, імовірність одержання зазорів в з’єднанні Ps = 0,5 0,4457 = 0,9457 або 94,57%. Імовірність одержання натягів (заштрихована площа під кривою розподілу розмірів) P = 1 – 0,9457 = 0,0543 або 5,43% . Даний розрахунок є наближеним, оскільки в ньому не враховані можливості зміщення центра групування відносно середини поля допуску внаслідок систематичних похибок. 2 КАЛІБРИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ГЛАДКИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ДЕТАЛЕЙ Задано циліндричне з’єднання Ж80H8/h7. Розрахувати калібри. Розв’язок. 1. Визначаємо за ДСТУ 2500 - 94 граничні відхилення і розміри отвору (Ж80H8). ES = 46 мкм; D= D ES = 80,0 0,046 = 80,046 мм; EI = 0 мкм; D= D EI = 80,0 0 = 80,0 мм. За ГОСТ 24853 – 81 , табл. 2 знаходимо дані для розрахунку розмірів калібрів: H = 5 мкм; Y = 5 мкм; Z = 7 мкм; a = 0. Розрахунок виконавчих розмірів виконуємо за формулами, які приведені в , табл. 1. Найбільший розмір прохідного нового калібру - пробки ПР: ПР= D Z H/2 = 80,0 0,007 0,0025 = 80,0095 мм. Найменший розмір спрацьованого калібру - пробки ПР: ПР= D- Y = 80,0 - 0,005 = 79,995 мм. Найбільший розмір непрохідного калібру - пробки НЕ: НЕ= D H/2 = 80,046 0,0025 = 80,049 мм. Отже, виконавчі розміри калібру - пробки Ж80 Н7: ПР = 80,0095 мм; ПР= 79,995 мм; НЕ = 80,049 мм. Побудуємо схему розміщення полів допусків калібру - пробки Ж80 Н7 у відповідності до , кресл. 1 (рис. 2.1, ст.11). 2. Визначаємо за відхилення і розміри валу (Ж80 h7). es = 0 мкм; d= d es = 80,0 0 = 80,0 мм; ei = -30 мкм; d = d ei = 80,0 (-0,030) = 79,970 мм. За ГОСТ 24853 - 81 , табл. 2 знаходимо дані для розрахунку розмірів калібрів: H = 5 мкм; H = 2 мкм; Y = 3 мкм; Z = 4 мкм. Розрахунок виконавчих розмірів виконуємо за формулами, які приведені в , табл. 1. Примітка. В даній таблиці у формулах розміри отворів і валів позначені однаково - літерою D з відповідними індексами .Для зручності, згідно означення в п. 1.1, будемо використовувати позначення розміру валу d. Найменший розмір прохідного нового калібру - скоби ПР: ПР= d- Z - H/2 = 80,0 - 0,004 - 0,0025 = 79,994 мм. Найбільший розмір спрацьованого калібру - скоби ПР: ПР= d Y = 80,0 0,003 = 80,003 мм. Найменший розмір непрохідного калібру - скоби НЕ: НЕ= d - H/2 = 79,970 - 0,0025 = 79,968 мм.

У праці, діях та боротьбі цих трьох окремих періодів стрілецької історії ми бачимо також єдність особового складу усіх трьох формацій. Основні кадри ідейного, організаторського та фахового старшинського складу УСС і СС-ів – вийшли з передвоєнних стрілецьких товариств. Також без традиції і досвіду УСС, не можна уявити собі можливости виникнення київських СС, яких майже весь старшинський склад в першому році свого існування, вийшов із УСС. Мусимо пам'ятати, що між передовими творцями київських СС були кращі організатори передвоєнних Українських Січових Стрільців у Львові: І.Чмола, Р.Дашкевич, Ф.Черник, В.Семець, Р.Сушко, В.Кучабський і багато інших. В цій передвоєнній стрілецькій формації почались уже творити усі характерні духово-моральні особливості майбутніх УСС і СС та нового типу українця. Ясний і повний віри ідеалізм, сміливий життєрадісний молодечий розмах, революційний оптимізм, бойовий дух, глибока відданість ідеї, щире почуття товариської солідарности, шляхетна взаємна терпимість, толеранція та пошана різних світоглядів та політичних ідеологій, дух посвяти і саможертвенности в боротьбі за національні ідеали – це був цінний духово-ідейний вклад передвоєнного Стрілецтва, що в процесі майбутньої збройної боротьби став змістом «стрілецької душі»

1. Розрахунок та визначення взаємозамінності нарізних сполучень

2. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

3. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

4. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

5. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

6. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози
7. Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах
8. Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками

9. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

10. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

11. Узагальнення та оформлення контрольно-ревізійної інформації

12. Сутність та зміст сучасного менеджменту

13. Суспільна свідомість та її структура

14. Поняття сущність та ознаки держави

15. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

16. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

17. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

18. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

19. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

20. Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення і взаємодії

21. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

22. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види
23. Унікальна прив’язаність та незгасаюча пам’ять...
24. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо

25. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

26. Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом

27. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

28. Інтелектуальна власність та авторське право

29. Гурток як вид позанавчальної роботи з образотворчого мистецтва в школі

30. Предмет політології, сутність та зміст

31. Якість та контроль якості продукції

32. Послідовність та технологія гнуття гіпсокартонних виробів

Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мелки восковые "Maxi", 24 цвета.
Мелки восковые удобные и яркие. Они не крошатся, хорошо рисуют, имеет насыщенные цвета. Безопасно для детей. Восковые мелки в специальной
308 руб
Раздел: Восковые
Точилка механическая.
Точилка механическая. Большой контейнер для стружки. Не скользит по поверхности. Материал корпуса: пластик. Цвет представлен в
569 руб
Раздел: Точилки

33. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

34. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

35. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

36. Фінансова діяльність та політика держави

37. Закон вартості: сутність та основні функції

38. Сутність та види прибутку
39. "Метрология и нормирование точности", шпиндельная головка + контрольная по нормирование точности
40. Контрольная работа по метрологии

41. Проектування контрольних операцій на прикладі розв”язання задачі визначення фактичної вартості в2 (укр)

42. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

43. Дружні та ворожі взаємовідношення тварин між собою і з рослинами

44. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

45. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

46. Аудиторський ризик та його визначення

47. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

48. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

Настольная игра 48 "Морской бой".
В наборе: игровое поле - 2 штуки, эскадра из 10 кораблей - 2 комплекта, фишки для обозначения выстрелов. Размеры: 27х18х7 см.
492 руб
Раздел: Классические игры
Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 12 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны!. В комплекте: 12
410 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры

49. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

50. Побудова та принцип роботи плазмового та рідкокристалічного моніторів

51. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

52. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

53. Види, параметри та принцип роботи антен

54. Взаємодія із засобами масової інформації: особливості та практичні поради
55. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування
56. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

57. Визначення маркерів компенсованих, субкомпенсованих та декомпенсованих станів за кишкової непрохідності

58. Паритет купівельної спроможності (РРР) та методи його визначення

59. Загальні підходи та методи роботи з якістю

60. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

61. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

62. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

63. Робота педагога-організатора щодо пропаганди здорового способу життя особистості та профілактики наркоманії й захворювань на ВІЛ/СНІД

64. Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання

Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые

65. Особливості психокорекції сімейних взаємовідносин між батьками та дітьми-підлітками

66. Значення психологічної уваги. Методи взаємодії психолога та клієнта в рамках психоконсультативної допомоги

67. Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі

68. Метацінності та ідеали соціальної роботи

69. Наркоманія серед підлітків та особливості роботи з ними

70. Визначення показників техногенно-екологічної безпеки при роботі палезабивних машин
71. Будова двигуна та його робота
72. Визначення густини твердого тіла та рідини гідростатичним зважуванням

73. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

74. Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи

75. Визначення розмірів плати за забруднення атмосферного повітря та розробки заходів щодо очистки шкідливих викідів

76. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

77. Контрольные испытания газотурбинных двигателей

78. Контрольная работа по физиологии

79. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

80. Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)

Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине.
В набор входят 15 предметов. Размер предметов от 8 до 17 см. Материал: пластмасса. Цвет корзины может отличаться от указанного на картинке.
540 руб
Раздел: Продукты
Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
В набор входят складные стол и стул с пластмассовым сиденьем, поможет малышу привыкнуть к занятиям в школе. Рисунки, изображенные на
1128 руб
Раздел: Наборы детской мебели

81. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

82. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

83. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

84. Административно правовые отношения (Контрольная)

85. Государственное и административное право (Контрольная)

86. Доказательства в арбитражном процессе (Контрольная)
87. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)
88. Гражданское право (Контрольная)

89. Виды договоров (Контрольная)

90. Содержание договора и подразделение его на виды (Контрольная)

91. Гражданский процесс (Контрольная)

92. Гражданский процесс (Контрольная)

93. Цивільний та арбітражний процес

94. Аграрное право (Контрольная)

95. Понятие и особенности аграрных правоотношений (Контрольная)

96. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

Набор посуды керамической "Миньоны" (3 предмета), желтый.
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пивная кружка "Пиво утром, как известно, не так вредно, как полезно", 500 мл, 14 см.
Состав: керамика, ПМ. Мыть тёплой водой с применением нейтральных моющих средств.
720 руб
Раздел: Кружки
Средство для купания Bubchen, 400 мл.
Мягкое средство для купания младенцев c лекарственными травами стабилизирует кислотно-щелочной баланс кожи и поддерживает ее естественную
413 руб
Раздел: Экстракты, сборы

97. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

98. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

99. История государства и права России (Контрольная)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.