Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Тема 1. Напрямки інноваційного розвитку: поняття, класифікація та порівняльна характеристика Сутність і класифікація напрямків інноваційного розвитку підприємств Напрямок інноваційного розвитку підприємства – це визначений шлях або рух, що базується на впровадженні і реалізації інновацій, які спричиняють поліпшення кількісних та якісних характеристик діяльності підприємства, забезпечують зміцнення його ринкових позицій та створюють умови для прогресивного розвитку . Напрямки інноваційного розвитку підприємства можна класифікувати за різними ознаками . Так, відповідно до стратегічної спрямованості інноваційного розвитку існують напрямки: збалансованого інноваційного розвитку (використовують в умовах безперервних і поступових технічних змін); наступального інноваційного розвитку (використовують, якщо виникає ситуація швидких стрибкоподібних змін, коли необхідне вміння подолання технологічних розривів, досягнення випередження або збереження лідерства); захищаючого інноваційного розвитку (є використанням результатів спостереження за діями підприємств-лідерів на ринку, що дозволятиме за короткий час відтворити досягнення цих фірм та вийти на ринок слідом за ними без претензій на займання провідних позицій); абсорбуючого інноваційного розвитку (являє собою імітацію інноваційних перетворень і спрямування основних зусиль на забезпечення виробничого процесу). За масштабами напрямки інноваційного розвитку можна поділити на: локальні, що спрямовані на внутрішні зміни на підприємстві; глобальні, які покликані змінити не тільки внутрішню структуру підприємства, а й призводять до змін у зовнішньому середовищі. Згідно з рівнем аналізу: стратегічні (покликані на реалізацію перспективних цілей); оперативні або тактичні (виникають із поточної діяльності підприємства і реалізують досягнення оперативних цілей). Залежно від функціональної діяльності напрямки інноваційного розвитку підприємства поділяють на: соціальні; виробничі; маркетингові; адміністративні; фінансово-економічні та ін. За строком реалізації напрямки інноваційного розвитку поділяють на: довгострокові (більше 8 років); середньострокові (до 5-8 років); короткострокові (до 2-3 років). Залежно від сфери застосування напрямки інноваційного розвитку підприємства мають такі варіанти: продуктові (орієнтовані на продукт – впровадження нових моделей продукції, що випускається, і/або розроблення нової продукції для існуючих і/або нових ринків); технологічні (орієнтовані на впровадження нової техніки та технологій); ринкові (орієнтовані на модифікацію і/або захоплення нових ринків); організаційно-управлінські (орієнтовані на впровадження нових методів організації виробництва, маркетингу, системи управління, нових фінансових інструментів та методів, впровадження нових форм активізації персоналу – стимулювання творчої діяльності, використання нових знань, поліпшення умов безпеки праці, охорони здоров’я тощо); ресурсні (орієнтовані на освоєння нових видів і джерел сировини, матеріалів і/або нових підходів до використання традиційних). Напрямки інноваційного розвитку з маркетингових позицій можна розглядати як: напрямки розширення меж ринку (охоплення нових сегментів ринку, нові способи використання товару, вихід на нові регіони); розроблення і реалізації нового товару (нові модифікації традиційного товару; нові товари, що замінюють традиційні; нові товари, що задовольняють існуючі потреби іншим способом; принципово нові товари); диверсифікації виробництва і збуту (пропозиція на нових ринках нових товарів, які розвивають традиційні напрямки діяльності підприємства; пропозиція на нових ринках нових товарів, не пов’язаних із попередніми видами діяльності, орієнтація на ніші ринку).

Залежно від спонукальних мотивів підприємства-інноватора і споживача інновацій напрямки інноваційного розвитку поділяють на (рис. 1): “завоювання симпатій споживача” (характеризується збитковістю для підприємства-інноватора та прибутковістю для споживача, який отримує інноваційну продукцію з якісними характеристиками, що відповідають ціні). Такий напрямок інноваційного розвитку може виникнути в компаніях, які спрямовують свою діяльність головним чином на технологічну новизну продукції без попередньої оцінки її потенційної прибутковості і орієнтується, перш за все, на завоювання споживача. Як правило, він характерний для підприємств, яким відповідно до матриці SWO -аналізу відповідає квадрант “Ринкові можливості слабкі сторони підприємства”; “всебічні переваги” (забезпечує одночасно позитивний ефект підприємству-інноватору на вкладений інноваційний капітал та задоволення потреб споживачів у межах прийнятних цін). Такий напрямок інноваційного розвитку характерний для підприємств, яким відповідно до матриці SWO -аналізу відповідає квадрант “Ринкові можливості сильні сторони підприємства”; “ефект іміджу” (характеризується прибутковістю для підприємства-інноватора та збитковістю для споживача, який не отримує інноваційної продукції з якістю, що відповідає ціні). Такий напрям інноваційного розвитку може виникнути в компаніях, де орієнтація підприємства-інноватора спрямована на додержання “модних” тенденцій, коли напрацьований імідж підприємства дозволяє виводити нову продукції, не завжди замислюючись про вигоду споживача, ігнорується критерій “ціна-вигода”. Він характерний для підприємств, яким відповідно до матриці SWO -аналізу відповідає квадрант “Ринкові загрози сильні сторони підприємства”; “ефект чорного кола” (характеризується збитковістю як для підприємства-інноватора, так і для споживача, який отримує інноваційну продукцію з якісними характеристиками, що не відповідають ціні). Такий напрям інноваційного розвитку може виникнути, коли ні підприємство-інноватор, ні споживач не мають достатньої компетентності в необхідності оцінки прибутковості. Як правило, він характерний для підприємств, яким відповідно до матриці SWO -аналізу відповідає квадрант “Ринкові загрози слабкі сторони підприємства”. Рисунок 1 – Матриця “споживач-інноватор” для визначення напрямку інноваційного розвитку залежно від спонукальних мотивів З рис. 1 бачимо, що визначення напрямку інноваційного розвитку залежно від спонукальних мотивів відбувається зіставленням вигод, отриманих споживачем при використанні інноваційної продукції, та її ціни, і зіставленням ефекту від впровадження нововведень і вкладеного інноваційного капіталу підприємством-інноватором. Так, наприклад, якщо інтегральна оцінка вигод при використанні інноваційної продукції перевищує оцінку ціни, а ефект від впровадження нововведень перевищує вкладений інноваційний капітал, то за спонукальними мотивами підприємства-інноватора і споживача інновацій напрямок інноваційного розвитку називається «всебічні переваги».

Порівняльна характеристика напрямків інноваційного розвитку залежно від спонукальних мотивів Порівняльний аналіз напрямків інноваційного розвитку залежно від спонукальних мотивів підприємства-інноватора і споживача інновацій наведено у таблиці 1 . Таблиця 1 – Порівняльна характеристика напрямків інноваційного розвитку залежно від спонукальних мотивів підприємства-інноватора і споживача інновацій Показник Напрямки інноваційного розвитку завоювання симпатій споживача всебічні переваги ефект іміджу ефект чорного кола Збіг у часі впровадження нової технології (виведення на ринок нової продукції) та приведення у відповідність підприємством витрат на виробництво з реальним рівнем ринкових цін Передчасний Збігається Запізнілий - Готовність споживача платити за інноваційний продукт Виправдана лише для споживача Виправдана для споживача і підприємства-інноватора Виправдана лише для підприємства-інноватора Невиправдана Достатність об’єму потенційного попиту для окупності витрат на НДДКР Недостатньо Достатньо Достатньо Недостатньо Кількість постачальників, залучених перспективою зростання ринку Надлишкова Норма Достатня Недостатня Тема 2. Вибір напрямків інноваційного розвитку Сутність, етапи та принципова схема вибору напрямків інноваційного розвитку Вибір напрямків інноваційного розвитку (ВНІР) – одна з найважливіших стадій ухвалення суб’єктами господарювання економічних, передусім управлінських, рішень, що полягає у виборі одного з альтернативних варіантів інноваційного розвитку на основі відповідності його критеріям оптимальності . Вибір напрямків інноваційного розвитку підприємства починається з постановлення цілей і завдань інноваційного розвитку в рамках обраної місії підприємства (конкретних інноваційних орієнтирів), аналізу внутрішніх та зовнішніх умов господарювання, пошуку ресурсів для інноваційної діяльності та ефективного їх розподілу, продовжується генеруванням альтернативних напрямів діяльності (наявність декількох варіантів здійснення програм створення експериментальних зразків, якщо можливо, та варіантів вибору компонентів допоможуть підприємству подолати невпевненість у правильності розроблення напрямку ), їх оцінкою, ранжуванням за пріоритетністю впровадження і закінчується остаточним вибором (рис. 2). Таким чином, етапами вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства є : Аналіз відповідності внутрішніх можливостей розвитку зовнішнім та визначення можливих шляхів приведення їх у відповідність. Критеріальна оцінка і попередній вибір перспективних напрямків інноваційного розвитку. Економічне обґрунтування вибору напрямків розвитку. Остаточний вибір і деталізація інноваційного проекту (проектів). Рисунок 2 – Принципова схема вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства Визначимо, з нашої точки зору, найбільш доцільні для кожного з етапів вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства існуючі методичні підходи. Економічна сутність управління пов’язана з вирішенням проблемних ситуацій, які можуть виникнути в результаті отримання двох станів – фактичного та бажаного, а вирішення цієї ситуації полягає у виробленні рішення для ліквідації розходжень між ними.

Большевики вдтягнули з чотиричленно альянтсько комендантури в Берлн свох представникв, а незабаром комунсти заатакували демонстрацю берлнський мський парлямент, який мав осдок у схднй частин мста. 30-го листопада 1948 р. большевики створили в пдсовтськй частин мста власне мське управлння; у захднй вдбулися в той час вибори до мсько ради, але х совти збойкотували й проголосили недйсними. У травн 1949 р. большевики припинили бльокаду Берлну, а альянти протибльокаду пдсовтсько зони Нмеччини. З того часу Берлн остаточно подлився на дв частини: схдню пд московсько-большевицькими впливами, й захдню, яка ма права одн з захдньонмецьких союзних кран. Справа Берлну вирина постйно  спричиню зудари мж захднми альянтами та Бонном з одного боку,  з Москвою, з другого. В 1959 р. вона знову загострилася  загрожувала навть можливстю свтово вйни. 42 Промова на Академ для вдзначення 25-лття ОУН у Менчестер, Англя, 1954 р. 43 Тут маться на думц членв польського пдплля, головно АК «Арм Крайовей» Д. Ч. 44 Американська контррозвдка.

1. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

2. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

3. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

4. Основні засади інноваційного розвитку

5. Управління інноваційним розвитком підприємств

6. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")
7. Методи управління підприємством
8. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

9. Управління утворенням прибутку підприємства

10. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

11. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

12. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

13. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

14. Управління запасами матеріалів на підприємстві

15. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

16. Аналіз стартегічного управління підприємством

Карандаши восковые, треугольные, с ластиком и точилкой.
В набор входят: 12 разноцветных карандашей длиной 7 см и диаметром 1 см., точилка, ластик.
302 руб
Раздел: Восковые
Набор шариковых ручек "Frixion", синие, 0,7 мм, 2 штуки.
Синяя шариковая ручка "Frixion" пиши-стирай на основе исчезающих термочернил. Письмо корректируется с помощью специальной
336 руб
Раздел: Синие
Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок

17. Організаційна структура управління персоналу підприємства

18. Організаційна структура управління підприємством

19. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

20. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

21. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

22. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством
23. Стратегічне управління підприємством
24. Стратегія інноваційного менеджменту підприємства

25. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

26. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

27. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

28. Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово комунальному господарстві

29. Управління корпоративною власністю підприємства

30. Управління сільськогосподарськими підприємствами

31. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

32. Формування організаційних структур управління підприємством

Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки
Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки

33. Управління розвитком виховної системи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (на прикладі Старбільського обласного медичного училища)

34. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

35. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

36. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

37. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

38. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України
39. Роль контролінгу в системі управління підприємством
40. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

41. Ділові взаємовідносини в апараті управління

42. Процес управління та його основні стадії

43. Системний підхід до управління персоналом фірми

44. Управління затратами

45. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

46. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

47. Управління фінансами України

48. Організаційна система управління природокористуванням України

Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна
Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники
Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки

49. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

50. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

51. Акти державного управління

52. Мораль і соціальне управління

53. Методи управління банківськими ризиками

54. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"
55. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
56. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

57. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

58. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

59. Організація управлінського обліку на підприємстві

60. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

61. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

62. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

63. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

64. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

Кресло детское мягкое "Принцесса".
Элегантное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной техники, которое гармонично дополнит интерьер девочки и
1462 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бейдж с рулеткой, 54x90 мм.
Пластиковый держатель для 2 магнитных пропусков, с рулеткой. Рулетка вытягивается на 60 см. Размер: 54x90 мм.
420 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

65. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

66. Поняття і наукові засади державного управління

67. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

68. Структура державного управління

69. Сучасні принципи державного управління

70. Теорія і методологія дослідження управління
71. Управління юридичним консалтингом
72. Функції та принципи державного управління

73. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

74. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

75. Системи управління базами даних

76. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

77. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

78. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

79. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

80. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

Карандаши, 24 цвета, заточенные.
Мягкий и прочный грифель, яркие и насыщенные цвета. Не рекомендуется использовать детям младше 3-х лет.
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Шары "Pilsan" в сухой бассейн, 500 штук.
Шарики используются для надувных бассейнов и игровых палаток. Для релаксации, массажа и просто веселой игры дома, на море, в саду. В
2163 руб
Раздел: Шары для бассейна
Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 300 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
695 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

81. Управління поведінкою споживачів

82. Управління процесом створення нового товару

83. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

84. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

85. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

86. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення
87. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"
88. Антикризове управління бізнесом

89. Дослідження аспектів управління якістю продукції

90. Ефективне управління виробництвом

91. Закономірності формування корпоративного управління

92. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

93. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

94. Конфлікти та методи управління ними

95. Корпоративне управління акціонерним товариством

96. Менеджмент та система управління

Швабра для пола "Помощница".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
314 руб
Раздел: Швабры и наборы
Комплект детского постельного белья "Пираты".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Терка для моркови "по-корейски" Regent "Linea Presto".
Терка для нарезки моркови "по-корейски". Материал: нержавеющая сталь, пластик. Размер: 32,7x12,5x2,5 см.
377 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки

97. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

98. Механізм і методи управління фірмою

99. Моделі корпоративного управління


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.