Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Національне та міжнародне право

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

магістерська робота Національне та міжнародне право Зміст ВСТУП3 ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА. ЙОГО НОРМИ ТА СУБ’ЄКТИ8 МІЖНАРОДНЕ І НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯError: Refere ce source o fou d ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВА ЛЮДИНИ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО49 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬError: Refere ce source o fou d КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖНАРОДНИМ НОРМАМ75 ВИСНОВКИError: Refere ce source o fou d СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛError: Refere ce source o fou d Всеобщий отказ от насилия требует убежденности всего общества. Это вопросы не правительственного, а государственного уровня; это вопросы не только официальных органов, а общества в целом, включая гражданское население, военнослужащих и религиозные органы. Мобилизация, которая крайне необходима для обеспечения перехода от культуры войны к культуре мира, требует участия каждого человека. Для изменений в мире необходимо участие всех. Фредерико Майор, генеральный директор ЮНЕСКО ВСТУП Україна вже декілька років тому розпочала процес адаптації національного законодавства до права Європейського Союзу, визначений в ст. 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами та Україною. Як було вказано у Посланні Президента України Л. Кучми до Верховної Ради України “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки”, “стрижнем стратегії економічного та соціального розвитку на найближчі десять років має стати створення реальних передумов вирішення основного геополітичного завдання нашої держави - вступу України до Європейського Союзу”. Безпрецедентне розширення Європейського Союзу є досить серйозним викликом сьогодення як для самого Союзу так і для України, яка матиме за кілька років спільний кордон з ЄС. Це ставить нові і більш складні завдання перед Україною, але в той же час надає унікальні можливості для прискорення процесів правової та економічної реформи. Адаптація законодавства України – це перший етап тривалого процесу наближення національної системи права, включаючи також правову культуру, доктрину та судову і адміністративну практику, до системи права Європейського Союзу відповідно до критеріїв, що висуваються Європейським Союзом щодо держав, які мають намір приєднатися до нього. Як показує досвід країн Центральної Європи такий процес є доволі складним та тривалим. Одного проголошення наміру приєднатися до Європейського Союзу – недостатньо. Одними політичними деклараціями неможливо досягти відповідності тим критеріям, що ставляться Європейським Союзом щодо країн-кандидатів. На засіданні Європейської Ради в Копенгагені у червні 1993 року було проголошено критерії приєднання для країн кандидатів у члени ЄС, які включають в себе: стабільність інститутів, що гарантують демократію, верховенство права, повагу до прав людини, повагу і захист національних меншин (політичні критерії); наявність дієвої ринкової економіки і здатність витримувати конкурентний тиск і дію ринкових сил у межах ЄС (економічні критерії); здатність узяти на себе зобов’язання, що випливають із членства в ЄС, в тому числі суворе дотримання цілей політичного, економічного, валютного союзу, включаючи повне прийняття acquis commu au aire (інші критерії).

На Мадридській Європейській Раді у 1995 році було також визначено, що держави-кандидати також повинні створити умови для своєї інтеграції шляхом пристосування своїх адміністративних структур, у такий спосіб, щоб acquis Європейського Співтовариства, яке було впроваджене у національне право ефективно виконувалось за допомогою належних адміністративних і судових органів. Відповідно однією з найважливіших умов вступу і засобом виконання копенгагенських критеріїв для України є адаптація до acquis commu au aire (або спільного надбання), що є системою спільних прав та зобов’язань, які мають обов’язкову силу по відношенню до всіх Держав-членів в рамках Європейського Союзу. Ця система постійно розвивається та включає: зміст, принципи, політичні цілі установчих договорів; законодавство, схвалене на виконання Договорів (регламенти, директиви, рішення); практику Європейського Суду справедливості, включаючи загальні принципи права ЄС; декларації та резолюції, прийняті Союзом; заходи, прийняті в рамках Спільної політики в сфері зовнішніх зносин та безпеки; заходи, прийняті в рамках Спільної політики в сфері правосуддя та внутрішніх справ; міжнародні угоди, укладені Співтовариством та угоди, укладені Державами-членами між собою у сферах діяльності Союзу. Таким чином acquis складається не тільки із законодавства Співтовариства або права Співтовариства у вузькому розумінні, але й включає в себе всі акти, схвалені в рамках другої та третьої опор Європейського Союзу, а також в першу чергу спільні цілі, визначені в Договорах. Відповідно Україна, як і інші держави, що прагнуть бути прийнятими до Європейського Союзу, мають прийняти acquis у повному обсязі. Більше того, такі країни мають прийняти навіть такі заходи, що ще не стали частиною acquis, про що відмітила Європейська Комісія у Білій книзі “Підготовка асоційованих країн Центральної та Східної Європи до інтеграції у внутрішній ринок Союзу” 1995 р. Тому адаптація права України до acquis commu au aire Європейського Союзу - це послідовний процес наближення правової системи, включаючи законодавство, правову культуру, доктрину та судову і адміністративну практику, до acquis commu au aire Європейського Союзу, відповідно до критеріїв, що висуваються Європейським Союзом щодо держав, які мають намір приєднатися до нього. Цей процес має охоплювати всі стадії нормотворення та нормозастосування і бути обов’язковим для всіх органів державної влади в межах їх відповідної компетенції, та органів місцевого самоврядування. Більше того, ефективність такого процесу має також ґрунтуватися на тлумаченні, наскільки це можливо, існуючого права України в світлі acquis commu au aire Європейського Союзу. Адаптація – складний та тривалий процес. Тому він має перестати бути лише прерогативою виконавчої влади. Хочу окремо підкреслити, що процес адаптації є загальнонаціональною справою. Як вже зазначив Президент України у dbo drfpfyjve Посланні, посилаючись на досвід держав, які здійснювали глибокі перетворення, “реальний успіх трансформаційних процесів можливий лише тоді, коли реформи та їхні результати відповідають інтересам і сподіванням широких верств населення, а тому отримують достатню суспільну підтримку”.

Така підтримка можлива лише за умови залучення до процесу адаптації громадськості в цілому, що забезпечить легітимність та ефективність цього процесу. Оскільки адаптація законодавства є пріоритетною сферою загальнодержавної політики Верховна Рада України за ініціативи Президента України 21 листопада 2002 р. схвалила Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Ця Концепція буде покладена в основу Загальнодержавної програми адаптації, яка має стати основою цього процесу та запровадити ефективний механізм реалізації державної політики, спрямованої на інтеграцію України до Європейського Союзу. Розробка такої програми має бути завершена до 30 квітня 2003 року. Дорученням Прем`єр-міністра України В. Януковича від 14.12.2002 за № 16800/3 відповідальним за розробку Загальнодержавної програми визначено Міністерство юстиції України. Наказом Міністра юстиції України О. Лавриновича від 03.01.2003 за № 1/7 загальна координація процесу розробки Загальнодержавної програми покладена на Департамент міжнародного права Мінюсту, функції секретаріату доручено виконувати Центру порівняльного права при Міністерстві юстиції України. Вже зараз здійснюється безпрецедентна за своїми масштабами робота по опису законодавства України в пріоритетних сферах адаптації та проведення порівняльно-правового аналізу із відповідним acquis Європейського Союзу. Одночасно UEPLAC проводить подібний опис права ЄС у цих пріоритетних сферах, що саме становитиме одну з основ Загальнодержавної програми адаптації законодавства України. Водночас до розробки цієї програми передбачається залучення інших центральних органів виконавчої влади, науково-дослідницьких установ, провідних фахівців у сфері європейського права, а також експертів Українсько-європейського консультативного центру з питань законодавства (UEPLAC). Ми також маємо бажання прийняти участь в цій кропіткій справі. У даній науковій роботі була зроблена спроба розкрити найбільш важливі, на нашу думку, проблеми співвідношення національного та міжнародного права; висловити свою точку зору з найгостріших проблем у цьому питанні. Такий підхід, на нашу думку, може допомогти усвідомити, що міжнародне право – це своєрідний живий індивід, що воно розвивається відповідно до нових потреб соціальної практики і буде спонукати до власних пошуків оптимальних шляхів вирішення наявних проблем у взаємовідносинах між різними суб’єктами міжнародного спілкування. У роботі була зроблена спроба систематизувати сучасні нормативні матеріали і сучасну практику України, узагальнити досвід і доробок інших спеціалістів, дати теоретичне осмислення найважливіших проблем у становленні такої науки, як міжнародне право. ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА. ЙОГО НОРМИ ТА СУБ’ЄКТИ Суперечки про термін &quo ;міжнародне право&quo ; ведуться давно і небезпідставно, оскільки слововживання &quo ;міжнародне право&quo ; має передбачати право між народами. Але це право давно не є правом між народами, а є правом між державами, хоча історично — це право між народами, оскільки саме під такою назвою — jus ge ium — воно зароджувалось у Стародавньому Римі.

У 30-х роках КПЗУ налічувала понад 4 тис. членів; майже половину з них становили українці, а решту — поляки та євреї. Як нелегальна підпільна партія, КПЗУ в 1926 р. стала на шлях утворення легаль- ної, опертої на широкі маси організації під назвою Робітничо-селяиське соціалістич- не об'єднання (Сельроб) із метою завоювання більшої підтримки в народі. Спочатку її очолили лівий русофіл Кирило Вальницький та український соціаліст із Волині Павло Васильчук. Незабаром внутрішні конфлікти, аналогічні тим, що роздирали КПЗУ, розкололи цю організацію на праве крило, яке обстоювало українські націо- нальні інтереси, та ліве, котре підтримувало Москву. У 1928 р., в апогеї своєї сили, обидва крила налічували близько 10 тис. членів і на виборах набрали близько 240 тис. голосів, переважно відданих за національне свідомих правих. Проте політика Сталіна похитнула підтримку Сельробу з боку народу, й тому рішення польського уряду про розпуск цієї організації в 1932 р. не викликало великих протестів. Інші українські партії були невеликими, слабкими й схилялися до співпраці з польським урядом

1. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

2. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

3. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

4. Національний банк України та особливості його функціонування

5. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

6. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання
7. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби
8. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

9. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

10. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

11. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

12. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

13. Конституцiя США та реальнi права громадян

14. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

15. Національна політика СРСР в роки перебудови

16. Українська національна революція 1649-1657рр

Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви

17. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

18. Національне багатство, прибуток

19. Генеза української національної мови

20. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

21. Національна депозитарна система в Україні

22. Національний банк України
23. Національний Банк України
24. Функції Національного банку України

25. Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини

26. Оспорюванні правочини та їх правові наслідки

27. Правонаступництво в міжнародному праві

28. Утворення та розвиток права СРСР

29. Відповідальність у міжнародному праві

30. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

31. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

32. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Игра настольная "7 на 9".
Быстрая игра для 2-4 человек. Суть игры в том, что необходимо быстро считать в уме и ещё быстрее действовать — бросать подходящую карту,
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Бумага упаковочная "Путешествие", 70x100 см, 10 листов.
Упаковочная бумага — одна из важнейших деталей презента. Подарочная упаковка с оригинальным дизайном с легкостью дополнит всю прелесть
487 руб
Раздел: Прочие

33. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

34. Національно визвольний рух в Індії

35. Національно-визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького

36. Національно-визвольний рух в Царстві Польському

37. Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

38. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років
39. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції
40. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

41. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

42. Український національний рух напередодні Першої світової війни

43. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

44. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

45. Нотні колекції бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю

46. Національна основа поетичної творчості П. Грабовського

47. Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу

48. Особливості національної економіки Тунісу

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее

49. Конкурентоспроможність національної економіки

50. Інтелектуальна власність та авторське право

51. Національна свідомість і гідність. Патріотизм: як ми його розуміємо

52. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

53. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

54. Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії
55. Етнонаціональні відносини й національна політика
56. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

57. Іслам і буддизм. Національні релігії

58. Національно-культурні товариства угорців Закарпаття

59. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.

60. Специфіка використання експортного мита при регулюванні національного ринку

61. Національно-культурна детермінація ціннісного світу особливості

62. Вплив сучасної фінансової кризи на національну фінансову систему Сінгапуру

63. Джерела міжнародного права навколишнього середовища

64. Національні парки світу. Біловезька пуща. Білорусія

Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники
Подарочная расчёска для волос "Анюта".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Ручка-стилус шариковая "Самая лучшая!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

65. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

66. Інституційні чинники розвитку національної економіки

67. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

68. Національний доход: суть, виробництво, розподіл і використання

69. Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності

70. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
71. Національні меншини на Рівненщині
72. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

73. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

74. Історія держави та права України

75. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

76. Міжнародна економічна система та її головні елементи

77. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

78. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

79. Раціональні дроби та їх властивості

80. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

Защитные шторки для автомобиля на присосках Chicco Safe "Паравозик", с сумкой в комплекте, 2.
Предназначены для автомобиля, они защитят вашего малыша от солнечных лучей и перегрева. Крепятся к стеклу присосками. Рисунок в виде
880 руб
Раздел: Прочее
Магнит "FIFA 2018. Забивака с флагом".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
301 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подарочный набор "Покер", арт. 42443.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
643 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

81. Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки

82. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

83. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

84. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

85. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

86. Вчення Гегеля про державу та право
87. Законодавство про охорону праці та правила охорони праці
88. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

89. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

90. Майнові правовідносини батьків та дітей

91. Місцеве та регіональне самоврядування

92. Обов’язки та права державних службовців

93. Основні положення міжнародного торгового права

94. Охорона авторського права та суміжних прав в Україні

95. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

96. Поняття права природокористування та його види

Подставка для колец "Единорог", арт. 62243.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Трюк с мячом!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Снежкобластер "Тройной".
Снежкобластеры спасут вас от замерзших рук и мокрых перчаток! Для настоящих лидеров зимних баталий в нашем арсенале есть тройной
1585 руб
Раздел: Прочее

97. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

98. Поняття, функції та система трудового права України

99. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.