Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Курсова робота ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ВАТ КБ “ХРЕЩАТИК”) ЗмістВступ Розділ 1. Теоретичні та методологічні основи кредитних ресурсів банку 1.1 Загальна характеристика кредитних операцій 1.2 Споживчий банківський кредит 1.3 Сутність, види та основні підходи до формування портфелю споживчих кредитів банківської установи Розділ 2. Організація банківського споживчого кредитування на прикладі СФ ВАТ КБ “ХРЕЩАТИК 2.1 Загальна характеристика” СФ ВАТ КБ “ХРЕЩАТИК&quo ; та фінансово-економічного стану діяльності 2.2 Аналіз кредитної діяльності ВАТ КБ &quo ;ХРЕЩАТИК&quo ; за 2006 рік 2.3 Організація кредитування в Сумській філії ВАТ КБ &quo ;ХРЕЩАТИК&quo ; Висновки Список використаних джерел ВступДіяльність українських комерційних банків нині зосереджено переважно на роботі з юридичними особами. Це явище тимчасове. У процесі подальшого розвитку ринкових відносин питома вага операцій із фізичними особами неодмінно зростатимуть, тож фінансово-кредитні установи нашої держави мають це враховувати. Як свідчить світовий досвід, банківські операції з фізичними особами становлять близько третини загального обсягу всіх операцій, які проводять фінансово-кредитні установи країн із ринковою економікою. Серед цих банків чимало спеціалізованих, які працюють лише з фізичними особами. У кредитуванні споживчих потреб людей беруть участь підприємства, організації, кредитні спілки, ломбарди і банки. Наприклад, у Франції ј споживчого кредиту надається банками і ѕ - спеціалізованими кредитними установами. Але оскільки останні отримують необхідні їм кошти в більшій мірі за рахунок банківських позик, то фактично 90% всієї суми споживчого кредиту надається банками. Споживчий кредит - це кредит, який дає: можливість отримати ті речі, яких без використання кредиту потрібно було б довго чекати, або ж які були б недоступні для отримання; гнучкість: робити придбання товарів в зручний час, навіть тоді, коли споживач немає в своєму розпорядженні необхідної суми готівки; безпеку: коли людина купує або мандрує, кредитні картки є більш зручним і надійним засобом платежу в порівнянні з готівковими розрахунками. допомогу: споживчий кредит дозволяє оплачувати непередбачені термінові витрати (ремонт автомобіля після аварії тощо). Але споживчий кредит має і свої недоліки, які слід враховувати: Іноді кредитні рахунки створюють оману багатства і це призводить до надмірних витрат і згодом по мірі накопичення боргів часто виникають труднощі, щодо щомісячних платежів. Як правило, покупки в кредит обходяться дорожче, ніж при оплаті готівкою. Це відбувається тому, що при купівлі товару в кредит ціна на товар часто трохи вища, ніж при оплаті готівкою, а також до неї слід добавити процент за користування кредитом. Предметом роботи є теоретичне та практичне дослідження надання українськими та зарубіжними банками споживчого кредиту. Основною метою роботи є вивчення чинної методології споживчого кредитування та викладення перспектив розвитку даного виду кредиту на Україні. Основним завданням роботи є вивчення особливостей, переваг та недоліків споживчого кредиту в Україні та методів його удосконалення.

Розділ 1. Теоретичні та методологічні основи кредитних ресурсів банку 1.1 Загальна характеристика кредитних операційКредит - це відносини стосовно зворотного руху вартості. Ці відносини допомагають зробити безперервним процес виробництва, підвищують конкурентоспроможність підприємства, допомагають зайняти своє місце на ринку та підвищити його питому вагу через збільшення обсягів виробництва і, відповідно, продаж. Отже кредит є „локомотивом” росту не тільки підприємства, а й економіки в цілому. Кредитні операції ВАТ КБ „Хрещатик&quo ; регламентуються внутрішніми документами банку, а саме: Положенням „Про порядок кредитування юридичних осіб в системі ВАТ КБ „Хрещатик”, Положенням „Про порядок овердрафтного кредитування”, „Про порядок проведення факторингових операцій на внутрішньому ринку&quo ;, „Про порядок надання покритих гарантій в системі ВАТ КБ „Хрещатик”, „Про порядок кредитування на придбання автотранспорту юр. особами&quo ;, „Про порядок кредитування під заставу майнових прав на кошти розміщені на депозитному рахунку&quo ; та іншими. Суб`єктами кредитних відносин виступають Відкрите акціонерне товариство комерційний банк „Хрещатик”, в особі директора головного регіонального управління” відкритого акціонерного товариства комерційного банку „Хрещатик&quo ; (кредитор) з одного боку, а з іншої сторони позичальники - суб`єкти господарювання, органи державної влади та юридичні особи. В залежності від цільового спрямування кредит буває: виробничим - використовується у сфері виробництва та реалізації сукупного суспільного продукту і є важливим джерелом формування обігових коштів і основних фондів; споживчим - надається населенню з метою покращення житлових умов, створення підсобного домашнього господарства тощо. Облік кредитних операцій ведеться за такими головними рахунками: № 2063 „Позичковий рахунок”; № 2068 „Рахунок по відсотках”; № 3578 „Рахунок комісії&quo ;; № 6397 „Рахунок пені”. Кредити в іноземній валюті надається ВАТ КБ „Хрещатик&quo ; за умови наявності відповідного дозволу Правління банку та мобілізації ними валютних ресурсів на відповідний строк. При цьому допускається часткове або повне конвертування кредитних коштів у гривню на міжбанківському валютному ринку України або в іншу іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України. Банк „Хрещатик&quo ; здійснює формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями згідно з вимогами нормативних актів НБУ. Для визначення суми резерву банк повинен здійснювати класифікацію кредитного портфеля за кожною кредитною операцією в залежності від фінансового стану позичальника (клас позичальника - А, Б, В, Г, Д - визначається установою банку на підставі даних бухгалтерської і статистичної звітності). За результатами класифікації кредитного портфеля визначається категорія кожної кредитної операції: &quo ;стандартна&quo ;, &quo ;під контролем&quo ;, &quo ;субстандартна&quo ;, &quo ;сумнівна&quo ;, &quo ;безнадійна&quo ;.

Загальна заборгованість за кредитними операціями становить валовий кредитний ризик для кредитора. Для розрахунку резервів на покриття можливих втрат за кредитними операціями визначається чистий кредитний ризик (в абсолютних показниках) шляхом зменшення валового кредитного ризику, класифікованого за ступенем ризику, на вартість прийнятного забезпечення. Створення та формування резервів для відшкодування можливих втрат здійснюється на повний розмір чистого кредитного ризику за основним боргом, зваженого на коефіцієнт резервування, за всіма видами кредитних операцій у національній та іноземній валютах. При формуванні резерву під зобов`язання з кредитування слід враховувати, що до розрахунку береться 50% від суми безвідкличних (тобто ризикових) зобов`язань, які обліковуються за аналітичним рахунком 9129/1. Резерв формується у тій валюті, в якій враховується заборгованість. Філія банку зобов`язана здійснювати розрахунок резервів протягом місяця, у якому здійснено кредитну операцію. Формування резервів повинно здійснюватися щомісячно в повному обсязі незалежно від розміру доходів філії. 1.2 Споживчий банківський кредитСпоживчий кредит надається фізичним особам, які мають постійне джерело доходів. При вирішенні питання про надання кредиту враховується дієспроможність та матеріальний стан позичальника, його можливості повернути кредит з врахуванням відсотків в строки, визначені кредитним договором. Кредитні взаємовідносини регламентуються на підставі кредитних договорів, що укладаються між банком і позичальником тільки в письмовій формі, які визначають взаємні зобов'язання та відповідальність сторін і не можуть змінюватися в односторонньому порядку без згоди обох сторін. При укладанні кредитного договору використовується типова форма, яка повинна динамічно змінюватись відповідно внесення змін у чинне законодавство, що регулює процедуру кредитування. Загальні умови кредитування громадян: потенційні позичальники повинні бути резидентами України; доход позичальника повинен бути достатнім для здіснення виплат по кредиту та процентах; кредити надаються в національній та іноземній валютах; погашення кредиту відбувається згідно з умовами програми, як правило, щомісяця рівними частинами; проценти нараховуються на залишок кредиту та погашаються щомісяця. Для оформлення кредиту необхідно: отримати в продавця рахунок-фактуру на оплату товару; звернутися до найближчого відділення банку; визначитися з терміном погашення кредиту (від 1 до 12 місяців); заповнити анкету та заяву на одержання кредиту; надати копію довідки щодо присвоєння ідентифікаційного коду; мати при собі паспорт; а також будь-який інший документ, який засвідчує особистість (права водія, закордонний паспорт або інше). пред'явити довідку з місця роботи з указівкою посади й отриманого доходу протягом 6 останніх місяців (з помісячною розбивкою) і позначкою &quo ;затримки у виплаті заробітної плати за останні 6 місяців відсутні&quo ;; пенсіонерам необхідно пред'явити довідку щодо розміру пенсії з відділення Пенсійного фонду України або Управління соціального захисту. Протягом двох днів банк приймає рішення стосовно надання кредиту і призначає зустріч з менеджером у зручний для клієнта час.

В настоящее время эта форма долговых обязательств выраже­на, причем как на государственном, так и на муниципальном уров­нях, в форме кредитных договоров, заключаемых между заемщи­ком (Российской Федерацией,ее субъектом, либо муниципальным образованием) и кредиторами (банковскими кредитными органи­зациями, как правило, коммерческими банками). Центральный же банк, в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» те­перь не вправе предоставлять кредиты на финансирование дефицитов государственных и местных бюджетов, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов. Государственные займы — вторая основная форма государст­венного долга, названная в Законе «О государственном внутрен­нем долге Российской Федерации». Государственные займы пред­ставляют собой кредитные отношения между государством (как правило, в лице Правительства) и юридическими и физическими лицами, которые оформляются путем выпуска и размеще­ния среди последних государственных ценных бумаг. Государственные и муниципальные долговые обязательства, составляющие внутренний долг, должны быть выражены в валюте Российской Федерации

1. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

2. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

3. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

4. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

5. Організація банківської справи

6. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами
7. Організація ресурсної бази банків в Україні
8. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

9. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

10. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

11. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

12. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

13. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

14. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

15. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

16. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Набор посуды керамической "Холодное сердце. Сёстры" (3 предмета).
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
644 руб
Раздел: Наборы для кормления
Ручка шариковая "Excellence", розовая.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки

17. Розвиток банківського кредитування

18. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

19. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

20. Основи банківського маркетингу

21. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

22. Організація праці
23. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
24. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

25. Організаційна система управління природокористуванням України

26. Організація оплати праці на підприємстві

27. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

28. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

29. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

30. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

31. Рельєф та ландшафтна організація

32. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные
Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука

33. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

34. Організація біржової торгівлі

35. Організація діяльності "ПриватБанку"

36. Присутність іноземного банківського капіталу в Україні

37. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

38. Договір банківського кредиту
39. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
40. Організація охорони праці на виробництві

41. Організація робочого місця бухгалтера

42. Рівні організації організму людини

43. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

44. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

45. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

46. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

47. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

48. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: оранжевый).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Клей для дерева "Момент Столяр. ПВА Универсальный", 750 грамм.
Клей используется для склеивания, ремонта и изготовления изделий из различных видов дерева, а также ДСП, фанеры, картона и т.п. Клей
388 руб
Раздел: Для дерева
Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник

49. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

50. Етапи організації бухгалтерського обліку

51. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

52. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

53. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

54. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії
55. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії
56. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

57. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

58. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

59. Організація документування господарських операцій

60. Організація і методика аудиту грошових коштів

61. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

62. Організація облікового процесу на підприємстві

63. Організація обліку

64. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

Вантуз вакуумный "PRO Pump", с двумя адаптерами.
Вантуз вакуумный STAYER PROPump, применяется для прочистки засоров в канализационных трубах гидравлическим ударом. Вакуумный вантуз STAYER
674 руб
Раздел: Вантузы
Лента безопасности Lubby, мягкая, универсальная "особо широкая", 2 метра.
Мягкая универсальная лента: 2 метра, идеальна для краёв кроватки, столов и для острых углов удобно регулировать нужную длину, надежное
440 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: голубой).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки

65. Організація обліку власного капіталу підприємства України

66. Організація обліку запасів на підприємствах

67. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

68. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

69. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

70. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості
71. Організація праці бухгалтера
72. Організація складського обліку запасів в установах

73. Організація управлінського обліку

74. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

75. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

76. Ревізійні комісії підприємств і організацій

77. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

78. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

79. Аудит в організації

80. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг
Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

81. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

82. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

83. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

84. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

85. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

86. Організація роботи Верховної Ради України
87. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування
88. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

89. Правова організація працевлаштування громадян

90. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

91. Цивільно-правове регулювання договору банківського рахунку

92. Організація видавничій справи

93. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

94. Організація роботи користувача з АБД

95. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

96. Військова організація Запорізької Січі

Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Набор посуды керамической "Холодное сердце. Сёстры" (3 предмета).
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
644 руб
Раздел: Наборы для кормления
Ручка шариковая "Excellence", розовая.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки

97. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

98. Поява робітничих організацій в Україні

99. Організація локальної обчислювальної мережі агентства нерухомості


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.