Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Творчість українських поетів

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

1. Міфологізм і міфотворчість Б. - І. Антонича 2. “Новаторство у драматургії І. Кочерги (на основі &quo ;Свіччиного весілля&quo ;)” 3. Життєвий і творчий шлях П. Филиповича 4. Український футуризм 5. Семенко Михайль 6.Шкурупій Гео (1903-1937) Список використаної літератури 1. Міфологізм і міфотворчість Б. - І. АнтоничаПостать Б. - І. Антонича вабить дослідників своєю надзвичайною самобутністю. Серед широкого кола його літературних зацікавлень - поезія вічних метаморфоз О. Хайяма, Р. - М. Рільке, Ф. - Г. Лорки, А. Рембо, Ш. Бодлера, У. Вітмена; нові для української літератури 30-х, але звичні в польській спортивні теми К. Вєжинського. як протиставлення тілесного і духовного людині та ін. Могутній талант митця, який вийшов із лемківської сільської родини священика, формувався під впливом українського фольклору, далі - навчання в польській гімназії м. Сяноку та на відділі славістики Львівського університету, тому поезія Антонича ввібрала як символіку слов'янського язичництва, так і біблійні мотиви. У скрутних обставинах визрівав український патріотизм поета. Давнє українське язичництво в своєму лемківському варіанті переплітається у поета з біблійними уявленнями, що особливо яскраво можна простежити на рівні астральної символіки та мотивів землепоклоніння. Сюжет біблійної легенди наповнюється язичницькими символами, а крізь поганські уявлення чітко проглядають образи Христа, Марії, рідше - Бога-Отця, а також різних християнських святих, схожих на язичницьких. Довівши ще в першій збірці - &quo ;Привітання життя&quo ;, що всі поетичні форми рівновеликі й для митця не має принципового значення, якими з них користуватися (Ю. Ковалів) 1, Б. - І. Антонич створює дивовижний міфосвіт поезії з його колообігом мотивів, образів, навіть метафоричних перенесень. Окрема мистецька дійсність поета побудована на міфологічному диві й одухотворенні природи, яка у зб. &quo ;Зелена Євангелія&quo ; має здатність до напівпереходу чи поєднання форм, у &quo ;Трьох перстенях&quo ; асоціюється з явищами культури, у &quo ;Книзі Лева&quo ; переживає нескінченні метаморфози, у &quo ;Ротаціях&quo ; співвідноситься з техновитворами, часто заміщуючись ними. Якщо язичницька, а подекуди й біблійна символіка в поезії молодомузівців втілена лише на рівні мотивів, то в Антонича вона стає засобом світотворення, заглиблення у первісну міфологічну свідомість. Найважливіші риси його поетики - національне забарвлення астральної символіки та мотив рідної землі, в якій проростає &quo ;співний корінь&quo ; мистецтва. Хтонічні міфологеми поклоніння стихійним творчим силам землі перемежовуються із вшануванням світил як джерела життя, світла і натхнення. Саме злитість астральної символіки із землепоклонними мотивами й органічне вростання ліричного героя у світ природи дають поетові змогу з надчуттєвих неземних сфер повернутися до підвладних органам чуття стихійних проявів сущого у всесвіті. Міфотворення в поезії Антонича - це спосіб відновлення гармонії між людиною та світом. Заради цього поет реконструює великий космогонічний міф українського народу з його ключовими мотивами боротьби сил Хаосу та Космосу, екстазу як торжества творення, значущості рослинних, тваринних, культурних проявів буття у цілісному, довершеному світі, де кожне явище, закономірне й непоодиноке, має аналогію, переходить в інші форми існування, зберігаючи безсмертну сутність.М

. Новикова вважає, що &quo ;міфологізм&quo ; Антонича - це не лише стиль. Це український образ світу, що виходить до своїх індоєвропейських першокоренів&quo ;. Хтонічні (зображують родючість землі як нестримну стихійну силу) та космогонічні (змальовують сотворення світу, світил, розмежування світла й темряви, світове дерево як першооснову сущого) міфи належать до найдревніших. На українському ґрунті їхні залишки збережені в баладах, які, незважаючи на трагічність своїх сюжетів, підкреслюють невмирущість усього, що вийшло із землі, та в піснях весняної, осінньої, купальської і різдвяної обрядовості, де небесні світила - зразок для всіх форм земного життя. І хоча стихія балад - це родинно-побутове життя, проте в міфології навіть соціологія та історія підпорядковані астрології. З анімістичних вірувань, відбитих у баладах, бере початок рослинна (ботаноморфна) й тваринна (зооморфна) символіка. Баладні метаморфози та аналогії обрядових пісень і є тими основними джерелами, що живлять Антоничеву метафору. Поширений засіб творення образності в його поетичній системі - це висвітлення аналогій через магічні функції українських замовлянь: суміщення різних часо-просторових площин за подібністю, суміжністю; заміна цілого його частиною, недосяжного - досяжним. Космогонічні міфи, рештки яких знаходимо в обрядових піснях, започаткували низку антропологічних легенд (про створення людини), які в українському варіанті являють собою апокрифічне доповнення й доосмислення Святого Письма, легенд про походження і виникнення різних народів. У поезії Антонича суспільний чинник абсолютно підкорений мудрим законам стихійних сил землі та небесних світил, а історичний шлях заміняється ритуальним колообігом явищ. При аналізі способів трансформації хтонічних і космогонічних міфів чітко простежуються основні принципи авторського міфотворення. Українські космогонічні міфи, в основі яких - астральна символіка, творчо переосмислені Б. - І. Антоничем. Поет вдається до централізованих і децентралізованих образів світил із чітко визначеною метою. Сонце, місяць і зорі можуть виступати в аморфних (&quo ;Привітання життя&quo ;, &quo ;Три перстені&quo ;), ботаноморфних (&quo ;Три персгені&quo ;, &quo ;Зелена Євангелія&quo ;, &quo ;Книга Лева&quo ;), зооморфних (&quo ;Три перстені&quo ;, &quo ;Книга Лева&quo ;, &quo ;Ротації&quo ;), антропоморфних (&quo ;Привітання життя&quo ;, &quo ;Три перстені&quo ;, &quo ;Книга Лева&quo ;, &quo ;Ротації&quo ;) та напівантропоморфних (&quo ;Зелена Євангелія&quo ;) образах; можуть асоціюватися з явищами культури (&quo ;Три перстені&quo ;, &quo ;Книга Лева&quo ;, &quo ;Зелена Євангелія&quo ;) та цивілізації (&quo ;Книга Лева&quo ;, &quo ;Ротації&quo ;). У язичницькій міфології світила відіграють визначальну роль. Оскільки язичницькі боги - це стихійні сили природи, в міфології виявляє себе алогічна (до - чи понадлогічна) основа буття. Саме тому екстатичне захоплення красою дочасності - рослинної природи, виражене метафорою &quo ;сп'яніння&quo ;, перебуває поряд із сліпучо-яскравими, максимально близькими поетові образами сонця: &quo ;Я - все п'яний дітвак із сонцем у кишені.

/Я - закоханий в житті поганин&quo ;. Епіграф до &quo ;Автопортрета&quo ;, яким відкривається зб. &quo ;Три перстені&quo ;, взятий із попередньої зб. &quo ;Привітання життя&quo ;. Тут постає децентралізований образ сонця, яке не заступається метафоричними відповідниками і ні з чим не порівнюється, а саме входить до складу розгорнутої метафори, де стає індивідуально-авторською міфологемою. Алогічність стихії зумовлює різні суміщення часопросторових площин, які в поезії Антонича передаються, зокрема, через децентралізовані образи сонця й місяця. О. Лосєв виділяє п'ять основних першоелементів буття античної моделі космічної світобудови: земля, вода, вогонь, повітря, світло, - відповідно до яких існує п'ять типів простору, символів, образності4. Через дію алогічної стихії кожен із першоелементів має здатність виходити із властивого йому простору і потрапляти в інший. (Антонич, як відомо, у зб. &quo ;Привітання життя&quo ; прийняв ідеал давніх греків). Децентралізований образ сонця, створений молодим поетом, можна пояснити і впровадженим ще в першій збірці принципом рівновеликості та значущості всіх форм життя. Образ &quo ;п'яного дітвака із сонцем у кишені&quo ; означає по-дитячому щире захоплення творчими силами природи, близьке до язичницького обожнення. Подібне образне плетиво найреальніших явищ дійсності О. Лосєв вважає суттю міфічного дива, якому властива відстороненість від змісту справжніх речей дійсності. Децентралізація образу сонця у зб. &quo ;Три перстені&quo ; може бути й наслідком наївно-безпосереднього міфологічного язичницького сприйняття дійсності, підсвітленого дитячими враженнями автора: &quo ;Квітчасте сонце спить в криниці / На мохом стеленому дні&quo ;. Язичницькі та християнські уявлення у свідомості українця, особливо на рідній Лемківщині, позначені органічною злитістю: сонце &quo ;Кущем горючим таємниці / виходить ранком з глибині&quo ; (&quo ;Елегія про співучі двері&quo ;). Ця міфологема являє собою цікаву трансформацію і синтез християнського сюжету з язичницьким ритуальним дійством. Бог-Отець промовляв до пророка Мойсея з палаючого куща, утаємничивши в ньому вогненно-світлий, спопеляючий славою образ. У язичницьких міфосистемах багатьох індоєвропейських народів існує уявлення про сонце, яке ночує за морем, у глибині вод. Антонич надає своєму сонцю для спочинку зумисне звуженний простір &quo ;в криниці на мохом стеленому дні&quo ;. Язичницьке квітчасте сонце (а квіти - найвищий прояв краси і досконалості природи) метафоризується в образі неопалимого куща. В українців-язичників існувало свято куща на честь вшанування рослин. Досить часто на означення небесних світил поет застосовує метафори і порівняння зі складником &quo ;кущ&quo ;. При децентралізації світил відбувається й зворотне перенесення ознак - з небесного простору на земні реалії: &quo ;Корчма, мов кущ, що родить зорі, / свічками палиться вночі&quo ;. Це - індивідуально-авторська міфологема, де картинне зображення звичної реалії подається як диво: будівля, освітлена свічками, здалеку здається зоряним кущем. У поетичній системі Антонича поняття сп'яніння й похмілля передають особливий язичницький екстаз - радість творення весняної краси.

Даси часто ототожнюються з четвертою верствою давньоіндійського суспільства — шудрами. У зв'язку з цим цікаво відзначити, що сучасні українці мають прізвища Шудра, ІІІудря, ІІІудрак (пор. прізвище індійського драматурга середини І тис.- ІІІудрака), Шудрик, Шудриченко тощо, а індійська історія знає і царів-шудрів. Індійські джерела підкреслюють, що саме Індра допоміг зробити дасів «нижчою варною», тобто верствою. В одному з гімнів «Рігведи» вперше згадується перелік чотирьох верств давньоіндійського суспільства: брахмани-жерці, кшатрії-воїни, вайш'ї-общинники й шудрі. В ранніх віршах «Рігведи» виділяється кшатра — племінна військова аристократія, і віш — народ, рядові члени племені (ця назва збереглася в слов'янському весь — «село»). Зі слова кшатр — «сила», «влада» утворилося наше «цар». Велика кількість українських прізвищ від цієї основи (Цар, Царко, Царик, Царук, Царенко, Цариченко, а також Сай, Сайко, Саюк, Саєвич, Саєнко) свідчить не про те, що їхні теперішні носії царського походження, а про те, що їхні предки належали до воїнського стану

1. Творчість і життя Лесі Українки. "Ні, я жива, я буду вічно жити"

2. Усна народна творчість українців

3. Присутність іноземного банківського капіталу в Україні

4. Достатність доказів у кримінальному процесі України

5. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

6. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні
7. Творчість Рембрандта
8. Свідомість та творчість

9. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

10. Передумови третьої хвилі української еміграції. Особливості поселення українців у Канаді

11. Життя і творчість С.П. Галябарди

12. Творчість композитора Кристофа Глюка

13. Життя і творчість Михайла Коцюбинського

14. Життя та творчість Г. Сковороди

15. Життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка

16. Творчість Богдана-Ігора Антонича

Терка для моркови "по-корейски" Regent "Linea Presto".
Терка для нарезки моркови "по-корейски". Материал: нержавеющая сталь, пластик. Размер: 32,7x12,5x2,5 см.
377 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

17. Творчість Володимира Сосюри у контексті літератури Донбасу

18. Творчість Івана Франка

19. Творчість Олександра Довженка

20. Творчість письменників "Празької школи"

21. Усна народна творчість

22. Життя та творчість Миколи Лисенка
23. Тоні Айомі. Життя і творчість
24. Молодіжні організації в Україні. Чи впливають вони на українську молодь?

25. Життя і філософська творчість Г.С. Сковороди

26. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

27. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

28. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

29. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

30. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

31. Бідність в України

32. Хімічна промисловість України

Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат:
760 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Бейджи, 90х57 мм горизонтальные, с клипсой и булавкой, 50 штук.
•Горизонтальный. •Застежки – клипса и булавка. •Изготовлен из прозрачного пластика. •Размер - 57х90 мм.
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Фоторамка "Poster white".
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
342 руб
Раздел: Размер 30x40

33. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

34. Легка промисловість України укр

35. Ліквідність банківської системи України

36. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

37. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

38. Фінансова звітність в Україні
39. Хімічна промисловість в України
40. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

41. Нафтова промисловість України

42. Адміністративна відповідальність в Україні

43. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

44. Кримінальна відповідальність в Україні

45. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

46. Адміністративне право: погляди українських вчених часів незалежності (Т.О. Коломоєць)

47. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

48. Текстовий потенціал українських прийменників

Точилка "Божья коровка", электрическая с контейнером (2 запасных лезвия EG-5009).
Электрические точилки помогут быстро, качественно и без каких-либо усилий заточить карандаши. А яркие и необычные дизайны порадуют детей и
451 руб
Раздел: Точилки
Макси-пазлы "Ягоды", 20 элементов.
Макси-пазлы разработаны специально для маленьких детей. Крупные крепкие детали удобны для захвата детской ручкой. А красочное оформление
426 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

49. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

50. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

51. Історія первісного суспільства на українських землях

52. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

53. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

54. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України
55. Перехід українських націоналістів на антинімецькі позиції
56. Промисловий розвиток українських земель у довоєнних п’ятирічках

57. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

58. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

59. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

60. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

61. Культурно-освітнє життя на Західно-Українських землях в другій половині ХІХ ст

62. Українські мотиви в творчості І.Ю. Рєпіна

63. Видання в Україні навчальної літератури (історія і сучасність)

64. Два "Саули": інтерпретація біблійного мотиву в творчості Тараса Шевченка і Лесі Українки

Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор посуды "Смешарики - Друзья", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
472 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Життєвий і творчий шлях Лесі Українки

66. Образ козака в українських народних думах

67. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

68. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

69. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

70. Діяльність транснаціональних компаній в Україні
71. Зайнятість і рівень життя населення України
72. Українська народна пісенність

73. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"

74. Сучасна українська державність

75. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

76. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

77. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

78. Проблеми реформування податку на додану вартість в Україні

79. Еволюція форм грошей на українських землях

80. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії

Магнитный календарь "Мой первый календарь".
С помощью этого магнитного календаря ваш ребенок научится внимательно наблюдать за окружающим его миром, познакомится с природными
569 руб
Раздел: Игры на магнитах
Швабра "Бабочка".
Швабра "Бабочка" предназначена для уборки напольных покрытий.
490 руб
Раздел: Швабры и наборы
Рюмпочка.
РЮМПОЧКА - с каждой рюмкой мир становится светлее! Создайте яркое застолье, зарядитесь энергией и самые светлые стороны жизни откроются,
315 руб
Раздел: Бокалы, рюмки

81. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

82. Іноземні інвестиції в українській економіці: необхідність і дійсність

83. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

84. Назви передвесільних і передшлюбних обрядів в українських східнослобожанських говірках

85. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

86. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
87. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
88. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

89. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

90. Політичні права і свободи громадян України

91. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

92. Львівський музей українського мистецтва

93. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

94. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

95. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

96. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

Кукла Эмили "Позаботься обо мне".
Малышка Эмили из коллекции "Енот" умеет пить и писать. В комплект входят аксессуары - бутылочка, соска-пустышка, горшок и
1293 руб
Раздел: Девочки
Набор смываемых мини-фломастеров, 16 шт.
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров Crayola – идеальный комплект, который послужит развитию творческих способностей и фантазии,
589 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло летнее "Medium Soft", 140x205 см.
Одеяло Medium Soft Летнее Merino Wool 1,5 сп. Чехол - 100% микрофайбер. Наполнитель - овечья шерсть 100 гр/кв.м. Упаковка - фирменная
556 руб
Раздел: Одеяла

97. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

98. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

99. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.