Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Теорія й практична діяльність психолога

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Використання загальних теоретичних положень, закономірностей можливо в процесі консультування при обов'язковій конкретизації їх у змісті професійного завдання. Конкретизація можлива в тому випадку, якщо психолог володіє науковими поняттями. Відповідно до теорії Л.С. Виготського, свідомість входить через ворота наукових понять. Індивідуальна свідомість психолога перетворюється в системі наукових понять, у результаті чого він виявиться здатним здійснювати рефлексивні процедури - виділяти предмет свого мислення. Таким предметом у психологічному консультуванні стає логіка індивідуального життя, у мисленні про неї психологові треба персоніфікувати відомі закономірності як зміст взаємодії з конкретною людиною. Психологічне консультування - фактична побудова теоретичного миру конкретної людини в результаті мислення про нього в наукових поняттях - знаках, що дозволяють рефлексувати на логіку його індивідуального життя. Це побудова теоретичного миру конкретної людини як твердження існування його індивідуальності, де істина про неї може бути дана раніше, ніж психолог (або інші учасники його професійної діяльності) довідається про те, що це - істина. Недарма одним із самих важких запитань у психологічному консультуванні є питання про його мету й ступінь усвідомленості всіма учасниками ситуації. Фактичне існування теоретичного миру виступає проблемою для теоретиків пізнавальної рефлексії, що остання прагне вирішити теоретично, сконструювавши саму себе як теоретичний мир, тобто як теорію, чиїм об'єктом уже повинен виступати теоретичний мир конкретної науки. Теоретико-пізнавальна рефлексія стискається з труднощами, які випробовують не теорії і їхні об'єкти, а реальні люди у своїй діяльності, що включає в себе й теоретичне пізнання. Психологічне консультування у світлі культурно-історичної теорії Л.С. Виготського можна розглядати як ситуацію створення &quo ;зони найближчого розвитку&quo ; для людини, що є замовником професійної діяльності. Психолог разом з ним формулює й вирішує завдання пізнання людиною (клієнтом) нових для нього властивостей психічної реальності. Психолог-Консультант діями створює особливу ситуацію взаємодії з іншою людиною, чим допомагає йому вирішувати специфічні завдання пізнання властивостей психічної реальності. Обґрунтування впливу психолога на іншу людину визначається змістом моральної категорії міри, що конкретизується при рішенні завдань консультування. Реалізація цієї категорії в способах рішення психологічних завдань пов'язана з особливими діями, найбільш універсальним з яких є прощення. Найважливіша особливість цієї дії полягає в тому, що воно одночасно встановлює ідентичність людини із самим собою й створює для нього позитивну перспективу. Прощення - це одночасне фіксуючий індивідуальність спосіб взаємодії, що означає визнання цінності як прощає, так і прощеного. Специфічні якості психічної реальності, на які виявляється вплив психологом, що вирішує професійні завдання консультування, з погляду культурно-історичної теорії Л.С. Виготського, можуть бути описані як узагальнені якості, властиві людської життя.

Володіння поняттям &quo ;життя&quo ; буде визначати ступінь його конкретизації при постановці й рішенні професійних завдань консультування. Найважливішим у культурно-історичній теорії Л.С. Виготського є положення про те, що якісні зміни в психічній реальності можуть і повинні відбуватися при взаємодії з іншими людьми. У побутових поняттях це твердження можна сформулювати в такий спосіб: людина здатна змінитися під впливом іншої людини. Пластичність психічної реальності визначається можливістю використання різних знаків для її позначення. Так, наприклад, неслухняність підлітків можна розглядати як знак їхнього дорослішання або бунт, як показник самостійності або порожнечі їхнього психічного життя, як конфлікт поколінь або як природний прояв життя й т.д. Знаковий простір, що виникає в момент уживання знака для позначення явища, буде визначати вибір засобів і способів рішення завдань взаємодії психолога й іншої людини. Теорія потрібна, щоб пояснювати явища, пророкувати їх, передбачати, як вони себе будуть вести, щоб діяти із предметом і не боятися його. Якщо такий предмет - психічна реальність, то, швидше за все, теорія потрібна для того, щоб зафіксувати його в просторі й у часі в доступній для людини формі, пояснити людині його самого, дати йому можливість усвідомити себе. Маючи справу з усвідомленим предметом, людина може на нього впливати, може про нього мислити. Це очевидна й банальна відповідь на питання. Можна спробувати дати інша відповідь - теорія як система понять структурує у свідомості людини ідеальний об'єкт і робить його в такий спосіб представленим у сутнісних, цілісних властивостях. Він починає жити життям предмета, тобто до нього можна ставитися, з ним можна взаємодіяти, його можна приймати або відкидати, до нього можна випробовувати почуття, про нього можна мислити. Так, теорія Ч. Дарвіна про походження видів може викликати в людей самі різні почуття й думки, а виходить, спонукувати їх на різні дії. Теорія 3. Фрейда, відома як теорія, або теорія несвідомого, зробила, наприклад, істотний вплив на сприйняття людьми один одного, на оцінку змісту відносин, на розуміння ролі й місця іншої людини в становленні якостей індивідуальної психічної реальності людини. Вона, можна сказати, зробила предметом публічного обговорення сексуальність людини і її вплив на поводження. Теорії як ідеї цілісного предмета структурують картину миру людини, дозволяють йому визначити своє місце в цілісній картині миру, тобто своє життя як цілісний предмет. У науці відомо, що обґрунтування як побудова ідеального теоретичного об'єкта є синтетичною процедурою. Усякий інтелектуальний акт обґрунтування виступає в той же час і актом формування об'єкта, що обґрунтовується. У цьому полягають зміст і цінність процедури обґрунтування, зміст і цінність побудови теорії. Створений, сформований у такий спосіб об'єкт здобуває якості існуючого - він стає тією реальністю, з якої доводиться вважатися при здійсненні інших видів активності. Обґрунтовується в тім виді, у якому воно виступає для дослідника, наприкінці цієї процедури завжди здобуває принаймні одну нову характеристику, який у нього не було на початку процедури.

У граничному випадку що обґрунтовується одержує в ході цього процесу найпершу характеристику. (Маються на увазі ті випадки, обґрунтовував коли ніяк не представлено на початковому етапі процедури обґрунтування, а виникає в результаті цієї процедури) Існує дуже багато типів обґрунтування, на них зупинятися не будемо. Важливо та обставина, що у всіх своїх різновидах обґрунтування є конструктивною, формуючою, синтетичною процедурою. Нові характеристики що обґрунтовується одержує завдяки двом головним процедурам (операціям): 1) установленню того або іншого зв'язку 2) приписуванню першому з них деяких характеристик другого. Ці операції психолог проробляє, виділяючи предмет свого професійного мислення при рішенні завдань консультування. Природно, що обґрунтування відбувається не саме по собі, а виконується людиною. Активним, самостійним початком процедури обґрунтування є людина, що встановлює певний зв'язок між двома ідеальними утвореннями (об'єктами) - що обґрунтовується й обґрунтуванням. При цьому що обґрунтовується наділяється характеристиками обґрунтування. Обґрунтовуючи факт існування тексту - психічної реальності іншої людини, психолог-консультант використовує як підстава структуру своєї психічної реальності, представлену як цілісний об'єкт. Його й можна назвати об'єктом-підставою. Фіксованість одного ідеального об'єкта в якості що обґрунтовується, а іншого - підстави, як правило, обумовлюється не властивостями цих об'єктів самих по собі, а завданнями розуміння й поставленої ними метою. У нашому випадку - це завдання психологічного консультування, регламентуючі цілі впливу на властивості психічної реальності іншої людини. Фіксованість є абсолютною тільки в певному контексті - там, де вона була виявлена як необхідна. В інших ситуаціях, при інших обставинах - інших цілях і завданнях - ідеальний об'єкт, що використовувалася раніше як підстава (у нашім аналізі це - структурована психічна реальність психолога), може стати що обґрунтовується, а ідеальний об'єкт, що був що обґрунтовується, - стати основою. Це відбувається в ситуації роботи психолога-консультанта тоді, наприклад, коли його роботу починає аналізувати й інтерпретувати людина, з якою він проводив консультування. Говорячи інакше, коли її дії, переживання, думки інтерпретуються іншою людиною. Зрозуміло, при цьому міняється й характер обґрунтування. Необхідність усвідомлення психологом процедури побудови своїх ідеальних об'єктів - насамперед теорій - диктується сучасними умовами існування наукового знання, що прагне до визначення підстав для обґрунтування ідеального об'єкта. Визначення підстави обґрунтування як даності стає спеціальним завданням, однієї з найважливіших інтелектуальних завдань консультування. Це завдання вирішується в умовах, коли існують обставини розвитку сучасного психологічного знання: незадоволеність функціональним підходом у вивченні феноменів психічного; прагнення виділити й описати специфічні якості психічного як реальності, наприклад оборотність, метафоричність і інші; складність онтологічного аналізу якостей людини; нечіткість критеріїв вірогідності отриманих наукових фактів, законів і закономірностей; залежність способів одержання, описи й інтерпретації даних від індивідуальності дослідника, системи його морально-етичних цінностей і наукової сумлінності; залежність науки від конкретних замовників на той або інший вид інформації; девальвація цінності наукового знання в суспільній свідомості; перевага маніпуляторного підходу до людини в багатьох сферах громадського життя.

Це право взамне,  так само вс нш можуть оцнювати нашу роботу. Рзн полтичн середовища  одиниц, яких не помчали в жоднй прац, н в самостйницькй акц, стають у таку позицю, що або вони справд будуть працювати,  то правильно, тод буде з того користь для загально справи,P або на дл виявиться х обман  вони остаточно скомпромтують себе перед укранським суспльством. Ми не думамо кидати колод пд ноги тому, хто, маючи до того дан, бере на себе вдповдальнсть  хоче щиро, чесно працювати й служити добрй справ. У нашому житт, зокрема в закордоннй полтичнй дяльност, треба докласти дуже багато прац, а рук  голв усе надто мало. Але не думамо  допускати до попереднього стану й замовчувати безвдповдальнсть  неробство. А змагання у прац найкраще оздоровить наше життя, дасть природний добр сил, наочно виявить, хто чого вартий. Ми розрзнямо участь у Нацональнй Рад нституц тривалшого складу,  участь у Виконкому Орган, який ма вести практично-полтичну дяльнсть,  який, звичайно, частше мня свою структуру, свй склад

1. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

2. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

3. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

4. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

5. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

6. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку
7. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту
8. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

9. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

10. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

11. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

12. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

13. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

14. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

15. Життя та діяльність І.П.Котляревського

16. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,25 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
368 руб
Раздел: Чайники заварочные
Конструктор "Цветной городок" большой (41 деталь).
Это настоящий, красочный город, состоящий из множества деревянных деталей (их 41). В нем много домов, построенных из деталей, в виде
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио

17. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

18. Діяльність СГ "ТАС"

19. Маркетингова діяльність комерційного банку

20. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

21. Життєдіяльність організму

22. Аудиторська діяльність
23. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків
24. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

25. Правотлумачна діяльність

26. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

27. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

28. Діяльність Євгена Коновальця

29. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

30. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

31. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

32. Політична діяльність Лазара Кагановича

Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом, 425 мл.
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом – настоящая находка для геймеров! Эта вместительная чашка станет Вашим
398 руб
Раздел: Кружки
Стиральный порошок Perfect 6 Solution "Перфект мульти солюшн", 3200 грамм.
Порошок стиральный "Перфект мульти солюшн" бесфосфатный для всех типов стиральных машин и ручной стирки. Стиральный порошок
712 руб
Раздел: Стиральные порошки
Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей

33. Діяльність першого професійного театру Полтави

34. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

35. Творча діяльність Панаса Мирного

36. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

37. Комерційна діяльність підприємств

38. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність
39. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"
40. Товарна політика і комерційна діяльність

41. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

42. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

43. Економічна діяльність ООН

44. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

45. Зовнішня економічна діяльність

46. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

47. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

48. Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів

Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические

49. Діяльність органів управління освітою

50. Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

51. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

52. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

53. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

54. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова
55. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах
56. Діяльність дошкільника

57. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

58. Політична діяльність і політичні відносини

59. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

60. Повсякденна психологія особистості й повсякденна соціальна психологія

61. Пророк Мухаммад: життя та діяльність

62. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

63. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

64. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

65. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

66. Діяльність державної податкової інспекції

67. Діяльність фінансових фондів

68. Інвестиційна діяльність підприємства

69. Фінанси і фінансова діяльність

70. Фінансова діяльність підприємства
71. Фінансова діяльність та політика держави
72. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

73. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів

74. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

75. Інфляція та інвестиційна діяльність

76. Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання

77. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

78. Про практичність соціальної психології

79. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии

80. Психология. Современные теории и Тора

Фломастеры "Connector. Балерина", 45 предметов.
Подарочный набор фломастеров. В упаковке: 33 фломастера Connector, 10 клипов для соединения, 2 карточки для раскрашивания.
1162 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 4 штуки.
Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 3мм. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Стираются с таких гладких
305 руб
Раздел: Для досок
Фигурка новогодняя "Олень" большой (30 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 23х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 31 см. - длина: 30 см. - толщина: 0,7 мм. Размер
550 руб
Раздел: Прочие фигурки

81. Развитие теории самоактуализации в отечественной педагогике и психологии

82. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

83. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

84. Розселення й чисельність найдавнішого людства

85. Адаптація й спадковість

86. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій
87. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері
88. Наукові школи та теорії в зарубіжній кримінології

89. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

90. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

91. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

92. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

93. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

94. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

95. Ліквідність інвестицій

96. Передбачуваність роботи компаній

Матовая двусторонняя бумага для струйных принтеров "Lomond", 130 г/м2, 100 листов, А4.
Матовая бумага идеально подходит для печати изображений (например, иллюстрированных текстов), которые не должны утомлять глаз, но уступают
495 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Точилка механическая "KW-Trio", с контейнером, 1 отверстие.
Точилка механическая, с контейнером, 1 отверстие, 12 мм.
1751 руб
Раздел: Точилки
Конструктор электронный "Знаток", 999 схем + школа.
Электронный конструктор "Знаток" - это 21 практическое занятие для школы и множество схем для дополнительных занятий. Основная
3856 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

97. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

98. Сутність, види та канали комунікацій

99. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.