Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Суть процесу навчання та засоби його активізації

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

КУРСОВА РОБОТА на тему: &quo ;Суть процесу навчання та засоби його активізації&quo ;Виконала студентка ІІ курсу групи Перевірив викладач: 2009 ЗмістВступ Розділ І. Теоретичне обґрунтування сутності процесу навчання та засоби його активізації 1.1 Трактування поняття &quo ;процес навчання&quo ; у науковій літературі 1.2 Характеристика засобів активізації навчального процесу 1.3 Дидактичні умови активізації процесу вивчення біології Висновок до І розділу Розділ ІІ. Дослідно-експериментальна перевірка активізації процесу вивчення біології 2.1 Вивчення стану проблеми активізації процесу вивчення біології у середній школі 2.2 Програма дослідно-експериментальної роботи 2.3 Результати досліджень Висновок до ІІ розділу Висновки Список використаних джерел Додатки ВступОхарактеризувати процес навчання як систему можна тільки прослідивши цю систему в її динаміці, тобто виявивши яким чином змінюється її склад (елементи), структура (зв'язки між ними) відповідно до її функцій. При цьому слід пам'ятати, що йдеться не просто про будь-яку систему, а про систему діяльності і відносини, що формуються, складаються в рамках цієї системи (наприклад, перетворювально-активних або споглядально-виконавчих, споживацько-утриманських або дієво-творчих і інших). Ця система створюється самими людьми та існує не окремо від них, а реалізується ними і через них. Що ж слід розуміти під цілісністю, системністю і комплексністю процесу навчання? В педагогічній науці поки немає однозначного трактування цих понять. В загально філософському розумінні цілісність потрактує як внутрішня єдність об'єкту, його відносна автономність, незалежність від навколишнього середовища. Це об'єктивна властивість об'єктів, процесів. Проте воно може і не бути постійно їм властиво. Цілісність може виникнути на одному етапі їх розвитку і зникнути на іншому. Це положення вельми істотно для педагогіки як науки і педагогічної практики. Цілісність педагогічних об'єктів, з яких самим значимим і комплексним є учбовий, процес, цілеспрямовано конструюється. Діалектика сущого, як дане, і конструйованого в реальній педагогічній дійсності виявляється в двох аспектах цілісності педагогічних об'єктів. Розділ І. Теоретичне обґрунтування сутності процесу навчання та засоби його активізації 1.1 Трактування поняття &quo ;процес навчання&quo ; у науковій літературіЗдійснюючись на різних рівнях, процес навчання носить циклічний характер, і найважливішим, головним показником розвитку циклів учбового процесу є найближча дидактична мета педагогічної праці, яка групується навкруги двох основних цілей: ОСВІТНЯ - щоб всі учні оволоділи основами наук, придбали певну суму знань, навиків і умінь, розвинули свої духовні, фізичні і трудові здібності, придбали початки трудових і професійних навиків; ВИХОВНА - щоб виховати кожного учня високоморальною, гармонійно розвинутою особою з науково-матеріалістичним світоглядом, гуманістичною спрямованістю, творчо активної і соціально зрілої. Співвідношення даних цілей в умовах сучасної школи таке, що перша підпорядкована другій. Отже, головна мета освіти - виростити людину чесну, порядну, що вміє працювати самостійно, реалізувати свій людський потенціал.

Іншими двома показниками розвитку циклів учбового процесу виступають засоби навчання і його результативність як цілісної динамічної (діяльної) системи. Назвавши ці показники системи навчання, ми відразу натрапляємо на цілий ряд питань, а саме: що це ж за система? Які функції вона виконує? З чого вона полягає; з яких елементів? Відповіді на ці питання дають нам можливість зрозуміти саму природу процесу навчання. Дидактика (від грецьк. &quo ;didak ikos&quo ; - повчальний і &quo ;didasko&quo ; - вивчаючий) - частина педагогіки, яка розробляє проблеми навчання і освіти. Вперше, наскільки відомо, це слово з'явилося в творах німецького педагога Вольфганга Ратке (Ратіхия) (1571-1635 рр) для позначення мистецтва навчання. Аналогічним чином, як &quo ;універсальне мистецтво навчання всіх всьому&quo ; трактував дидактику і Я.А. Коменський. На початку XIX століття німецький педагог І.Ф. Гербарт додав дидактиці статус цілісної і несуперечливої теорії виховного навчання. Незмінним з часів Ратіхия залишаються і основні задачі дидактики - розробка проблем: чому учити і як учити; сучасна наука інтенсивно досліджує також проблеми: коли, де, кого і навіщо учити. Є велика частка істини в тому, коли інший раз говорять: голова навіть самої здібної людини мало чого коштує без доброї освіти. Але, щоб забезпечити людині таку освіту, потрібно добре навчати його, правильно здійснювати цей найскладніший педагогічний процес. Найважливіше і постійне завдання школи - добиватися від учнів глибокого і міцного засвоєння наукових знань, виробляти уміння і навики застосовувати їх на практиці, формувати матеріалістичний світогляд і етично-естетичну культуру. Кажучи інакше, потрібно так організувати учбовий процес, щоб що вчаться добре оволоділи матеріалом, що вивчається, тобто змістом освіти. Все це вимагає глибокого осмислення вчителями теоретичних основ навчання і вироблення відповідних методичних умінь. Але що ж таке навчання як педагогічний процес? В чому полягає його єство? Коли розкривають ці питання, то перш за все відзначають, що цей процес характеризується двосторонністю. З одного боку, в ньому виступає повчальний (педагог), який висловлює програмний матеріал і керує цим процесом, а з іншою - що навчаються, для яких даний процес приймає характер навчання, оволодіння матеріалом, що вивчається. Цілком зрозуміло, що протікання цього процесу немислимо без активної взаємодії між повчальними і навчаються. Дану особливість навчання деякі учені вважають визначаючою для розкриття його єства. Чи можна, проте, це визначення вважати достатньо вичерпним і ясним? Думається що не можна. Річ у тому, що хоча в процесі навчання дійсно має місце тісна взаємодія педагога і що вчаться, але основу і суть цієї взаємодії складають організація учбово-пізнавальної діяльності останніх, її активізація і стимулювання, про що в приведеному визначенні не мовиться. Адже це вельми істотно. Кому, наприклад, невідомо, що інший раз педагог при поясненні нового матеріалу часто робить зауваження такими, що окремими вчаться, але, не порушивши інтересу до уроку, не викликає у них прагнення до оволодіння знаннями.

Як бачимо, взаємодія є, а прагнення до оволодіння знаннями у учнів ні. В цьому випадку навчання, природно не відбувається. У психологічній і педагогічній літературі немає єдиного визначення понять: прийоми, засоби, задачі. Найчастіше ним позначають інтелектуальні завдання, що містять запитання або мету дії, умови виконання цієї дії. При цьому запитання фіксує шукане, тобто те, чого треба досягти. Не можна не враховувати і таку деталь. Взаємодія, як правило, припускає безпосередні контакти між педагогом і що вчаться. В процесі ж навчання такі контакти не завжди мають місце. Так, важливим компонентом навчання є виконання учнями домашніх завдань, проте навряд чи тут можна говорити про їх взаємодію з вчителем. Все це показує, що сутнісну характеристику навчання складає не стільки взаємодія вчителя і що вчаться, як таке, скільки уміла організація і стимулювання учбово-пізнавальної діяльності останніх, в яких би формах вона не протікала. У такому разі більш правильним вважатиме, що навчання є цілеспрямований педагогічний процес організації і стимулювання активної учбово-пізнавальної діяльності вчаться по оволодінню науковими знаннями, уміннями і навиками, розвитку творчих здібностей, світогляду і етично-естетичних поглядів і переконань. З цього визначення виходить, що, якщо педагогу не вдається порушити активність вчаться в оволодінні знаннями, якщо в тій чи іншій мірі він не стимулює їх навчання, ніякого навчання не відбувається. В цьому випадку учень може лише формально відсиджуватися на заняттях. Активізація пізнавальної діяльності учнів, багато в чому залежить від ініціативної позиції викладача на кожному етапі навчання. Характеристикою цієї позиції є: високий рівень педагогічного мислення і його критичність; здатність і прагнення до проблемного навчання, до ведення діалогу з учнями; прагнення до обґрунтовування своїх поглядів, здібність до самооцінки своєї викладацької діяльності. Активізація учбового процесу починається з діагностики і встановлення мети в педагогічній діяльності. Це перший етап роботи. При цьому викладач пам'ятає перш за все про створення прихильно-емоційного відношення у студента до предмету, до себе і до своєї діяльності. Далі, на другому етапі, викладач створює умови для систематичної, пошукової учбово-пізнавальної діяльності учнів, забезпечуючи умови для адекватної самооцінки в ході процесу навчання на основі самоконтролю і самокорекції. На третьому етапі викладач прагне створити умови для самостійної пізнавальної діяльності учнів і для індивідуально-творчої діяльності з урахуванням сформованих інтересів. При цьому викладач проводить індивідуально-диференційовану роботу з учнем з урахуванням його досвіду відносин, способів мислення, ціннісних орієнтації. 1.2 Характеристика засобів активізації навчального процесуПитання активізації навчання школярів належать до найбільш актуальних проблем сучасної педагогічної науки і практики. Реалізація принципу активності в навчанні має істотне значення, оскільки навчання і розвиток носять діяльний характер, і від якості навчання як діяльності залежить його результат, розвиток і виховання школярів.

Крім того, цей підрозділ Розвідуправління займався справами організації збройних повстань на запіллі ворога. Такі питання належали до компетенції одного з помічників начальника агентурного відділу. Отже, на агентурний відділ покладалося вельми широке коло завдань по організації розвідувально-підривної діяльності в тилу противника. При цьому штатна чисельність самого підрозділу була обмеженою. Збільшення обсягу розвідувально-підривної роботи, пов'язане з активізацією збройних зусиль УНР після Варшавської угоди з Польщею у квітні 1920 р. та посиленням повстанського руху проти окупаційного режиму більшовиків, вимагали кардинальної реорганізації розвідувальної системи Дієвої армії УНР. До літа 1920 р. мережа розвідувальних осередків обмежувалась відповідними підрозділами при штабах з'єднань і частин. До складу 2-го відділу штабу дивізії входили начальник дивізійної розвідки та його офіцер для доручень, кілька допоміжних канцелярських працівників на посадах унтерофіцерів ("підстаршин") [440]. Змістовно про службу розвідочного відділу (РВ) штабу дивізії сказав полковник Генерального штабу В.Змієнко

1. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

2. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

3. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

4. Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики

5. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

6. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки
7. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою
8. Методика активізації пізнавального процесу школярів до фізичної культури

9. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування

10. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

11. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

12. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

13. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

14. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

15. Вимірювальні прилади та засоби захисту

16. Договірні відносини процесу аудиту та аудиторських послуг

Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Тот самый блокнот "Уничтожь меня!", созданный современной известной художницей Кери Смит, теперь в крафт обложке! Выходит
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные

17. Вибухові речовини та засоби підривання

18. Системи стрілецької зброї та засобів ближнього бою Збройних Сил та НГУ

19. Застосування права як особлива форма його реалізації

20. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

21. Трудовий договір та порядок його оформлення

22. Метод та засоби редокументування успадкованого програмного забезпечення
23. Розквіт Македонії та її гегемонія в Греції. Східний похід Олександра Македонського та утворення його імперії
24. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

25. Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні

26. Вміння порівнювати в процесі навчання математики

27. Гістероскопічна хірургія в лікуванні хворих з поєднаними гіперпластичними процесами ендо- та міометрія

28. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

29. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

30. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

31. Процес реалiзацiї рiшень i його регулювання

32. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: графит).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Футбольный мяч "St. Petersburg", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная игра "Каркассон".
«Каркассон» — настоящий настольный шедевр с простыми правилами и глубоким игровым процессом. Ход за ходом участники партии создают
990 руб
Раздел: Классические игры

33. Гра в особистісно-орієнтованому навчанні та вихованні

34. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

35. Процес навчання

36. Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання

37. Стилі навчання та навчальні технології у діяльності викладача

38. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі
39. Діяльність викладача в процесі навчання
40. Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання

41. Шляхи розвитку творчих здібностей дитини в процесі навчання в загальноосвітній школі

42. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

43. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

44. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

45. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

46. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

47. Процес управління та його основні стадії

48. Економічное районуванне, його суть та значення

Ящик с крышкой Darel Box, 41x30x21 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
319 руб
Раздел: Более 10 литров
Планшет для акварели и пастели "Соленый ветер. Венеции", 20 листов, А3.
Планшет для пастели и акварели состоит из 2 цветов рисовальной бумаги (10 листов серого цвета и 10 листов оливкового цвета), что позволяет
345 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Цветные карандаши, 12 цветов, в пластиковом пенале.
Первый гибкий пенал для карандашей. Изящное решение: с растягивающимся тубусом. Пенал легко превращается в стаканчик для карандашей.
378 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

50. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

51. Суть та фактори картографічної генералізації

52. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

53. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

54. Нюрнберзький процес та його уроки
55. Українізація: її суть та наслідки
56. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

57. Вплив імплантації синтетичного макропористого гідрогелю та трансплантації клітин нюхової цибулини на процеси регенерації спинного мозку після його травматичного пошкодження в експерименті

58. Методика навчання учнів 6-7 класів механізації обробітку ґрунту та внесення добрив

59. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

60. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

61. Процес організації виробництва та виробництва

62. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

63. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

64. Декабристський рух та його поширення на Україні

Детский бинокль ночного видения "Секретный агент".
Каждый ребенок знаком с героями фильмов, мультфильмов и комиксов, выполняющими секретные задания. И, безусловно, у каждого суперагента
342 руб
Раздел: Шпионские штучки
Набор фигурок "Счастливые друзья".
В наборе: 2 флокированные фигурки. Высота фигурок: 4,5 см. Материал: пластмасса. Возраст: 3+. В ассортименте представлено несколько
347 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Чайник со свистком "Орхидея" ЕМ-25001/8, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

65. Зразки засобів іммобілізації

66. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

67. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

68. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

69. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

70. Місце України в глобалізаційних процесах
71. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
72. Суть та види відтворення

73. Облік зносу та амортизації основних засобів

74. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

75. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

76. Інтрузивний магматизм та його продукти

77. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

78. Рельєф та ландшафтна організація

79. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

80. Етикет та його національні особливості

Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие
Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)

81. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

82. Організація та планування кредитування

83. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

84. Страхування транспортних засобів та вантажів

85. Вивчення та добір засобів індивідуального захисту в сільськогосподарському виробництві

86. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів
87. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин
88. Ґрунт та його родючість

89. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

90. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

91. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

92. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

93. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

94. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

95. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

96. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая
Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды
Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца

97. Облік готової продукції та її реалізації

98. Облік основних засобів та руху грошових коштів

99. Облік та амортизація необоротних активів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.