Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Управління контрактною діяльністю на підприємстві

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ Кафедра управління та зовнішньоекономічної діяльності Випускна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Тема роботи: "Упрвління крнтрактною діяльністю на підприємстві: розробка, застосування та виконання зовнішньоекономічних договорів" На матеріалах: ВАТ "Центролит" (м.Суми)студента УАБС (денної форми навчання)IV курсу гр. М-72спеціальності: менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Заїки Павла Вікторовича Допущена до захисту завідуючий кафедрою проф.Козьменко С.М. « » 2001р. Науковий керівник випускної роботи: Чуйко О.В. Виконавець-випускник: Заїка П.В. « » 2001р. Суми – 2001 Зміст 4 . 1. Економічні та правові передумови застосування контрактної регламентації відносин із зарубіжними 6 партнерами. . Зовнішньоекономічний договір як основа міжнародної бізнесової діяльності су'єктів господарювання . Джерела правового регулювання контрактної . 2. Концептуальні підходи щодо управління контрактною діяльністю на 15 . Характеристика основних напрямків, організаційних форм та методів експортно-імпортної діяльності ВАТ 15 . 2.2. Організаційні підходи щодо знаходження та оцінки партнерів для здійснення зовнішньоекономічних 20 2.3. Особливості технології укладення та виконання контракту з урахування специфіки діяльності підприємства на зовнішньому 25 . 3. Вплив факторів ризику на формування базових умов зовнішньоторговельного 35 3.1. Цінова політика 35 . 3.2. Перерозподіл відповідальності та права власності як джеоело виникнення спорів у практиці міжнародної . . 3.3. Регламентація у зовнішньоекономічному договорі вирішення спорів, як запорука правової захищеності 44 . . СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 50 ДЖЕРЕЛ. . Вступ Радикальна перебудова системи управління економікою, яка переходить на шлях ринкових відносин - один з найважливіших напрямків програми реформ, які проводяться в нашій державі. Особливе значення ця проблема має на рівні підприємства, положення якого в ринковій економіці змінюється корінним чином. Становлячись об'єктом зовнішньоекономічних відносин, володіючи економічною самостійністю та повністю відповідаючи за результати своєї господарської діяльності, підприємство повинно зформувати систему управління , яка б забезпечила б йому високу ефективність роботи, конкурентоздатність як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, стійкість у відносно складних умовах сьогодення. Вихід на зовнішні ринки як в якості продавця, так і в якості покупця товарів, зумовлює різного роду контакти з сторонами, які є заінтресованими у роботі з підприємством. А це в свою чергу породжує інститут контракту, тобто основного документу, що регулює взаємовідносини контрагентів тієї чи іншої угоди на міжнародному ринку. Це потребує від підприємств створення на своїй базі потужної системи управління контрактною діяльністю. Адже правильно складений контракт - це надійна гарантія від збитків. Це, навіть, фактор, здатний принести підприємству прибуток. Справжній контракт - це свого роду витвір мистецтва. Його укладання потребує як знань законодавства та практики, так і творчих здібностей , вміння чітко та лаконічно формулювати основні умови договору та виділяти в життєвих ситуаціях юридично-значимі аспекти.

Але, як правило, на підприємствах цьому питанню приділяється не зовсім велика увага і, як результат,можна бачити як деякі підприємства страждають від того, що "спіймалися" на вміло поставлений капкан закордонних партнерів і понесли значні збитки. Щоб в якійсь мірі застерегти підприємства від допущення помилок при складанні зовнішньоекономічних контрактів і була виконана дана робота. Основна мета дослідження - це проведення аналізу існуючої системи менеджементу контрактної діяльності на ВАТ "Центролит", виявлення недоліків в її організації та спроба згенерувати деякі рекомендації по вдосконаленню роботи з іноземними партнерами. При дослідженні пропонується вивчити ряд таких питань: . специфіку укладання контракту при торгівлі виробами з чугуну на зовнішніх ринках; . цінову політику контрактів, що укладаються; . використання базових умов поставок, регламентованих Інкотермс-90; . здійснення арбітражного вирішення суперечок. Проведений аналіз та наведені рекомендації повинны стати у нагоді як менеджерам ВАТ "Центролит", так і всим іншим підприємствам, які мають проблеми з управлінням контрактрою діяльністю і бажають змінити ситуацію на краще. РОЗДІЛ 1 Економічні та правові передумови застосування контрактної форми регламентації відносин із закордонним партнером 1 Зовнішньоекономічний договір як основа міжнародної бизнесової діяльності суб'єктів господарювання на Україні. Зовнішньоекономічна діяльність на Україні знаходиться в стадії формування, поступово оформляється відповідна їй нормативна база. Реформи, що відбулися в країні за останнє десятиліття, націлені на будівництво демократичної правової держави, підставою якого повинна послужити ринкова економіка. Складовою частиною даного процесу реформування стала орієнтація України на повномасштабне включення у світову економічну систему. Як відомо, протягом багатьох десятиліть у нашій країні панувала монополія зовнішньоекономічної діяльності, тобто виключне право держави на здійснення усіх видів зовнішньоекономічних зв'язків. Держава здійснювала свою монополію через спеціально створені органи. Міжнародна купівля-продаж здійснювалася через Міністерство зовнішньої торгівлі (пізніше – Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків) і його галузеві експортно-імпортні об'єднання; міжнародні розрахунки – через Внешэкономбанк СРСР. Поступове реформування зовнішньоекономічної діяльності почалося з 1986р. Були розширені права державних зовнішньоторговельних організацій, поряд з ними на зовнішній ринок були допущені галузеві, республіканські і регіональні організації. З кінця 80-х років почали одержувати право безпосереднього виходу на зовнішній ринок виробники експортної продукції. . Поряд з лібералізацією зовнішньоекономічної діяльності, що відбулася, перетворенням широкого спектра господарських організацій у головних діючих суб'єктів у здійсненні зовнішньої торгівлі, зміні піддалося також відношення до участі держави в механізмі міжнародних економічних зв'язків. Однак скасування державної монополії зовнішньої торгівлі і розширення числа суб'єктів зовнішньоторговельного обороту аж ніяк не означають відмовлення держави від втручання в систему зовнішньої торгівлі.

Більш того, світовий досвід показує, що відбувається посилення і диверсифікованість подібного впливу, пріоритети, принципи, механізми й інструменти якого взаємопогоджені на міжнародному рівні в численних двосторонніх і багатосторонніх угодах, документах міжнародних організацій. У результаті змін, що пройшли, у цій сфері, у багатьох підприємств з'явилася можливість самостійно виходити на зовнішні ринки. Але щоб фірма могла успішно працювати з іноземними партнерами, потрібно щоб на підприємстві була чітко налагоджена система керування контрактною діяльністю. Тому що саме контракт (договір) є основним документом, що регулює взаємини сторін у зовнішньоекономічній діяльності. Договір міжнародної купівлі-продажу – найбільш важливий із усіх зовнішньоторговельних договорів. Шляхом виконання саме такого договору здійснюється зовнішньоторговельний товарообмін, що складає основну частину зовнішньої торгівлі України. З даним договором тісно зв'язані різні види договору підряду, тобто угод, спрямованих на виконання робіт і надання послуг, що супроводжують постачання машин і устаткування. Виконання договору цього виду припускає заключення договору перевезення і страхування, а нерідко також ліцензійного договору, що підписується для того, щоб забезпечити виробництво товарів, передбачених договором міжнародної купівлі-продажу товарів. Договір купівлі-продажу являє собою документ, що свідчить про те, що одна сторона угоди (продавець) зобов'язується передати зазначений у контракті товар (чи інший предмет угоди) у власність іншій стороні (покупцю), що, у свою чергу, зобов'язується прийняти його і сплатити за нього встановлену ціну. Існують різні види договорів купівлі-продажу. Контракт разового постачання - одноразова угода, що передбачає постачання погодженої кількості товару до визначеної дати, терміну, періоду часу. Постачання товарів виконується один чи кілька разів протягом установленого терміну. По виконанню прийнятих зобов'язань юридичні відносини між сторонами і, власне, контракт припиняються. Разові контракти можуть бути з короткими та тривалими термінами постачання. Контракт із періодичним постачанням передбачає регулярне (періодичне) постачання визначеної кількості, партій товару протягом встановленого в умовах контракту періоду часу, що може бути короткостроковим (звичайно один рік), і довгостроковим (5-10 років, а іноді і більше). Обоє вищевказаних контракти можуть мати як короткий, так і тривалий термін виконання, а основна відмінність складається в специфіці взаємин партнерів угоди. Контракти на постачання комплектного устаткування передбачають наявність зв'язків між експортером і покупцем-імпортером устаткування, а також спеціалізованими фірмами, що беруть участь у комплектації такого постачання. При цьому генеральний постачальник організує і несе відповідальність за повну комплектацію і своєчасність постачання, а також за якість. У залежності від форми оплати за товар розрізняють контракти з оплатою в грошовій формі і з оплатою в товарній формі чи цілком частково. Контракти з оплатою в грошовій формі передбачають розрахунки у визначеній погодженій сторонами валюті з застосуванням обумовлених у контракті способів платежу (готівковий платіж, платіж з авансом і в кредит) і форм розрахунку (інкасо, акредитив, чек, вексель).

В'язні працюють на авіяційному заводі, в копальнях та в алюмінієвій промисловості. Жінки — на житловому будівництві, в цегольні та кар'єрах бокситів і глини. 106. Красноярськлаг. Велика група концтаборів, що розкидана по цілому Красноярському краю, яких нараховується понад 100. За національним складом найбільше українців, потім латишів, литовців, естонців, а також з народів Кавказу. Є тут і чужинці (німці, японці, корейці, еспанці, голляндці і монголи). Згідно з відомостями поворотців-чужинців, в групі таборів, які мають поштову скриньку ч. 235 перебуває 55 000 ув'язнених. Окремі концтабори ч. 3 і 4 — жіночі. В Красноярську функціонує таємний совєтський інститут дослідів над атомовою енергією. В'язні працюють в лісорозробній промисловості, на тартаках, в копальнях бурого вугілля, на будівництвах і різних заводах. 107. Куйбишевлаг. Старі табори що розміщені в Куйбишівській обл. і мають ч. 234. Управління знаходиться в таборі ч. 234/6. В'язні працюють в промисловості на авіяційних заводах ім. Леніна та ім. Сталіна, на будівництві нових підприємств і нової залізниці

1. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

2. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

3. Проблема управління прибутком на підприємстві

4. Управління корпоративною власністю підприємства

5. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

6. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів
7. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах
8. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

9. Особливості управління металургійними підприємствами у процесі їх реструктуризації

10. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

11. Управління якістю на підприємстві

12. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

13. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

14. Управління запасами матеріалів на підприємстві

15. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

16. Основи управління персоналом підприємств

Комплект в кроватку Polini "Я и моя мама" (7 предметов, 140х70 см).
Комплект из 7 предметов Polini Я и моя мама рассчитан на детскую кроватку со спальным ложе размером 140х70 см. Европейский дизайн и
5735 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Фломастеры "Connector. Балерина", 45 предметов.
Подарочный набор фломастеров. В упаковке: 33 фломастера Connector, 10 клипов для соединения, 2 карточки для раскрашивания.
1162 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 4 штуки.
Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 3мм. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Стираются с таких гладких
305 руб
Раздел: Для досок

17. Стратегічне планування і управління на підприємстві

18. Управління інноваційним розвитком підприємств

19. Управління страховою діяльністю

20. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

21. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

22. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві
23. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру
24. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

25. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

26. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

27. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

28. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

29. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

30. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

31. Діяльність органів управління освітою

32. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви

33. Організаційна структура управління підприємством

34. Організація управління персоналом підприємства

35. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

36. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

37. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

38. Управління продуктивністю організації
39. Управління якістю і конкурентоспроможністю машинобудівної продукції
40. Формування організаційних структур управління підприємством

41. Система управління якістю на прикладі ЗАТ КФ "Лагода"

42. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

43. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

44. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

45. Антикризове управління підприємством

46. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

47. Управління активами підприємства (на прикладі ВАТ "Інтерпайп Ніжньодніпровський трубопрокатний завод")

48. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

Антипригарный коврик, многоразовый, 33x40 см.
Антипригарный коврик используется для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, приготовления пиццы, запекания мяса и рыбы без
311 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Штора для ванной "Рыжий кот", арт. SC-РЕ09.
Штора для ванной Рыжий кот SC-РЕ09 изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко
364 руб
Раздел: Занавески
Лоток (сортер), 4 отделения, вертикальный, сборный.
- предназначен для сортировки и временного хранения документов различных размеров, писем, счетов и другой документации - устойчивый на
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

49. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

50. Ділові взаємовідносини в апараті управління

51. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

52. Процес управління та його основні стадії

53. Система маркетингового планування на підприємстві

54. Управління запасами
55. Управління проектами
56. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

57. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

58. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

59. Правовий статус підприємств

60. Організаційна система управління природокористуванням України

61. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

62. Організація оплати праці на підприємстві

63. Реструктуризація підприємств

64. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки
Кружка фарфоровая "Парижские улочки", 500 мл.
Кружка. Объем: 500 мл. Материал: костяной фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
470 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Сушилка для посуды двухуровневая BE-7216 "Webber".
Размеры: 43х24х38,5 см. Двухуровневая настольная сушилка для посуды. Хромированная нержавеющая сталь. Пластиковый поддон. Держатель для
1064 руб
Раздел: Настольные

65. Правила поведінки на підприємстві

66. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

67. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

68. Акти державного управління

69. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

70. Кредитний ризик та методи управління ними
71. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")
72. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

73. Валютні ризики: економічна природа та управління

74. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

75. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

76. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

77. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

78. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

79. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

80. Управління ризиками

Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы
Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов
Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные

81. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

82. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

83. Звітність сільськогосподарських підприємств

84. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

85. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

86. Облік доходів підприємств
87. Облік неопераційних витрат на підприємстві
88. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

89. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

90. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

91. Організація облікового процесу на підприємстві

92. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

93. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

94. Ревізійні комісії підприємств і організацій

95. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

96. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

Магнитно-маркерная доска, 41x29 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
416 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Вантуз вакуумный "PRO Pump", с двумя адаптерами.
Вантуз вакуумный STAYER PROPump, применяется для прочистки засоров в канализационных трубах гидравлическим ударом. Вакуумный вантуз STAYER
674 руб
Раздел: Вантузы

97. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

98. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

99. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

100. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.