Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОЇ СФЕРИ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 1.1 Поняття про мотивацію в вітчизняних та зарубіжних концепціях 1.2 Характеристика ціннісно-мотиваційної сфери в юнацькому віці 1.3 Фактори, що впливають на мотив до навчання РОЗДІЛ 2. Дослідження мотивів навчальної діяльності студентів 2.1 Методики проведення дослідження 2.2 Кореляційна робота по формуванню учбової мотивації ВИСНОВОКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Актуальність теми. На сьогоднішній день ця тема є більш ніж актуальною, адже більшість студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах, та навіть и середніх рівнів, мотивують своє навчання лише престижністю диплома, який вони отримують. Тобто навчання проходить без потреби та задоволення. Це питання особливо актуальне в нашій країні, адже стільки юристів, економістів, та менеджерів різних направлень, у нас на один квадратній кілометр? Більш ніж достатньо. Країна переповнена «спеціалістами», яких їй абсолютно не потрібно. В деякій мірі мені навіть шкода покоління яке прийде після нас, адже навіть майбутні лікарі тепер мотивують своє навчання, як престижністю диплома, так и вузу. Вже дійшло навіть до того, що «важко» ходити на пари, набагато ж простіше в кінці року «купити» оцінки, або й диплом. Звичайно, залишились студенти, які дійсно хочуть навчатися, та стати спеціалістом в своїй сфері, та навіть тут багато факторів впливають на їх успішність, перш за все, це відношення в групі, ніхто не любить «заучок». Тобто, ти до чогось прагнеш, хочеш, чогось навчитись, а з тебе або принижують, або не дають вчитись, ті кому це навчання абсолютно не потрібно, вони прийшли сюди лише поспілкуватися з однолітками, повеселитись. Також хочу відмітити, дуже важливий фактор, який впливає на мотивацію до навчання – це бажання самого вчителя навчити. Тобто, як зазначалося вище, студент, який не хотів навчатись, наприклад, на вчителя, по різним причинам, закінчив педагогічній інститут, и почав викладати. Зрозуміло, що бажання, робити те, що робити він не хоче, у нього не має, він приходить на пари, аби їх відбути, і у студента немає ніякої охоти вивчати той предмет, який навіть його вчителю не цікавий. Прикладом саме викладацької халатності є також, дуже поширені в наш час хабарі. Ну яке тут може бути навчання, яка старанність, якщо навіть коли ти знаєш, не заплативши - іспит ти не здаси. Завдання викладача перш за все і полягає в тому, щоб «відкрити серце студента», збудити у ньому бажання засвоювати новий матеріал, навчитися працювати з ним. Закохатися і в обрану професію, і в предмет, хотіти вчитись. Психологічне вивчення мотивації і її формування - це дві сторони одного і того ж процесу виховання мотиваційної сфери цілісної особи студента. Вивчення мотивації - це виявлення її реального рівня і можливих перспектив, зони її найближчого розвитку у кожного студента і групи в цілому. Результати вивчення стають основою для планування процесу формування. Формування мотивів до навчання - це створення в вузі умов для появи внутрішніх спонук (мотивів, цілей, емоцій) до навчання; усвідомлення їх студентом і подальшого саморозвитку ним своєї мотиваційної сфери.

Викладач при цьому не займає позицію холоднокровного спостерігача за тим, як стихійно розвивається і складається мотиваційна сфера студентів, а стимулює її розвиток системою психологічно продуманих прийомів. Вивчати і формувати мотивацію студентів викладач цілком може і сам (не чекаючи, наприклад, приходу психолога) за допомогою тривалого спостереження за студентом в реальних життєвих умовах, аналізу тих, що повторюються думці і вчинків студентів, завдяки чому викладач може робити достатньо достовірні висновки, намічати і коректувати шляхи формування. Метою даної курсової роботи є дослідження мотивів учбової діяльності студентів. У зв'язку з цим були поставлені наступні завдання: вивчити літературу по темі «Мотивація навчання і її формування» розглянути методику формування мотивації студентів провести дослідження на формування мотивації учбової діяльності Для вирішення поставлених завдань використані наступні науково – дослідницькі методи: методичні (соціально педагогічний – спостереження за учбовим процесом, вивчення і узагальнення досвіду роботи, експериментальний і статистичний методи). Об'єкт дослідження: мотивація учбової діяльності. Предмет вивчення – шляхи формування мотивації учбової діяльності. Гіпотеза дослідження полягає в тому, що, якщо зміст навчання направлений на мотивацію учбової діяльності, то воно повинне сприяти появі глибокого пізнавального інтересу до матеріалу, що вивчається. Робота складається з введення, двох розділів, висновку, літератури. РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОЇ СФЕРИ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 1.1 Поняття про мотивацію в вітчизняних та зарубіжних концепціях Вперше слово «мотивація» вжив А. Шопенгауер в статті «Чотири принципи достатньої причини» (1900-1910). Потім цей термін міцно увійшов до психологічного ужитку для пояснення причин поведінки людини і тварин. В даний час мотивація як психічне явище трактується по-різному. У одному випадку - як сукупність чинників, що підтримують і направляють, тобто що визначають поведінку (К. Мадсен (До. Madse , 1959]; Же. Годфруа, 1992), в іншому випадку - як сукупність мотивів (Д.Д. Платонов, 1986), в третьому - як спонука, що викликає активність організму і що визначає її спрямованість. Крім того, мотивація розглядається як процес психічної регуляції конкретної діяльності (М.Ш. Магомедемінов, 1998), як процес дії мотиву і як механізм, що визначає виникнення, напрям і способи здійснення конкретних форм діяльності (І.А. Джідарьян, 1976), як сукупна система процесів, що відповідають за спонуку і діяльність (У.Д. Вілюнас, 1990). Звідси всі визначення мотивації можна віднести до двох напрямів. Перше розглядає мотивацію із структурних позицій, як сукупність чинників або мотивів. Наприклад, згідно схемі В.Д. Шадрикова (1982), мотивація обумовлена потребами і цілями особи, рівнем домагань і ідеалами, умовами діяльності (як об'єктивними, зовнішніми, так і суб'єктивними, внутрішніми - знаннями, уміннями, здібностями, характером) і світоглядом, переконаннями і спрямованістю особі і т.д. З урахуванням цих чинників відбувається ухвалення рішення, формування наміру.

Другий напрям розглядає мотивацію не як статичну, а як динамічну освіту, як процес, механізм. Проте і в тому і в іншому випадку мотивація у авторів виступає як вторинна по відношенню до мотиву освіта, явище. Більше того, в другому випадку мотивація виступає як засіб або механізм реалізації вже наявних мотивів: виникла ситуація, що дозволяє реалізувати наявний мотив, з'являється і мотивація, тобто, процес регуляції діяльності за допомогою мотиву. Наприклад, В.А. Іванников (1985) вважає, що процес мотивації починається з актуалізації мотиву. Таке трактування мотивації обумовлене тим, що мотив розуміється як предмет задоволення потреби (А.Н. Леонтьев), тобто мотив даний людині як би готовим. Його не треба формувати, а треба просто актуалізувати (викликати в свідомості людини його образ). Проте при такому підході залишається незрозумілим, по-перше, що ж додає спонукальну - ситуація або мотив, по-друге, яким чином виникає мотив, якщо він з'являється раніше, ніж мотивація. Вислови авторів про співвідношення мотиву і мотивації не прояснюють цього питання. Так, Р.А. Пілоян пише, що мотивація і мотив - взаємозв'язані, взаємообумовлені психічні категорії і що мотиви дії формуються на базі певної мотивації (тобто мотиви вторинні). І в той же час він стверджує, що через вироблення окремих мотивів ми можемо впливати на мотивацію в цілому (тобто вже мотивація залежить від мотивів, які стають первинними). Крім того, автор вважає, що мотиви відносяться до дій, а мотивація - до діяльності, не даючи цьому якого-небудь обґрунтування. Нелегко з'ясувати співвідношення між мотивацією і мотивом і в книзі И.А. Джидарьян (1976). Вона пише, що, на відміну від мотивації, мотив має вужче значення. У нім фіксується власне психологічний зміст, а саме той внутрішній фон, на якому розгортається процес мотивації поведінки в цілому. Саме мотив енергізуе і направляє дії людини на кожен момент часу. Запитання - в чому ж тоді полягає роль мотивації, якщо все здійснюється за допомогою мотиву? В цьому випадку поняття «мотивація» стає зайвим. У багатьох випадках психологи (а біологи і фізіологи - постійно) під мотивацією мають на увазі детермінацію поведінки, тому виділяють зовнішню і внутрішню мотивацію. Разом з психологами проблема мотивації і мотиву розробляється і криміналістами. Серед них теж немає єдиного розуміння мотивації. У одному випадку вона розуміється як метод самокерованості особи через систему стійких переконань, тобто через мотиви (До. Е. Ігошев, 1974), в іншому випадку - як процес формування мотиву поведінки (У. Д. Філімонов, 1981), в третьому - як сукупність мотивів, як складна і суперечлива, мінлива динамічна система (Н.Ф. Кузнєцова, 1975). Таким чином, ні в розумінні суті мотивації, її ролі в регуляції поведінки, ні в розумінні співвідношень між мотивацією і мотивом немає єдності До речі, першими роботами по мотивах в Росії були праці юриста Л.І Петражіцкого, наприклад «Про мотиви людських вчинків» (1904). А.Н. Леонтьєв так визначає мотив: «У самому потребуючому стані суб'єкта предмет, який здатний задовольнити потребу, жорстко не записаний.

До цього часу ще не сну цлсного й докладного сторико-порвняльного дослдження фольклорно системи етнчних реAонв Украни, х розвитку та взамовпливв. Не маючи змоги в цьому пдручнику окремо описати усну народну творчсть кожного реAону, обмежимось стислою характеристикою ц структури з урахуванням головних вдмнностей та вдхилень (на рвн жанрв, тематики та мови) на рзних етнчних територях. W2. Фольклор та фольклористика Фольклор (вд англ. folklore народна мудрсть, знання)  важливою складовою частиною культури народу. «Фольклор одна з найтривалших  всеохоплюючих систем духовного життя народу, тсно зв'язана з народним побутом (як окремою системою), з лтературою (яка, зрештою, витворилась з фольклору  зберга з ним тсний зв'язок на всх етапах свого розвитку) та н.» До цього часу в науц не сну чткост чи одностайност щодо того, як сфери народного знання окреслюються цим поняттям. Це пов'язано з тим, що у бльшост захдновропейських наук пд поняттям «фольклор» розумють не тльки усне словесне мистецтво народу, а духовну творчсть у поднанн з матеральною, з урахуванням елементв побуту, знарядь прац, особливостей побудови житла тощо

1. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

2. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

3. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

4. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

5. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

6. Дослідження харчування
7. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки
8. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

9. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

10. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

11. Метеорологічні дослідження

12. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

13. Палеоантропологічнi дослідження

14. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

15. Методика гідрогеологічних досліджень

16. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

Конструктор "Транспорт".
Конструктор «Транспорт» - набор всевозможных машинок и элементов, имеющих отношение к транспорту, в т.ч. зданий (вокзал, милиция, заправка
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Настольная игра "Земляничные тропинки".
Очень милая и добрая игра, в которой не может быть проигравших, что очень важно для малышей! Игроки должны помочь собрать медвежатам как
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Счеты "Математика".
Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с
819 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

17. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

18. Теорія і методологія дослідження управління

19. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

20. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

21. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

22. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи
23. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов
24. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

25. Дослідження методів інтерполяції

26. Дослідження методів чисельного інтегрування

27. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

28. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

29. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

30. Медичні дослідження Герофіла

31. Дослідження активних фільтрів

32. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

Глобус Марса.
Шар выполнен из толстого пластика, имеет один прочный шов по экватору. Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки:
1007 руб
Раздел: Глобусы
Блюдо "Пасхальное", диаметр 22 см.
Блюдо. Диаметр: 22 см. Высота: 3,5 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
422 руб
Раздел: Прочее
Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки

33. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

34. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

35. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

36. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

37. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

38. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки
39. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"
40. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

41. Маркетингові дослідження

42. Маркетингові дослідження діяльності фірми

43. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

44. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

45. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

46. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

47. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

48. Дослідження асортименту пральних машин

Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы
Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Защитные шторки для автомобиля на присосках Chicco Safe "Паравозик", с сумкой в комплекте, 2.
Предназначены для автомобиля, они защитят вашего малыша от солнечных лучей и перегрева. Крепятся к стеклу присосками. Рисунок в виде
880 руб
Раздел: Прочее

49. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

50. Дослідження поведінки споживачів

51. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

52. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

53. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)

54. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків
55. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті
56. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

57. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

58. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

59. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

60. Променеве дослідження молочної залози

61. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

62. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

63. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

64. Променеве дослідження щитоподібної залози

Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные
Бутылочка для кормления "Avent", 260 мл.
Бутылочка: полипропилен, не содержит бисфенол-А. Соска: силиконовая, не содержит бисфенол-А. Возраст: 0—6 месяцев. При использовании
381 руб
Раздел: Бутылочки

65. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

66. Дослідження ділової кар’єри менеджера

67. Дослідження та розробки на підприємстві

68. Особливості проектування операційної системи у сфері послуг

69. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

70. Методи науково-педагогічних досліджень
71. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя
72. Основи наукових досліджень

73. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження

74. Технології навчання як дослідження

75. Організація і структура наукових досліджень

76. Методи політичних досліджень

77. Дослідження рухів зубообробного вестата

78. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

79. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

80. Організація патопсихологічного дослідження

Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

81. Структура психологічного дослідження

82. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

83. Дослідження тривожності п’ятикласників

84. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

85. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

86. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології
87. Педагогічний експеримент як метод дослідження
88. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

89. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

90. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

91. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

92. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

93. Дослідження однофазного трансформатора

94. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів зіркою

95. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

96. Дослідження фототранзистора

Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Кот на крыше".
Настольная игра «Кот на крыше» соберет всю семью за столом. С ней вечер пройдет незаметно и крайне увлекательно. Правила просты: нужно
458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Карандаши цветные "Kolores", 24 цвета.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. В комплекте: точилка. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 2,9 мм. Количество цветов: 24.
403 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

98. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи

99. Прогностичні дослідження маїбутнього


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.