Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Конверсія як засіб словотворення в англійській мові

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ КАФЕДРА ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ Курсова робота На тему: &quo ;Конверсія як засіб словотворення в англійській мові&quo ; Буча 2008 Вступ Темою курсової роботи є конверсія як засіб словотворення в англійській мові. Актуальність роботи зумовлена недостатнім дослідженням конверсії в англійській мові, та тим, що конверсія є дуже продуктивним засобом словотворення. Поява нової лексичної одиниці у мовленні пояснюється перш за все прагматичними потребами коммунікантів. Мовець вибирає зі свого словотвірного лексикону те, що найкраще виражає, на його думку, комплекс висловлених ним почуттів. Якщо адекватна похідна одиниця відсутня, то він видозмінює стару або утворює цілком нову. Нові лексичні одиниці конструюються у процесі мовлення. У мові постійно з’являються нові слова, тому виникає потреба у їх дослідженні та детальному розгляді їх засобів утворення. Дана тема буде актуальною доти, доки буде існувати і розвиватись мова. Об’єктом дослідження є випадки конверсії. Мета даної роботи полягає у дослідженні та розкритті як теоретичних, так і практичних питань: що таке конверсія, які засоби конверсії є найбільш уживаними в англійській мові. Досягти поставленої мети можна за допомогою таких засобів визначити, що таке конверсія, які типи конверсії існують в сучасній англійській мові; виявити вплив конверсії на розвиток та розширення лексичного запасу слів в англійській мові; дослідити дану проблему спираючись на праці вчених, словники та інші матеріали (наукові роботи, підручники, посібники, журнальні статті тощо); проаналізувати окремі випадки конверсії на матеріалі різних частин мови. Особливості англійського словотворення Термін «словотвір» має два основних значення, які потрібно чітко розрізняти. В першому значенні він використовується для вираження постійного процесу творення нових слів у мові. Мова знаходиться в стані постійного розвитку, який складається з окремих мовних процесів, в тому числі і процес творення нових слів. Цей процес має назву «словотвір». В другому значенні, термін «словотвір» означає розділ науки, яка займається вивченням процесу творення нових лексичних одиниць. Предметом дослідження словотвору є вивчення процесу творення нових лексичних одиниць та засобів, за допомогою яких цей процес відбувається (суфіксів, префіксів, інфіксів тощо). У своїй сукупності слова складають лексичні підвалини мови. Слова змінюються у мовленні за граматичними законами. Визначень слова, як одиниці мови, багато – в залежності від критеріїв, підходу, точок зору. У лексичному розумінні воно визначається як одиниця називання, що має лексико-семантичне наповнення і може виражати сформульоване поняття. У цьому відношенні слово має широкий лексико-граматичний діапазон: частини слова можуть змінюватись, варіюючи при цьому значення самого слова, а окремі форми його це значення зберігають, напр.: igh – igh ly (ніч – щоночі). Словотвір займає важливе місце не тільки в граматиці англійської мови, а й у лексикології, фонетиці та інших лінгвістичних науках. Питання словотвору як розділу граматики – це вивчення структури і змісту слів, творення слів, названих похідними і складними, зазвичай на базі однокореневих слів відповідно до існуючих у мові прикладів і моделей з допомогою афіксації, словоскладання, конверсії та інших засобів.

Конверсія У словотворенні конверсія – це спосіб творення слів без використання спеціальних словотвірних афіксів; різновид транспозиції, при якій перехід слова з одної частини мови в іншу відбувається так, що форма слова однієї частини мови (чи його основа) використовується без всяких матеріальних змін в якості представника іншої частини мови (англ. sal «сіль» і o sal «солити», o jump «стрибати» і а jump «стрибок» і т.і.) . Це одне із головних джерел поповнення мовної лексики і для нього майже не існує формально-морфологічних обмежень. Багато дослідників пропонувало терміни функціональна зміна, нульова деривація, кореневе творення, проте термін конверсія видався найбільш вдалим. У мові існує значна кількість слів, форми яких не мають ніяких зовнішніх ознак для визначення їх приналежності до певної частини мови. Конверсія притаманна багатьом мовам, але в англійській мові вона має особливо широке розповсюдження. Важливою причиною цього можна вважати ту особливість англійської мови, що вона майже не має морфологічних показників частин мови. В англійській мові майже немає морфологічних флексій частин мови. Останні або не розрізняються зовсім, або можуть розрізнятися по словотвірним афіксам. Ця обставина не могла не спричинити широкого розповсюдження конверсії, за моделями якої відбувається творення нових лексичних одиниць, що поповнюють словарний запас мови. Хоча один з результатів конверсії складається у тому, що конвертоване слово може застосовуватись в іншій, ніж висхідне слово, синтаксичній функції, конверсія не може бути розглянутою тільки як синтаксичне явище. У цьому випадку ми повинні були б виключити конверсію з системи словотворення, так як вживання однієї частини мови в ролі іншої ще не утворює нового слова. Як і в інших словотвірних засобах і процесах, у конверсії (а в ній особливо) тісно переплітаються синхронія і діахронія. Те що для сучасної мовної свідомості представляються як результат конверсії, фактично може не мати до неї відношення. Так багато пар «дієслово-іменник» (dri k v. – dri k ., help v. – help .), що сприймаються як результат конверсії, можуть бути наслідком зовсім інших процесів; у даному випадку втрати дієслівних суфіксів: dri ka →dri k, helpa →help. Історичний підхід, однак, цікавий і важливий сам по собі, дуже ускладнив би опис конверсії в сучасній англійській мові. Тому при розгляді таких пар, як help v. и help . Можна говорити про те, що вони «знаходяться у відношенні конверсійного походження». Це тим більше справедливо, що семантичні відношення в таких парах зовсім не залежать від їх фактичного походження (в результаті конверсії чи в результаті втрати флексії одного з членів пари). Окрім відсутності морфологічних показників часин мови, конверсія в англійській мові у парах →V ( ou →Verb) підтримується тим фактом, що в системі утворення дієслова від іменника є лише три суфікси, при цьому всі вони мають свої особливості і значення, котрі не дають їм можливості брати участь в утворенні дієслів з загальним значенням. Ці три суфікса (a e, ize, ify) утворюють відіменні дієслова з науковим і технічним значенням, при цьому утворюються пари із визначеними семантичними відносинами похідності.

Наприклад у моделі ize=V є відношення: · Co ver i o, pu i o he form of, give he charac er or shape of (fic io ize, sa irize, dieselize); · Subjec o he ac io , rea me or process of ( errorize); · Subjec o a special ( ech ical) process co ec ed wi h (wi erized); · Impreg a e, rea , combi e wi h (carburize). Питання в тому, скільки слів одного семантичного гнізда, що належать до різних частин мови, можуть одночасно співвідноситись по конверсії, цікавив багатьох лінгвістів як у відношенні давнього, так і сучасного часів англійської мови. Однозначного рішення щодо цієї проблеми немає до цих пір. Конверсійні відношення можуть виникати не тільки між двома членами, але і між більшою кількістю слів, тобто можуть бути групи з двох і більше слів, що знаходяться у відношенні похідності. Роздивимось групи з двох, трьох, чотирьох і п’яти членів, беручи на увагу також конверсію в області перехідних і неперехідних дієслів, тобто V (Verb ra si ive перехідне дієслово)→Vi (Verb i ra si ive неперехідне дієслово) і навпаки. Двочленна: V – V – rescue (рятувати); (спасіння) Трьочленна: V – Vi- : V – mis ake (Неправильно зрозуміти що-небудь, помилково прийняти одне за інше) Vi (помилятися); (помилка). Чотиричленна V – Vi-Adj – : V – rim (Приводити до ладу, підрізати) Vi (пристосовуватись); Adj(в гарному стані); – порядок та ін. П'ятичленна: Adj – Adv – – V – Vi: Adj – righ (прямий); Adv (прямо); (право); V (випрямляти); Vi (випрямлятися). У конверсійних відносинах можуть знаходитись слова з різних частин мови. У сучасній англійській мові першу групу виниклих за способом конверсії є дієслова. Так наприклад, вони можуть бути утворені від різних іменників: a echo ( .) – o echo (v.); a ca – o ca ; a ail – o ail. Від прикметників дієслова по конверсії утворюються рідше ніж від іменників, але, тим не менш, їх у мові немало. Утворення іменників від дієслів також уявляє собою широко розповсюджений тип конверсійного словотворення в сучасній англійській мові. Такі іменники складають другу значну групу слів, виниклих по способу конверсії. Наприклад: сlimb – підйом; сry – крик; mis ake – помилка; He go my oo h ou beau ifully a he firs go. (Show.) Он замечательно вырвал мне зуб с первого раза. «We k ow i he old cou ry,» he had said « o o rus he likes of A ley.» (D. Car er). «Мы в Англии знаем», казав він «що таким, як Еттлі, довіряти не можна.&quo ; Співвідношення значень між висхідним дієсловом і утвореним від нього по конверсії ім’ям іменником нагадує ті, котрі спостерігаються у відіменних дієсловах, але питома вага кожної групи трохи інша. Керуюче відношення, при котрому іменник означає те, що являється засобом того як відбувається дія, наприклад, a grasp – рукоятка, агентивне, коли іменник називає виробника дії, a ramp – бродяга, і локативне, коли іменник називає місце де відбувається дія, a s a d – стенд, зустрічаються порівняно рідко. Найбільш характерними є результативне процесуальне співвідношення. При першому з них іменник називає результат дії, названої дієсловом, a call – виклик, a cu – поріз, a fi d – знахідка. У другому віддієслівний іменник стає назвою процесу: decay – псування, a ru – біг .

Оц нов шофери тепер не раз жалували, що не вмли здити автами в Краю, тому й мусили нищити вс здобут вд ворога автомашини. Курс кнчився  треба було думати про якесь нше зайняття. Тод негайно розпочато курс англйсько мови, що тривав клька мсяцв. Колишн, з словника вивчен англйськ слова доводилося наново перевивчати, а найбльше терпв бдний язик. ¶ не раз через хибну вимову виходило щось таке, що повстанц реготалися до слз. Упсти зживалися з таборовим життям, мали популярнсть мж таборовиками  молодими двчатами. Найбльше незадоволення вони вдчували через свй мзерний одяг, бо не раз треба було сидти в кмнат. В в той же час у недалекй таборовй зал вдбувалися забави. На забави упсти мусили йти по черз, вони домовлялися мж собою  позичали в одного штани, у другого взуття, ще в ншого блюзку. Така «комбнаця» давала можливсть тльки трьом упстам з-помж шстнадцятьох у пристйному вигляд йти на забаву. Потм на наступну забаву йшли вже тро нших. Документв дал не було

1. Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові

2. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

3. Твори на англійській мові

4. Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові

5. Функціонування паронімів в сучасній англійській мові

6. Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові
7. Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці
8. Безособові речення в сучасній англійській мові

9. Лінгвістичне наповнення концепту "колір" ("colour") в українській та англійській культурах

10. Переклад Біблії на англійську мову

11. Словотвірні парадигми в рекламній лексиці сучасної англійської мови

12. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

13. Електронні тлумачні словники англійської мови

14. Англійські вигуки та їх українські еквіваленти

15. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови

16. Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

Гамачок для купания, универсальный.
Вспомогательное устройство для купания новорожденного, обеспечивает процесс поддерживания малыша в ванночке. Ребенок, не способный держать
304 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

17. Додаток при перекладі з англійської мови

18. Образ підлітка в сучасній англійській прозі (В. Голдінг, С. Таунсенд, С. Хілл)

19. Літери англійського алфавіту, слова. Ігри на уроках англійської мови

20. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

21. Формування позитивної мотивації на уроках англійської мови

22. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов
23. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика
24. Особливості реформації в Англії

25. Особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів

26. Морфологічні засоби виразності мови

27. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

28. Особливості фонологічної системи мови

29. Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову

30. Сфери проникнення англіцизмів в інші мови - російську, українську

31. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси

32. Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах

Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мелки восковые "Maxi", 24 цвета.
Мелки восковые удобные и яркие. Они не крошатся, хорошо рисуют, имеет насыщенные цвета. Безопасно для детей. Восковые мелки в специальной
308 руб
Раздел: Восковые

33. Технологія складу програм. Базові засоби мови C++

34. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

35. Проблема формування лексико-граматичних засобів мови

36. Особливості психокорекції сімейних взаємовідносин між батьками та дітьми-підлітками

37. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

38. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)
39. Засоби захисту права власностi
40. Право Англии

41. Англия во время правления Георга V

42. Договор Филиппа VI с нормандцами о завоевании Англии

43. География и окружающая среда Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии (на английском языке)

44. Политическая система государства /на англ. языке/

45. Династия Плантагенетов в истории Англии

46. Обычаи и традиции англо-говорящих стран

47. Рождество в Англии

48. Особенности деловой этики и протокола в Великобритании (на примере графства Англия)

Велосипед трехколесный Moby Kids "Leader 360°. AIR Car", с разворотным сиденьем, цвет:.
Детский трёхколёсный велосипед премиум-класса "Leader 360° 12x10 AIR Car" от торговой марки Moby Kids. Эта модель
7324 руб
Раздел: Трехколесные
Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки

49. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

50. Англо-германские противоречия накануне первой мировой войны

51. Англия времен Реставрации

52. Королевские слуги и яковитский двор в Англии 1603-1625

53. Провал попыток СССР создать систему коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры, их результат

54. Династия Плантагенетов в истории Англии
55. ЗАСОБИ СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ АКТИВНОСТI МОЛОДИХ ШКОЛЯРiВ
56. Система образования в Англии

57. Особенности преодоления социально-экономических противоречий в Англии и Франции

58. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

59. Банковская система Англии

60. Первоначальное накопление капитала в Англии, Франции и Германии

61. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

62. Основание первых колоний в С.Америке. Англия и Новый Свет.

63. Краткая история Англии: Завоевание Британии германскими племенами

64. История Англии: время святого Дунстана

Магнит "FIFA 2018. Забивака. Удар!".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: полистоун.
365 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Швабра Vileda "Active Max".
Швабра Vileda "Active Max", выполненная с плоской насадкой, предназначена для уборки всех типов напольных покрытий, включая
999 руб
Раздел: Швабры и наборы
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5" (4 штуки).
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
754 руб
Раздел: Фильтры для воды

65. Развитие капитализма в Англии

66. Роль Франции в развитии англо-шотландских отношений в XVI веке

67. Подготовка сил к Англо-Бурской войне и мировая общественность

68. Распространение влияния квакеров в Англии

69. Елизаветинская Англия

70. Англия во времена Эдуарда III
71. Англия до середины XI века
72. Конституционная монархия в Англии 1689 г и ее правовое закрепление

73. Народные выступления, волнения и заговоры в Англии

74. Англия 1485

75. Англо-германские отношения в межвоенный период

76. История Англии в период Республики и Протектората Оливера Кромвеля

77. Особливості економічного розвитку Київської Русі

78. Промышленный переворот в Англии

79. Социальная политика Англии в начале ХX в.

80. Революция в Англии. Конституционный этап

Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло
Головоломка "Кубик Рубика 2х2".
Кубик Рубика 2х2 от компании «Rubik's» - это упрощенная разновидность классической головоломки. Каждая грань кубика состоит не из 3,
562 руб
Раздел: Головоломки
Шторка антимоскитная "Кружево" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

81. Англия. Правление Эдуарда II

82. Англия. Покорение Уэльса

83. Внешнеполитическая подготовка Германии ко второй мировой войне в 1939 году. Политика Англии и Франции

84. Отношения СССР с Англией, США и Францией

85. Англія у 1870-1914 роках

86. Политика Англии и Франции
87. История Англии в период Республики и Протектората Оливера Кромвеля
88. Суды справедливости в Англии XIV-XVI веков

89. Особливості функціонування глобальної мережі

90. «Говорящие картины» и «застывшие стихотворения»: представления о родстве поэзии и живописи в Англии на рубеже XVI-XVII веков

91. Особливості маркетингу послуг

92. Ділові взаємовідносини в апараті управління

93. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

94. Особливості контролю знань з математики

95. Англо-американская модель менеджмента

96. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

Сиденье в ванну раздвижное (дерево).
Сиденье в ванну раздвижное, пятиреечное, закрепленное к каркасу, регулируется по ширине ванны. Предохраняйте деревянную часть изделия от
752 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Кроватка для кукол, деревянная.
Если ваша дочка мечтает собрать для любимой куколки целый мебельный гарнитур, то начинать необходимо с покупки именно этой реалистичной
401 руб
Раздел: Спальни, кроватки

97. Деизм в Англии

98. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту

99. Банк Англии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.