Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правовое положение хозяйственных объединений (Украина)

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Тема: “Правове становище господарських об’єднань” З м і с т Вступна частина Загальна характеристика організаційно-правових форм Асоціація Концерн Корпорація Конгломерат Холдінг Промислово-фінансова група Франчайза Правові аспекти створення, функціонування і ліквідації господарських об’єднань Органи управління об’єднання Відмінність об’єднань підприємств від господарських товариств Висновки і пропозиції 1. Вступна частина.З розвитком ринкових відносин в Україні розвиваються і форми підприємницької діяльності. Для того щоб успішно працювати в умовах ринкової конкуренції та реалізовувати значні фінансово-промислові проекти підриємствам уже недостатньо функціонування в рамках окремих розрізнених господарських товариств, і тому вони прагнуть об’єднуватись у групи підприємств за галузевим, територіальним чи іншим принципом. Такі об’єднання підприємств в цивільному праві називають господарськими об’єднаннями. Останні мають свої специфічні ознаки, які відрізняють їх від господарських товариств. Чинне законодавство України виділяє чотири основних види об’єднань підприємств, до яких відносяться асоціації. корпорації, консоріуми і концерни. Необхідність створення в нашій країні об’єднань була визнана ще наприкінці 60-х років. Пізніше були прийняті перші спроби створення виробничих і науково-виробничих об’єднань. На першому етапі реформи (1992-1993 рр.) було штучно зруйновано багато виробничих і науково-виробничих комплексів, систем, які складалися з технологічно взаємопов’язаних підприємств. Велику роль зіграло надане колективам структурних підрозділів підприємств право приймати рішення про їх перетворення в самостійні акціонерні товариства. Найбільш наглядний результат таких дій - створення на базі “Аерофлоту” бульш ніж 400 самостійних авіакомпаній, з яких тільки 20 життездатні, а інші, маючи на балансі 1 - 3 літаки, не мають можливості нормальної організації польотів. Як слідство - масова неплатоспроможність авіакомпаній, відсутність коштів для ремонту і обновлення техніки, різке зниження безпеки польотів. Для аеропортів - відсутність коштів на забезпечення і профілактику наземного устаткування. Для виробництва - відсутність замовлень на поставку авіаційної техніки. В результаті цього в порівнянні з 1991 р. об’єм перевезень авіаційним транспортом до 1995 р. зменшився вдвоє. З 1992 по 1994 рр. число загиблих на 1 млн. перевезених пасажирів збільшилось майже в 5 разів, знос авіаційної техніки досягнув 70%. Кількість діючих аеропортів знизилася з 1302 в 1991 р. до 875 в 1995 р. Спроби виділення і перетворення в самостійні підприємства наукових і дослідно-конструкторських підрозділів провідних науково-виробничих комплексів привели їх до руйнування високотехнологічних галузей промисловості, що значно ускладнило умови функціонування наукоємких виробництв. Починаючи з 1994 р. все більш підприємств мають наміри ввійти в склад великих об’єднань. Такі об’єднання, включаючи в себе промислові підприємства, наукові інститути, торгові фірми, банки, страхові компанії і інші фінансові структури, є своєрідним каркасом економіки провідних індустріальних країн і світового господарства в цілому, основою сучасного промислового виробництва.

В розвинутих країнах такі структури займають головні позиції в більшості галузей економіки. Так основу економіки Японії складають шість провідних фінансово-промислових груп - “Міцубісі”, “Міцуі”, “Сутімото”, “Санва”, “Фує”, “Дай-іте-канге”. Підприємства, які входять в їх склад, забезпчують більше половини загальних продаж в ряді важливіших галузей промисловості. Торгові фірми, які входять у склад цих груп, здійснюють більше половини експортно-імпортних операцій, а їх доля в імпорті окремих, в основному наукоємких товарів, досягає 90%. Комерційні і трастові банки цих груп контролюють близько 40% загального капіталу бвнків, страховим компаніям належить 53-57 % всього страхового капіталу. Найбільшими з південнокорейських фінансово промислових груп є такі всесвітньо відомі фірми, як “Самсунг”, “Деу”, “Хенує”, “LG”. Починаючи з 1975 р. південнокорейський уряд на базі найбільших ФПГ створив 13 універсальних торгових компаній. Ці компанії стали важливішими експортерами продукціїі підприємницького капіталу, а їх вплив на економічний розвиток Південної Кореї, на динамику її зовнішньоекономічних зв’язків значно збільшився в середені 80-х рр. Вже тоді 11 провідних південнокорейських корпорацій володіли приблизно 40% статутного капіталу п’яти найбільших банків країни. Подібну ситуацію можливо спостерігати і в економіці інших країн - США, Німеччині, Італії, Франції. Як свідчить світовий досвід, джерело стратегічних переваг для учасників об’єднань - це конкурентні переваги, в значній мірі в сфері технологічного розвитку, забезпечення ресурсами. В Україні також діяють специфічні фактори, які спонукають підприємства до об’єднання в великі структури: необхідність відновлення зруйнованих виробничо-технологічних зв’язків. Традиційно виробництво високотехнологічної продукції в СРСР було сконцентровано на крупних НВО інтегруючих життевий цикл виробу від конструкторської розробки до його обслуговуваня у покупця. НВО включали у свій склад науково-дослідні оргнізації, конструкторські бюро, дослідні та серійні заводи. Руйнування цих науково-виробничих комплексів значно погіршило умови як наукових і конструкторських організацій, так і виробничих підприємств. Щоб виправити ситуацію, підприємства роблять спроби відновити об’єднання на новій основі чи створити структури, які більше підходять вимогам розвитку виробництва на сучасному етапі. Необхідність структурної перебудови виробництва, яка неможлива без координації діяльності усіх ланок технологічного ланцюга і залучення великих фінансових ресурсів. Лобірування інтересів підприємств. Більш успішно це може бути зроблено не одним підприємством, а їх групою, яка має спільні інтереси. 2. Загальна характеристика організаційно-правових форм.Об’єднання підприємств здійснюється на добровільних засадах з метою спільної діяльності на основі комерційного розрахунку та самофінансування. Відповідно до ст. 3 Закону “Про підприємства в Україні” підприємці можуть об’єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству.

В зв’язку з цим, однією із важливих функцій Антимонопольного комітету України є проведення аналізу діяльності існуючих і створюванних об’єднань підприємств, для виявлення, запобігання, обмеження та недопущення в їх діяльності монополізму. Об’єднання є юридичними особами і діють на підставі договору або статуту, який затверджується їх засновниками або власниками. Підприємства, що входять до складу об’єднань, також зберігають за собою статус юридичної особи і не змінюють форми власності. Об’єднання не відповідають за зобов’язаннями підприємств, що входять до його складу і, навпаки, підприємства - члени об’єднань несуть субсідіарну відповідальність за зобов’язанням останніх, тобто якщо об’єднання не в змозі виконати свої зобов’язання, то ці зобов’язання виконують підприємства засновники. Умови, розміри та порядок такої відповідальності визначаються, як правило, в межах внеску кожного із засновників у статутний фонд, що відображається у засновницьких документах. Об’єднання виконує тільки ті функції і має тільки ті поноваження, які йому делегували підприємства-учасники. За учасниками об’єднання зберігається право виходу з його складу із збереженням взаємних зобов’язань і договорів, укладених із іншими підприємствами і організаціями. Основним принципом у взаємовідносинах між учасникми об’єднання є добровільність при створенні об’эднання. Юридичною формою її виразу є засновницький договір і затверджений всіма членами об’эднання статут. В ньому, окрім загальних, вміщуються відомості про склад об’єднання, основні цілі його діяльності, органи управління, порядок прийняття ними рішень, в тому числі з питань, рішення, за яких повинні прийматься одноголосно або кваліфікованою більшістю голосів членів об’єднання. Це стосується, перш за все, питань про порядок розподілу майна при ліквідації об’єднання. Об’эднання створюються для спільного вирішення задач, що стоять перед його учасниками, підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів на основі об’єднання зусиль та засобів, організації спільної діяльності, розподілу праці, спеціалізації і кооперації, а також в цілях проведення інших заходів виробничого, комерційного чи природоохоронного характеру. Об’єднання підприємств в межах делегованих йому повноважень може від свого імені укладати договори, користуватися послугами кредитно-банківських установ, здійснювати експортно-імпортні операції та інші види зовнішньоекономічної діяльності, проводити операції на фондовому ринку. Об’єднання може створювати підприємства (фірми, центри, виробництва) для надання його учасникам виробничих, транспортних, технологічних, комерційних, проектно-конструкторських, зовнішньо-торгівельних, юридичних, інформаційних, консультативних і інших послуг; організовувати підготовку і підвищення кадрів, прокат обладнання, фірмове обслуговування споживачів продуктів учасників, інші роботи; здійснювати заходи соціального розвитку, поліпшення житлово-побутових умов робітників підприємств і структурних підрозділів, що увійшли в об'єднання.

Банковские союзы и ассоциации не имеют права заниматься банковской или предпринимательской деятельностью и не могут быть созданы с целью получения прибыли. Ассоциация (союз) банков является договорным объединением банков и не имеет права вмешиваться в деятельность банков членов ассоциации (союза). Раздел II СОЗДАНИЕ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОВ Глава 2 СОЗДАНИЕ БАНКОВ Статья 14. Участники банков Участниками банка могут быть юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты, а также государство в лице Кабинета Министров Украины или уполномоченных им органов. Владельцы существенного участия в банке должны иметь безупречную деловую репутацию и удовлетворительное финансовое положение. Требования к деловой репутации и удовлетворительности финансового положения учредителей и акционеров (пайщиков), приобретающих существенное участие в банке, устанавливаются настоящим Законом и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины. Участниками банка не могут быть юридические лица, в которых банк имеет существенное участие, объединения граждан, религиозные и благотворительные организации. Статья 15

1. Правовое положение субъектов хозяйственной деятельности

2. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

3. Правовое положение Акционерного Общества

4. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

5. Правовое положение Президента Республики Беларусь

6. Конституционно-правовой статус общественных объединений
7. Правовое положение российских военных баз на территории стран СНГ
8. Правовое положение иностранных граждан в России

9. Правовое положение юридических лиц в международном частном праве

10. Правовое положение рабов. Колоны

11. Правовое положенние лиц, отбывающих наказание

12. Правовое положение осужденных к наказаниям без изоляции от общества

13. Правовое положение сибирской периодики в 1905-1914 гг.

14. Территориальное море и его правовое положение

15. Правовое положение лицензирования

16. Правовое положение государственных и муниципальных предприятий

Рюмпочка.
РЮМПОЧКА - с каждой рюмкой мир становится светлее! Создайте яркое застолье, зарядитесь энергией и самые светлые стороны жизни откроются,
315 руб
Раздел: Бокалы, рюмки
Ножницы "Explorer", 21,5 см.
Ножницы с массивными лезвиями идеально подходят для работы с плотной бумагой. Эргономичная форма ручек и резиновая вставка с
390 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Лупа с креплением на голову и подсветкой (увеличение: 1,8-х - 4,8-х кратное).
Лупа с креплением на голову, обладающая регулировкой степени увеличения.
462 руб
Раздел: Лупы

17. Особенности основных организационно-правовых форм хозяйственных обществ

18. Правовое положение римских граждан

19. Правовое положение индивидуального предпринимателя

20. Правовое положение коммерческих банков на территории России

21. Правовое положение различных категорий лиц в Римском праве

22. Лица участвующие в деле: классификация, права и обязанности, краткая характеристика правового положения
23. Понятие, виды и правовое положение коммерческих банков
24. Особенности правового положения лиц, заключенных под стражу

25. Правовое положение участников рынка ценных бумаг

26. Административно-правовой статус общественных объединений

27. Правовое положение третейского суда в РФ

28. Правовое положение сельскохозяйственных кооперативов

29. Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности

30. Правовое положение физических лиц по римскому праву

31. Общество с ограниченной ответственностью, правовое положение

32. Правовое положение ООО

Фоторамка на 9 фотографий С34-013 "Alparaisa", 55,5x44,5 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x44,5х2 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 4 штуки, - 15х10 см, 4 штуки, - 30х10 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 9-ти
870 руб
Раздел: Мультирамки
Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики
Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением

33. Правовое положение коммерческих банков

34. Правовое положение государства как участника гражданско-правовых отношений с иностранным элементом

35. Правовое положение юридических лиц в международном частном праве

36. Правовое положение Агентства по страхованию вкладов

37. Административно-правовое регулирование хозяйственной деятельности в агропромышленном комплексе

38. Воинская часть, ее гражданско-правовое положение
39. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя
40. Гражданско-правовое положение некоммерческих организаций

41. Гражданско-правовое положение обществ с ограниченной ответственностью

42. Дееспособность физического лица. Правовое регулирование деятельности объединений предприятий

43. Особенности правового положения индивидуальных предпринимателей в системе обязательного социального страхования

44. Понятие и содержание правового положения лиц, отбывающих уголовные наказания

45. Правовое положение Госдумы

46. Правовое положение женщин в современной Индии

47. Правовое положение и организационное построение ОВД

48. Правовое положение иностранных участников в гражданском процессе

Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения

49. Правовое положение иностранцев в Российской Федерации

50. Правовое положение коммерческих организаций

51. Правовое положение кооперативных организаций в РФ

52. Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств

53. Правовое положение личности в государстве

54. Правовое положение мировых судей в судебной системе РФ
55. Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью
56. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью как юридического лица

57. Правовое положение ОВД районов,городов

58. Правовое положение Правительства РФ. Взаимодействие Администрации Президента РФ и Правительства

59. Правовое положение римского гражданина. Прекращение обязательств

60. Правовое положение сотрудников внутренних дел

61. Правовое положение Федеральной службы безопасности Российской Федерации

62. Правовое положение холдингов

63. Правовое положение юридических лиц с иностранными инвестициями в РФ

64. Правовое регулирование хозяйственной (предпринимательской) деятельности

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки

65. Правовые основы хозяйственной (предпринимательской) деятельности

66. Хозяйственное право Украины

67. Последствия объединения Украины с Россией

68. Правовое положение иностранных юридических лиц в Республике Беларусь

69. Правовое положение и организация управления ООО "Премьер Тула-плюс"

70. Особенности хозяйственного порядка Украины
71. Аналіз основних правових положень перевезення пасажирів та багажу
72. Гражданско-правовое положение акционерного общества

73. Хозяйственные объединения: характеристика и сфера деятельности

74. Введение «Временного положения» 1867-1868 гг. и политико-правовые последствия для казахов

75. Конституционно-правовые аспекты муниципальной реформы в России и Украине: сравнительно-правовой анализ

76. Правовое регулирование оценки хозяйственной деятельности, бухучета, отчетности и аудита

77. Правовой статус субъекта, занимающего доминирующее положение на рынке

78. Правовые вопросы развития отношений арендного землепользования в Украине

79. Правовые формы учета, отчетности и оценки хозяйственной деятельности

80. Становление правового государства в Украине

Пепельница S.Quire круглая c откидной крышкой, сталь, покрытие никель и черная краска, 67 мм.
Материал: нержавеющая сталь, покрытие никель, черная краска. Диаметр 67 мм, высота 102 мм.
350 руб
Раздел: Пепельницы
Антистрессовая подушка под шею "Микс".
Удобная подушка под шею создана специально для поездок и перелётов. Её можно использовать и на работе, чтобы приятно расслабиться во время
330 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Игра настольная "7 на 9 multi".
Настольная игра "7 на 9 Multi" позволит увлекательно провести время за веселой игрой. В комплект входят 61 карточка и подробная
333 руб
Раздел: Викторины

81. Иностранные инвестиции как правовая форма обновления хозяйственных связей

82. Правовое государство и Украина

83. Правовое обеспечение процедуры банкротства в Украине

84. Правовые и международные аспекты охраны природы на Украине

85. Экономическое положение на Украине (финансовый аспект)

86. Конституционно-правовой статус Президента, его положение в системе органов государственной власти
87. Организация деятельности адвокатских объединений в Украине
88. Правовое регулирование использования земель сельскохозяйственного назначения (Украина)

89. Правовые основы иностранного инвестирования в Украине

90. Правовое регулирование производственно-хозяйственной и финансовой деятельности с/х коммерческих организаций

91. Хозяйственный контроль в Украине

92. Административная эколого-правовая ответственность в Украине

93. Международно-правовая регламентация положения населения

94. Общие положения о правовом регулировании бухгалтерского учета и судебной бухгалтерии. Источники правовой бухгалтерии

95. Основные факторы оптимизации развития правового сознания в Украине

96. Правовая основа, понятие, особые признаки и выполнение хозяйственного договора

Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры

97. Правовое обеспечение защиты прав потребителей в Украине

98. Правовое регулирование времени отдыха по трудовому законодательству РФ: общее положение

99. Правовое регулирование деятельности хозяйственных товариществ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.