Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Розробка бізнес-плану МПП СОФ

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Міністерство освіти України Український Державний Універсітет Харчових Технологій кафедра маркетингу Дипломний проект на тему: «Розробка бізнес-плану МПП «СОФ» .»Виконав: студент ФЕіМ V-1 спеціальність 7.050201 Дзюба В.А. Керівник: ас.Репіч Т.А. Консультанти: по технологічній частині доц.Бондаренко Е.Г. по охороні праці проф.Гандзюк М.П. по математичній частині доц. Васильчук М.П.Затверджено: Зав.кафедрою доц.Цишевський В.Г. Київ 1999р. ВВЕДЕННЯ: 1. ЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МАЛОГО БІЗНЕСУ У ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ. 2. ЗНАЧЕННЯ РАЗРОБКИ БИЗНЕС-ПЛАНУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ. 3. ЗМІСТ БИЗНЕС-ПЛАНУ. 4. РОЗРОБКА РОЗДІЛІВ БИЗНЕС-ПЛАНА МПП “СОФ”. 4.1.РЕЗЮМЕ 4.2.СТИСЛА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МПП “СОФ” 4.3.ЗМІСТ ПРОЕКТУ 4.3.1Місцезнаходження Торгового комплексу 2. Стислий опис Торгового комплексу 3. Технологія фасування та пакування сипучих продуктів харчування 4.4.ПЛАН МАРКЕТИНГУ 4.4.1. Характеристика ринку 4.4.2. Конкурентне середовище 4.4.3. Місце Торгового комплексу на ринку 4.4.4. Маркетингова стратегія 4.4.5. Керівництво проектом 4.5.ФІНАНСУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ 4.5.1. Вартість проекту 4.5.2. Основні етапи впровадження проекту 4.5.3. План фінансування проекту 5. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПРОЕКТА 6. РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ СТВОРЕННЯ МПП “СОФ” 6.1.МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. 6.1.1.Прості методи 6.1.2.Методи дисконтування 6.1.3.Метод індексу доходності 6.1.4.Метод внутрішньої норми рентабельності 6.2.РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ 6.2.1. Фінансові показники на 1999-2007год 6.2.2. Прогнозируемие прибули і збитки проекту 6.2.3. Розрахунок грошового потоку при реалізації проекту 6.2.4. Оцінка ефективності проекту 6.2.5. Графік повернення кредиту і виплати відсотків 7. МОЖЛИВІ РИЗИКИ ТА ЇХНЄ СТРАХУВАННЯ 8. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 8.1. Побудова сіткового графіку 9.ОХОРОНА ПРАЦІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ВСТУП Становлення і розвиток ринкової системим господарювання в Україні потребують принципово нових підходівдо організації управління підприемницькою діяльністю на всіх рівнях. Практична реалізація будь-якого комерційного проекту значно ускладнюеться чи навіть стае неможливою без попередньо розробленого бізнес- плану. Цей письмовий документ є не лише діцовим важелем управління підприемством, а й засобом необхідного зовнішнього фінансування для започаткування нового або діючого бізнесу. В умовах ринкової системи господарювання жодне підприемство не може працювати прибутково без ретельно розробленого плану. Досвід організації підприемства свідчить, що планування діяльності підприемства набувае все більшого значення в умовах швидких змін у середовищі функціонування підприемства. Чим більш динамічним та невизначеним стає середовище діяльності, тим бідьше порядку має бути на самому підприемстві, тим більше уваги слід приділяти розробці стратегій та оперативних дій для їх реалізації. Відсутність чіткого плану є незаперечним свідченням незадовільного управління підприемством. Успіх підприемницького проекту, незалежно від його маштабів, сфери діяльності,форми організації бізнесу, неможливий без чіткого уявлення про перспективи діяльності, без опрацювання надійних оріентирів і реального плану господарювання.

Виникнення будь-якої підприемницької ідеї (чи буде це створення нового бізнесу, чи вдосконалення діяльності вже наявного) ставить багато різноманітних питань: хто виступае як конкретні споживачі, яким є ринок продукту підприемства, які кошти потрібні для реалізації проекту, чи виправдае себе проект в економічному розрізі .Таким чином, бізнес-план предстае як спрямована модель діяльності підприемства, яка використовуе всі напрацювання традиційного планування спрямованих до категорій риночної економіки : бізнесу, конкурентній боротьбі, діяльності маркетингових підрозділів, комерційного ризику, стратегії фінансування , досягнення беззбитковості та необхідного рівня рентабельності, якісному обслуговуванню споживача. Для отримання відповідей на ці запитання й складаеться бізнес- план. Отже, в умовах ринкової системи господарювання бізнес-план це активний інструмент управління підприемтвом, відправний пункт усіеї планової та виконавчої діяльності підприемства, це документ, який визначае оптимальні за часом і найменш ризиковані шляхи реалізації підприемницького проекту. 1. Значення організації малого бізнесу в економіці України. Значення малого бізнесу в ринковій економіці України,дуже велике. Без малого бізнесу ринкова економіка ні функціонувати, ні развиватися не в змозі. Становление і розвиток його є однієї з основних проблем економічної політики в умовах переходу від адміністративно-командної економіки до нормальної ринкової економіки. Малий бізнес у ринковій економіці - головний сектор, що визначає темпи економічного росту, структуру і якість валового національного продукту; у всіх розвинутих країнах на частку малого бізнесу припадає 60 - 70 відсотків ВНП. Тому абсолютна більшість розвинутих держав максимально заохочує діяльність малого бізнесу. У світовій економіці функціонує величезна кількість малих фірм, компаній і підприємств. Наприклад, в Індії число МП перевищує 12 млн., а в Японії 9 млн. Цей малий бізнес, наприклад, тільки в США дає майже половину приросту національного продукту і дві третини приросту нових робочих місць. Мале підприємництво, оперативно реагуючи на зміну кон'юнктури ринку, надає ринковій економіці необхідну гнучкість. Істотний внесок вносить малий бізнес у формування конкурентного середовища, що для нашої высокомонополізованної економіки має першорядне значення. Не можна також забувати, що малі підприємства менше впливають і на екологічне середовище. Щоб глибше і докладніше розібратися і зрозуміти необхідністьмалого бізнесу, безумовно, необхідно роздивитися досвід головних закордонних країн по розвитку малого бізнесу. В усіх закордонних країнах із нормально розвинутою ринковою економікою існує потужна державна підтримка малого бізнесу. Наприклад, у Німеччині субсидії малим підприємствам складають біля 4 млрд. марок щорічно. У конгресі США проблемами малого бізнесу зайняті два комітети. На чолі коштує Адміністрація по справах малого бізнесу. У кожному штаті є регіональні відділення по 30-40 чоловік. Ціль Адміністрації - підтримка малого бізнесу на державному рівні. У Японії, де особливо високо кількість малих підприємств, спеціально виділені ті з них, що в умовах ринкової економіки без допомоги держави розвиватися не можуть.

Стимулюючим чинником у розвитку малого бізнесу є податкова політика держави. Суть податкової політики полягає в поетапному зменшенні граничних ставок податків і зниженні прогресивності оподатковування при достатньо вузькій податковій базі і широкій сфері застосування податкових пільг. Зменшення ставки податків у залежності від розмірів підприємства є одним із методів оподатковування малих підприємств. Наприклад, у США діють пільгові ставки податку на прибутки до 16 тис. доларів, 15-процентний податок на перші 50 тис. доларів і 25-процентний на такі 25 тис. Понад цю суму діє максимальна ставка - 34 відсотка. Середній час життя малих підприємств приблизно 6 років. Але число нових підприємств перевищує число тих, що закрилися. Всі малі досить швидко реагують на зовнішні умови і видозмінюють кінцеву продукцію, у відповідності з попитом, опановують нову продукцію. Наприклад, малі підприємства в Японії спроможні завершити досвідчене виробництво на протязі тиждня, у той час як на значних підприємствах це зайняло б набагато більше часу. Малі підприємства спеціалізуються і на випуску кінцевої продукції, орієнтованої в основному на місцеві ринки збуту. В основному, це швидкопсувні продукти, ювелірні вироби, одяг, взуття і т.д. і т.п. Загалом, потрібно ще раз відзначити, що в розвинутих країнах саме малому бизнесу приділяється увага в державному масштабі. Держава підтримує малий бізнес як і грошима, так і різноманітними пільгами, у сфері податкової політики. Проте, на жаль, мусимо констатувати, що найбільше не повезло в ході економічних перетворень, що розгорнулися в Україні, малому бизнесу. Діючої системи стимулювання утворення малих підприємств не існує, як і немає господарського механізму їхньої підтримки. Не розроблена державна програма розвитку малих підприємств. Сучасна структура ринкової економіки в масштабах України припускає 10-12 мільйонів малих підприємств, що працюють на підприємницьких початках, у той час, як їх фактично нараховується 300-400 тисяч. Це означає, що мале підприємництво як особливий сектор ринкової економіки ще не сформувався, і виходить, фактично не використовується його потенціал. До малих підприємств, за законом “ ПРО підприємництво в Україні” відносяться новоутворені і діючі підприємства: - у промисловості і будівництві - із чисельністю працюючих до 200 чоловік - у науці і науковому обслуговуванні - із чисельністю працюючих до 100 чоловік - в інших областях виробничої сфери - із чисельністю працюючих до 50 чоловік - у галузях невиробничої сфери - із чисельністю працюючих до 25 чоловік - у роздрібній торгівлі - із чисельністю працюючих до 15 чоловік Інших документів, що визначають категорію "мале підприємство" і регулююча їхня діяльність, поки немає. За законом, малі підприємства можуть створюватися на основі будь-яких форм власності і здійснювати усі види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законом. Можна відзначити чотири вади урядової програми, що гальмують сьогодні розвиток малого бізнесу. Перша фундаментальна вада - це понад високі податкові ставки з підприємців і населення, якими уряд намагається забезпечити фінансову збалансованість і бездифицитность бюджету.

Существуют разные точки зрения по поводу конфликта между ними. Одна из них состоит в том, что Гурджиева не интересовали интеллектуальные построения Успенского, его старания дать всему свое определение и правильную формулировку, - Успенскому была предложена традиционная для Востока формула безусловной преданности учителю, без каких-либо уверток и своеволия. Но Успенский попытался сохранить свою независимость - он даже начал вести кружки по собственному плану летом и осенью 1919 года в Екатеринодаре, Ростове и Новороссийске. В январе 1920 года Успенский вместе с семьей (жена Софья Григорьевна и годовалый сын Леонид) покинул Россию и морем перебрался в Константинополь. Здесь, - среди турецких солдат, союзнических армий, десятков тысяч русских беженцев, - живя в маленькой комнате, он давал уроки английского языка и одновременно формировал свою группу, читая лекции по психологии и знакомя людей с системой "Четвертого пути". Здесь он встретился с молодым англичанином по фамилии Беннет, который напишет об Успенском, Гурджиеве и идеях этой школы около 44 книг, до сих пор, не переведенных на русский язык, выдержавших многочисленные издания во всем мире: "Творческое мышление", "Глубочайший человек", "Драматическая Вселенная" (в 4-х тт.), "Первая свобода", "Гурджиев: очень большая Загадка", "Гурджиев: Делание Нового мира", "Азарт: риск реализации", "Как мы делаем вещи: роль внимания в духовной жизни", "Образ Бога в Работе", "Интернациональная Академия Сознательного Образования", "Есть ли "жизнь" на Земле?", "Мастера Истины", "Нужды общества Новой эпохи", "Секретные влияния: духовные действия в человеческой жизни" и др

1. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

2. Бізнес-план АТзт ПГХ "Хрещатик"

3. Бізнес-план на відкриття готелю "Гальшка" в м. Острог

4. Бізнес-план ПП "Аурум" 2007-2009. Сфера діяльності - виготовлення ювелірних прикрас. Форма власності - приватне підприємство

5. Бізнес-план ТОВ "Смакота"

6. Склад основних розділів бізнес-плану фізкультурно-спортивної організації
7. Створення бізнес-плану більярдного клубу "Космо"
8. Бізнес-план підприємства по наданню послуг

9. Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку

10. Розробка плану покриття комірковим зв’язком

11. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

12. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

13. План ГО объекта N135: Механический завод

14. План статистического наблюдения и данные переписи населения

15. Создание топографического плана местности

16. Новый план счетов учета в банках за 2002 год

Коврик для прихожей "Ни следа".
Коврик для прихожей «Ни следа» призван сохранить чистоту и уют в Вашем доме. Он обладает крупным и высоким ворсом из микрофибры, который
613 руб
Раздел: Коврики придверные
Набор маркеров для досок " Kores", 10 штук, 3 мм.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
566 руб
Раздел: Для досок
Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

17. Мои профессиональные планы после окончания учебного заведения

18. План-конспект романа-эпопеи Л.Н. Толстого "Война и мир"

19. Где Святая София, там и Новгород

20. Программы и планы действий Декабристов

21. Программа и План - сопоставительный анализ

22. Софья Ковалевская
23. Общий план строения стенки сосуда
24. План урока по психологии

25. План - конспект по природоведению

26. Разработка общего плана обработки детали "Втулка" с подробной разработкой технологических переходов для поверхности 028e8

27. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

28. Составление плана раскроя пиловочного сырья и расчет технологических потоков лесопильного цеха

29. Бизнес-план как модель инвестиционного проекта

30. План счетов бухгалтерского учета

31. Новый Типовой план счетов бухгалтерского учета

32. План подготовки к выставке

Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники
Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты
Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы

33. Бизнес-план разработки

34. План маркетинга лекарственного препарата

35. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

36. Бизнес-план

37. "Маркетинговый план продвижения продукции на рынок СНГ"

38. Бизнес-план расширения производства мусоровозов на ОАО "Коммаш"
39. Бизнес-план "Организация бильярдного клуба"
40. Бизнес-план фирмы "СТРОЙИНДУСТРИЯ"

41. Бизнес-план организации производства прибора "Техно Дент 4" на предприятии "НЗ"

42. Стратегический план развития предприятия

43. Разработка бизнес-плана предприятия по обслуживанию оргтехники

44. Концепция бизнес-плана

45. Бизнес-план предприятия по производству автомобильных литых дисков

46. Бизнес-план ООО "Цветик-семицветик"

47. Структура бизнес-плана

48. Разработка бизнес-плана (основные положения)

Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов
Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики

49. Орган Общественной Самодеятельности (бизнес-план)

50. Общая характеристика и структура производственного плана

51. Тактические планы в менеджменте

52. Бизнес-план модернизации технологической линии по производству асбестоцементных листов на ОАО «БелАЦИ

53. Разработка бизнес-плана проекта по производству и сбыту прибора для диагностики и медикаментозного тестирования БИОТЕСТ /бизнес-план/

54. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта цеха
55. Разработка основных разделов плана хозрасчетного цеха (WinWord [Курсовая)
56. Бизнес-план "Производство искусственных волокон"

57. Создание собственного предприятия /бизнес-план/

58. Бизнес-план АЭС (WinWord97, Excel)

59. Бизнес-план ЧП Дикая Орхидея

60. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОЛЛЕКТОРА АРОЧНОГО ТИПА

61. Бизнес-план

62. Бизнес-план "Организация производства узлов для персональных ЭВМ"

63. Бизнес-план деятельности предприятия по оказанию услуг информационно-маркетингового и телекоммуникационного обеспечения субъектов рынка г. Твери

64. Бизнес-план по медицинскому предприятию

Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Крем детский "Weleda" питательный, для тела (с календулой), 75 мл.
Этот мягкий крем увлажняет кожу ребенка и делает ее бархатистой. Полезный для кожи ланолин и органическое миндальное масло защищают, а
520 руб
Раздел: Крем детский
Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Бизнес-план по реализации компакт-дисков в г.Гомеле

66. Бизнес-план предприятия (ОАО "Комбинат мясной "Россошанский")

67. Бизнес-план производственного предприятия по сборке мультимедийных рабочих станций

68. Бизнес-план: поставка рогов и копыт коровьих в Ханты-Мансийский автономный округ

69. Разработка бизнес-плана производства синхронных гистерезисных двигателей

70. Составление годового плана эксплуатации ТЭЦ
71. Бизнес-план открытого акционерного общества для поставки на отечественный рынок высоконадежных трансформаторов
72. Бизнес-план. Организация кафе быстрого обслуживания

73. План экономического развития сортировочной станции

74. Бизнес-план и его функции

75. Бизнес-план салона парикмахерской "Стиль"

76. Бизнес-план фирмы по продаже и обслуживанию оргтехники ``Matrix products``

77. Бизнес-план "Производство маргарина"

78. Нахождение оптимальных планов производства продукции и их экономико-математический анализ

79. Бизнес-план. Что это такое?

80. Бизнес-план, как основной инструмент планирования на предприятии

Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

81. Планы семинарских занятий по дисциплине «Технология выездного туризма»

82. Под сенью Святой Софии

83. Крымская кампания: планы союзных держав

84. Святая София и Новгород

85. Военно-политическое положение и оперативные планы Польши перед началом второй мировой войны

86. Камчатка в планах Муравьева-Амурского
87. Царевна Софья
88. План ГОЭЛРО – стратегическая программа социально- экономического и научно-технического развития Советского государства

89. О ленинском плане монументальной пропаганды

90. Собор святой Софии

91. Софійський собор - видатна памята доби Київської Русі

92. Софья в комедии Грибоедова "Горе от ума"

93. Почему горе настигает юного человека. Смысл названия комедии Грибоедова. Горе Чацкого и Софьи

94. "Мильон терзаний" Софьи Фамусовой

95. Образ Софьи в пьесе А. С. Грибоедова "Горе от ума"

96. Софья Фамусова

Доска магнитно-маркерная, 120х90 см.
Доска имеет магнитную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
3010 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Фигурка декоративная, музыкальная "Лошадка", 22x7x21 см.
Лошадка-качалка декоративная, музыкальная, с функцией движения и раскачивания, с механическим заводом. Размер: 22x7x21 см. Материал: полистоун.
857 руб
Раздел: Миниатюры
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки

97. Планы к 20-ти выпускным сочинениям

98. Маркетинговый план Интерсетевого холдинга Gloryon

99. Зачем нужен бизнес-план? Что входит в бизнес-план?


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.