Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Реферат Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах Зміст Вступ Розділ 1. Система управління охороною праці 1.1 Мотивація організації роботи з охорони праці 1.2 Планування роботи з охорони праці 1.3 Перелік необхідних документів, матеріалів для організації роботи з охорони праці 1.4 Посадові інструкції працівників 1.5 Роль профспілкового комітету в галузі охорони праці 1.6 Контроль за станом організації роботи з охорони праці Розділ 2. Нормативно-правове забезпечення організації роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах 2.1 Виконання окремих нормативно-правових актів у навчальних закладах 2.2 Документи, правильність їх оформлення 2.3 Забезпечення належної організації виконання окремих нормативно-правових актів 2.4 Виконання вимог Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів (НПАОП 80.21-1.04-98) 2.5 Виконання вимог Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів (НПАОП 80.21-1.06-98) 2.6 Виконання вимог Правил безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах(НПАОП 80.21-1.05-98) 2.7 Виконання вимог безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти (НПАОП 80.0-1.12-04). 2.8 Виконання вимог Правил безпеки під час проведення занять з фізкультури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах (НПАОП 92.30-1.08-99) 2.9 Виконання Правил безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації (НПАОП 80.0-1.09-00) 2.10 Виконання вимог Правил з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи (НПАОП 8042-1.01-02) 2.11 Виконання правил з техніки безпеки і виробничої санітарії для шкільних навчальних закладів і навчально-виробничих майстерень, а також для навчальних комбінатів, цехів (прольотів, дільниць) підприємств, у яких проводяться трудова підготовка учнів (НПАОП 80.22-1.02-74) 2.12 Стан електробезпеки, виконання вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) 2.13 Дотримання інших нормативних актів з охорони праці Висновки Вступ Останніми роками в нашій державі удосконалюється законодавча база з охорони праці. Пріоритетним залишається збереження життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу. Сьогодення передбачає нові вимоги до професійного рівня педагога, який за обсягом і різнобічністю вирішуваних завдань повинен бути спеціалістом широкого профілю, володіти основами навчальних предметів, інноваційними технологіями, хорошою психологічною і педагогічною підготовкою. Зростання масштабів техногенної діяльності сьогоднішнього суспільства, індивідуальні зміни оточуючого середовища створюють реальні загрози для життя і праці людини. Росте кількість жертв від наслідків різноманітних надзвичайних ситуацій, промислових аварій, катастроф, стихійних лих.

Вивчення найбільш імовірних надзвичайних ситуацій, їх особливостей і можливих наслідків, навчання поведінці в таких умовах покликані підготувати людину до вибору найбільш розумного рішення для виходу з небезпечних ситуацій із найменшими втратами. Забезпечення здорових, безпечних умов навчально-виховного процесу, попередження травматизму його учасників буде успішним за умови змістовної і цілеспрямованої організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, де адміністрація є наставником і створює таку систему управління охороною праці, коли кожен педагог прикладе максимум зусиль, аби насамперед через освіту впливати на умови збереження, зміцнення і відновлення здоров’я особистості. Технологія діяльності полягає в тому, що системний підхід до управління охороною праці та створення безпечних умов життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу – це добре продумана, творча, дієва і результативна робота, один із найважливіших аспектів управління, спрямований на: бездоганне виконання посадових обов’язків працівниками і правил для учнів, ознайомлення з принципами і способами захисту від небезпечних ситуацій у повсякденному житті та надзвичайних умовах, знання про юридичну відповідальність за порушення правопорядку; навчання передбачення результатів своєї небезпечної поведінки на всіх етапах реального життя і праці; профілактику шкідливих звичок, своєчасне прийняття рішень щодо запобігання їх; формування розуміння критеріїв цінування здоров’я і життя як найважливішого, що є у людини. Результативністю та основною умовою ефективності досвіду є підвищення рівня відповідальності працівників професійно-технічних навчальних закладів, що виражається у ставленні до посадових обов’язків, виявленні максимум піклування про здоров’я та безпеку життєдіяльності як учнів, так і власну безпеку. Розділ 1. Система управління охороною праці 1.1 Мотивація організації роботи з охорони праці Питання охорони праці і безпеки життєдіяльності дедалі серйозніше звучать сьогодні в організації навчально-виховного процесу професійно-технічних навчальних закладів, адже дотримання встановлених норм з охорони праці – це одна з найважливіших складових ефективної діяльності. Сьогодення акцентує увагу на безпечності умов під час проведення навчально-виховних занять, вживанні конкретних заходів щодо збереження здоров’я та життя всіх учасників навчально-виховного процесу. Не секрет, що робота навчального закладу не може бути високоефективною, якщо на першому місці не стоятиме питання створення умов та виконання посадових обов’язків, спрямованих на збереження як власного життя і здоров’я працівників закладу, так і життя та здоров’я дітей. Кожен досвідчений педагог розуміє, що сьогодні слід докладати максимум зусиль, аби насамперед через систему освіти впливати на умови збереження, зміцнення і відновлення здоров’я особистості. Для цього у кожному навчальному закладі, в першу чергу, повинні бути створені умови, належна матеріально-технічна база, чого, на превеликий жаль, бракує. Організація роботи з охорони праці передбачає підготовку, прийняття та реалізацію завдань щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя і здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу.

Плануючи організацію роботи з охорони праці слід звертати увагу на матеріально-технічне забезпечення закладу, використання обладнання в технологічних процесах; стан безпеки приміщень і споруд закладу; випадки травматизму, професійних захворювань, причини їх виникнення; умови праці, навчання учасників навчально-виховного процесу, враховувати можливі потенційні небезпеки техногенного характеру, надзвичайні ситуації. Відповідно до проаналізованих умов та встановлених вимог необхідно розробляти документацію з питань дотримання норм техніки безпеки та охорони праці, постійно передбачати роботу з навчання учасників навчально-виховного процесу, дотримання безпечних умов праці, відпрацьовувати систему роботи та контролю за дотриманням вимог безпечного навчання і виховання учнів. 1.2 Планування роботи Планування роботи з охорони праці передбачає на основі аналізу та контролю діяльності навчального закладу складання річного плану, в якому визначаються такі заходи: навчання та перевірка знань працівників з охорони праці; проведення інструктажів, розробка, періодичний перегляд посадових інструкцій; внутрішній контроль; профілактичні та інші організаційні заходи, що спрямовані на підвищення рівня безпеки учасників навчально-виховного процесу; визначенні потреби у новому обладнанні, матеріально-технічних засобах безпеки та санітарно-побутовому обслуговуванні. Найактуальнішими питаннями річного плану роботи з охорони праці є: серпень – вересень – проведення вступного (первинного) інструктажу з працівниками та учнями; видання наказу з організації роботи з охорони праці; перегляд інструкцій з правил техніки безпеки; оформлення актів-дозволів на роботу в навчальних кабінетах, майстернях, спортивній базі; проведення наради-навчання працівників; забезпечення проходження працівниками профілактичного медичного огляду; забезпечення виконання заходів протипожежного захисту закладу; січень – лютий – проведення повторного інструктажу з учасниками навчально-виховного процесу; аналіз стану охорони праці навчального закладу; моніторинг результатів щорічного медичного огляду учнів; протягом року – організація і проведення заняття з учнями з питань безпеки життєдіяльності; проведення тижнів, творчих конкурсів, масових заходів з висвітлення актуальних питань безпеки людини; проведення батьківських зборів із попередження дитячого побутового травматизму; проведення внутрішньоліцейного контролю за дотриманням учасниками навчально-виховного процесу правил і вимог охорони праці;аналіз стану травматизму; проведення навчання з дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій; оформлення інформаційних матеріалів, виставок, стендів з висвітлення безпеки життя людини в оточуючому середовищі. 1.3 Перелік необхідних документів, матеріалів для організації роботи з охорони праці Організаційні документи Річний план роботи навчального закладу. Наказ про організацію роботи з ОП та безпеки життєдіяльності в закладі. Наказ про призначення відповідальної особи за електрогосподарство. Наказ про протипожежну безпеку закладу освіти. Положення про службу ОП та безпеки життєдіяльності закладу.

Оплата прац працвникв пдпримства здйснються в першочерговому порядку. Вс нш платеж здйснюються пдпримством псля виконання зобов'язань щодо оплати прац. ( Частина третя статт 15 в редакц Закону N 2103-IV ( 2103-15 ) вд 21.10.2004 ) Стаття 16. Органзаця оплати прац на пдпримствах  в органзацях, яким з бюджету видляються дотац На пдпримствах  в органзацях, як знаходяться на госпрозрахунку  отримують дотац з бюджету, органзаця оплати прац здйснються вдповдно до статт 15 цього Закону, але в межах визначених для них у встановленому порядку сум дотацй та власних доходв з урахуванням умов, встановлених Кабнетом Мнстрв Украни. ( Стаття 16 з змнами, внесеними згдно з Законом N 20/97-ВР вд 23.01.97 ) Стаття 17. Оплата прац працвникв, як виконують роботи (надають послуги), не властив основнй дяльност галуз (пдгалуз) Для працвникв пдпримств, виробництв, цехв, дльниць та нших пдроздлв, як виконують роботи (надають послуги), не властив основнй дяльност галуз (пдгалуз), умови оплати прац встановлюються в колективному договор з дотриманням гарантй, визначених угодами тих галузей (пдгалузей), до яких ц пдроздли належать за характером виробництва, та в актах чинного законодавства. Стаття 18

1. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

2. Організація охорони праці на виробництві

3. Організація охорони праці на виробництві

4. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

5. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

6. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні
7. Організація оплати праці
8. Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти

9. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

10. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

11. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

12. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

13. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

14. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

15. Організація праці

16. Організація кредитної роботи в комерційному банку

Фломастеры со штампами "Fantasy", 24 цвета.
Фломастеры со штампами. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - штамп в колпачке; - корпус пластиковый; - в пластиковом пенале. Состав:
478 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Падающая башня с фантами. Бам-бум".
Настольная игра. Башня типа «Дженга» с заданиями на каждом третьем брусочке Отличия. Падающая башня стала еще более азартной и
529 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото

17. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

18. Охорона праці при роботі з персональним комп’ютером

19. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

20. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

21. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

22. Організація праці бухгалтера
23. Становлення професійних бухгалтерських організацій
24. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

25. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

26. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

27. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

28. Організація роботи користувача з АБД

29. Організація науково-інформаційної діяльності

30. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

31. Організація роботи підприємства

32. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты

33. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

34. Організаційні форми інноваційної діяльності

35. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

36. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

37. Основні принципи і типи організаційної культури

38. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати
39. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством
40. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

41. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

42. Наукова організація праці студента

43. Організація позакласної роботи з математики

44. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

45. Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах

46. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

47. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

48. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи

Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шарики, 50 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 8 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
497 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фломастеры-аэрозоль "Blowpens", 10 цветов.
Фломастеры-аэрозоль являются большим развлечением и забавой для самых маленьких. Развивают детское воображение и творческие способности.
447 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Організація експлуатації автомобільної техніки

50. Організація роботи дільничної станції Хутір-Михайлівський

51. Організація станції технічного обслуговування автомобільного транспорту

52. Організація технічного сервісу автомобіля КрАЗ-65032

53. Організація технології роботи вантажної станції

54. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області
55. Організація роботи недержавних пенсійних фондів на ринку цінних паперів
56. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

57. Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")

58. Організація і проведення науково-технічної експертизи

59. Організація роботи заводу

60. Основи організації оплати праці

61. Суспільна організація життя слов

62. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

63. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

64. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Насадка на кран "Палитра", светодиодная.
Светодиодная насадка «Палитра» включается под напором воды и, в зависимости от ее температуры, подсвечивает проходящий поток в синий,
490 руб
Раздел: Ванная

65. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

66. Організаційна система управління природокористуванням України

67. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

68. Охорона праці

69. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

70. Організація евакуаційних заходів
71. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою
72. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

73. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

74. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

75. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

76. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

77. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

78. Організація касових операцій у банківських установах

79. Організація та планування кредитування

80. Типове положення "Про охорону праці"

Супер концентрированный гель для стирки цветного белья Lion Essence, 1000 мл.
Суперконцентрированный гель для стирки цветного белья обладает активной, специально разработанной формулой защиты цвета, благодаря
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Кубики "Сложи узор".
Игра состоит из 16 пластиковых кубиков, грани которых окрашены в четыре цвета (красный, желтый, синий, белый) определенным
466 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Качели подвесные "Гном".
Очень прочные универсальные качели, которые можно использовать как в домашних условиях, так и на природе. Основа выполнена из натурального
1400 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

81. Планування та фінансування заходів з охорони праці

82. Державна політика в галузі охорони праці

83. Законодавча база України про охорону праці

84. Навчання з питань охорони праці

85. Навчання працівників з питань охорони праці

86. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві
87. Організація робочого місця бухгалтера
88. Основні законодавчі акти з охорони праці

89. Охорона праці

90. Охорона праці в будівництві

91. Охорона праці в загальноосвітніх школах

92. Охорона праці в хімічній промисловості

93. Охорона праці користувачів комп’ютерів

94. Охорона праці на підприємстві

95. Охорона праці у сільському господарстві

96. Охорона праці на підприємствах громадського харчування

Алфавитная книга записи обучающегося.
Книга записи обучающихся является основой первичного учета и ведется в каждом общеобразовательной учреждении. Книга имеет алфавитную
371 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Кукла "Берта", 32 см.
Кукла Берта одета в длинное белое платье, украшенное кружевом. На ее ножках - красивые туфельки. Светлые длинные волосы берты собраны в
305 руб
Раздел: Классические куклы
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (серо-голубой).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства

97. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

98. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

99. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.