Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Міжнародний досвід правового регулювання електронної торгівлі

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

РЕФЕРАТ з торговельного права Тема: Міжнародний досвід правового регулювання електронної торгівлі Зміст1. Розробка стандарту ЕДІФАКТ ООН 2. Типовий закон про електронну торгівлю 3. Законотворча діяльність у західних країнах в електронній сфері 4. Об’єктивні та суб’єктивні фактори, що вживають на правове забезпечення електронної торгівлі в Україні Список літератури 1. Розробка стандарту ЕДІФАКТ ООНЩе у 80-х роках 20ст. робоча група по спрощенню процедур міжнародної торгівлі, що є допоміжним органом Європейської економічної комісії ООН, прийняла рішення про перегляд своєї програми &quo ;Обмін зовнішньоторговельними даними іншими методами, окрім паперових документів&quo ; шляхом додатку програмного елементу &quo ; Розробка стандартних повідомлень ЕДІФАКТ ООН (ССООН) &quo ; з метою доповнення та ведення довідника по обміну зовнішньоторговельними даними ООН (ДОЗДООН). В результаті тривалої роботи на 42-й сесії робочої групи по спрощенню процедур міжнародної торгівлі у вересні 1996р. було прийнято Рекомендацію №25 &quo ;Використання стандарту ООН для електронного обміну даними в управлінні, торгівлі та на транспорті (ЕДІФАКТООН) &quo ;. В рекомендації №25 вказується, що глобальний характер міжнародної торгівлі, а також надзвичайна складність більшості комерційних угод в яких, як правило, присутні наявна кількість елементів державного управління або приватного сектора, вбачає необхідність глобального застосування електронного обміну даними (ЕОД). Однак переваги застосування ЕОД можуть бути повною мірою досягнуті тільки за рахунок узгоджених спільних дій всіх користувачів ЕОД. Спрямованих на подолання галузевих, місцевих або національних рішень, що протирічать одне одному. У зв’язку з цим робоча група по спрощенню процедур міжнародної торгівлі рекомендує наступне: Урядам країн слід використовувати стандарт ЕДІФАКТ ООН на міжнародному рівні при електронному обміні даними між різними суб’єктами державного сектору, а також між державними органами з одного боку і суб’єктами приватного сектору з іншого. Уряд повинні вживати відповідних заходів для того щоб ініціювати, підтримувати та заохочувати використання стандарту ЕДІФАКТ ООН для міжнародних операцій у цій конкретній сфері. У всіх випадках коли в тій чи іншій країні або регіоні в контексті нового законодавства робиться посилання на використання міжнародного електронного обміну даними слід додатково згадувати про стандарт ЕДІФАК ООН. Національним, регіональним та місцевим органам управління, виконавчим органам економічних районів, а також центральним адміністративним органам міжнародних або міжурядових організацій слід в цілому заохочувати використання стандарту ЕДІФАКТ ООН для міжнародних операцій в державному та приватному секторі з метою підвищення ефективності адміністративних та торговельних процедур. При внутрішньому застосуванні ЕОД на національному. Регіональному або місцевому рівні в рамках нового або суттєво більш удосконаленого механізму обміну даними державні органи повинні обирати стандарти таким чином, щоб забезпечити можливість для переходу стандарту ЕДІФАКТ ООН.

Ця рекомендація покликана забезпечити узгоджені дії урядовців по застосуванню стандарту ЕДІФАКТ ООН в якості єдиного міжнародного стандарту для електронного обміну даними між державними органами управління та приватними компаніями у всіх економічних секторах в масштабах всього світу. 2. Типовий закон про електронну торгівлюВажливим орієнтиром для підготовки національних законів, що регулюють електронну торгівлю є типовий закон про електронну торгівлю прийнятий 16 грудня 1996 року на 85 пленарному засіданні Комісії ООН по праву міжнародної торгівлі (ЮНІСТРАЛ) і затверджений резолюцією Генеральною Асамблеєю ООН А/51/628 від 30 січня 1997 р. Типовий закон складається з двох частин. Перша присвячена електронній торгівлі в цілому, друга - електронній торгівлі в окремих галузях. Особливу увагу в 1 частині типового закону приділено застосуванню юридичних вимог відносно &quo ;повідомлення даних&quo ;, яка означає інформацію підготовану, відправлену, отриману або таку, що зберігається за допомогою електронних, оптичних або аналогічних засобів, включаючи електронний обмін даними, електронну пошту, телеграму або телефакс. Суб’єктами відносин є укладання повідомлення даних, адресат і посередник, який діє як самостійна особа, яка допомагає іншій відправляти, отримувати і зберігати повідомлення даних, а також надає інші послуги. Також в типову законі фігурує безособова &quo ;інформаційна система&quo ; яка складається з компаній, що володіють певними частинами цієї мережі. На відміну від 1 глави присвяченої загальним положенням, інші глави закону містять спеціальні норми та правила. Так у 2 главі акцентується увага на застосуванні юридичних вимог відносно повідомлень даних. В ній чітко сформульовані наступні основні правові положення: 1. Визнання юридичної сили повідомлення даних, тобто інформація не може бути позбавлена юридичної сили, дійсності або позовної сили на тій лише підставі, що вона складена у формі повідомлення даних. 2. Якщо законодавство вимагає, щоб інформація була надана лише в письмовій формі, то ця вимога вважається виконаною при наданні повідомлення даних, якщо інформація, що міститься в ньому, доступна для її подальшого виконання. 3. Якщо законодавство вимагає наявності підпису особи, ця вимога вважається виконаною відносно повідомлення даних в наступних випадках: а) використаний який-небудь спосіб для ідентифікації особи з вказівкою на те, що особа погоджується з інформацією, яка міститься у повідомлених даних; б) спосіб є надійним і відповідає межі, для якої повідомлення даних було підготовлено або передано з урахуванням всіх обставин, включаючи будь-які відповідні домовленості 4. Якщо законодавство вимагає щоб, інформація надавалась або зберігалась в її оригіналі, то вимога вважається виконаною за допомогою повідомлення даних за наступних обставин: а) є надійні докази цілісності інформації з моменту, коли вона була вперше підготована в її кінцевій формі у вигляді повідомлення даних або в якому-небудь іншому вигляді. Причому, критерієм оцінки цілісності є збереження інформації в повному і незмінному вигляді, без урахування додавання будь-яких індосаментів та змін, що відбуваються в звичайному процесі передачі, зберіганні та демонстрації.

Більше того ступінь надійності оцінюється з урахуванням мети, для якої інформація була підготована при всіх відповідних обставинах. б) при необхідності пред’явлення інформація може бути продемонстрована особі, якій вона повинна бути передана 5. Допустимість та доказова сила повідомлень даних. Це положення має важливе значення при розглядів судових спорів. За будь яких процесуальних дій ніякі положення норм доказового права не застосовуються, таким чином, щоб заперечувати допустимість повідомлення даних у якості доказів на цій лише підставі, що воно являє собою повідомлення даних або якщо воно є найкращим доказом, який може бути отримано особою, яка його надає, на тій підставі, що воно не пред’явлено в його оригіналі. Отже інформацію у формі повідомлення даних надається належна доказова сила. Однак при оцінці доказової сили повідомлення даних повинна враховуватись надійність у крайньому разі 3 способів: спосіб за допомогою якого готувалася, зберігалася або передавалася ще повідомлення даних; спосіб за допомогою якого забезпечувалась цілісність інформації; спосіб за допомогою якого ідентифікувалася особа, яка його склала; 6. Це положення зафіксоване у 2 главі типового закону і стосується застосуванню юридичних вимог відносно повідомлення даних, - це зберігання повідомлених даних. Якщо законодавство вимагає збереження певних документів, записів або інформації, ця вимога виконується шляхом збереження повідомлення даних при дотриманні наступних умов: а) інформація, що міститься у повідомленні даних є доступною для її подальшого використання. б) повідомлення даних зберігається в тому форматі в якому воно було підготовлено, відправлено або отримане або в такому форматі в якому можна показати, що підготовлена, відправлена або отримана інформація надано точно. в) зберігається інформація, якщо така існує, яка дозволяє встановити походження та призначення повідомлення даних. А також дату і час його відправлення або отримання. В 3 главі типового закону відображені правові норми, які регулюють відносини сторін при передачі повідомлень даних в професійній торговельній діяльності. Тут можна виділити наступні правові моменти, що співпадають з процесом укладання та передачею за допомогою електронних засобів договорів. В контексті укладання контрактів, якщо сторони не домовились про інше оферта та акцепт оферти можуть відбуватися за допомогою повідомлення даних. Контракт не може бути позбавлений дійсності або позовної сили на тій лише підставі, що для цієї мети використовувались повідомлення даних. Сторони контракту, особа. Яка склала та адресат, визнають повідомлення даних. Волевиявлення або інша заява сторони не можуть бути позбавлено юридичної сили, дійсності або позовної сили на тій лише підставі, що для цього використовувалось повідомлення даних. Повідомлення даних вважається повідомлення даних особи, що його склала, якщо воно було відправлено самою цією особою або особою яка мала повноваження діяти від імені особи, яка склала повідомлення, або інформаційною системою запрограмованою укладачем або від його імені для функціонування в автоматичному режимі.

На играх наш герой и познакомился с влиятельными в деловом мире американцами потом эти связи пригодились, и еще как! Гусинский был из первых «ласточек» перестройки. Кооператив он организовал еще в 1986 году. Производила оная контора женскую бижутерию и металлические гаражи сочетание пикантное, но мало ли какие сочетания встречались в те почти былинные времена Потом из «производственной» сферы его занесло совсем в другие палестины. В 1988 году Гусинский открывает еще один кооперативчик и занимается теперь уже финансовыми и правовыми консультациями и политическим анализом. Клиенты сплошь иностранцы. Какую лапшу вешал им на уши наш консультант с режиссер-ским образованием, история умалчивает. (Впрочем, по другим данным, он не столько консультировал, сколько торговал сигаретами и компьютерами). Но имидж по тем временам был придуман солидный. Уже в 1989 году клюнула рыбка Гусинский убедил руководство филиала американской юридической фирмы «Арнольд и Портер» создать совместное предприятие под названием «Мост». Сначала фирма вполне добросовестно и респектабельно консультировала американские компании, работавшие в Советском Союзе, но длилась эта идиллия очень и очень недолго

1. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

2. Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток міжнародної торгівлі

3. Правове регулювання торгівельного обслуговування населення. Оптовий товарообіг

4. Короткострокове фінансування комерційними банками міжнародної торгівлі

5. Техніка і технологія торгівлі

6. Правове регулювання зайнятості на україні
7. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”
8. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

9. Правове регулювання вільних економічних зон

10. Організація біржової торгівлі

11. Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

12. Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

13. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

14. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

15. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

16. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг
Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры

17. Особливості правового регулювання договору ренти

18. Поняття правового регулювання

19. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

20. Правове регулювання вільних економічних зон

21. Правове регулювання екологічних відносин в Україні

22. Правове регулювання орендних відносин в Україні
23. Правове регулювання охорони та використання надр
24. Правове регулювання перевезення вантажів автомобільним транспортом

25. Правове регулювання податку з доходу громадян

26. Правове регулювання рибальства і рибного господарства

27. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

28. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

29. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

30. Проблема торгівлі людьми

31. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад

32. Функціональне призначення правового регулювання

Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее
Этикетка самоклеящаяся, А4, 1 этикетка, 210х297 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 210х297 мм. 1 этикетка на листе А4. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до этикетки):
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки

33. Види агентських відносин (окремі аспекти вдосконалення правового регулювання)

34. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

35. Організація роздрібної торгівлі непродовольчими товарами

36. Основні принципи формування зовнішньої торгівлі в Україні на сучасному етапі

37. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

38. Електронна торгівля в сучасному світі
39. Міжнародний досвід і співробітництво в сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму
40. Світова організація торгівлі

41. Світова організація торгівлі: цілі та функції

42. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

43. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

44. Правове регулювання переміщення енергоносіїв

45. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

46. Ааліз зовнішньої торгівлі за допомогою статистичних методів

47. Капітал у сфері торгівлі. Торговельний прибуток

48. Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

49. Некоторые правовые проблемы, возникающие при реализации имущества должника на публичных торгах

50. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

51. Міжнародно-правовий режим Антарктики

52. Регулювання цивільно-правового захисту неповнолітніх в школах-інтернатах

53. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

54. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин
55. Міжнародна торгівля фінансовими інструментами
56. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

57. Законодавче та нормативно-правове забезпечення митного регулювання

58. Міжнародна правова охорона навколишнього середовища

59. Налоговая система России в новом правовом поле

60. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

61. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

62. Административно-правовой статус иностранных лиц и лиц без гражданства

63. Правовое регулирование государственной службы

64. Правовые акты управления

Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие
Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Без рук!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда

65. Административно-правовой статус государственных служащих в России

66. Административно-правовой статус граждан

67. Государственный служащий и его административно-правовой статус. Классификация государственных служащих

68. Источники правового регулирования банковской деятельности

69. Правовой статус Центрального Банка РФ

70. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации
71. Государственно-правовое регулирование банковской деятельности в РФ
72. Правовое положение Акционерного Общества

73. Вещно-правовые способы защиты права собственности

74. Гражданско-правовая ответственность (TXT)

75. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

76. Гражданско-правовые сделки с квартирами

77. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение

78. Организационно-правовые формы юридических лиц

79. Правовая охрана товарных знаков

80. Правовое регулирование и содержание хозяйственных договоров, опосредствующих оказание услуг

Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна
Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные
Ростомер деревянный (ростомер-пазл).
Ростомер способствует развитию малыша, помогает наблюдать за ростом, служит отличным украшением детской. Как измерить рост? Соберите
324 руб
Раздел: Ростомеры

81. Правовой режим уставного капитала акционерного общества

82. Правовые аспекты применения сети "Интернет" в России

83. Понятие, виды и условия действительности гражданско-правовых сделок

84. Лизинг и его правовое регулирование

85. Правовые основы наследования в Российской Федерации

86. Гражданско-правовое регулирование залога
87. Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда
88. Правовое регулирование и формы воспитания детей, оставшихся без родителей

89. Правовое положение индивидуального предпринимателя

90. Метод гражданско правового регулирования

91. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

92. Гражданско - правовой иск

93. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения

94. Правовое регулирование оборота земель промышленности

95. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

96. Правовой строй Древнего Вавилона

Ручка-стилус шариковая "Любимый дедушка".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Кольцеброс с корзинами и мячами.
Спортивная игра. Цель играющих - набросить кольца с установленного расстояния на один из четырех вертикальных стержней, так чтобы кольца
470 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения

97. Правовой статус Королевства Польского в составе Российской Империи

98. Введение «Временного положения» 1867-1868 гг. и политико-правовые последствия для казахов

99. Политические и правовые учения Древней Греции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.