Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Трудовой стаж по законодательству Украины

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

План 1. Поняття трудового стажу. 2. Види трудового стажу. 3. Порядок обчислення трудового стажу. 4. Порядок встановлення трудового стажу. 5. Порядок підтвердження трудового стажу. 6. Список літератури. 1. Поняття трудового стажу. Праця - найважливіша сторона життя будь-якої людини, основа її існування і добробуту. Право на працю, а також на інші пов’язані з ним права - на належні умови праці, заробітну плату не нижче від визначеної законом, на відпочинок, на соціальний захист, на страйк закріплені в статтях 43-46 Конституції України. Відповідно до Конституції України держава гарантує всім непрацездатним громадянам право на соціальний захист, що включає право на матеріальне забезпечення за рахунок суспільних фондів у разі їх повної, часткової або тимчасової непрацездатності, втрати годувальника з незалежних від них причин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Право на соціальний захист мають, як правило, особи які були зайняті суспільно корисною працею. Для визначення права громадян на соціальний захист, розміру їхнього матеріального забезпечення велике значення має інститут трудового стажу. Трудовий стаж - це загальна тривалість як трудової, так і іншої громадської діяльності, з якою законодавство України пов’язує певні правові наслідки та виникнення юридичних фактів. Що стосується терміну трудовий стаж робітників і службовців, то законодавець відмовився від термінів «робітник» і «службовець» та замінив їх на термін «працівник», що проведено Законом України . Але в той же час, ці терміни не охоплювали змісту розумової праці тих, хто працює в установах державної влади і управління. Це державні службовці, правовий статус яких визначений Законом України «Про державну службу». Відповідно до ст.1 Закону - державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функції держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. Для державних службовців Законом встановлено 7 категорій посад і 15 рангів відповідно до посади, рівня кваліфікації тощо, тобто фактично визначені чини. Тому це - чиновники, і саме такий термін повинен застосовуватись при визначенні праці тієї категорій трудящих. Усе це свідчить про те, що питання інституту трудового стажу повинне розглядатись у правовому полі, яке діяло, як за радянських часів, у зв’язку з тим, що цей інститут має юридичне значенні і в цей час при встановленні матеріального забезпечення особи, так в правовому полі сьогодення. 2. Види трудового стажу. Трудовий стаж має значення для визначення правового статусу особи ( пенсіонер, ветеран праці тощо). За радянських часів трудовий стаж та порядок його обчислення мав велике значення для пересування по службі, для отримання житлової площі або її покращання, був одним із найважливіших важелів підвищення трудової дисципліни на підприємствах, в установах, організаціях . Тобто трудовий стаж можна класифікувати на види, в залежності від його значення для настання правових наслідків: 1. Для призначення пенсій: 2. Загальний; 3.

Спеціальний; 4. Для призначення допомоги у зв’язку з утратою працездатності: 5. Загальний; 6. Безперервний. 7. Для визначення терміну відпустки: 8. Загальний; 9. Спеціальний; 10. На одному підприємстві. 11. Для отримання винагороди за загальні результати роботи підприємства: 12. На одному підприємстві; 13. В галузі. Для пересування по службі; На отримання пільг. Демократизація суспільства, перехід до ринкової економіки привели в кінцевому результаті до реформи соціального страхування та пенсійного забезпечення на Україні, В цих умовах найважливішим важелем становиться не безперервний трудовий стаж, а внесок кожного да страхових фондів , як особисто громадян, на протязі їх загальної трудової діяльності, так і роботодавців. Діюча Конституція України, закони та підзаконні нормативні акти свідчать про втілення в життя нового відношення до поняття трудовий стаж. Розглянемо, в чому ж конкретно пов’язане зростання значення загального трудового стажу. Загальний трудовий стаж, що дає право на пенсію. Загальний трудовий стаж - це загальна тривалість як трудової, так і іншої суспільно корисної діяльності особи, з якою законодавство України пов’язує певні правові наслідки в пенсійному забезпеченні. Призначення пенсій на Україні здійснюється відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» , введеного в діє з 1 січня 1992 р. Згідно цього Закону пенсії можуть бути трудові ( за віком, по інвалідності, в разі втрати годувальника, за вислугу років) та соціальні. Таким чином право на трудову пенсію мають особи, які були зайняті суспільно корисною працею, при дотриманні інших умов її призначення. Значення загального трудового стажу в пенсійному забезпеченні суттєво зросло, особливо при призначенні пенсій по старості. Від трудового стажу залежить не тільки право на пенсію, але і її розмір. Наприклад, за кожний повний рік робот понад 25 років для чоловіків пенсія збільшується на 1 відсоток його заробітку . До загального стажу роботи, що дає право на пенсію, зараховується будь- яка трудова діяльність. В такий стаж входить робота, виконана на підставі трудового договору на підприємствах, в установах, організаціях і кооперативах, незалежно від використовуваних форм власності та господарювання, а також на підставі членства в колгоспах та інших кооперативах, незалежно від характеру й тривалості роботи і тривалості перерв. Тобто зараховується як постійна робота, так і тимчасова ( сезонна, з повним або неповним робочим днем, на час відсутності працівника тощо), а також у окремих осіб по їх обслуговуванню. На рівні з роботою зараховується і діяльність, яка має назву «служба», навчання, час перебування за кордоном. Спеціальний трудовий стаж, що дає право на пенсію. Поряд із загальним трудовим стажем юридичне значення має і стаж роботи в особливих умовах праці або в несприятливих кліматичних умовах, з підвищеною інтенсивністю тощо. Це так званий спеціальний стаж. На відмінність від загального стажу, як підсумкової тривалості будь- якої роботи і іншої суспільно корисної діяльності, спеціальний трудовий стаж - це підсумковий облік виконання тільки певної роботи у відповідних умовах праці.

Із врахуванням спеціального трудового стажу призначаються пенсії по старості на пільгових умовах, а також пенсії за вислугу років. Розглянемо, яка робота включається у спеціальний стаж. Підземна робота, робота із особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці - за Списком № 1 . Робота у шкідливих і тяжких умовах праці за Списком № 2 і за результатами атестації робочих місць. Атестація робочих місць за мовами праці здійснюється власником підприємства або уповноваженим ним органом згідно Порядку , встановленого Кабінетом Міністрів України. Робота за Списком текстильних виробництв і професій, робота на яких дає робітницям право на пенсію за віком після досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років; Робота за Списком професій і посад робітників локомотивних бригад і окремих категорій працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та в метрополітенах і користуються правом на пенсію за вислугу років; Робота за Списком професій і посад працівників підприємств лісової промисловості та лісового господарства, постійно діючих лісопунктів, лісництв, лісозаготівельних дільниць, зайнятих на заготівлі лісу, лісогосподарських роботах, підсочці лісу та лісосплаві, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років; Робота за Списком професій і посад плавскладу окремих видів суден морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості, які мають право на пенсію за вислугу років незалежно від віку; Крім того, пенсії за вислугу років призначаються: спортсменам, які мають особливі заслуги перед фізкультурним рухом, - заслуженим майстрам спорту, майстрам спорту міжнародного класу при загальному стажі роботи не менше 20 років і перебуванні у складі збірних команд України не менше 6 років незалежно від віку. артистам театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів, які мають право на пенсію за вислугу років незалежно від віку. працівникам експедицій, партій безпосередньо зайнятих на польових геологорозвідувальних, пошукових, топографо-геодезичних, географічних, гідрологічних, гідрографічних і розвідувальних роботах; працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення. Згідно ст. 100 Закону визначено, що особам, які працювали до введення з 1 січня 1992 р. Закону України «Про пенсійне забезпечення» на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, передбачених раніше діючим законодавством , пенсії за віком призначаються на таких умовах: а)особам, які мають на день уведення Закону ( 1.01.92 р.) повний стаж на зазначених роботах, що дають право на пенсію на пільгових умовах, пенсії у розмірах, передбачених Законом, призначаються відповідно до вимог за віком і стажем, встановлених раніше діючим законодавством; Наприклад. Громадянин (1949 року народження) відпрацював на підземних роботах (прохідником, майстром), що давали право на пенсію на пільгових умовах згідно Списку № 1 з 10 червня 1979 р. по 1 вересня 1991 р., а з 2 вересня 1992 р. він працював на інших роботах, які не дають право на пільгову пенсію.

Порядок перерасчета стажа работы и процентной надбавки при переходе работника на работу в другой район (местность), где установлена выплата процентной надбавки, регулируется разъяснением Минтруда России от 16.05.1994 7 «О порядке установления и исчисления трудового стажа для получения процентных надбавок к заработной плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах Дальнего Востока, Красноярского края, Иркутской и Читинской областей, Республики Бурятия, в Республике Хакасия», которое утверждено постановлением Минтруда России от 16.05.1994 37. Расходы на оплату учебных отпусков. В соответствии с п. 13 ст. 255 НК РФ в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль принимаются расходы на оплату труда, сохраняемую согласно законодательству Российской Федерации на время учебных отпусков, предоставляемых работникам, а также расходы на оплату проезда к месту работы и обратно. Учебные отпуска предоставляются работникам в соответствии с главой 26 ТК РФ и Федеральным законом от 22.08.1996 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»

1. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

2. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

3. Конституционное право Украины как отрасль права

4. Административное право Украины

5. Экологическое право /Украина/ (Контрольная)

6. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.
7. Конституционное право Украины
8. Система права Украины

9. Гражданское право как отрасль права /Украина/

10. Право Украины

11. Собственник или уполномоченный им орган как субъект трудового права Украины

12. Особенная часть уголовного права Украины

13. Принципы гражданско-процессуального права Украины

14. Шпоры по административному праву Украины

15. Шпоры по Гражданскому праву Украины (общая часть)

16. Гражданское право Украины

Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Пенсионное право

18. Понятие и виды объектов, имущества, вещей в гражданском праве Украины

19. Право Украины в период десталинизации (1954 - середина 1960-х годов)

20. Финансовое право Украины

21. Государство и право Украины XVI-XVIII в

22. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)
23. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)
24. Реферат о Пугачеве

25. Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств, перемещение их через таможенную границу Украины

26. Несколько рефератов по культурологии

27. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

28. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

29. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

30. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

31. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

32. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

Лестница-стремянка, 2 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 44,5 см. Количество ступеней: 2.
981 руб
Раздел: Лестницы
Дневник школьный "Герб".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет
338 руб
Раздел: Для младших классов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: синий.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные

33. Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

34. Реферат по теме “Человек на войне”

35. Реферат по биографии Виктора Гюго

36. Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)

37. США и Канада в АТР: набор рефератов

38. Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств через таможенную границу Украины
39. Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти
40. Сборник рефератов о конфликтах

41. Реферат по экскурсоведению

42. Реферат по статье Гадамера Неспособность к разговору

43. Реферат Евро

44. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

45. Лесные пожары - реферат

46. ДЫХАНИЕ - реферат за 9-й класс

47. Реферат по Мексике

48. Право Интеллектуальной собственности (Украина) (WinWord (на укр. языке))

Головоломка "Кубик Рубика 2х2".
Кубик Рубика 2х2 от компании «Rubik's» - это упрощенная разновидность классической головоломки. Каждая грань кубика состоит не из 3,
562 руб
Раздел: Головоломки
Шторка антимоскитная "Кружево" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Зообильярд".
Главное достоинство этой игры в том, что в неё могут играть все от мала до велика. Причём не просто играть, а получать удовольствие от
1019 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

50. Давність у кримінальному праві

51. Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення і взаємодії

52. Матеріальна відповідальність в трудовому праві

53. Поняття, сутність і зміст права

54. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку
55. Сутність Римського права
56. Украина ХХІ века: верховенство права или верховенство закона

57. Відповідальність в конституційному праві

58. Відповідальність у міжнародному праві

59. Значення війни за незалежність для розвитку держави і права США

60. Інтелектуальна власність та авторське право

61. Справедливість як ціннісна основа права

62. Перспективы развития аэрокосмической отрасли Украины

63. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

64. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

Пробка для шампанского "CooknCo".
Диаметр: 4,5 см. Высота: 5 см. Цвет: металл. Материал: нержавеющая сталь. Внешняя отделка: сатиновая.
410 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

65. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

66. Народное хозяйство Украины

67. Билеты по географии Украины за 11 класс

68. Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)

69. Флора и фауна Украины

70. Визитная карточка Украины
71. Нефтедобывающий и газовый комплекс Украины
72. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин в Украине

73. Бюджет Украины на 1997 г.

74. Государственное регулирование доходов населения на Украине

75. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

76. Пенсионные фонды /Эстония/

77. Проблемы пенсионного обеспечения в РФ

78. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

79. Финансы /Украина/

80. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

Фигурка "Zabivaka Знаменосец", 9 см.
Фигурка "Zabivaka Знаменосец" в подарочной коробке (64 наклейки флагов 32-х стран-участниц в комплекте). Этот обаятельный,
389 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветной самоклеющейся бумаги №6, А4, 20 цветов, 20 листов.
Набор цветной самоклеющейся бумаги для детского творчества. Обычные цвета, металлик, флюоресцентные.
310 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Бумага "Color copy", белая, А4, 350 гр/м2, 125 листов.
Формат: А4. Белизна: 99%. Плотность: 350 гр/м2. Класс А++. 125 листов в пачке.
708 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

81. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

82. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

83. Адвокатура на Украине

84. Граждане как субъекты административного права

85. Административное право (Контрольная)

86. Административное Право Республики Казахстан
87. Граждане, как субъекты административного права
88. Соотношение административного права со смежными отраслями права

89. Административное право РБ

90. Граждане как субъекты международного права

91. Административно право (шпаргалки)

92. Административное право РФ

93. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

94. Арбитражное процессуальное право

95. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

96. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты
Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки
Ежедневник недатированный "Русские художники. Петров-Водкин".
Ежедневник в твердом переплете - стильный аксессуар делового человека, ценящего практичные и качественные вещи. Недатированность страниц
321 руб
Раздел: Ежедневники недатированные

97. Банковское право (Контрольная)

98. Шпаргалка по банковскому праву

99. Гражданское право

100. Гражданское право - сделки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.