Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка Факультет підготовки вчителів початкових класів Кафедра фізичного виховання Дипломна робота ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕННЯ ЗОРУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Роботу виконала: студентка заочного відділу навчання С.І. Стефанишин Науковий керівник: асистент магістр з фізичного виховання і спорту А.В. Степанко Тернопіль – 2009 Зміст: Вступ Розділ І. Сучасний стан проблеми профілактики порушень зору 1.1 Стан зору школярів в даний час і його взаємозв’язок з рівнем їх фізичного розвитку, поставою та фізичною підготовленістю 1.2 Анатомо-фізіологічна характеристика зорового аналізатора. Будова, функції, оцінка і види порушення зору 1.3 Аналіз методик профілактики порушень зору Висновки до 1 розділу Розділ II. Завдання, методи та організація дослідження 2.1 Завдання дослідження 2.2 Методи дослідження 2.3 Організація дослідження Розділ III. Аналіз стану зору і фізичного стану молодших школярів 3.1 Стан зору учнів молодшого шкільного віку 3.2 Рівень фізичного розвитку молодших школярів і його взаємозв’язок із станом зору Висновок до 3 розділу РОЗДІЛ IV. Теоретичне і експериментальне обґрунтування змісту і технології попередження порушень зору у молодших школярів засобами фізичного виховання 4.1 Теоретичне обґрунтування змісту і технології попередження порушень зору у молодших школярів 4.2 Програма профілактики порушень зору у молодших школярів засобами фізичного виховання 4.3 Експериментальне обґрунтування змісту і технології попередження порушень зору у молодших школярів Висновки Література Вступ Актуальність. Життя людини – постійна і активна взаємодія з навколишнім середовищем, яка неможлива без складних і досконалих органів відчуття, найважливішим з яких є зір. Встановлено, що 95% інформації про зовнішній світ ми отримуємо завдяки зору . В даний час різке скорочення рухової активності сучасних школярів і збільшення зорових навантажень призвели до серйозних захворювань і порушень зору . Сьогодні більше 50% сучасних школярів страждає короткозорістю, зростають і вікові зміни очей, що призводить до далекозорості. Причому, тривожна тенденція збільшення порушень зору в даний час не тільки не зменшується, але й не стабілізується . Аналіз науково-методичної літератури, що стосується проблеми профілактики порушень зору показав, що достатньо глибоко вивчені причини виникнення зорових розладів, розроблені шляхи їх попередження і корекції при дотриманні основ гігієни, режиму дня, правильного харчування, оздоровлення і загартування організму , розроблена система фізичного виховання школярів, які погано бачать . Проте до теперішнього часу не існує педагогічних програм, спрямованих на попередження порушень зору школярів в режимі навчального дня, де зорове навантаження особливо велике. Спостерігається відсутність профілактики порушень зору в чинних програмах з фізичного виховання, що проявляється у недотриманні гігієнічних вимог в процесі навчання школярів в сучасних загальноосвітніх установах, в умовах постійно зростаючих зорових навантажень .

Враховуючи вищесказане, розробка програми профілактики порушень зору засобами фізкультурно-оздоровчої діяльності і введення її у режим навчального дня молодших школярів є надзвичайно актуальним. Об’єкт дослідження - фізкультурно-оздоровча діяльність учнів молодшого шкільного віку. Предмет дослідження - профілактика порушень зору в процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності молодших школярів. Мета дослідження: Визначити зміст і технологію попередження порушень зору у молодших школярів засобами фізичного виховання. Гіпотеза дослідження. У дослідженні висунуто припущення, що розробка декількох експериментальних програм з попередження порушень зору засобами фізкультурно-оздоровчої діяльності в режимі навчального дня молодших школярів та подальший їх порівняльний аналіз дозволить визначити оптимальний зміст і розробити технологію попередження порушень зору у молодших школярів. Розділ І. Сучасний стан проблеми профілактики порушень зору 1.1 Стан зору школярів в даний час і його взаємозв’язок з рівнем їх фізичного розвитку, поставою та фізичною підготовленістю В теперішній час соціальні та екологічні умови, труднощі в організації медичного обслуговування призвели до зростання всіх видів захворюваності та скорочення тривалості життя населення України. Більшою мірою до цього схильні найбільш чутливі та вразливі діти. Серед дітей, які щойно пішли до школи, здорових лише 20%, потребують лікування - 35%, мають хронічну патологію - 20 % і інші захворювання - 25%. У структурі захворюваності збільшилася частка хвороб нервової системи і органів чуття, а також хвороб органів травлення і кістково-м’язової системи. Дослідження стану здоров’я школярів за останні роки показали, що в структурі захворюваності на лідируючому місці виступає патологія органів зору, найчастіше прогресує короткозорість. На думку вчених короткозорість починає формуватися в шкільному віці та надалі прогресує. Крім того, виявляються випадки розвитку далекозорої рефлексії у молодших школярів . Таким чином, виникнення порушень зору в шкільному віці починає набувати масштабів справжньої катастрофи. Аналіз науково-методичної літератури показав, що вивченням стану зору школярів займається велика кількість дослідників кількість дітей, що мають порушення зору, коливається в шкільному віці від 2,3% до 16,2%, Н.Г. Клопоцька відзначає, що до 3-4 класу цей показник складає 15-17%, а до закінчення школи - 25%. Дослідження останніх років показали, що кількість школярів з порушеннями зору значно зросла. Так, за деякими даними, порушеннями зору страждає близько 28% школярів. Практично всіма дослідниками наголошується значне зниження стану зору школярів за останні роки, а також погіршення зору з віком. Таким чином, кількісні показники поширеності порушень зору в шкільному віці, що наводиться різними авторами, помітно варіюється, що не створює цілісного уявлення про структуру порушень зору, проте авторами підкреслюється закономірна зміна рефракції ока з віком. Не дивлячись на те, що в даний час простежується тенденція до погіршення зору, нами практично не виявлено робіт, що характеризують рівень його порушення у різних вікових груп, відсутні дані з динаміки порушень зору школярів за останні роки.

Створюється враження, що проблемі охорони зору школярів в даний час не приділяється належної уваги. Зниження зору школярів за останні роки вчені пов’язують з переліком причин. Так, на думку , погіршення зору пов’язано з умовами сучасної цивілізації, широким розвитком інформаційних та комп’ютерних технологій, інакше кажучи новітніх досягнень науково-технічного прогресу, що ставлять підвищені вимоги до зорового аналізатора школярів. Автор відзначає, що збільшення навантаження на очі, перевтома при слабкості очних м’язів у дітей є основною причиною зниження зору школярів. Згідно думки ряду авторів , найбільш істотними чинниками, що впливають на зниження зору школярів, є несприятливі чинники внутришкільного середовища, а також організація навчального процесу. Автори відзначають, що ускладнення шкільних програм і використання нових педагогічних технологій призвели до погіршення зору і підвищення рівня захворюваності школярів. Порівнюючи стан зору учнів початкових класів, що навчаються в звичайних школах і школах з певною спеціалізацією, дослідники виявили істотні відмінності. Так, в школах з поглибленим вивченням іноземних мов кількість учнів, які мають порушення зору становила 53,7%, тоді як в звичайних школах цей показник дорівнює 33%. Отже, організація шкіл нового зразку з широким арсеналом педагогічних технологій впливає на зниження зору школярів. Обґрунтувати дане положення можна тим, що до рівня знань сучасних школярів висуваються підвищені вимоги, а це пов’язано з великим об’ємом зорових навантажень як в навчальний час, так і при виконанні домашніх завдань. Крім того, у іграх дітей почали домінувати комп’ютерні ігри, тому школярі мало рухаються, не отримують від рухів оздоровчої дії, що дозволяє зняти зорове навантаження. Результати досліджень Є.Є. Іванової показали, що учбові програми в сучасних школах зазнають великих змін - навчальний матеріал викладається на високому рівні, прискорився темп навчання. Все це сприяє інтенсифікації розумової діяльності учнів, збільшенню навантаження на центральну нервову систему, зір, слух, опорно-руховий апарат. А оскільки зір дітей 6-7 років ще не сформований , саме він і уражається, в першу чергу, при нераціональній організації навчально-виховного процесу в школі, недотриманні гігієнічних вимог до умов навчання (неправильне освітлення, невідповідність шкільних меблів росту учнів і т.п.). Таким чином, дослідниками виявлені чинники, що впливають на зниження зору школярів в даний час, - це неправильна організація навчального процесу, невідповідність навчального навантаження віковим і індивідуальним особливостям дітей, а також гігієнічних вимог до умов навчання учнів. Дослідження останніх років істотно поповнили і поглибили уявлення про причини виникнення порушень зору. Авторами встановлено, що короткозорість частіше виникає у дітей з недостатнім фізичним розвитком, що дозволяє по-новому оцінити значення фізичної культури в профілактиці короткозорості та її прогресі. Розвитку короткозорості сприяє також ослаблення очних м’язів, що є результатом недостатньої тренованості.

В 1937 на основе этой труппы создал "Балетный т-р Мордкина", в к-ром пропагандировал школу рус. классич. танца. В последние годы жизни М. преподавал классич. танец в традициях рус. балетной школы. Ham. Ч. МОРДОВСКИЙ ТЕАТР И ДРАМАТУРГИЯ. До Великой Октябрьской социалистич. революции проф. театр. иск-ва в Мордовии не было. Элементы зрелищ существовали в нар. обрядах (свадебных) и играх. В 1891 в с. Судосеве (ныне в Чамзинском р-не МАССР) была создана крестьянская оперная труппа под рук. В. С. Серовой. Здесь были пост. оперы: "Рогнеда", "Вражья сила" Серова, "Уриэль Акоста", "Ермак", "Илья Муромец", "Зори над Россией", написанные Серовой для этой труппы. Коллектив гастролировал во мн. городах России (Пенза, Казань, Новгород, Петербург, Симбирск и др.) и просуществовал до 1914. В 1901 в с. Ичалки возник и работал в течение ряда лет нар. т-р. В первые годы Сов. власти в Саранске часто выступала передвижная рус. труппа Куйбышевской краевой драмы, её спектакли впервые познакомили морд. зрителей с рус. и мировой классич. драматургией, с реалистич. школой актёрского иск-ва

1. Гломерулонефрит. Госпітальна педіатрія. Вакцинопрофілактика захворювань у дітей

2. Особливості психічних порушень у дітей з хронічною тонзилогенною інтоксикацією

3. Наукове обгрунтування системи профілактики порушень репродуктивної функції жінок і здоров’я дітей в умовах ендемічного регіону

4. Комплексна профілактика ускладнень сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей

5. Клініко-лабораторна характеристика дітей з спадковою алергічною схильністю, корекція порушень

6. Порушення ритму серця в дітей. Дифузні захворювання сполучної тканини
7. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу
8. Розвиток психомоторики у дітей молодшого шкільного віку з порушенням мовлення

9. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

10. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах

11. Встановлення походження дітей. Оспарювання батьківства

12. Майнові правовідносини батьків та дітей

13. Правовідносини батьків та дітей

14. Відносини батьків і дітей у Стародавньому Римі

15. Джанні Родарі та його книги для дітей

16. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы
Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф

17. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини

18. Апластичні анемії. Цукровий діабет у дітей

19. Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей

20. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та бронхіти у дітей

21. Диференційована гіпнотерапія в комплексному лікуванні дітей з неорганічним нічним енурезом

22. Ефективність модифікованого способу лікування розладів акомодації у дітей з астигматизмом
23. Застосування рухливих і спортивних ігор у процесі відновлення координаційних здібностей дітей з діагнозом церебральний параліч
24. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

25. Кінезотерапія при сколіозах у дітей

26. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом

27. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

28. Комплексне лікування гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів у дітей

29. Методи діагностики ушкоджень нервової системи у дітей і обстеження неврологічного статусу у новонароджених

30. Оптимізація реконструктивної хірургії монокулярної травматичної катаракти у дітей

31. Особливості гіпертрофії лівого шлуночка у хворих артеріальною гіпертензією з метаболічним синдромом в залежності від статі, ступеня ожиріння та порушення вуглеводного обміну

32. Особливості порушень деяких факторів місцевого захисту та їх корекція при лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень

Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные
Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры

33. Роль дисфункції ендотелію при вроджених вадах серця у дітей раннього віку

34. Варіанти аналгоседації при адено-, тонзилотоміях у дітей

35. Адаптація дітей до навчання

36. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку

37. Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей

38. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти
39. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку
40. Особливості навчання дітей підліткового віку

41. Особливості формування мовлення у розумово відсталих дітей

42. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку

43. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

44. Підготовка дітей до шкільного навчання

45. Розвиток рухових якостей дітей в дошкільних закладах

46. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

47. Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей

48. Стан і розвиток пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку

Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные

49. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

50. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

51. Характеристики навчально-виховних закладів для дітей з вадами

52. Шляхи розвитку інтересу до математики у розумово відсталих дітей

53. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

54. Розвиток мотивів спілкування дітей дошкільного віку з однолітками
55. Методологічні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи - концепція "Тандем"
56. Негативні емоції у дітей 11-13 місяців як прояв прив’язаності до батьків

57. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

58. Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку

59. Особливості уваги дітей молодшого шкільного віку

60. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

61. Психокорекція дітей молодшого шкільного віку з проблемами в поведінці

62. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

63. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

64. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Настольная игра "Скоростные колпачки" - быстрая и очень веселая игра для детей и взрослых! Каждый игрок получает по пять
1479 руб
Раздел: Карточные игры
Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки

65. Класифікація важковиховуваних дітей

66. Альтернативні форми виховання дітей-сиріт

67. Причини десоціалізації дітей в Україні

68. Соціалізація дітей-інвалідів в Україні

69. Соціально-правовий захист дітей-біженців

70. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах
71. Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку
72. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

73. Дія на людину постійних електричних полів та полів частотою 50 Гц

74. Діловий текст. Його редагування та виправлення

75. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

76. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

77. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

78. Типи ділових конфліктів та причини їх виникнення

79. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

80. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

Табурет "Плетенка" складной (малый).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 275 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
321 руб
Раздел: Стульчики
Кукла Нэни, в розовом жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2566 руб
Раздел: Классические куклы
Деревянные часы своими руками "Котенок".
Деревянные часы для сборки, выполненные в виде конструктора для детей, станут отличным времяпрепровождением. Такой набор для творчества
343 руб
Раздел: Обучающие, игровые

81. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

82. Поляризація діелектричних матеріалів та їх діелектрична проникність

83. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

84. Діагностика і профілактика ранньої та пізньої антенатальної патології

85. Оптимізація ранньої діагностики та вторинної профілактики раку грудної залози у загальній лікувальній мережі

86. Робота педагога-організатора щодо пропаганди здорового способу життя особистості та профілактики наркоманії й захворювань на ВІЛ/СНІД
87. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога
88. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

89. Проблеми правового регулювання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні

90. Багатофакторна система реабілітації, прогнозування інвалідності і комплексної профілактики інфаркту міокарду

91. Діагностично-прогностичні аспекти матково-плацентарно-плодових взаємовідносин при внутрішньоутробному інфікуванні плода, профілактичне лікування

92. Інтраопераційна профілактика ускладнень хірургічного лікування стоматологічних хворих

93. Клімактеричні розлади у жінок та їх профілактика

94. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

95. Нейрохірургічне лікування та вторинна профілактика компресійного рубцево-спайкового епідуриту після поперекових мікродискектомій

96. Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту

Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус Луны диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

97. Прогноз та профілактика маткових кровотеч у жінок з прееклампсією при оперативному розродженні

98. Профілактика акушерських ускладнень у жінок, які страждають на захворювання серцево-судинної системи, за допомогою програми "сімейні пологи"

99. Профілактика та лікування анемії вагітних у жінок, які багато народжують


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.