Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Автоматизована система керування потоками потужності у складнозамкнених електроенергетичних системах

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПОТОКАМИ ПОТУЖНОСТІ У СКЛАДНОЗАМКНЕНИХ ЕЕС Зміст Вступ 1. Визначення функціональної і технічної структури АСУ диспетчерського центру електроенергетичної системи 1.1 Функціональна структура АСУ 1.2 Технічна структура АСУ 2. Розробка структури збирання і передачі інформації. Формування бази даних 3. Формування складу технологічних задач 4. Трирівневе графічне представлення заданої ЕС 5. Розрахунок і вибір складу керувальних пристроїв 6. Визначення налагоджувальних параметрів САК потоками потужності в замкнених контурах ЕС 7. Оптимальне керування режимом ЕС в темпі процесу 8. Техніко-економічний ефект оптимального керування Висновки Література Вступ Електроенергетика є однією з найважливіших складових частин економіки держави, надійна і ефективна робота якої в значній мірі забезпечує ритмічність і якісні показники роботи інших галузей. У складі електроенергетичного комплексу значну частину займають електроенергетичні системи, електричні мережі (ЕМ) яких розподілені на всій території країни. Електроенергетична система (ЕЕС) являє собою складну технічну систему, що характеризується безупинним технологічним процесом виробництва, передачі, розподілу і споживання електричної енергії, ієрархічною багаторівневою системою управління, реалізованою в рамках єдиного завдання забезпечення безперебійного постачання споживачів електроенергією. Характерною рисою розвитку електроенергетики за останні кілька десятків років є активна діяльність щодо удосконалення структури оперативно-диспетчерського управління ЕМ та реконструкції їх диспетчерських центрів (ДЦ). Ця робота, що проводиться як в Україні, так і за кордоном, базується на технічних засобах збору, обробки і відображення інформації, що постійно удосконалюються. Технічною основою реконструкції систем диспетчерського управління є інформаційно-обчислювальні комплекси (ІОК), що включають ЕОМ різної структури і продуктивності, мікропроцесорні системи телемеханіки, високопродуктивні системи передачі даних, сучасні засоби відображення інформації. Реконструкція ДЦ, що починається, як правило, з вищих рівнів управління, у даний час усе більше поширюється на нижчі рівні аж до районів ЕМ. На основі ІОК і сучасного прикладного програмного забезпечення докорінно перетворюються й удосконалюються автоматизовані системи диспетчерського управління (АСДУ). Таким чином, ця робота сприятиме підвищенню надійності та економічності роботи енергосистем України при одночасному підвищенні якості роботи оперативного персоналу ДЦ. Одним з напрямків реконструкції і модернізації АСДУ є заміна морально і фізично застарілих засобів відображення інформації сучасними моніторами з електронно-променевими трубками, рідкокристалічними і плазменими панелями. Включення до контуру управління високоефективних засобів графічного відображення інформації дозволяє розширити коло задач, автоматично розв'язуваних ІОК АСДУ. У цьому контексті актуальним є виконання теоретичних досліджень і практичних розробок щодо проблеми обробки і відображення інформації з метою підвищення оперативності та надійності управління електричною мережею за рахунок максимально можливого переносу графічної інформації на машинні носії, її обробки і подання в електронному вигляді.

Курсова робота спрямована на проведення теоретичних досліджень і створення інструментальних засобів, що поліпшують обробку і візуальне сприйняття графічної інформації, зменшують кількість помилок при аналізі оперативних даних і розширюють клас задач, автоматично розв'язуваних ІОК АСДУ. 1. Визначення функціональної і технічної структури асу диспетчерського центру електроенергетичної системи 1.1 Функціональна структура АСУ Функціональна частина АСУ складається з набору взаємозв'язаних програм для реалізації конкретних функцій управління (планування, фінансово-бухгалтерську діяльність та ін.). Усі завдання функціональної частини базуються на загальних для цієї АСУ інформаційних масивах і на загальних технічних засобах. Включення в систему нових завдань не впливає на структуру основи і здійснюється за допомогою типового для АСУ інформаційного формату і процедурної схеми. Функціональну частину АСУ прийнято умовно ділити на підсистеми відповідно до основних функцій управління об'єктом. Підсистеми у свою чергу ділять на комплекси, що містять набори програм для вирішення конкретних завдань управління відповідно до загальної концепції системи. Склад завдань функціональної частини АСУ визначається типом керованого об'єкту, його станом і видом виконуваних ним завдань. Наприклад, в АСУ підприємством часто виділяють наступні підсистеми: технічної підготовки виробництва; управління якістю продукції; техніко-економічного планування; оперативно-виробничого планування; матеріально-технічного забезпечення; збуту продукції; фінансово-бухгалтерській діяльності; планування і розставляння кадрів; управління транспортом; управління допоміжними службами. Ділення функціональної частини АСУ на підсистеми дуже умовно, оскільки процедури усіх підсистем тісно взаємозв'язані і у ряді випадків неможливо провести чітку межу між різними функціями управління (наприклад, між техніко-економічним плануванням, оперативно-виробничим плануванням і матеріально-технічним забезпеченням). Виділення підсистем використовується для зручності розподілу робіт із створення системи і для прив'язки до відповідних організаційних ланок об'єкту управління. Структура функціональної частини АСУ залежить від схеми процедур управління, що визначає взаємозв'язок усіх елементів управління і що охоплює автоматизовані, частково механізовані і ручні процедури. Функціональна частина мобільніша, ніж основа, і допускає зміна складу і постановки завдань за умови забезпечення стандартного сполучення з базовими елементами системи. 1.2 Технічна структура АСУ Технічна база АСУ включає засоби обробки, збору і реєстрації, відображення і передачі даних, а також старанні механізми, що безпосередньо впливають на об'єкти управління (наприклад, автоматичні регулювальники, датчики і так далі), що забезпечують збір, зберігання і переробку інформації, а також вироблення регулюючих сигналів в усіх контурах автоматизованого управління виробництвом. Основні елементи технічної бази – ЕОМ, які забезпечують накопичення, зберігання і обробку даних, циркулюючих в АСУ. ЕОМ дозволяють оптимізувати параметри управління, моделювати виробництво, готувати пропозиції для ухвалення рішення.

Зазвичай виділяють два класи ЕОМ, використовуваних в АСУ,: інформаційно-розрахункові і обліково-регулюючі. Інформаційно-розрахункові ЕОМ знаходяться на вищому рівні ієрархії управління (наприклад, в координаційно-обчислювальному центрі заводу) і забезпечують рішення завдань, пов'язаних з централізованим управлінням об'єктом по основних планово-економічних, забезпечуючих і звітних функціях (техніко-економічне і оперативно-виробниче планування, матеріально-технічне постачання, збут продукції і так далі). Вони характеризуються високою швидкодією, наявністю системи переривань, складовою обробкою даних, змінною довжиною слова, мультипрограмним режимом роботи і так далі, а також широким набором і великим об'ємом пристроїв (оперативних, буферних, зовнішніх, односторонніх і двосторонніх, з довільним і послідовним доступом), що запам'ятовують. Обліково-регулюючі ЕОМ, як правило, відносяться до нижнього рівня управління. Вони розміщуються зазвичай в цехах або на ділянках і забезпечують збір інформації від об'єктів управління (верстатів, складів і так далі), первинну переробку цієї інформації, передачу даних в інформаційно-розрахункову ЕОМ і отримання від неї директивно-плановій інформації, здійснення локальних розрахунків (наприклад, розклади роботи кожного верстата і робітника, графіка подачі комплектуючих виробів і матеріалів, угрупування деталей в партії, режимів обробки і так далі) і вироблення дій, що управляють, на об'єкти управління при відхиленні режимів їх функціонування від розрахункових. Особливість обліково-регулюючих ЕОМ – добре розвинена система автоматичного сполучення з великим числом джерел інформації (датчиків, реєстраторів) і регулюючих пристроїв. Їх обчислювальна частина менш розвинена, оскільки первинно оброблена інформація передається в ЕОМ верхнього рівня для подальшого використання і тривалого зберігання. Приклади обліково-регулюючих ЦВМ – «Дніпро» і М – 6000 . Засоби збору і реєстрації даних за участю людини включають різні реєстратори виробництва, за допомогою яких здійснюються збір і реєстрація даних безпосередньо на робочих місцях (наприклад, в цеху, на ділянці, верстаті), а також датчики (температури, кількості виготовлених деталей, часу роботи устаткування і так далі), фіксатори порушень встановленого технологічного і організаційного ритму (відсутність заготівель, інструменту, матеріалів, неправильна наладка верстатів, відсутність транспортних засобів для відправки готової продукції і так далі). Наприклад, типовими реєстраторами виробництва є пристрої РИ – 7501 (цеховий реєстратор) і РИ – 7401 (складський реєстратор) . Засоби відображення інформації призначені для представлення результатів обробки інформації в зручному для практичного використання виді. До них відносяться різні друкуючі пристрої, що пишуть машини, термінали, екрани, табло, графічні пристрої, індикатори і тому подібне. Ці пристрої, як правило, безпосередньо пов'язані з ЕОМ або з реєстраторами виробництва і видають або регулярну (регламентну), або епізодичну (за запитом або у разі аварійної ситуації) довідкову, директивну або попереджувальну інформацію.

Господь Бог непрерывным потоком вливает во все системы моего организма колоссальную гигантскую энергию - колоссальную гигантскую силу жизни. Господь Бог непрерывным сплошным потоком вливает во всю мою половую систему колоссальную гигантскую энергию жизни. Вся половая система резко активизируется, резко усиливается. А голова все более энергично - все более энергично активизирует половую систему. Голова с колоссальной устойчивостью идеально правильно управляет жизнью половой системы. Весь организм работает с колоссальной энергией для оздоровления-усиления половой системы. А голова все более энергично - все более энергично активизирует-усиливает оздоравливает половую систему. Во все нервы живота вливается Божественно несокрушимая стальная крепость. Во все нервы области таза вливается Божественно несокрушимая стальная крепость. Во всей обширной области брюшной полости - во всей области таза непрерывно здоровеют-крепнут, здоровеют-крепнут нервы. Резко усиливается вся моя нервная система. От темени до кончиков пальцев обеих рук - обеих ног здоровеют-крепнут нервы

1. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

2. Організаційна система управління природокористуванням України

3. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

4. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

5. Менеджмент та система управління

6. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії
7. Філософські аспекти японської системи управління
8. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

9. Система управління податками в Україні

10. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

11. Безпека праці технологічних процесів РЕА

12. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

13. Задачи, функции и система министерства внутренних дел Российской Федерации

14. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

15. Міжпредметні зв’язки на уроках хімії при розв’язуванні хімічних задач

16. Вибір оптимальних технологічних параметрів виробництва шамотних вогнетривів і їх взаємозв’язок з основними властивостями виробів

Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы
Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее
Этикетка самоклеящаяся, А4, 1 этикетка, 210х297 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 210х297 мм. 1 этикетка на листе А4. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до этикетки):
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

17. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

18. Якості вогнегасних матеріалів. Автоматичні системі гасіння пожеж. Ручні вогнегасники

19. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

20. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

21. Закономірності формування корпоративного управління

22. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств
23. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління
24. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

25. Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

26. Формування організаційних структур управління підприємством

27. Автоматичні апарати. Будова, монтаж і обслуговування. Управління електроприводом з їх допомогою

28. Аналіз проблем управління регіональними системами природокористування в Росії

29. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

30. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій

31. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

32. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники

33. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга

34. Разработка информационно-справочной системы "Товар на складе" /Prolog/

35. Разработка системы задач (алгоритмы-программы) по дискретной математике

36. Задачи, деятельность эксперта в системах моделирования

37. Источники анализа системы экономической информации. Задачи анализа себестоимости продукции

38. Выбор и обоснование структуры автоматизированной системы управления – АСУ "Супермаркет"
39. Система автоматизированного управления: основные проблемы и задачи
40. Об алгоритмах самоорганизации в задаче синтеза информационных технологий обработки сигналов

41. Постреляционные технологии Cache в системе управления университетом

42. Предмет и задачи социальной психологии. Место социальной психологии в системе научного знания

43. Новые информационные технологии в процессе реформирования системы образования

44. Розробка мікропроцесорного пристрою системи автоматичного регулювання

45. Задачи кадрового отбора и технологии их реализации

46. Информатика и информационные технологии в системе повышения квалификации преподавателей и тренеров в области физкультуры

47. Здоровьесберегающие технологии в системе высшего педагогического образования

48. Інформаційні системи і технології у фінансових установах

Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки
Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Набор новогодний. Карандаши цветные "DUO" + раскраска с заданиями "Занимашка" в подарок.
В наборе: двусторонние цветные карандаши DUO 24 цвета, развивающая раскраска с заданиями "Занимашка". Двусторонние цветные
339 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Современные системы и технологии противопожарной защиты зданий и сооружений

50. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

51. Нотариат, его задачи и место в системе государственных органов

52. Розробка многоконтурной системи автоматичного керування шахтними котельними установками

53. Информационные системы и технологии

54. Математическое обеспечение комплекса задач “Автоматизированная система документооборота учереждения
55. Воспитание гражданина - основные идеи, система, цель и задачи, условия реализации
56. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

57. Формування та розвиток банківської системи України

58. Агроэкологическая оценка и разработка экологически безопасных технологий системы земледелия или её звеньев в СХП "Колос" Кусинского района

59. Подбор и расчёт системы машин для производства зерновой культуры – озимой пшеницы по интенсивной технологии

60. Разработка статистической отчетности в системе АСУ ГГУ

61. Понятие уголовно-исполнительного права РФ. Задачи и система курса

62. Понятие, система и задачи уголовного права

63. Понятие, система и задачи уголовного права

64. Автоматизированные информационные технологии в управлении налоговой и бюджетной системами

Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио
Мел белый, 72 штуки.
В наборе: 72 мелка.
536 руб
Раздел: Мел
Подстаканник для прогулочных колясок Peg-Perego Cup holder.
Держатель для бутылочки Peg-Perego Cup Holder - удобный подстаканник для прогулочных колясок фирмы Peg-Perego. Легко подойдет к коляскам
975 руб
Раздел: Прочие

65. Интелектуальные системы и технологии в экономике

66. Информационные системы и технологии

67. Информационные системы и технологии в менеджменте

68. Інформаційні системи і технології на підприємстві

69. Модернизация системы автоматизированных информационных технологи в казначействе

70. Он-лайн-технології в підготовці вчителя з загально-технічних дисциплін
71. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)
72. Разработка информационной системы учета товаров на оптовом складе

73. Решение задач с помощью современых компьютерных технологий

74. Система автоматизації проектних робіт конструкторсько-технологічного призначення

75. Технологія складу програм. Базові засоби мови C++

76. Геоинформационные технологии. Автоматизированные системы сбора и хранения и анализа информации. Основы автоматизированных систем проектно-изыскательских работ в природообустройстве

77. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

78. Информационные системы и технологии в логистике

79. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

80. Новые информационные системы и технологии

Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

82. Штрих-кодовая технология учета товаров на складе и в магазине

83. Розв’язання системи лінійних алгебраїчних рівнянь

84. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи

85. Розробка і стандартизація складу та промислової технології одержання очних крапель антиалергічної дії

86. Экспертные системы – основа технологии информатизации врачебной деятельности
87. Информационные технологии в системах управления гостиничным предприятием
88. Информационные технологии в системе управления организацией

89. Промышленное предприятие. Информационная система предприятия при организации удаленного склада

90. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

91. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

92. Автоматизація графічних та розрахункових задач проектування. Проектування офісу математики

93. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

94. Вплив середньовічних університетів на формування середньовічної науки

95. Компьютеризация реализации образовательной технологиисистема развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова на уроках

96. Кризисные явления в системе вузовского образования в России и задачи их преодоления

Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви
Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов
Музыкальная карусель на кроватку "Наш тёплый дом. Саванна" с проектором (цвет: розовый).
Изготовлено из высококачественного пластика. 2 уровня громкости. Режимы с вращением и без. Звуки природы, спокойные колыбельные мелодии
1719 руб
Раздел: Мобили

97. Обучение школьников решению логических задач на уроках информатики с использованием информационно–коммуникационных технологий

98. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

99. Технологія формування учнівського колективу

100. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.