Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ інститут державного управлінняШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ НА ОСНОВІ СВІТОВОГО ДОСВІДУМагістерська робота на здобуття Кваліфікації магістра державного управління Науковий керівник Слухач Дніпропетровськ - 2003 РефератМагістерська робота: с., 4 рис., 1 табл., 47 джерел. Перелік ключових слів: антимонопольне законодавство, конкурентна політика, конкуренція, монополія, зловживання монопольним становищем, антимонопольний комітет України. Об'єкт дослідження: правові відносини у сфері конкуренції та застосування антимонопольного законодавства. Предмет дослідження: шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України та регулювання захисту конкуренції, визначені на підставі аналізу чинного світового досвіду у цій галузі. Мета роботи: висвітлення та розв'язання проблем, які виникають в Україні, створюють перешкоди для розвитку конкуренції та, використовуючи позитивний світовий досвід антимонопольного регулювання, виявити шляхи удосконалення конкурентного законодавства в нашій державі в умовах ринкової трансформації економіки України. Очікувані наслідки та їх новизна: на підставі комплексного вивчення теоретичних проблем удосконалення антимонопольного законодавства та практики його застосування в Україні та різних країнах, враховуючи світовий досвід вносяться рекомендації щодо покращення правової системи України, правового регулювання захисту конкуренції. Наукова новизна виявляється в аналізі головних проблем досліджуваної теми. Результати дослідження можуть бути застосовані у практиці застосування антимонопольного законодавства, зокрема, в роботі Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, а також при підготовці навчальних посібників з курсу “Антимонопольне і конкурентне право”, в процесі читання лекцій для студентів ВУЗів, коледжів. Зміст Вступ Розділ 1. Правові засади антимонопольної (конкурентної) політики України 1.1 Монополія та конкуренція як вихідні поняття антимонопольного законодавства 1.2 Значення антимонопольного законодавства для державного регулювання економіки 1.3 Органи державного управління з питань захисту конкуренції та їх повноваження Розділ 2. Антимонопольне законодавство в ринковій економіці зарубіжних країн 2.1 Аналіз розвитку антитрестівського законодавства США 2.2 Антимонопольне законодавство європейських країн та його значення для України 2.3 Позитивний досвід антимонопольного законодавство Японії Розділ 3. Юридична відповідальність за порушення антимонопольного законодавства 3.1 Монопольне та домінуюче становище: порівняльна характеристика законодавства європейських країн 3.2 Види правопорушень антимонопольного законодавства 3.3 Види санкцій за порушення антимонопольного (конкурентного) законодавства Висновки Список використаних джерел ВступУ наш час, на зорі третього тисячоліття, розвиток інфраструктури, міжнародних торгівельних зв’язків та інформаційних мереж неухильно тягне за собою створення і розвиток величезних міжнаціональних компаній.

Розмір обороту найбільших з них залишає позаду навіть ВВП деяких країн. Нічого дивного немає у тому, що такі компанії займають лідируючу позицію на національному або й на міжнародному ринку, а деколи навіть залишаються єдиними на ринку, викидаючи з нього конкурентів - стають монополістами. Слід зауважити, що компанія не повинна бути величезною за розмірами щоб стати монополією, отримати монопольну владу. Навіть невеликим компаніям вдається стати монополіями на місцевому ринку. У зв’язку із бурхливим процесом виникнення і розвитку монополій і завзятим використанням ними монопольної влади виникло антимонопольне законодавство. Якщо ще у XIX ст. для врегулювання монопольних випадків використовувались окремі норми господарського права, або й окремі пункти у статтях про господарську відповідальність, то наприкінці XIX ст., а саме у 1890 р. У США був прийнятий перший антимонопольний закон - Закон Шермана. З цього часу і почався розвиток антимонопольного законодавства у багатьох країнах світу. Вибір даної теми обумовлено її актуальністю, яка виражається, по-перше, в тому, що нині розвиток антимонопольного законодавства є дуже важливим для реалізації конкурентної політики держави. По-друге, сьогодні чи не щодня порушуються справи про його недотримання, що приводить до зниження конкурентної боротьби і відповідно ефективності розвитку економіки. Деякі з правопорушень набувають неабиякого розмаху. Для прикладу, справа про порушення антимонопольного законодавства найбільшим у світі виробником комп’ютерів IBM (I er a io al Busi ess Machi es) тягнулася 13 років, і за цей час було списано 60 млн. сторінок паперу. Слід зауважити, що аналогічні справи порушуються проти більшості великих компаній (як уже названа IBM, Microsof та ін.). По-третє, антимонопольне законодавство України має невеликий досвід, на відміну від законодавства США, Японії, Франції, Бельгії, Англії та ін., через що виникає ряд проблем щодо прийняття правових норм, направлених на обмеження діяльності монополій та ефективної реалізації чинних норм, які потребують нагального вирішення. І тому, з урахуванням норм законодавства країн з розвинутою ринковою економікою Україна повинна вдосконалювати своє законодавство. Тому відповідно до необхідності дослідження основних питань вдосконалення та розвитку антимонопольного законодавства України з урахуванням позитивного досвіду іноземних країн тема дослідження формулюється як &quo ;Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основах світового досвіду&quo ;. Якщо обрана тема магістерської роботи буде досліджуватись, то це дозволить привести антимонопольне законодавство України у відповідність до законодавства розвинутих ринкових країн, буде сприяти створенню дійсно конкурентного середовища, нормальних конкурентних умов функціонування бізнесу і, таким чином, поліпшить економічний стан держави. Важко не помітити місця, яке займає антимонопольне законодавство у системі економічних наук. Глибокі економічні дослідження й стали причиною його виникнення. Саме вони довели, що монополія, частіше всього, шкідлива для суспільства, оскільки спричиняє збільшення суспільних витрат.

Дослідження в галузі мікроекономіки показали, що монополії, на противагу конкурентним фірмам, мають значний вплив на ціну шляхом регулювання обсягу випуску продукції, завдяки чому монополія може, без зайвих проблем, встановлювати оптимальний рівень випуску (при якому граничний дохід дорівнює граничним витратам), виштовхувати конкурентів з ринку (наприклад, встановлюючи занижені ціни на свою продукцію). Також визначені причини існування монополії, як економічні, так і юридичні. На основі всіх цих економічних досліджень і створюється у країнах світу антимонопольне законодавство, завданням якого є обмежувати монополії, і, в той же час, не придушувати природні монополії, при яких має місце економія від масштабу. Антимонопольне законодавство тісно пов’язане з державним регулюванням економіки, оскільки уповноважені державні органи мають можливість безпосередньо впливати на процес утворення монополій, обмежувати монопольну владу та її прояви, забороняти діяльність монополій тощо. Також антимонопольне законодавство тісно пов’язане із законодавством взагалі і з господарським (торговельним) правом зокрема. Зараз іде мова про виділення антимонопольного (конкурентного) законодавства в окрему підгалузь господарського (комерційного) права. При створенні, зміні або доповненні антимонопольного законодавства приймаються до уваги як норми різних галузей права (наприклад конституційного), так і міжнародні договори і угоди, що укладені країною. Треба відмітити, що конкурентна політика держави є одним із пріоритетним напрямів державного регулювання. Результативність конкурентної політики України сьогодні не можна назвати високою через ряд об'єктивних чинників. Змінити їх дуже важко, а іноді і просто неможливо на теперішньому етапі. Навіть при найкращому збігові обставин, проведенні політичних та економічних реформ певні об'єктивні умови порушення вимог конкуренції все-таки залишаться. Ці умови, очевидно, є зворотнім боком самої конкуренції. Тому сьогодні так важливо передбачити ряд заходів для попередження негативних наслідків таких об'єктивних факторів. Концепцією Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу одним із головних завдань визначено розвиток законодавства України у напрямі його наближення до законодавства Європейського Союзу та забезпечення високого рівня підготовки в Україні проектів законів та інших нормативно-правових актів Антимонопольне законодавство України поступово оновлюється. Прийняття у 2001 році нового Закону України &quo ;Про захист економічної конкуренції&quo ;, який в більшості врахував міжнародні норми з питань ефективного розвитку конкуренції та обмеження монополізму, означає новий виток, що дозволить створити в Україні дійсно конкурентне середовище. Але на черзі денній стоїть вирішення ще багатьох проблем, які не зникають водночас. Для України це досить новий інститут і тому постає багато питань і проблем. На наш погляд, не треба вчитись на власних помилках, краще вчитись на помилках інших, використовуючи понад віковий досвід конкурентної політики розвинених ринкових країн.

Грушевським питання з інших позицій. Він присвячує великий за обсягом сюжет аналізові суті політики Центральної Ради й Генерального секретаріату до середини січня 1918 р. Найчисленнішою і найвпливовішою в масах була партія українських есерів. Керівництво ж державними органами продовжували здійснювати УСДРП (передусім її праве крило) й УПСФ. Нарешті, така розстановка партійних сил негативно позначилася на розвитку і надбаннях Української революції. «Есдеківсько-есефівський Генеральний секретаріат працював весь час надзвичайно мляво, несміливо, без потрібного в творчій революційній роботі вогню… Всі «реформи», оголошені в декляраціях Генерального секретаріату та Універсалах Центральної Ради, так і зістались на папері нездійсненими»[52]. У результаті досить детального аналізу діяльності державних установ УНР (цьому присвячено цілий, великий за обсягом, параграф «Під проводом українських соціяль-демократів та соціялістів-федералістів» розділу «Соціяльно-економична політика та законодавство Української Центральної Ради під час війни з Московщиною») П

1. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

2. Роль кредита в социально-экономическом развитии страны

3. Функции и роль кредита в современной рыночной экономике

4. Правовий статус комітетів Верховної Ради України

5. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

6. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності
7. Роль кредита в экономике
8. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

9. Планування діяльності підприємства

10. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

11. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

12. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

13. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

14. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.

15. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

16. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее
Этикетка самоклеящаяся, А4, 1 этикетка, 210х297 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 210х297 мм. 1 этикетка на листе А4. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до этикетки):
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки

17. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

18. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

19. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

20. Бізнес-план ПП "Аурум" 2007-2009. Сфера діяльності - виготовлення ювелірних прикрас. Форма власності - приватне підприємство

21. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

22. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)
23. Безпека діяльності підприємства
24. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

25. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

26. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

27. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

28. Аналіз господарської діяльності підприємства

29. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

30. Парки Діснея як туристичні центри. Їх роль для розвитку міжнародного туризму

31. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

32. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

Карандаши цветные "Nuance", 24 цвета.
Карандаши цветные. Пластиковый трехгранный корпус. Диаметр грифеля: 3 мм. В наборе: 24 цвета.
404 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мягкий пол универсальный, желтый, 30x30 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с мягкими полами 60х60 см и ковриком-пазлом «Классики». 9 деталей - 1 кв.м. Пол идет
754 руб
Раздел: Прочие
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна", 20 см, арт. 127548.
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна" - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое
696 руб
Раздел: Статуэтки интерьерные

33. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

34. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

35. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

36. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

37. Аналіз діяльності підприємства

38. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"
39. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)
40. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

41. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

42. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

43. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

44. Статистичні показники виробничої діяльності підприємства

45. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

46. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

47. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

48. Роль и значение кредита в развитии сельскохозяйственного производства на примере предприятия ООО «Митра-Бауэр»

Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Патронташ со стопками.
Охотнику, туристу, болельщику и просто любителю спонтанных праздников это изобретение может весьма пригодиться. Набор удобных пластиковых
554 руб
Раздел: Прочее

49. Роль банковского кредита в условиях рыночной экономики

50. Роль и границы кредита

51. Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

52. Шляхи і методи удосконалення діяльності Рекламної групи "Телетиждень"

53. Роль кори головного мозку в системній організації діяльності організму

54. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання
55. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку
56. Роль и виды прибыли. Виды кредита

57. Роль конкуренции и методы антимонопольного регулирования в современном мире

58. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

59. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

60. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

61. Роль хищных в лесных экосистемах Республики Адыгея

62. Биологическая роль гидролиза в процессах жизнедеятельности организма

63. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

64. Охрана природы Республики Коми

Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики
Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты
Антипригарный коврик, многоразовый, 33x40 см.
Антипригарный коврик используется для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, приготовления пиццы, запекания мяса и рыбы без
311 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

65. Роль транспорта в организации экономического пространства России

66. Антимонопольное регулирование : зарубежный и отечественный опыт

67. Займы органов власти субъектов РФ и их роль в развитии территории

68. Налоги с населения и их роль в условиях перехода к рынку

69. Роль государства в экономике

70. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства
71. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей
72. Механизм применения антимонопольных законов

73. Магдебургское право и его роль в социально-экономической жизни городов Беларуси

74. Роль Великой Октябрьской революции для России и мира. Была ли альтернатива февральской революции

75. Банки и их роль в экономике Украины

76. Роль главы государства в обеспечении конституционных прав личности в РФ

77. Международный комитет красного креста и его роль в установлении гуманитарных норм международных конфликтов

78. Таможенные пошлины и сборы и их роль в формировании доходной части бюджета РФ

79. Страхование и его роль в рыночной экономике

80. Роль финансов в создании и функционировании свободных экономических зон как одном из направлений интеграции России в мировую экономику

Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши
Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы

81. Шпоры по финансам и кредиту (2005г.)

82. Small business lending in Kazakhstan (предоставление кредитов малому бизнесу в Казахстане)

83. Роль поэзии в обучении немецкому языку

84. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"

85. Культурологические и семиотические исследования Ролана Барта

86. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова
87. Роль эпизода в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"
88. Жизнь и творчество Рэя Бредбери (Життя і творчий шлях Рея Бредбері)

89. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого "Война и Мир"

90. Поэма Некрасова "Кому на Руси жить хорошо"

91. Понятие счастья в поэме Некрасова "Кому на Руси жить хорошо?"

92. Образы детей и их роль в романе Достоевского "Преступление и наказание"

93. Роль человека в произведениях о Великой Отечественной войне

94. Роль тёмных сил в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

95. Роль гротеска в романе Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»

96. Император ФРИДРИХ I БАРБАРОССА. Роль его личности в истории

Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые
Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

97. Томас Джефферсон и его роль в американской революции 18 века

98. Роль М. В. Ломоносова в развитии медицины и фармации

99. Роль Минина и Пожарского в освобождении России от поляков

100. Роль Солженицына в дессидентском движение


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.