Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Професійно-особисті якості юриста

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Вступ 1. Професійна юридична діяльность 2. Професійно-особисті якості юриста 3. Професійні та особисті якості юристів конкретних спеціальностей 3.1. Слідчий та оперативник (інспектор карного розшуку). 3.2. Суддя 3.3. Прокурор та його номічники. 3.4. Адвокат і юрисконсульт 3.5. Нотаріус Заключення Література Юрист — це не людина з кодексом, а людина із совістю.ВСТУП Поняття &quo ;юридична діяльність&quo ; охоплює всю діяльність в області права: наукову, прокурорську, слідчу, адвокатську, роботу юрисконсультів, діяльність нотаріусів і т.д. Праця багатьох юристів (прокурора, слідчого, судді, оперативного працівника й ін.) зв'язаний зі здійсненням особливих владних повноважень, із правом і обов'язком застосувати влада від імені закону. Тому в більшості осіб, що займають перераховані посади, розвивається професійне почуття підвищеної відповідальності за наслідки своїх дій. “Незалежно від виду юридичної діяльності стрижневим принципом професійної моралі юриста є справедливість. Без цієї моральної якості діяльність у правоохоронній області утрачає свій зміст”. 1 У період глибокої кризи у всіх сферах життєдіяльності пострадянських країн, зокрема України, знову загострюється інтерес до “духу закону”, а не тільки до його “букви”, до правової культури, що розуміється як вищий прояв культури юридичної. Визначальним принципом правової культури є принцип морального розвитку, тобто волі, що обумовлює існування і самовдосконалення людини, при обов'язковому дотриманні нею не тільки прав, але й обов'язків, і, головне, усвідомленні своєї відповідальності. У суспільствах, що характеризуються безрозсудною грою інтересів і пристрастей — як індивідуальних, так і групових, як часток, так і суспільних, — саме юристи виступають у ролі суспільних миротворців і регуляторів соціального життя. У протистоянні безкарному здійсненню злодіянь і занадто наполегливій заяві грубої сили, інтриг і махінацій юристи прагнуть затвердити чи закріпити все краще, що може бути в колективному житті людей, намагаються досягти недосяжної рівноваги між сильним і слабким, звертаючи свої погляди до абстрактного розпливчастого поняття, що з такою працею піддається визначенню і впровадженню, — до Правосуддя. Професійне поводження людини науково визначається як &quo ;деонтологія&quo ;. Термін &quo ;деонтологія&quo ; уведений англійським філософом Бентамом на початку 19 століття.2 Професійне поводження юриста, як суб'єкта і об'єкта правової культури розкриває якісну сторону людської діяльності, показуючи наскільки ця діяльність відповідає визначеним вимогам і нормам. Культура юриста є конкретизацією культури особистості, людини взагалі. Культура особистості є не що інше, як соціально значимий рівень розвитку сутнісних сил людини, міра цього розвитку, ступінь реалізації результатів його діяльності. 1. Професійна юридична діяльность Професія юриста —глибоко людська професія. Юридичні справи — це життєві випадки, що виступають як предмети юридичного розгляду. Усі “виходи” у життя замикаються на людях, завжди мають справу з людьми, впливають на їхній стан і навіть життєву долю.

Юрист покликаний затверджувати і захищати головні цінності суспільства, захищаючи права громадян. Тому так важливі для нього: повага до людей; розуміння почуття їхнього особистого достоїнства, випробуваного горя, приниження, тривог; прагнення віддавати себе цілком боротьбі за людину, його права, духовне здоров'я, схоронність особистої власності; готовність прийти на допомогу, підтримати товариша, громадянина; увічливість, тактовність і етичність у спілкуванні; культура поводження в колективі, серед людей; принциповість і справедливість у рішенні людських проблем; вимогливість, гуманність, демократичність, повага права іншої людини на свою думку, позицію і вибір рішення; чесність і ін. У тім чи іншому ступені в професійній юридичній діяльності можна виділити наступні сторони: пошукова (пізнавальна); комунікативна; засвідчувальна; організаційна; реконструктивна (конструкційна); соціальна. У кожній із зазначених вище сторін реалізуються відповідні особистісні якості, забезпечуючи успішність діяльності юриста. Юридична деонтологія визначається як діяльність юриста, яка спрямована на реалізацію правових норм в різних сферах життя суспільства. Об'єктами професійної діяльності юриста є: події і дії, що мають юридичне значення; правові відносини, що виникають у сфері функціонування державних інститутів; правові відносини між державними органами, фізичними і юридичними особами. Юрист, як фахівець юриспруденції, повинний уміти: тлумачити і застосовувати закони й інші нормативно-правові акти; забезпечувати дотримання законодавства в діяльності державних органів, фізичних і юридичних осіб; юридично правильно кваліфікувати факти й обставини; розробляти документи правового характеру, здійснювати правову експертизу нормативних актів, давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації; приймати правові рішення і робити інші юридичні дії у точній відповідності з законом; розкривати і установлювати факти правопорушень, визначати міри відповідальності і покарання винних, уживати необхідних заходів до відновлення порушених прав; систематично підвищувати свою професійну кваліфікації, вивчати законодавство і практику його застосування, орієнтуватися в спеціальної літературі. У своїй діяльності юрист керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України та іншими нормативними актами.2. Професійно-особисті якості юриста Норма права (юридична норма) - це загальнообов'язкове правило поведінки, яке встановлене (санкціоноване) і охороняється державою, яке виражає завдяки певних матеріальних умов життя суспільства волю і інтереси народу (політичних сил, що стоять у влади) і активно діє на суспільні відносини.3 Базуючись на нормативно-правових документах відповідних до спеціальності юриста, можна сформулювати декілька правил загального характеру поведінки спеціаліста-юриста які повинні бути основними у його буденній праці: справедливість та об'єктивність у прийнятті рішень, того що засуджуючи чи захищаючи людину юрист повинен позбавити власні почуття нальоту упередженості та суворо наслідувати букву закону; виключення доброти з професійних почуттів, того що доброта заважає об'єктивній та тверезій оцінці, формує поблажливе ставлення там, де воно є недоречним; терпимість у стосунках як з близькими, так й з цілком невідомими вам людьми, того що професія &quo ;юрист&quo ; накладає на свого носія певний відбиток, який формує його подальше відношення до людини, й, найчастіше - це відбиток у загальнолюдському розумінні, - негативний, адже юрист, побачивши негативні приклади людського існування починає дивитись на собі подібних не як на носіїв розуму та усього, що прийнятно вважати людським, а, як на носіїв низки негативних характеристик; юрист повинен соціалізуватись путями, прийнятними його статусу та зрозумілими іншій частині соціуму, адже, якщо юрист соціалізуватиметься путями, що будуть визнані такими, що суперечать моралі, в нього виникнуть проблеми із розумінням його як безпосереднім керівництвом, так і тими людьми, що його оточують; юрист повинен виховувати власну родину у дусі поваги до законів, адже у ситуації виникнення правового прецеденту до якого будуть причетні родичі чи близькі спеціаліста-юриста, це зіпсує його репутацію та подальше просування за ієрархічними сходами юридичної установи працівником котрої є цей юрист; юрист повинен презирливо ставитись до усіх почуттів, що заважають здійсненню професійної діяльності, крім тих випадків, коли внутрішній імператив настійливо противиться здійсненню того чи іншого професійного діяння, адже йти проти власних принципів не є вірно ані з поглядів загальної юридичної філософії, ані з позицій загальнолюдського відношення до власного призначення у суспільстві.

Юристи повинні мати певні якості у багатьох сферах життєдіяльності, а саме: у соціальній сфері — намагання встановити істину, справед­ливість, гуманізм, чесність; у пошуково-пізнавальній сфері — уважність та спостережливість, тобто, цілеспрямоване сприйняття предметів та явищ, а також відшукування фактів, які стосуються злочину, та осіб, які його скоїли; у сфері реконструктивно-конструктивної діяльності — вміння всебічно аналізувати отриману інформацію, формулювати гіпотези; творчий, оригінальний підхід до розв'язання завдань; проникливість; у сфері засвідчувальної діяльності — розвинута письмова мова; вміння швидко узагальнювати інформацію; вміння письмово описувати юридичні явища; у сфері організаційної діяльності — самодисциплінованість, цілеспрямованість, наполегливість; організаторські здібності; у сфері комунікативної діяльності — емоційна врівнова­женість; тактовність; вміння чітко формулювати свої думки. Існують також особистісні якості, які є негативними для юриста: у соціальній сфері — цинізм, нечесність, владолюбство, жор­стокість, авантюризм; у пошуковій сфері — неуважність, відсутність пошукової домі­нанти (юридичний азарт); у реконструктивній сфері — низький рівень інтелекту, стерео­типність і консервативність мислення; у засвідчувальній сфері — недбалість, невміння швидко переда­вати усну мову письмово; в організаційній сфері - нецілеспрямованість, відсутність організаційних здібностей; у комунікативній сфері - імпульсивність, надмірна сором'яз­ливість, груба поведінка. 3. Професійні та особисті якості юристів конкретних спеціальностей3.1. Слідчий та оперативник (інспектор карного розшуку). Слідчий — це спеціаліст-юрист, працівник прокуратури, Міністер­ства внутрішніх справ, Служби безпеки України, який готує кримі­нальну справу для подальшого розгляду її в суді. Ця підготовка поля­гає в тому, що слідчий визначає, чи є конкретний випадок злочином. Якщо це злочин, то слідчий встановлює осіб, які скоїли його або при­четні до його скоєння, а також обставини скоєння злочину. Цей вид діяльності спеціаліста – юриста, по його змісту, вимагає знання тактики і методики розкриття і розслідування конкретних злочинів, прийомів проведення окремих слідчих дій, способів установлення психологічного контакту з іншими людьми і т.д. Великого значення тут набуває інтелектуальна діяльність, творчість у висуванні обґрунтованих версій злочинів і їхнього кваліфікованого відпрацьовування. Всі аспекти професійної діяльності слідчого, а також його особисті якості, навички і вміння взаємопов'язані. Цей вид діяльності є основним для дізнавачей, слідчих і експертів-криміналістів органів внутрішніх справ, а його зміст вимагає знання тактики і методики розкриття і розслідування конкретних злочинів, прийомів проведення окремих слідчих дій, способів установлення психологічного контакту з іншими людьми і т.д. Великого значення тут набуває інтелектуальна діяльність, творчість у висуванні обґрунтованих версій злочинів і їхнього кваліфікованого відпрацьовування. У психограмі дізнавателя і слідчого часто виділяють кілька груп особистісних якостей, що визначають успішність роботи при розкритті і розслідуванні злочинів.

Не можна ігнорувати й зовнішні причини поразки. Передусім слід назвати змушеність вести жорстоку збройну боротьбу як на сході, так і на заході, з ворогами, з котрих кожний окремо був сильнішим за українську армію. "Але, - як зазначив один із авторів "Історії українського війська", - причини зовнішньої натури грають у долі народу другорядну ролю - бо ж кожна сама в собі сильна нація найде собі все приятелів..." [508]. Таким чином, щойно створені нові інституції - розвідка та контррозвідка - за короткий період свого існування набули досвіду оперативно-розшукової роботи у всіх її напрямах. Крім того, саме в цей період, на думку автора, зароджується важлива ідеологічно-виховна засада професійної діяльності співробітників спеціальних служб: сплав національно-патріотичної спрямованості та ідеології державотворення, що вкрай важливо і для діяльності нинішніх спецслужб України. РОЗДІЛ V: Специфіка організації спеціальних органів Західно-Української Народної Республіки § 5.1. СТАНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ СПЕЦСЛУЖБ ЗУНР Після закінчення першої світової війни в імперії Габсбургів розгорнувся рух за утворення самостійних національних держав. І на західноукраїнських землях настав якісно новий етап народних змагань

1. Комунікативні якості педагогічного мовлення

2. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

3. Розвиток у старших дошкільників мовленнєво-комунікативних навичок розповіді

4. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

5. Опис когнітивно-комунікативного потенціалу еліптичного речення сучасної англійської мови

6. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів
7. Формування комунікативної компетенції у дітей
8. Комунікативні здібності

9. Формування комунікативних вмінь менеджера

10. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

11. Напрямок впливу важливих органів самоврядування на розвиток закладів культури в регіонах

12. Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг

13. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

14. Формування професійно-значущих якостей майбутніх учителів

15. Деятельность юристов в Древнем Риме

16. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

Вафельница алюминиевая, механическая BE-4426 Webber "Бельгийская вафля", для плиты.
Размеры: 35х13,5х2,5 см. Количество вафель: 4 штуки. Форма вафель: сердечки. Толщина вафель: толстые. Материал: алюминий, металл,
879 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, синяя.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские

17. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

18. Психологическая характеристика работы юриста

19. Психологический портрет юриста

20. Запорізька Січ: розвиток, становлення, право

21. Ультрофіолетове опромінення аутокрові у лікуванні гнійно-запальних процесів додатків матки

22. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств
23. Коммунікативна атака
24. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

25. Профессиональные обязанности юриста

26. О некоторых проблемных вопросах налогового законодательства, некомпетентности и зловредности некоторых юристов

27. Эдикты магистратов и деятельность юристов

28. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

29. Клише и штампы в речи юриста

30. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

31. Аналіз праці К.Маркса "Маніфест комуністичної партії"

32. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty" (лайм).
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Пенал "Гонка", 19х11 см, 3 отделения.
Пенал предназначен для школьников 7-10 лет. Является важным помощником в учебе, ведь он решает задачу хранения ручек, карандашей и прочих
511 руб
Раздел: Без наполнения

33. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

34. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

35. Этика юриста (адвоката)

36. Зачем юристу знание естественных наук

37. Психология труда юриста

38. Социально значимые качества личности юриста
39. Розвиток і розміщення промислового комплексу України
40. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

41. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

42. Зародження партійно-радянської преси України

43. Розвиток процесів пам´яті в молодшому шкільному віці

44. Розвиток української мови

45. Зображальна функція кличних комунікатів у поетичному мовленні Лесі Українки

46. Снижение уровня дебиторской задолженности – правовые аспекты (взгляд юриста)

47. Международный брак: советы юриста

48. Етична культура юриста

Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы
Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые

49. Місцеві позики і їх розвиток в Україні

50. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

51. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

52. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні

53. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

54. Якості вогнегасних матеріалів. Автоматичні системі гасіння пожеж. Ручні вогнегасники
55. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини
56. Постембріональний розвиток тварин

57. Розвиток нервової тканини у безхвостих

58. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

59. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

60. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

61. Харчова цінність та оцінка якості зерна

62. Розвиток аудита в Росії

63. Розвиток швидкості у військовослужбовців

64. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды

65. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

66. Розвиток продуктивних сил Канади

67. Промисловість Чернівецької області та розвиток сфери обслуговування

68. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

69. Державне регулювання інноваційної діяльності

70. Державний суверенітет як важлива ознака держави
71. Етична культура юриста
72. Значение изучения теории государства и права в подготовке юристов-специалистов

73. Куда податься профессиональному юристу?

74. Назначение юриста в обществе

75. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

76. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

77. Особенности профессионального общения в деятельности юриста

78. Порядок складання позовної заяви та касаційної скарги

79. Работа юриста на предприятии

80. Римские юристы

Набор шариков, диаметр: 5 см, 200 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 200 штук.
884 руб
Раздел: Шары для бассейна
Универсальная вкладка для дорожных горшков (зеленый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники

81. Розвиток адміністративного законодавства

82. Розвиток місцевого самоврядування в Україні

83. Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства

84. Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина

85. Утворення та розвиток права СРСР

86. Характерные особенности речей французских юристов
87. Юрист в современном обществе
88. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

89. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

90. Розвиток європейської журналістики

91. Офіційно-ділова стилістика

92. Речь в деятельности юриста

93. Розвиток мовлення у студентів

94. Розвиток української лексикографії

95. Культура письменной речи юриста

96. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

Кукла Эмили "Позаботься обо мне".
Малышка Эмили из коллекции "Енот" умеет пить и писать. В комплект входят аксессуары - бутылочка, соска-пустышка, горшок и
1293 руб
Раздел: Девочки
Набор смываемых мини-фломастеров, 16 шт.
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров Crayola – идеальный комплект, который послужит развитию творческих способностей и фантазии,
589 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло летнее "Medium Soft", 140x205 см.
Одеяло Medium Soft Летнее Merino Wool 1,5 сп. Чехол - 100% микрофайбер. Наполнитель - овечья шерсть 100 гр/кв.м. Упаковка - фирменная
556 руб
Раздел: Одеяла

97. Знаходження значення функції за допомогою інтерполяційної формули Бесселя

98. Інформаційно-довідкова система

99. Основи інформаційної безпеки

100. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.