Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» Кафедра економічної кібернетики Контрольна робота З дисципліни: «Інформаційні системи в менеджменті» На тему: &quo ;Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства&quo ; Суми 2008 Вступ Сучасне підприємство зі своєю складною структурою виробництва виступає в економіці динамічним об’єктом господарства і представляє закінчену (завершену) систему з певними (визначеними) внутрішніми і зовнішніми цілями. Вони визначають склад і зміст інформації, котра формується і обробляється на підприємстві. Постійно зростаюча складність і динамічність виробничих, економічних і соціально-економічних систем, великі розміри цих систем, складність їх зв'язків і взаємозв'язків, колосальні обсяги обчислювальних робіт при плануванні, прогнозуванні і прийнятті управлінських рішень – такі підстави для широкого впровадження інформаційних систем в практику повсякденного життя. Інформаційні системи на сьогоднішній день представлені великою різноманітністю як по інтелектуальному і системотехнічному складу, так і за областями застосування і організаційними формами функціонування. При цьому в різних сферах діяльності є місце і простим, і складним інформаційнім системам. Інформаційна система з точки зору користувачів є єдиним неподільним засобом, що використовується для виконання їх професійних функцій. З позицій фахівця з управління єдина інформаційна система представляється на нижньому (базовому) рівні як сукупність взаємозалежних складових (структурних компонентів, видів забезпечень), а на верхньому (системному) рівні як частина ще більшої системи, в яку вона входить (локальні, регіональні і глобальні системи). В даній роботі цей підхід використовується як головний при вивченні предметної області інформаційних систем. Крім того, при розгляді інформаційної системи в цілому або окремих її складових, приводяться приклади передових технологій і зразків товарних систем та її компонентів. Окреме місце займає концепція автоматизованого проектування інформаційних систем, орієнтована на використання методології високорівневого архітектурного проектування. Вона відповідає схемі традиційної розробки ІС, але базується на формалізації представлення знань і автоматизації процедур проектування, тобто на використання CASE-технологій. Інформаційні системи в менеджменті – науковий і технічний напрямок, що вивчає проектування, експлуатацію і розвиток інформаційних технологій і систем (ІС), що автоматизують управління економічними системами. Предметом ІСМ є інформаційні технології і системи в різних формах їх застосування, а також окремі компоненти систем: підсистеми, АРМи, види забезпечень і т.п. Задачі ІСМ – ознайомлення з основами автоматизації економічних систем, вивчення архітектури сучасних інформаційних систем; вивчення роботи типових АРМ виробничого й офісного призначення; одержання практичних навичок роботи з типовими АРМ. 1. Загальна характеристика підприємства ВАТ ВЕК «Сумигазмаш» є виробником технологій і обладнання яке дозволяє використовувати енергію альтернативних видів палива, природного і супутнього нафтового газів.

Використання газу в якості моторного палива економічно вигідно і екологічно цілеспрямоване в порівняні з використанням рідких моторних палив. В 1993 році в результаті науково-технічної діяльності підприємства була розроблена документація і створено виробництво автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС). Виробництво цих АГНКС вперше на Україні і в країнах СНД розпочав завод «Газмаш» ВАТ ВЕК «Сумигазмаш». Завод «Газмаш» – це більше тридцяти висококваліфікованих конструкторів чиї передові розробки були відтворені в металі в газозаправних колонках (з 1994 року – ЄТ6, а з 1999 року – КПГ 1, КПГ 1А, з 2001 року – КПГ 2) і автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (з 1995 року – АГНКС М 45, з 1998 року – АГНКС 60, з 2001 року – АГНКС 75). Обладнання використовується для заправки автомобілів, спеціальної техніки, автобусів і іншого транспорту стиснутим природним газом (метаном). Такі станції успішно працюють в Росії (Москва і ін.), Таджикистані, Молдові і багатьох містах України. В 1999 році заводські системі управління якістю присуджено міжнародній сертифікат якості ISO 9001. Обладнання АГНКС сертифіковане в системі «УкрСЕПРО» в Україні і має сертифікати Російської Федерації. В теперішній час завод «Сумигазмаш» є провідним виробником даного обладнання на Україні і в країнах СНД. ВАТ ВЕК «Сумигазмаш» пропонує комплексну програму переобладнання автотранспорту для роботи на стиснутому природному газу і будівництво автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій. Загальними перевагами переобладнання автотранспорту на стиснутий газ, є: Низькі ціни продажу природного газу (ціна природного газу метану в два рази менше ціни нізькооктанового бензину). Постійне зменшення об’ємів добутку нафти, конденсату і тенденція зростання цін на бензин і дизельне пальне, а також значні ресурси природного газу і багаторічний досвід використання стиснутого природного газу. Природний газ, як газомоторне паливо найбільш безпечне, не дивлячись на високий тиск, не токсичний, що в наслідок його використання покращується стан атмосферного повітря в промислових регіонах. Сьогодні ВАТ ВЕК «Сумигазмаш» є мобільним підприємством, яке спроможне в короткий термін вирішити технічні завдання і виробництво АГНКС значно вищої продуктивності при надмірному вхідному тиску газу від 6 до 12 кгс/см2. За бажанням замовників можливе виробництво обладнання АГНКС, як блочно-контейнерного виконання, так і стаціонарного. При цьому виконує весь перелік робіт по впровадженню АГНКС (транспортування обладнання до місця призначення, шеф-монтаж, пусконаладжування, гарантійне і сервісне обслуговування), допоможе в підготовці проектної документації станції, надасть консультації покупцям. ВАТ ВЕК пропонує гнучку грошову комбіновану схему розрахунків та іншу, за згодою сторін, цінову політику. В разі придбання двох і більше комплектів обладнання передбачені знижки 5% від вартості обладнання. Про надійність обладнання АГНКС, виробництва заводу «Газмаш» серійно з 1995 року говорить той факт, що все введене в експлуатацію обладнання продовжує успішно працювати і приносить прибуток своїм господарям.

Головним стратегічним напрямком компанія ВЕК вибрала забезпечення високої якості обладнання та послуг. 2. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства Інформаційні системи, як і інформація і інформаційні технології, існували з моменту появи суспільства, оскільки на будь-якій стадії його розвитку є потреба в управлінні. А для управління потрібна систематизована, заздалегідь підготовлена інформація. Таким чином, місія інформаційних систем – це виробництво інформації, що її потребує організація для забезпечення ефективного управління всіма своїми ресурсами, створення інформаційного і технічного середовища для здійснення управління організацією. В основі будь-якої системи лежить процес. В основі інформаційної системи – процес виробництва інформації. У цьому розумінні ми можемо розглядати інформаційну систему як систему управління, де цей процес є об'єктом управління. І як у будь-якій системі управління, існують органи управління інформаційною системою (табл. 1). Автоматизована інформаційна система управління організацією є взаємопов'язаною сукупністю даних, обладнання, програмних засобів, персоналу, стандартів процедур, призначених для збору, опрацювання, розподілу, зберігання, видачі (надання) інформації відповідно до вимог, що випливають з діяльності організації. Як правило, це система для підтримки прийняття рішень і виробництва інформаційних продуктів, що використовує комп'ютерну інформаційну технологію, і персонал, який взаємодіє з комп'ютерами і телекомунікаціями. Технологія роботи в комп'ютеризованій інформаційній системі повинна бути доступна для розуміння фахівцем некомп'ютерної галузі і може бути успішно використана для контролю процесів професійної діяльності та управління ними. Таблиця 1. Інформаційна система як об'єкт управління Об'єкт управління Оперативний рівень управління Тактичний рівень управління Стратегічний рівень управління Інформаційна система організації Персонал інформаційної системи, менеджери підрозділів і функціональних служб Корпоративна рада директорів і головні менеджери інформаційної системи Інформаційні технології, що застосовуються Персонал інформаційної системи Головні менеджери інформаційної системи Існування виробничих і економічних об'єктів визначається призначенням їх задовольняти ті чи інші потреби суспільства. Кожний такий об'єкт вступає у певні відносини з середовищем, що змінюється (з державними органами управління, з іншими об'єктами тощо), і складається з безлічі різних елементів, взаємодія яких і забезпечує його існування і виконання ним свого призначення. Оскільки здійснення управління виділяється в особливу функцію, то на її виконанні спеціалізуються деякі елементи організацій. З огляду на це в межах організації можна виділити керований процес (об'єкт управління) і керуючу частину (орган управління). Сукупність їх визначається як система управління. Керуюча частина певним чином впливає на керований процес. Щоб керуюча частина могла здійснювати управління, їй необхідно зіставляти фактичний стан керованого процесу з метою управління, у зв'язку з чим керований процес впливає на керуючу частину.

Мунципалзаця поширюватиметься на пдпримства, що обслуговують певн длянки комунальних потреб (електричн стац, водотяги, мсцева комункаця  т.д.). Натомсть бль шсть длянок так зв. легко й споживчо промисловост, що продуку готов фабрикати та вироби масового попиту, тво]ритиме, при виробничй  соцальнй контрол держави, поле примненнякооперативно й приватнокапталстично нцативи. Досвд комунзму показав, до яких карикатурних, ба навть трагчних наслдкв доводять спроби заступити тут творчу роль приватного почину бюрократичним етатизмом! Слдуючою з черги базою господарсько самодяльно буде торгвля. Зосереджуючи в свох руках монополь у де]яких сферах зовншньо  внутршньо торгвл, як також  полтику регуляц товарових цн держава сприятиме розвитков кооперативно й приватновласницько нцативи при обслуговуванн ц важно функц суспльного обмну. Вла]сне тут, в сполученн з промисловою дяльнстю, найде соб основу для розвиткуконструктивний у свой соцальнй мскооперативно-приватнийнацональний каптал

1. Інформаційні технології управління маркетингом

2. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

3. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

4. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

5. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

6. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві
7. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства
8. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

9. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

10. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

11. Організація управління персоналом підприємства

12. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

13. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

14. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

15. Сучасні інформаційні технології в управлінні готелем

16. Управління фінансовою санацією підприємства

Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 27 штук.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
384 руб
Раздел: 0-5 кг
Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

17. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

18. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

19. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

20. Бізнес-план підприємства

21. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

22. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
23. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства
24. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

25. Розробка підприємства LOMAPAK

26. Фінанси підприємства контрольна

27. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

28. Інноваційна діяльність підприємства

29. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

30. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

31. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

32. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

Багетная рама "Bridget", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (тёмно-серый).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Компрессор автомобильный DC-20.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
1581 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

33. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

34. Інформаційні системи і технології у фінансових установах

35. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

36. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

37. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

38. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові
39. Автомазація виробничих процесів підприємства
40. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

41. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

42. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

43. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

44. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

45. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

46. Облік основних засобів підприємства

47. Облік створення підприємства

48. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения

49. Організація обліку власного капіталу підприємства України

50. Організація управлінського обліку

51. Роль обліку в управлінні підприємством

52. Сучасні моделі управлінського обліку

53. Формування облікової політики підприємства

54. Аудит доходів підприємства
55. Аудит установчих документів підприємства
56. Інформаційні відносини

57. Правовий статус приватного підприємства

58. Реєстрація приватного підприємства

59. Аналіз програмного забезпечення підприємства

60. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

61. Інформатика та інформаційні процеси

62. Інформаційні системи

63. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

64. Корпоративні інформаційні системи

Манеж детский игровой "Динозаврики" (120х100х74 см).
Размер: 120х100х74 см.
679 руб
Раздел: Манежи
Кроватка-качалка для куклы.
Красивая и удобная кровать-качалка станет прекрасной колыбелькой для куклы. Кровать-качалка прекрасно дополнит интерьер кукольной комнаты
386 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Простыня трикотажная на резинке, 90х200х25 см, цвет шоколад.
Трикотажные простыни и наволочки – это идеальный вариант постельных принадлежностей, создающий атмосферу уюта и гармонии в спальне,
678 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

65. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

66. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

67. Фізична структура даних. Бухгалтерські інформаційні системи

68. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

69. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

70. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"
71. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")
72. Асортиментна політика підприємства

73. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

74. Інформаційні системи в маркетингу

75. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

76. Непрямі податки підприємства

77. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

78. Організація роботи підприємства

79. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

80. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

Магический шар 8.
Во все времена люди желали знать ответы на интересующие их вопросы, для этого они прибегали к помощи всевозможных гадалок, шаманов, и
585 руб
Раздел: Прочее
Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/25, 25 см.
Диаметр: 25 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
648 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа

81. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

82. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

83. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

84. Ціноутворення та цінова політика підприємства

85. Збутові стратегії підприємства

86. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок
87. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства
88. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

89. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

90. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

91. SWOТ-аналіз підприємства

92. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

93. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

94. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

95. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

96. Інформаційні системи в менеджменті

Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные
Ростомер деревянный (ростомер-пазл).
Ростомер способствует развитию малыша, помогает наблюдать за ростом, служит отличным украшением детской. Как измерить рост? Соберите
324 руб
Раздел: Ростомеры
Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

97. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

98. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

99. Напрями стратегічного зростання підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.