Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Нервова система (Нервная система)

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міністерство освіти України Львівський державний університет імені І.Франка Факультет Педагогічний коледж ЛЕКЦІЯ на тему: «НЕРВОВА СИСТЕМА» Виконала ст. гр. Задорожна З.В. Львів, 2001 ПЛАН1. Еволюція нервової системи а) загальний план будови і функцій нервової системи; б) основна форма діяльності нервової системи.2. Загальна характеристика а) вища нервова діяльність; б) вища нервова діяльність людини.3. Класифікація нервової системи. 4. Нейронна теорія будови нервової системи. 5. Рефлекторна теорія діяльності нервової системи. 1. Еволюція нервової системи Нервова система відіграє найважливішу роль у регуляції функцій організму. Вона узгоджує функціонування клітин, тканин, органів та систем, що дозволяє організму діяти як єдине ціле, забезпечує взаємозв’язок організму з навколишнім середовищем. У цілому функції нервової системи полягають в інтеграції цілісного організму (включаючи координацію та регуляцію функцій усіх його органів) та доцільній реакції на зовнішні впливи. До її складу входять нерви, нервові вузли та сплетіння, головний та спиннний мозок, а також органи чуття. Структурною одиницею нервової системи є нервова клітина – нейрон, що складається з тіла, кількох коротких відростків (дендрити) та одного довгого (аксон). За структурою і функціями розрізняють три типи нейронів: рецепторні (або чутливі), вставні, рухові. Уперше нервова система з’являється у примітивних багатоклітинних тварин (кишковопорожнинні). Зірчасті нейрони, зв’язані один з одним відростками, рівномірно розподілені в зовнішньому (ектодермальному) шарі, утворюють так званий дифузний тип нервової системи. З підвищенням рівня організації у філогенезі тварин відбувалася концентрація нейронів у певних частинах тіла, звичайно біля спеціалізованих органів чуття, головним чином у передньому кінці тіла. Першим етапом цього процесу стало формування системи поздовжніх нервових стовбурів або тяжів, в яких розміщуються тіла нейронів та деякі їх відростки. Інші відростки нейронів утворюють кільцеві перемички, що зв’язують нервові стовбури один з одним, і нерви, що відходять до різних органів. У передній частині тіла тварин поздовжні нервові стовбури зв’язані між собою навкологлотковим нервовим кільцем. Тут же відбувається скупчення нервових клітин – утворення головних або мозкових нервових вузлів. Такому рівню організації відповідає нервовій системі плоских і круглих червів. Подальша концентрація елементів нервової системи призвела до розташування нейронів в окремих нервових вузлах (гангліях), зв’язаних між собою поздовжніми і поперечними перемичками, утвореними відростками нервових клітин. Нервові вузли можуть бути розташованими в різних відділах тіла. Нервова система хордових у багатьох відношеннях відрізняється від будови НС безхребетних тварин. У вищих хордових, в тому числі і в людини, нервова система умовно поділяється на центральну нервову систему, в якій виділяють спинний і головний мозок, і периферичну, до складу якої входять 10-12 пар черепно-мозкових та 31 пара спинномозкових нервів. Функціонально вся нервова система поділяється на соматичну (іннервує скелетні м’язи та органи чуття) і вегетативну (регулює обмінні процеси, роботу внутрішніх органів та центральної нервової системи).

Вегетативна нервова система поділяється на симпатичну та парасимпатичну, дія яких на один і той самий орган протилежна. Дві частини вегетативної нервової системи здійснюють тонку регуляцію фізіологічних процесів, забезпечуючи своєчасну реакцію організмів на зміну умов середовища. Основна форма діяльності нервової системи – рефлекс, тобто реакція- відповідь організму на будь-який сигнал, що поступає із зовнішнього середовища або від внутрішніх органів. Шлях, по якому проходять нервові імпульси, називається рефлекторною дугою. Рефлекторна дуга складається з п’яти частин: рецептора (сприймання подразнення і перетворення його на нервові імпульси), чутливого шляху (надходять імпульси по чутливих нейронах до центральної нервової системи), ділянки центральної нервової системи, рухового шляху (передача імпульсів від ділянки центральної нервової системи до робочого органа) і робочого органа (м’язи, залози та ін.). До складу більшості рефлекторних дуг входять також вставні нейрони, що містяться як у спинному, так і в головному мозку. Рефлекси людини різноманітні. Нервова система обумовлює діяльність людини не тільки як біологічної істоти, але і як соціальної. За допомогою психічних процесів – навчання, пам’яті, мислення, в основі яких лежить діяльність нервової системи, людина не тільки пізнає світ, а й активно змінює його. 2. Загальна характеристика Вища нервова діяльність – це сукупність умовних і безумовних рефлексів, що забезпечують найдосконаліші взаємозв’язки тварин і людини з навколишнім середовищем. Вища нервова діяльність здійснюється за участю вищих відділів центральної нервової системи (кори великих півкуль головного мозку, підкірки). Основу вищої нервової діяльності становлять умовні рефлекси, що утворюються на основі безумовних. Вища нервова діяльність здійснюється за рахунок двох нервових процесів – збудження і гальмування. Під час дії умовних і безумовних подразників ці процеси виникають у корі мозку, де вони можуть поширюватися або концентруватися в обмеженій ділянці. Формування і характер вищої нервової діяльності різних тварин і людини залежить від типу їхньої нервової системи. Основою пристосувань організмів до умов існування є здатність кори головного мозку швидко утворювати нові рефлекси і гальмувати старі. У тварин вища нервова діяльність проявляється на основі першої сигнальної системи. Перша сигнальна система – це система, яка через рецептори сприймає безпосередні, конкретні подразники (сигнали) зовнішнього світу – предмети або явища. Вища нервова діяльність людини сформувалась у процесі праці і соціальних відносин, і тому вона проявляється на основі як пеершої, так і другої сигнальних систем. У людини перша сигнальна система забезпечує матеріальну основу для відчуттів, уявлень, вражень, сприйняття оточуючого природного та суспільного довкілля, що є основою для конкретного мислення. Друга сигнальна система є тільки у людини; вона виникла в процесі колективної трудової діяльності і пов’язана з функцією мови. За допомогою слова передаються сигнали про конкретні подразники, і слово у даному випадку виступає як принципово новий подразник - сигнал сигналів.

Для людської мови характерний дуже високий ступінь узагальнення. Людини узагальнює не тільки поняття про предмети, їхні властивості й ознаки, про явища природи, а й свої відчуття, почуття, переживання. Словесне мислення дає їй змогу абстрагуватися від конкретних обставин дійсності. Мова людини стає засобом абстрактного мислення і визначає поведінку людей. Усна і писемна мова, а також пам’ять (комплекс процесів, що відбуваються в центральній нервовій системі і забезпечують нагромадження, зберігання та відтворення індивідуального досвіду) допомагають людині ознайомитись з досвідом інших індивідуалів, соціально-історичним досвідом людства, що забезпечує наступність поколінь та безперервність у розвитку науки, техніки і культури. 3. Класифікація нервової системи. Існує дві основні класифікації нервової системи: I. За топографією: 1. Центральна нервова система – Sys ema ervosum ce rale – це спинний мозок і головний мозок. 2. Периферична нервова система - Sys ema ervosum periphericum –це спинномозкові нерви (31 пара) і черепні нерви (12 пар). II. За функцією: 1. Соматична нервова система - Sys ema ervosum soma icum – виконує рухові (моторні) та чутливі (сенсорні) функції, зв’язує організм із зовнішнім середовищем. 2. Вегетативна нервова система - Sys ema ervosum au o omicum –виконує обмінні функції, відповідає за внутрішнє середовище організму (гомеостаз). Вегетативна нервова система поділяється на дві частини: симпатичну і парасимпатичну. 4. Нейронна теорія будови нервової системи. Структурною одиницею нервової системи є нервова клітина – нейрон- нейроцит. Нейрон – клітина, яка складається з тіла і відростків. Тіло – сіра речовина, відростки – біла речовина. Відростки мають нервові закінчення. Види нервових закінчень: 1) рецептор – нервове закінчення, яке сприймає подразнення; 2) ефектор – нервове закінчення, яке перетворює імпульс в дію (скорочує м’яз); 3) синапс – контакт, нервове закінчення, через яке передається інформація. Види відростків нервових клітин: 1) дендрид – відросток, по якому інформація передається до тіла клітини; 2) аксон – відросток, по якому інформація іде від тіла клітини. Типи нейронів: 1) протонейрон – чутливий нейрон, сенсорний, рецепторний, вузловий (гангліонарний), аферентний, псевдоуніполярний. Протонейрон завжди знаходиться у периферичній нервовій системі. Протонейрон – перший нейрон, який одержує інформацію; 2) мотонейрон – руховий нейрон, моторний, ефекторний, еферентний. Мотонейрон переважно знаходиться у центральній нервовій системі. 3) Дейтеронейрон (інтернейрон) – вставний нейрон, проміжний, асоціативний; знаходиться у центральній нервовій системі . 5. Рефлекторна теорія діяльності нервової системи. З викладеного вище випливає, що кожний нейрон виконує тільки одну, спецефічну для нього функцію (чутливий - сприймає інформацію, вставний – передає цю інформацію, руховий – виконує відповідь на подразнення). Для того, щоб нервова система працювала, необхідна сукупність принаймні двох типів нейронів (протонейрона, який сприймає інформацію і мотонейрона, який відповідає на цю інформацію). Така сукупність нейронів, які сприймають інформацію і здійснюють відповідь на подразнення називається рефлекторною дугою.

Кости ребенка бедны солями кальция и фосфора, в них преобладают органические элементы, из-за чего скелет обладает большой эластичностью. В первые дни жизни ребенка окостеневшими являются лишь диафизы трубчатых костей; позвоночник на 39P% состоит из хрящевой ткани, а головка бедра и запястье целиком состоят из хряща. Одновременно с костной происходит развитие мышечной системы. Развитие мышц у детей происходит неравномерно: вначале развиваются крупные мышцы конечностей, позднее мускулатура мелких костей. В период роста и развития претерпевают значительные изменения органы дыхания, сердечно-сосудистая система, нервная система, органы зрения, желудочно-кишечный тракт и т.Pд. Органы дыхания детей имеют ряд отличительных особенностей: верхние и нижние дыхательные пути имеют значительно более узкий просвет, полости носа малы и неразвиты, поверхность легочной альвеолы в 34 раза меньше, слабо развита дыхательная мускулатура. Почти горизонтальное расположение ребер и слабая экскурсия грудной клетки у детей раннего возраста обусловливают недостаточное развитие всех отделов легкого, а, следовательно, недостаточную вентиляцию

1. Система ценообразования и политика цен в системе маркетинга

2. Информационные системы управления бизнес-процессами предприятия. ERP-система LAWSON M3 - альтернатива SAP, Oracle, Axapta

3. Расчет основных характеристик импульсно-фазовой радионавигационной системы "Лоран-С" и приемоиндикатора этой системы

4. Сущность и назначение денежной системы. Особенности становления и развития денежной системы Украины

5. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини

6. Методи діагностики ушкоджень нервової системи у дітей і обстеження неврологічного статусу у новонароджених
7. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування
8. Войта-терапія в лікуванні органічного ураження нервової системи

9. Затримка розвитку мовлення у дітей з органічним ураженням нервової системи

10. Лікувальна фізкультура при травмах і захворюваннях нервової системи

11. Нервная система

12. Общая физиология центральной нервной системы и Высшей нервной деятельности

13. Нервная система

14. Общие данные о нервной системе

15. Наследственные заболевания нервной системы с поражением нервно- мышечного аппарата

16. Наследственные заболевания нервной системы с поражением экстрапирамидной системы.

Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Кулинарная форма, круглая, регулируемая, 16-30 см, высота 8,5 см.
Кольцо-трансформер решает проблему выбора размера формы раз и навсегда.Используется для выпечки коржей диаметров от 15 до 30 см.Форма
482 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

17. Правила сохранения крепкой нервной системы

18. Центральная нервная система, спинной мозг

19. Перинатальная патология нервной системы

20. Вегетативная нервная система, ее морфологическая и функциональная характеристики

21. Анатомия нервной системы

22. Психофармакологические препараты и нервная система: сравнительные аспекты функциональной психонейрофармакологии
23. Принципы кодирования информации в нервной системе
24. Характеристика методов психического исследования. Психика и нервная система

25. Болезни нервной системы птиц

26. Строение нервной системы человека

27. Эволюция центральной нервной системы

28. Нервная система и координация

29. Передача информации в нервной системе

30. Развитие центральной нервной системы в эмбриогенезе

31. Рефлекторный принцип регуляции. Вегетативная нервная система

32. Свободные аминокислоты нервной системы

Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82630.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Набор детской посуды "Домашние животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Домашние животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Тележка багажная ручная ТБР-02.
Грузоподъемность: 30 кг. Предназначена для перевозки грузов. Удобна для любого путешествия. Легко собирается в транспортное положение,
538 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

33. Синапсы. Центральная нервная система

34. Строение и функции нервной системы

35. Физиология нервной системы

36. Характеристика нервной системы

37. Энтеральная нервная система

38. Анатомия и эволюция нервной системы
39. Анатомия центральной нервной системы
40. Болезни нервной системы

41. Нервная система животного и его продуктивность

42. Болезни и хирургические методы лечения вегетативной нервной системы

43. Инфекционные болезни нервной системы

44. История исследования центральной нервной системы

45. Массаж при заболеваниях и травмах периферической нервной системы

46. Мониторинг нервной системы у туристов

47. Нервная система

48. Нервная система человека

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Next Pro Air (цвет: фиолетовый).
Велосипед трехколесный подходит для детей от 1 года. Характеристики: - хромированная облегченная рама, покрытая перламутровой краской с
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

49. Определение функционального состояния нервной системы

50. Основные свойства нервной системы человека

51. Патологическая физиология вегетативной нервной системы, вегетативные яды и рефлексы

52. Процессы адаптации вегетативной нервной системы детей 11-летнего возраста

53. Ретикулярная формация ствола мозга, вегетативная нервная система

54. Роль нервной системы в жизнедеятельности организма
55. Структура центральной нервной системы и общие принципы её функционирования
56. Физиология центральной нервной системы

57. Функции нервной системы

58. Частная физиология центральной нервной системы

59. Вегетативная нервная система отдельных органов

60. Вегетативная нервная система: анатомия и симпатическая система

61. Возрастные особенности функционирования периферической нервной системы

62. Концепция свойств нервной системы Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына

63. Особенности взаимосвязи свойств нервной системы и типов темперамента

64. Физиологическая роль вегетативной нервной системы при интенсивных мышечных нагрузках

Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей
Колокольчик декоративный "Узор", 8x13 см.
Цвет: белый. Материал: фарфор. Размер: 8x13 см.
355 руб
Раздел: Миниатюры
Горшок надувной для дома и авто "Baby-Krug", розовый.
Невероятно удобный надувной горшок был разработан при непосредственном участии квалифицированных медицинских работников и технических
489 руб
Раздел: Горшки обычные

65. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

66. В поисках системы мира

67. Малые тела Солнечной системы

68. Происхождение Солнечной системы

69. Строение солнечной системы

70. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)
71. Солнечная система
72. Происхождение солнечной системы

73. Спутниковые системы местоопределения

74. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

75. Двигательные системы организма

76. Система HLA и инфекционные заболевания

77. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

78. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

79. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

80. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

Форма для выпечки силиконовая "Медвежонок", 26x23,5x4 см.
Форма для выпечки «Медвежонок» изготовлена из пищевого силикона, экологичного, прочного, и пластичного материала. Изделие можно
433 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

81. Транспортная система Украины

82. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

83. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

84. Банковская система Франции

85. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

86. Налоговая система
87. Налоговая система России
88. Налоговая система РФ

89. Налоговая система РФ на современном этапе

90. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах

91. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

92. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

93. Планирование в системе государственного управления

94. Система таможенных органов РФ

95. Расходы бюджетной системы на социальные цели

96. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц

97. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

98. Задачи, основные функции и система ОВД

99. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.