Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Порядок складання звіту про суми пільг в оподаткуванні юридичних та фізичних осіб

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Кафедра бухгалтерського обліку і аудитуКонтрольна робота з дисципліни: &quo ;Податкова звітність&quo ; Содержание 1. Порядок складання звіту про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності (1-ПП). Навести приклад 2. Порядок складання, подання, виправлення помилок у Розрахунку збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики Список літтератури Додаток А 1. Порядок складання звіту про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності (1-ПП). Навести прикладУсі підприємства незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості обчислюють обсяги фактично одержаних пільг з оподаткування у розрізі видів податків і пільг щодо кожного податку та на підставі цього повинні складати звіт за встановленою формою. Форма № 1-ПП подається до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації платника податків у терміни подання квартальної (річної) бухгалтерської звітності. Звіт за формою № 1-ПП заповнюється лише за тими видами податків, зборів та інших обов'язкових платежів, за якими чинним податковим законодавством передбачена пільга підприємству, яке подає звіт. Сьогодні бухгалтер підприємства може використовувати Довідник № 19 пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам зі сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів станом на 01.10 2001 р., зазначений у листі ДПАУ від 22.10 2001 р. № 19. Облік та кодування податків, зборів та інших обов'язкових платежів і наданих пільг (графи Звіту 1 &quo ;Код податку, збору, іншого обов'язкового платежу&quo ;, 2 &quo ;Найменування податку, збору, іншого обов'язкового платежу&quo ;, 6 &quo ;Перелік пільг, наданих згідно з чинним законодавством&quo ;, 7 &quo ;Код пільг&quo ;) провадяться відповідно до Переліку пільг, наданих чинним законодавством, тобто згідно з Довідником. До граф 3, 4, 5 &quo ;Реквізити бюджетної класифікації&quo ; заносяться за кожним податком, збором та іншим обов'язковим платежем реквізити класифікації доходів і витрат державного та місцевих бюджетів України, яка затверджується Міністерством фінансів України і діє на момент складання Звіту. Главу, розділ, параграф бухгалтерія підприємства проставляє на підставі даних наказу Мінфіну &quo ;Про класифікацію доходів і витрат Державного та місцевих бюджетів України&quo ; від 16.07.92 р. № 35. Для заповнення графи Звіту 8 &quo ;Сума податку, несплаченого через отримання пільг: всього&quo ; бухгалтерією підприємства, організації, установи проводиться розрахунок невнесених до бюджету податків, зборів та інших обов'язкових платежів згідно із затвердженими формами податкових декларацій, розрахунків та довідок, встановлених чинними законодавчими або нормативними актами за кожним видом платежу. У графі Звіту 9 &quo ;Сума податку, несплаченого через отримання пільг: з них несплачені до Держбюджету&quo ; проставляється частина суми платежу з графи 8, яка згідно з нормативами розмежування даного платежу між бюджетами, затвердженими Верховною Радою України, повинна була надійти до Державного бюджету України.

Тобто Верховна Рада України затверджує нормативи, що розмежовують платіж між Державним бюджетом України та місцевими бюджетами, а бухгалтерія підприємства, у свою чергу, розраховує суму податку, що мала надійти до Державного бюджету України. Інформація щодо розмежування платежу між бюджетами знаходиться у законах України про Державний бюджет України на відповідний рік. У 2006 році діє Закон України &quo ;Про Державний бюджет України на 2006 рік&quo ;. Графи Звіту 10,11 “Термін користування пільгами у звітному періоді: дата початку та дата кінця&quo ; заповнюються із зазначенням числа та місяця у цифровому виразі для перевірки спеціалістами податкових інспекцій правильності застосування пільг. Наведену інформацію Звіту платники податків повинні відображати наростаючим підсумком у тисячах гривень без десяткових знаків зі скороченою позначкою “тис. грн. &quo ;, а також надавати інспекторам документи, що підтверджують одержані пільги з оподаткування. Форма № 1-ПП согласно Инструкции № 419 (п.1.2 и 2.1): представляется всеми плательщиками НДС, в том числе физическими лицами - СПД. Ее могут не подавать только те СПД, которые не пользовались льготами по НДС, то есть не заполняли в декларации по НДС: строки 2, 3, 4 в разделе 1 &quo ;Налоговые обязательства&quo ; и строки 12.3, 13.2 и 15 в разделе 2 &quo ;Налоговый кредит&quo ;; представляется органам ГНС по месту регистрации СПД в сроки, предусмотренные для квартальной налоговой отчетности. Последний день подачи Формы за I квартал 2006 г. - 10 мая; заполняется в гривнях без десятичных знаков (с округлением по общеустановленным правилам) нарастающим итогом с начала года. При заполнении Формы необходимо руководствоваться Справочником льгот, который периодически публикует ГНАУ. Заполнение Формы. Напомним порядок заполнения отдельных граф Формы: графы 1 и 2 - это код налога и его название согласно бюджетной классификации, которая утверждена Приказом № 604; графы 3 и 4 - код льготы и ее название, которые приведены в Справочнике льгот; графы 5 и 6 - сумма льготы. Порядок ее расчета рассмотрен в следующем разделе консультации. Поскольку НДС полностью уплачивается в государственный бюджет, то в графах 5 и 6 указывается одинаковое значение; графы 7 и 8 - даты начала и окончания пользования льготой. Если льгота введена до начала отчетного периода и заканчивается по его истечении (например, льготы согласно пп.5.1.7, 5.1.8 Закона об НДС и т.д.), то проставляется дата начала и окончания отчетного периода. Если налогоплательщик начал свою деятельность не с начала отчетного периода (например,20 февраля 2006 г), то датами пользования льготой будут 20.02.06 г. и 31.03.06 г. соответственно; графы 9 и 10 заполняются в случае, если законодательством установлены требования о целевом использовании сумм НДС (например, льготы для сельхозтоваропроизводителей). Льготы по НДС. Для удобства мы составили таблицу 1 с помощью которой можно быстро и легко определить сумму льготы. Достаточно подставить необходимые значения в готовую формулу и вычислить результат. Обозначения в формулах на украинском языке, как в оригинале.Т

аблица 1 Определяем сумму льготы по НДС (на основании Правил № 419) Тип льготы Формула для расчета суммы льготы (СП) Источник данных для формулы (строки декларации по НДС) 1. Освобождение от налогообложения СП = (V пост. зв. - (V прид. з податком V прид. без податку)) х 20% V пост. зв. - объемы поставок товаров (услуг), освобожденных от обложения НДС (стр.4) или не являющихся объектом налогообложения (стр.3). V прид. з податком - объемы приобретения (изготовления, строительства) на территории Украины с НДС и импорта товаров, а также объемы получения от нерезидента на таможенной территории Украины услуг в целях использования в операциях, которые не подлежат и/или освобождены от налогообложения (показатели стр.10.2, 13.1, 13.3, увеличенные на сумму НДС). V прид. без податку - объемы приобретения на территории Украины и импорта товаров (услуг) без НДС (стр.11.2, 13.2) 2. Операция не является объектом налогообложения (кроме операций банков, других финансовых учреждений и страховых организаций) 3. Поставка по нулевой ставке СП = (V пост, нуль - V прид) х 20% V пост, нуль - объемы поставки товаров (услуг), облагаемых по нулевой ставке (стр.2). V прид. - объемы приобретения на территории Украины товаров (услуг) с НДС для поставок товаров (услуг) по нулевой ставке (стр.10.1, 11.1 и 12. Показатели этих строк отражаются без НДС) 4. Возмещение из бюджета при применении нулевой ставки СП = ПК факт, сплач. ПК факт, сплач. - сумма НДС, фактически уплаченная поставщикам в предыдущем налоговом периоде за товары (услуги), которые используются в операциях, облагаемых по нулевой ставке (стр.10.1, 12.1, 12.2, 12.4, 12.5) 5. ВЭД-бартер СП = (V экспорт, бартер. - (V прид. з податком V прид. без податку)) х 20% V експорт, бартер. - объем экспорта товаров (сопутствующих услуг) по бартерным операциям (стр.2.1 - в части бартерных объемов). V прид. з податком - объемы приобретения на территории Украины товаров (услуг) и импорта товаров (услуг) с НДС для экспорта по бартерным операциям (показатели стр.10.2, 13.1 і 13.3, увеличенные на сумму НДС). V прид. без податку - объемы приобретения товаров (услуг) на территории Украины и импорта без НДС для экспорта по бартерным операциям (стр.11.2, 13.2) 6. Льготный импорт СП = V імп. х 20% V імп. - объем импорта товаров (сопутствующих услуг), освобожденных от налогообложения (стр.12.3, 13.2, 15) 7. Возвратная тара СП = V звор. тари х х 20% V звор. тари - общая стоимость возвратной тары, отраженной в графе 11 раздела III налоговых накладных, выписанных за отчетный период Если предприятие отражает в декларации объем экспорта в рамках бартерных операций в стр.4, то для расчета суммы льготы используются данные стр.4. Примеры расчета суммы льгот. Пример 1 Финансовая компания (налоговый период - месяц) в течение I квартала 2006 г. занималась торговлей долговыми обязательствами. Выручка от реализации составила 2 600 000 грн. (сумма показателей строки 3 деклараций). Ранее на приобретение этих обязательств было потрачено 2 100 000 грн. (сумма показателей строки 11.2 колонки &quo ;А&quo ; деклараций). Также приобретались услуги, их стоимость - 90 000 грн.,

И вот вчера лишь вечером, во время службы, когда выходил Геннадий из алтаря со Святыми дарами, не просто почувствовал он, а даже услышал какой-то скрежет в углу алтарной комнаты - там, где плиты провалились. Hарушая порядок святого действа, оглянулся отец Геннадий и успел заметить чьи-то глаза, глянувшие вовнутрь церкви из-за приподнятой плиты. Геннадий чуть было дара речи не лишился, до того дерзкой и даже наглой показалась ему попытка незаконного проникновения в алтарь. Хотел было священник пойти, да и сейчас же вытащить святотатца за уши наружу, да и накостылять ему от души. Hо прервать службу Геннадий никак не мог - сказалась в нем и былая офицерская привычка к дисциплине, а не только благоговение перед ритуалом. Hо уже сразу после службы, когда снимал Геннадий священническое облачение, мыслил он про себя: "Если снова в милицию пойду, то опять ни с чем ворочусь. Плиты тоже наспех заделать не сумею. Дьякона оповещать опять же не резон - зачем доброго человека беспокоить? Попробую-ка я сам с ворами справиться"

1. Загальні вимоги до аудиторського звіту та аудиторського висновку

2. Методика складання "Звіту про фінансові результати"

3. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

4. Навигационное вычислительное устройство НВУ-БЗ Ту-154Б

5. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

6. Сім чудес світу
7. "Система факсимильной связи" ("Система факсимільного зв"язку")
8. Облаштування післявоєнного світу

9. Пассажирский самолет Ту-334

10. Сім чудес світу

11. По ту сторону строки

12. Звіт про проходження практики в ДПІ

13. Проблеми удосконалення оподаткування

14. Методика викладання природознавства тема Звірі

15. Сумо

16. Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв

Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки
Спрей для очистки маркерных досок, 250 мл.
Спреи для очистки маркерных досок предназначены для очистки маркерных досок после окончания работы с ними. Порой недостаточно использовать
320 руб
Раздел: Аксессуары для досок

17. Сборка замка убранного положения основной опоры шасси самолета Ту-204

18. Сумах дубильный

19. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

20. Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть

21. Грошові потоки, звітність, планування

22. Художня культура стародавнього світу
23. Ту-141 Стриж
24. Ту-85 (стратегический бомбардировщик)

25. Антропоцентризм художньої и естетичної картини світу в епоху Відродження. Роль кіно і телебачення

26. Походження Всесвіту

27. Складання та подання фінансових звітів банку

28. Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній

29. Вирішення проблем безпеки праці користувачів ПК в різних країнах світу

30. Вищі водні рослини в системі рослинного світу

31. Планування та проведення профілактичних заходів щодо алеутської хвороби норок в Краснолиманському звірогосподарстві Донецької області

32. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

Карандаши цветные "Magic", 12+1 цветов.
Уникальные цветные карандаши с многоцветным грифелем, который дает возможность рисовать и писать сразу тремя цветами. В каждом наборе
713 руб
Раздел: 7-12 цветов
Багетная рама "Melissa" (цвет - коричневый+золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Спрячь крота".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
574 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

34. Звітність бюджетних установ

35. Методика і техніка складання фінансової звітності

36. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

37. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

38. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО
39. Примітки до фінансової звітності
40. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

41. Фінансова звітність в Україні

42. Форми бухгалтерської звітності

43. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

44. Аудит фінансової звітності

45. Урбанізація як всесвітній процес. Географія найбільших мегалополісів світу

46. Енергетика та паливно-енергетичний баланс світу

47. Найвеличніші водоспади світу

48. Образна типологія країн світу

Матрас в круглую кроватку Bambola (75x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
1223 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Держатель автомобильный универсальный "Car holder 101+".
Держатель подходит для мобильных устройств: планшета, телефона, смартфона, КПК, навигатора, электронной книги, плеера и других устройств.
374 руб
Раздел: Держатели и подставки
Подвесные качели "Тарзанка".
Данные подвесные качели от торговой марки ZebraToys представляют собой не традиционное изделие для катания, а яркую тарзанку. Небольшая
317 руб
Раздел: Качели

49. Авторське право та суміжні права

50. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

51. Звільнення від кримінальної відповідальності

52. Звільнення від покарання

53. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

54. Місце правової системи України серед правових систем світу
55. Охорона авторського права та суміжних прав в Україні
56. Право спільної сумісної власності подружжя

57. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

58. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

59. Типологічна класифікація мов світу

60. Проектування офісу мобільного зв’язку

61. Історія світу

62. Приватне право країн античного світу

63. Проект волоконно-оптичної лінії зв’язку між пунктами Запоріжжя - Васильовка

64. Розробка плану покриття комірковим зв’язком

Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция
Лоток для бумаг горизонтальный "Сити", черный.
Лотки надёжно стыкуются друг с другом металлическими стержнями 6 см. Вместительная и прочная конструкция. Для листов формата А4. Гладкая
640 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус физико-политический "Falcon" с подсветкой, диаметр 400 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Встроенная подсветка помогает увидеть даже самые мелкие детали. В комплект входит
4350 руб
Раздел: Глобусы

65. Сучасні квантові криптографічні лінії зв’язку

66. Технологія варених ковбасних виробів на Сумському виробничому комбінаті міста Суми

67. Антропологічна концепція розвитку культури – зв’язку людини з природою

68. Культура палеоліту

69. Сім див світу

70. Обустройство подземных переходов в г. Сумы
71. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"
72. Профілактика ранніх післяопераційних гнійно-септичних ускладнень при гострій формі неспецифічного виразкового коліту та хвороби Крона товстої кишки

73. Вивчення порушень моторної функції товстої кишки в діагностиці, лікуванні та прогнозуванні гострого перитоніту

74. Взаєморозуміння в Європі через культуру, освіту та спорт

75. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

76. Зовнішньоекономічні зв’язки України з Туреччиною

77. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

78. Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів

79. Кадрове діловодство, робітник, керівник, кар’єра, звільнення, переведення, прийом

80. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные

81. Впровадження міжпредметних зв’язків при підготовці трактористів-машиністів

82. Міжпредметні зв’язки на уроках хімії при розв’язуванні хімічних задач

83. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

84. Система педагогічних наук їх та зв’язок з іншими науками

85. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

86. Політичні ідеї у країнах Стародавнього світу
87. Автоматизація процесу виготовлення бетонних сумішей
88. Особливості компонентів подружньої сумісності та задоволеності шлюбом

89. Іудаїзм як найдавніша релігія світу

90. Поняття цивілізації. Цивілізаційна структура сучасного світу

91. Архітектори світу - Бей Юймін

92. Християнський храм як образна модель світу

93. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

94. Конструктивное усовершенствование гидравлической системы самолета Ту-154 на основе анализа эксплуатации

95. Ефективність застосування комплексних вправ при підготовці зв’язуючого гравця у волейболі

96. Еволюція філософських уявлень про субстанції світу

Стульчик-сумка для кормления и путешествий с пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
799 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Рюкзак "Max Steel", 42x29x15 см.
Материал: полиэстер, 600 ден. Размер: 42x29x15 см. Уплотненная спинка, широкие мягкие регулируемые лямки, 1 отделение, 2 боковых кармана,
671 руб
Раздел: Без наполнения
Поильник в комплекте с трубочкой "Малышарики", от 6 месяцев, 360 мл.
Поильник с трубочкой идеально подойдет для подросшего Малыша. Поильник удобно брать с собой на прогулку или в гости. Мягкая силиконовая
381 руб
Раздел: Поильники, непроливайки

97. Розуміння глобальних подій світу у модерній і постмодерній перспективі

98. Національно-культурна детермінація ціннісного світу особливості

99. Аналіз сучасної системи оподаткування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.