Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Моніторинг діяльності спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Мазалова О.Г. – м. Сімферополь МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною доктриною розвитку освіти в Україні визначені основні напрямки її розвитку. Насамперед, це підвищення якості освіти й сприяння розвитку особистості, творчих та інтелектуальних здатностей учнів. Відновлення змісту освіти вимагає безперервного спостереження, оцінювання стану освіти, а також прогнозування тенденцій її розвитку на основі даних, отриманих у ході моніторингових досліджень. Проведено республіканський моніторинг діяльності спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів. Основними цілями та завданнями даного дослідження є визначення: загальних тенденцій в управлінській діяльності керівників міських управлінь освіти, спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів; ефективності взаємодії з вищими навчальними закладами, міжнародними організаціями; якості засвоєння навчального матеріалу учнями 9,11-х класів спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів за результатами державної підсумкової атестації; відповідності рівня навчальних досягнень учнів 9,11-х класів професійної компетентності педагогічних кадрів даних загальноосвітніх навчальних закладів. Об'єктами досліджень було визначено: управлінська діяльність керівників спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів; якісний склад педагогічних працівників, що викладають в 9,11-х класах; організація навчально-виховного процесу та науково-методичної роботи; розвиток і зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази. Проведено: кваліметричне оцінювання ефективності діяльності спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів (діаграма 1); анкетування респондентів відповідно до квотної вибірки (загальна кількість респондентів дослідження - 400 осіб); узагальнення статистичної інформації. У ході моніторингу вивчено матеріали 8 (100% від їхньої кількості) спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів. Всі зазначені загальноосвітні навчальні заклади Автономної Республіки Крим спеціалізуються на поглибленому вивченні іноземних мов. З метою вивчення факторів, що впливають на рівень навчальних досягнень учнів, проведено анкетування по показниках, які, як правило, визначають якість освіти. Анкетування учнів 10-11-х класів, їхніх батьків і вчителів проводилося анонімно, що дало можливість одержати більш об'єктивну оцінку якості освіти в спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням іноземних мов. Респондентами анкетування виступили: вчителі - 122 осіб (122% від запланованої кількості); учні 10-11-х класів - 142 (98,6%); батьки (особи їх що заміняють) - 154 (106,9%). Результати проведеного моніторингу показали наявність певної системи в діяльності спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов в Автономній Республіці Крим, а саме: документація про створення та функціонування більшості закладів відповідає вимогам чинного законодавства; робочі навчальні плани, як правило, складені відповідно до Типового, погоджені та затверджені у встановленому порядку, відображають специфіку навчальних закладів.

Простежується наступність між допрофільною підготовкою та профільним навчанням; створено систему органів суспільного управління та самоврядування навчальними закладами, їхня діяльність здійснюється відповідно до повноважень, передбачених Уставами закладів; організовано конкурсний прийом учнів відповідно до діючої Інструкції про порядок конкурсного прийому дітей (учнів, вихованців) у гімназії, ліцеї, колегіуми, спеціалізовані школи (школи-інтернати), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.03р. №389; спеціалізовані загальноосвітні навчальні заклади з поглибленим вивченням іноземних мов у цілому забезпечені педагогічними кадрами, якісний склад яких відповідає вимогам чинного законодавства; методична робота в навчальних закладах, як правило, має аналітико-діагностичну спрямованість. Використається комплекс постійних, але в теж час гнучких нетрадиційних форм організації методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти (тематичні семінари-практикуми, конференції, презентації нової методичної та навчальної літератури, нових комп'ютерних програм, «круглі столи», стажування вчителів у країнах, мови яких вивчаються у навчальних закладах та ін.); викладання спецкурсів у ряді загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється, у тому числі за авторськими програмами; на підставі договорів, укладених з вищими навчальними закладами, здійснюється співробітництво, метою якого є проведення профорієнтаційної роботи, підготовка до вступу у ВНЗ, підвищення рівня навчально-методичного, кадрового та інформаційного забезпечення освітньої діяльності; достатньо високими є показники результативності вступу випускників у вищі навчальні заклади: 91% та 95% в 2004/2005 і 2005/2006 навчальних роках відповідно; з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу з іноземних мов організоване співробітництво із Британською Радою в Україні, Корпусом Миру США, Ґете-інститутом, Французьким культурним центром, закордонними навчальними закладами, залучення носіїв мови, що вивчаються до навчально-виховного процесу; створено умови для реалізації творчого потенціалу учнів і вчителів. Педагоги та учні більшості загальноосвітніх навчальних закладів беруть участь у різних міжнародних конкурсах, освітніх програмах; створюється система стимулювання та заохочення здатної та обдарованої молоді, творчо працюючих вчителів; удосконалюється матеріально-технічна і навчально-методична база навчальних закладів. Крім того, у Феодосійській спеціалізованій школі I-III ступенів №2 ім. Д. Ульянова з поглибленим вивченням англійської мови Феодосійської міської ради Автономної Республіки Крим функціонують класи з українською мовою навчання. У ході моніторингу виявлені найпоширеніші причини, з яких учні і їхні батьки вибирають дані загальноосвітні навчальні заклади: можливість одержання якісної повної загальної середньої освіти - 52,8% учнів, 46,8% батьків; гарна думка про школу серед населення міста - 26,1% і 27,8% відповідно (діаграма 2). Забезпечення в навчальному закладі можливості одержання учнями якісної повної загальної середньої освіти, на думку всіх категорій респондентів, є пріоритетним напрямком у роботі спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов.

Крім того, підготовку до вступу у вищі навчальні заклади вважають пріоритетним завданням 14,9% батьків. Їхню думку розділяють тільки 7% учнів і вчителів. Анкетування показало, що 84,5% учителів, 89,4% учнів та 87,6% батьків позитивно оцінюють діяльність спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов. На думку 90,2% учителів і 79,2% батьків у подібних навчальних закладах сформована єдина система навчання та виховання учнів. 38,2% опитаних батьків та 62,7% учнів, вважають, що в додаткових заняттях з репетиторами немає необхідності. Однак 33,1% батьків, 27,5% учнів відповіли ствердно на питання про додаткові заняття з репетиторами (дані про причини додаткових занять учнів з репетиторами відображені у діаграмі 3). Одним із критеріїв якісного освіти є, у тому числі сформованість спеціальних і загальнонавчальних умінь і навичок у учнів. По ступені сформованості запропоновані загальнонавчальні вміння було проранжировано респондентами наступним чином: організація та оцінювання власного навчання - 52,1% учнів, 25,4% учителів; творче рішення проблем - 19,7% і 34,4% відповідно; діюче спілкування - 18,3% і 18% відповідно; ефективна участь у роботі команди - 9,9% та 22,1% відповідно. Значна розбіжність думки респондентів, можливо, свідчить про відсутність ефективної взаємодії педагогічних та учнівських колективів. Якість освіти цілком залежить від форм, методів і прийомів, які використовуються на уроках. Учні відзначають, що найчастіше на уроках застосовуються фронтальні та індивідуальні, рідше групові форми роботи (діаграма 4). Результати анкетування вказують на те, що педагогічним колективам необхідно не тільки підвищувати рівень викладання, але й працювати над підвищенням мотивації учнів до навчальної діяльності, формувати в них освітні потреби. Із цією метою необхідно впроваджувати сучасні освітні технології, які дадуть можливість учням повноцінно засвоювати знання, брати участь в експериментальній роботі. Про те, що спеціалізовані загальноосвітні навчальні заклади з поглибленим вивченням іноземних мов дають можливість учням одержати перші управлінські навички, свідчать дані анкетування щодо організації виборів в органи шкільного самоврядування. При цьому 69% учнів, вважають, що представники учнівського самоврядування мають достатній вплив на життя школи, незначний вплив - 21,8%, не мають ніякого впливу тільки 9,2%. Це свідчить, що значна частина педагогічних колективів має достатній обсяг інформації щодо позитивної практики діяльності подібних органів самоврядування й, як наслідок, повною мірою довіряє учнівським самоуправлінським структурам. На питання про переваги спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов більша частина учнів і батьків на перше місце поставили поглиблене вивчення іноземних мов. Інші відповіді проранжировано наступним чином: високий рівень професіоналізму педагогічного колективу; міжнародне співробітництво з різними організаціями і, як наслідок, спілкування з носіями мови, що вивчається; використання в навчально-виховному процесі сучасних технічних засобів навчання; організація додаткових освітніх послуг, культурно-масових заходів, у т.ч

Надзвичайно корисні для вивчення історії спецслужб періоду Директорії УНР документи знайдені у фонді Генштабу Армії УНР [73]. Насамперед це добірка, у якій ідеться про поточну роботу військової дипломатії й військової розвідки УНР. Серед документів військової розвідки містяться матеріали про організаційно-штатний устрій її центрального апарату і спецпідрозділів частин і з'єднань армії, про структуру й конкретні акції Інформаційного бюро Генштабу, інструкції для військової розвідки та контррозвідки, дані про їх спеціальний навчальний заклад тощо [74]. Документи військових фондів дали можливість побачити еволюцію, розвиток організаційних форм, методів роботи, нормативної бази діяльності військових спецслужб України, зіткнення різних поглядів щодо їх розбудови, поточні проблеми та пошук шляхів їх вирішення. У 1921 р. центром організації збройної боротьби за національну державність на теренах України став Партизансько-Повстанський Штаб Головної Команди військ УНР в екзилі. Матеріалів про його функціонування виявлено і використано досить багато

1. Вищі спеціалізовані суди. Верховний суд України

2. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

3. Курс сольфеджіо в початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі

4. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

5. Моніторинг діяльності навчально-виховних комплексів

6. Моніторинг навколишнього середовища
7. Охорона праці в загальноосвітніх школах
8. Участь експерта та спеціаліста у кримінальному процесі

9. Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

10. Особливості обслуговування однієї із читацьких груп (спеціалістів)

11. Значення глікемічного моніторингу крові спортсмена

12. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва

13. Вітчизняна історія в системі підготовки спеціалістів вищої кваліфікації.

14. Організація і проведення занять з атлетизму у загальноосвітній школі

15. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

16. Професійне самовизначення учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів

"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские
Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки

17. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (10–11 клас)

18. Дистанційний екологічний моніторинг

19. Еколого-соціальній моніторинг

20. Участь держав у міжнародній мережі глобального екологічного моніторингу

21. Ландшафтний моніторинг

22. Моніторинг виробничої програми підприємства
23. Особливості патогенезу, клініки, діагностики і лікування генералізованого пародонтиту в осіб зі спадковою схильністю до його розвитку
24. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

25. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

26. Структура науково-дослідницької діяльності студентів у вищому навчальному закладі

27. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

28. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона на матеріалі роману "Дорога Фландрії"

29. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

30. Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності

31. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

32. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-009.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (35 наклейки в.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
392 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 50х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
843 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

33. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

34. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

35. Ал-фараби

36. ГОСЫ для "Менеджмент организации" спец. "Гостиничный и турбизнес"

37. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

38. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
39. Алая буква. Готорн Натаниэль
40. Пио Бароха-и-Несси. Алая заря

41. Импрессионизм. Клод Моне

42. Клод Моне

43. Совершенствование реалистического метода в зарубежном изобразительном искусстве. Творчество Э. Дега и К. Моне

44. Руанский собор Клода Моне

45. Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"

46. Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель

47. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

48. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений
Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики
Дозатор для жидкого мыла сенсорный "Dettol (Детол)" + картридж "Зеленый чай и имбирь".
Дозатор для жидкого мыла Dettоl (сенсорный + кaртридж) представляет собой автоматическую сенсорную систему, обеспечивающую вакуумное
462 руб
Раздел: Настольные

49. Исследование систем управление на примере ООО «Алена»

50. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

51. Соціал-демократична концепція держави та влади

52. Правове регламентування діяльності акціонерних товариств

53. Планування діяльності підприємства

54. О психастеническом мироощущении А.П.Чехова (в связи с рассказом "Черный монах")
55. Дар аль-Кибт (Дом коптов)
56. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

57. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

58. Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об

59. Роль хімії в створенні нових матеріалів

60. Аналіз діяльності комерційних банків

61. Інтегральна ефективність діяльності

62. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

63. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

64. Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії, шляхи

Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские

65. Аналіз діяльності комерційного банку

66. Ал-Афгани

67. Али-Паша

68. Аль-Кинди

69. Аль-Фараби Абу-Наср Ибн Мухаммед

70. Ахундов Мирза-Фетх-Али
71. Алесь (Александр Михайлович) Адамович
72. Хамид Ал-Гарнати Абу

73. Белобрюхий тюлень, или тюлень-монах

74. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

75. Индия: специи

76. Ущелье Ала-Арча в Кыргызстане

77. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

78. До проблеми профвідбору абітурієнтів (на прикладі педагогічних спеціальностей)

79. Валютний ризик в діяльності банківської системи

80. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

Детский матрас "Плитекс. Юниор", для коляски и люльки.
Матрас для детской универсальной коляски. В основе матраса — натуральные растительные волокна (латексированная кокосовая койра, 2 см), что
557 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Набор для творчества. "Творчество" стикеры "Домик для игр".
В наборе Melissa & Doug более 170 стикеров (наклеек) на тему интерьера дома. Набор помогает вашему малышу развивать творческие
479 руб
Раздел: Прочие
Сумка чехол для малых колясок сложением книжка Bambola.
Для малой коляски сложением книжка. Прочная водоотталкивающая ткань, светоотражающие элементы, удобная ручка. Будет очень кстати в
544 руб
Раздел: Сумки и органайзеры

81. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

82. Некоторые слова из учебника по Английскому языку для 10 классов спец. школ

83. Изучение принципов организации арифметико-логическиз устройств. Структура алу для умнлжения чисел с фиксированной запятой

84. Натаниель Готорн. Алая буква

85. Шафран - король специй

86. Этический смысл "Посланий" Ал. Павла (I в. н.э.)
87. Етичні засади діяльності працівників прокуратури
88. Сонце не тільки джерело світла і тепла, але і первинне джерело багатьох інших видів енергії

89. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

90. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк")

91. Основи страхової діяльності

92. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")

93. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

94. Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

95. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

96. Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

Качели подвесные Edu-play "До-Ре-Ми".
Качели подвесные Edu Play "До-Ре-Ми". Легкие по весу, простые в сборке. Устанавливать возможно дома и на улице. Надежные канаты
2535 руб
Раздел: Качели
Фоторамка "Вращающийся куб".
Декоративная фоторамка, выполненная в виде куба. На гранях куба вы сможете разместить шесть фотографии формата 10 см х 10 см. Куб
330 руб
Раздел: Мультирамки
Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

97. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

98. "Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

99. Аналіз банком кредитоспроможності позичальника на базі матеріалів АКБ "Приватбанк"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.